שאלה 8: אלוהים השתמש במשה כדי לעשות את העבודה של עידן החוק, לכן מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת המשפט שלו באחרית הימים? האם הוא באמת צריך להתגלם כבשר ודם כדי לעשות זאת בעצמו? ומהו ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו לבין האנשים שאלוהים משתמש בהם?

תשובה:

השאלה מדוע על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים מעסיקה מאוד אנשים רבים הצמאים לאמת והמחפשים את הופעתו של אלוהים. זוהי גם שאלה שנוגעת לשאלה האם נוכל להינשא אל מלכות השמיים. לכן חשוב מאוד להבין היבט זה של האמת. מדוע על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים במקום להשתמש באדם שיעשה את עבודתו? הגורם המכריע כאן הוא טבעה של עבודת השפיטה. מכיוון שעבודת השפיטה היא הביטוי האלוהי של האמת וביטוי של טבעו הצודק: לכבוש, לטהר ולהושיע את האנושות. הבה נקרא קטע מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשות אותה בשמו. מאחר שהמשפט הוא כיבוש האדם באמצעות האמת, אין ספק שאלוהים מופיע עדיין בצלם הבשר והדם כדי לבצע את העבודה הזו בקרב בני האדם. כלומר באחרית הימים, המשיח יְלמד באמצעות האמת את בני האדם בעולם כולו ויגלה להם את כל האמיתות. זוהי עבודת המשפט של אלוהים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

"באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את השיטות האלה של ההתגלות, הטיפול והגיזום לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדברי האל הכול יכול אנו למדים שעבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים מתמצה בביטוי היבטים רבים של האמת, הבעת טבעו של אלוהים, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, גילוי פשרן של כל התעלומות, שפיטת טבעו השטני של האדם המתנגד לאלוהים ובוגד בו, חשיפה וניתוח של דברי בני אדם והתנהגותם וגילוי מהותו הקדושה והצודקת של אלוהים וטבעו שאין לפגוע בו לבני האדם. כאשר נבחרי האל עוברים את השיפוט באמצעות דברי אלוהים, זה כאילו שהם ניצבים פנים אל פנים מול אלוהים, החושף ושופט אותם. כאשר אלוהים שופט את בני האדם, עליו לאפשר להם לראות את הביטוי של טבעו הצודק, כאילו הם חוזים במהותו הקדושה של אלוהים, כאילו הם רואים את האור הגדול יורד מהשמיים. לראות את דברי אלוהים זה כמו חרב פיפיות חדה הננעצת בלבו וברוחו של אדם וגורמת לו לחוות סבל שלא יתואר. רק כך אדם יכול להגיע לכלל הכרת טבעו המושחת והאמת שביסודה של שחיתותו, לחוש השפלה עמוקה, להסתיר פניו בבושה ולהשתטח ארצה בפני אלוהים בחרטה כנה. לאחר מכן הוא יוכל לקבל את האמת ולחיות על פי דברי אלוהים, לפטור עצמו כליל מהשפעת השטן ולזכות בישועתו של אלוהים שיביא אותו לידי שלמות. עבודות כגון שפיטת האדם, טיהורו והושעתו רק אלוהים בהתגלמותו יכול לעשות באופן אישי.

לאחר שחווינו את השפיטה באמצעות דברי האל הכול יכול, כולנו חשנו כיצד האדם אינו יכול לפגוע בקדושתו של אלוהים ובטבעו הצודק. כל אות מדברי אלוהים חדורה במלכותיות ובחרון אף. כל מילה מהדהדת במרכז לבנו וחושפת עד היסוד את טבענו השטני המתנגד לאלוהים ובוגד בו, וכן את רכיבי הטבע המושחת הקבורים כה עמוק בלבנו, עד שאפילו אנו עצמנו איננו מסוגלים לראות אותם. בכך מתאפשר לנו לזהות עד כמה טבענו ומהותנו מלאים ביהירות, צדקנות, אנוכיות ובוגדנות, וכיצד אנו חיים לפי הללו כמו שטנים חיים המשוטטים על פני האדמה והנעדרים ולו קורטוב של אנושיות. מצב זה מאוס ומתועב בעיני אלוהים. אנו חשים מושפלים ומיוסרים מתוך חרטה. אנו רואים את שפלותנו ורשעותנו ויודעים שאיננו ראויים לחיות במחיצת אלוהים, ולכן אנו משתטחים ארצה ומוכנים לזכות בישועת האלוהים. כאשר אנו חווים את השפיטה שבדברי האל הכול יכול, אנו באמת נוכחים בהופעתו של אלוהים. אנו רואים שאין להשחית את קדושת האלוהים ואין לפגוע בצדקתו. אנו מזהים את הכוונות הכנות ואהבת האמת שעמן אלוהים שואף להושיע את בני האדם, ורואים את האמת והמהות שביסוד השחתתנו בידי השטן, וכך אנו מתחילים לחוש יראת אלוהים בלבנו, מקבלים בשמחה את האמת ופועלים על פי התוכניות שאלוהים הועיד לנו. כך מטוהר בהדרגה טבענו המושחת. השינויים שהשגנו היום נבעו מכך שאלוהים התגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה. לכן רק כאשר אלוהים בהתגלמותו מביע את האמת, מביע את טבעו הצודק של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הוא כדי לבצע את עבודת השפיטה, רק אז חוזה האדם בהופעת אור האמת, בהופעתו של אלוהים, ומתחיל לזכות בידיעה אמיתית של אלוהים. רק כך יכול האדם להיטהר ולהיוושע. מלבד המשיח, איש אינו יכול לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים. הבה נקרא קטע נוסף מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "איש אינו ראוי יותר, ומוסמך יותר מאשר האל בהתגלמותו כבשר ודם לעבודת שיפוט שחיתותם של בשרו ודמו של האדם. ...ניתן להביס את השטן באופן מלא אך ורק אם האל בהתגלמותו כבשר ודם שופט את שחיתותה של האנושות. מכיוון שבדיוק כמו האדם, האל בהתגלמותו כבשר ודם ניחן באנושיות רגילה, הוא מסוגל לשפוט את רשעותו של האדם ישירות. זהו האות של קדושתו הטבעית, ושל היותו יוצא מגדר הרגיל. רק אלוהים מוסמך ומסוגל לשפוט את האדם, היות שהוא מחזיק באמת ובצדק, ולכן הוא יכול לשפוט את האדם. מי שלא מחזיק באמת ובצדק אינו כשיר לשפוט אחרים" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אני שופט אתכם כיום משום הטינופת שלכם. אני ממיט עליכם ייסורים משום השחיתות והמרדנות שלכם. הדבר לא נועד להפגין כוח ויוקרה בקרבכם, או להתעמר בכם במכוון, אלא שהוא נעשה מפני שאתם חיים בארץ של טינופת והטינופת הזו זיהמה אתכם כל כך. פשוט איבדתם הרבה מהיושר שלכם, ומהאנושיות שלכם, ואתם ממש כמו חזירים שחיים במקומות המצחינים ביותר. משום הדברים האלה אתם נשפטים, ומשום כך חרון אפי בא עליכם. משום השיפוטים האלה, הייתם מסוגלים לראות שאלוהים הוא אלוהים הצודק, ושאלוהים הוא האל הקדוש. הקדושה והצדק שלו הן הסיבה לכך שהוא שפט אתכם והביא עליכם את חרון אפו. מפני שהוא יכול לגלות את טבעו הצודק כשהוא רואה את המרדנות של האנושות, ומפני שהוא יכול לגלות את קדושתו כשהוא רואה את הטינופת של האנושות, די בכך כדי להוכיח שהוא אלוהים עצמו, שהוא קדוש וללא דופי, אך אשר גם נולדבארץ של טינופת. אילו הוא היה אדם שמטנף את עצמו ואת זולתו, ואם לא היו לו אף מרכיבים של קדושה או טבע צודק, הוא לא היה כשיר לשפוט את הרשעות של האנושות או להיות שופט האנושות. אילו האדם היה שופט את האדם, הדבר יהיה כמו סטירת לחי עצמית, הלא כן? איך ייתכן שלמישהו תהיה הזכות לשפוט אדם כמוהו, שהוא מטונף בדיוק כמוהו? היחיד שיכול לשפוט את כל האנושות המטונפת הוא אלוהים הקדוש עצמו, ואיך ייתכן שהאדם ישפוט את חטאי האדם? איך ייתכן שהאדם יהיה מסוגל לראות את חטאיו של האדם, ואיך ייתכן שהוא יהיה כשיר לגנות את האדם? אם לאלוהים לא הייתה הזכות לשפוט את חטאיו של האדם, איך ייתכן שהוא היה אלוהים הצודק עצמו? כשמתגלה טבעם המושחת של בני האדם, אלוהים מדבר כדי לשפוט אותם, ורק אז הם יכולים לראות שהוא קדוש" ("כיצד השלב השני בעבודת הכיבוש נושא פרי" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדברי האל הכול יכול ניתן לראות בבירור שעבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים חייבת להיעשות תוך ביטוי האמת, טבעו של אלוהים, כול-יכולתו וחוכמתו כדי לכבוש ולטהר את בני האדם ולהביאם לכדי שלמות. אלוהים מופיע בעצמו כדי לעשות עבודת שפיטה זו באחרית הימים. עבודה זו מסמנת את תחילתו של עידן אחד וסופו של אחר. את העבודה הזאת חייב לעשות אלוהים בהתגלמותו. אף אדם אינו יכול לעשות עבודה זו במקומו. מדוע רבים מאמינים שעל אלוהים להשתמש בבני אדם כדי לעשות את כל עבודתו, ולא להתגלם כבשר ודם ולעשות את העבודה בעצמו? זה לא ייאמן! האם האנושות באמת מקבלת בברכה את בבואו של אלוהים? מדוע ישנם תמיד אנשים כה רבים המקווים שאלוהים ישתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודתו? זה מפני שבני אדם עובדים על פי תפיסותיהם שלהם. הם עושים דברים בדיוק בצורה שבני אדם חושבים שיש לעשותם, ולכן אנשים מעריצים בנקל אנשים אחרים, מעלים אותם על נס ונעשים חסידיהם. אך צורת העבודה של אלוהים לעולם אינה תואמת את תפיסות האדם. אלוהים אינו עושה דברים כפי שלדעת בני האדם יש לעשותם. לכן קשה לאדם לתאום לאלוהים. מהותו של אלוהים היא האמת, הדרך והחיים. טבעו של אלוהים קדוש, צודק ובלתי ניתן לפגיעה. לעומתו, בני האדם המושחתים הושחתו ע"י השטן עד היסוד. כל טבעם הוא שטני וקשה להם לתאום לאלוהים. לכן קשה לבני אדם לקבל את עבודתו של אלוהים בהתגלמותו, והם אינם נכונים ללמוד ולברר. הם מעדיפים לסגוד לבני אדם ולהאמין בעבודתם כעיוורים. הם מקבלים עבודה זו ונשמעים לה כאילו הייתה עבודתו של אלוהים. מהי כאן הבעיה? תוכלו לומר שלאנושות אין שמץ של מושג בדבר משמעותה של אמונה באלוהים והתנסות בעבודתו. לפיכך, עבודתו של אלוהים באחרית הימים חייבת להתמצות בכך שההתגלמות האלוהית תביע את האמת כדי ליישב את כל בעיותיה של האנושות המושחתת. בעניין שאלתכם, מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים, האם עדיין דרושה לכם תשובה? מהותו של האדם היא האדם. מהות אלוהית אינה ברשותו של האדם, ולכן האדם אינו מסוגל לבטא את האמת, להביע את טבעו של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת מה שאלוהים הוא, ואינו מסוגל לעשות את עבודת הושעת האנושות. אין צורך לציין שכל בני האדם הושחתו בידי השטן ושיש להם טבע חוטא. לכן כיצד ניתן לומר שהם מוסמכים לשפוט אנשים אחרים? היות שאדם מזוהם ומושחת אינו מסוגל לטהר ולהושיע את עצמו, כיצד הוא מצפה לטהר ולהושיע אחרים? אנשים כאלה זוכים רק לבוז כאשר אחרים לא רוצים לקבל את שיפוטם. רק אלוהים צודק וקדוש, ורק אלוהים הוא האמת, הדרך והחיים. לכן התגלמותו של אלוהים חייבת לבצע את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. זוהי עובדה שאף אדם אינו מסוגל לבצע עבודה כזאת.

עכשיו, מדוע אלוהים השתמש באדם כדי לעשות את עבודתו בעידן החוק? זה מפני שעבודת עידן החוק ועבודת השפיטה באחרית הימים הן עבודות שטבען שונה. בעידן החוק, בני האדם היו המין האנושי שנולד לאחרונה. השטן השחית אותם רק במידה מזערית. עבודתו של יהוה אלוהים התמצתה בעיקר בפרסום חוקים ודיברות כדי לתת לבני האדם הקדומים מסגרת לפיה יוכלו לחיות על פני האדמה. שלב זה בעבודה לא נועד לשנות את טבע האדם ולא דרש הצגת אמיתות נוספות. אלוהים פשוט נצרך להשתמש באדם שיעביר לבני ישראל את החוקים שהוא קבע, כדי שבני ישראל ידעו כיצד להישמע לחוקים, לעבוד את יהוה ולנהל חיים נורמליים על פני האדמה. משעשה כן, שלב זה בעבודה הושלם. לכן אלוהים יכול היה להשתמש במשה כדי להשלים את עבודת עידן החוק. הוא לא הזדקק להתגלמות כדי לבצע את העבודה באופן אישי. לעומת זאת, מטרתה של עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים היא להושיע את האנושות שהשטן השחית מן היסוד. במקרה זה לא די יהיה בפרסום כמה קטעים מדברי אלוהים וכמה חוקים. יש לומר אמת בהיקף גדול. יש לתת ביטוי מלא לטבעו הפנימי של אלוהים, לכל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. יש לפתוח בפני כל בני האדם את האמת, הדרך והחיים, כאילו אלוהים עצמו נגלה לאנושות פנים אל פנים. הללו יאפשרו לבני האדם להבין את האמת ולהכיר את אלוהים. כשאלוהים עושה זאת, הוא מטהר את בני האדם מן היסוד, מושיע אותם ומביאם לידי שלמות. על אלוהים לעשות זאת באופן אישי באמצעות ההתגלמות. איש אינו יכול לעשות עבודה זאת במקומו. אלוהים יכול להשתמש בנביאים כדי לפרסם קטעים ספורים מדבריו, אך אלוהים אינו מתיר לנביאים לתת ביטוי לטבעו הפנימי של אלוהים, לכל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הוא, אף לא לבטא את האמת במלואה, מפני שבני אדם אינם ראויים לעשות זאת. אילו השתמש אלוהים בבני אדם כדי לתת ביטוי מלא לטבעו ולאמת, סביר להניח שהם היו משפילים את אלוהים. היות שטבעו של האדם מושחת, הוא מועד לחשוף את תפיסותיו ואשליותיו, ולכן בהכרח יהיו פגמים בעבודתו שעלולים להשפיל בנקל את אלוהים ולהשפיע על היעילות הכוללת של עבודתו. האדם גם מועד להציב את כל מה ששייך לו ואת מה שהינו במקום כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ולכלול את פגמי האדם בעבודתו למען האמת. הדבר יוביל לאי-הבנת האלוהים ולהשפלתו. מלבד זאת, אילו השתמש אלוהים באדם כדי לבטא את טבעו ואת האמת שלו במלואם, בשל פגמיו של האדם, אנשים לא היו מוכנים לקבל את הדברים ואולי אף היו מתנגדים. השטן היה מוצא פגמים, מטיח האשמות, מלבה את אי שביעות הרצון של בני האדם מאלוהים, מתסיס למרידות ומסית אותם לייסד מלכות עצמאית משלהם. זוהי התוצאה הסופית כאשר אדם עושה את עבודתו של אלוהים. במיוחד כאשר אלוהים מושיע את האנושות המושחתת מיסודה באחרית הימים, בני אדם אינם מקבלים ואינם נשמעים בקלות לעבודתו של אלוהים בהתגלמותו. לכן אילו השתמש אלוהים בבני אדם כדי לעשות עבודה זו, הסיכוי שבני האדם היו מקבלים עבודה זו ונשמעים לה היה פחות בהרבה. האין אלו העובדות בפשטותן? התבוננו בכמרים ובבכירים שבעולם הדת. האם התנגדותם לעבודתו של אלוהים בהתגלמותו והוקעתם אותה שונות במשהו מהאופן שבו הכוהנים הגדולים והפרושים היהודים התנגדו לישוע אדוננו בעבר? הושעת האנושות בידי אלוהים אינה מטלה קלה. עלינו להבין כיצד אלוהים חושב!

מחד, עבודת השפיטה של אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים היא לשפוט, לטהר ולהושיע את האנושות. מאידך, וחשוב יותר, אלוהים עושה את עבודתו באמצעות הבעת האמת והבעת טבעו של אלוהים, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, וזאת כדי לאפשר לאנושות כולה להכיר באמת את אלוהים, להבינו ולחזות בהופעתו של אלוהים כבשר ודם. בואו נקרא כמה קטעים מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "כל מי שעשוי בשר ודם זקוק ליעדים לחתור אליהם כדי לשנות את טבעו, וצריך להיות עד למעשים אמיתיים ולפניו האמיתיים של אלוהים כדי להכיר את אלוהים. ניתן להשיג את שני הדברים האלה רק באמצעות בשרו ודמו של האל בהתגלמותו, ורק בידי מי שעשוי בשר ודם רגילים ואמיתיים. זו הסיבה שהתגלמות האל כבשר ודם היא הכרחית, וזו הסיבה שהאנושות המושחתת כולה זקוקה לה. מכיוון שנדרש מבני האדם להכיר את אלוהים, יש לעקור מלבם את הצלמים של האלים המעורפלים והעל-טבעיים, ומכיוון שנדרש מבני האדם להתנער מטבעם המושחת, ראשית עליהם להכיר את טבעם המושחת. אם האדם לבדו יבצע את עבודת עקירת צלמי האלים המעורפלים מלבם של בני האדם, הרי שהוא ייכשל בהשגת התוצאה הראויה. לא ניתן לחשוף, להחרים או לעקור את הצלמים של האלים המעורפלים שבלבם של בני האדם באמצעות מילים בלבד. בסופו של דבר, ניסיון כזה לא יוכל להפריך דברים מושרשים אלה מלבם של בני האדם. רק האל המעשי, וצלמו האמיתי של אלוהים יכולים להחליף את הדברים המעורפלים והעל-טבעיים האלה, כדי לאפשר לבני האדם להכירם באופן הדרגתי, ורק כך ניתן יהיה להשיג את התוצאה ההולמת. ...רק אלוהים בכבודו ובעצמו יכול לבצע את עבודתו שלו, ואיש מלבדו אינו יכול לעשות את העבודה זאת מטעמו. לא משנה כמה עשירה שפתו, האדם לא מסוגל לבטא את מציאותו ואת רגילותו של אלוהים. האדם יכול להכיר את אלוהים באופן מעשי יותר ולראות אותו ביתר בהירות אך ורק אם אלוהים עובד בקרב בני האדם באופן אישי, ומציג בגלוי את צלמו ואת הווייתו. אף אדם בשר ודם לא יכול להשיג את ההשפעה הזו" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אחרי הכל, דמיונותיו של האדם ריקים מתוכן והם לא יכולים למלא את מקומם של פניו האמיתיות של אלוהים. האדם לא יכול לחקות את טבעו הפנימי של אלוהים ואת עבודתו של אלוהים עצמו. האל הבלתי נראה נמצא בשמיים ורק האל בהתגלמותו כבשר ודם, המבצע את עבודת האל באופן אישי בקרב בני האדם, יכול להביא את עבודתו לעולם. זוהי הדרך האידיאלית ביותר שבה אלוהים מופיע בפני האדם, שבה האדם רואה את אלוהים ומכיר את פניו האמיתיות של אלוהים. דבר זה לא אפשרי כשאלוהים לא מתגשם כבשר ודם" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"בואו של האל כבשר ודם נועד בעיקר לאפשר לבני האדם לראות את מעשיו האמיתיים של האל, להגשים את רוח האל חסרת הצורה כבשר ודם ולאפשר לבני האדם לראות את האל ולגעת בו. כך, בני האדם שאלוהים השלים יביאו אותו לידי ביטוי, ייפלו בנחלתו ויהיו כלבבו. אילו אלוהים דיבר רק בשמיים ולא היה יורד ארצה באמת, בני האדם עדיין לא היו מסוגלים להכיר את אלוהים. הם היו יכולים רק להטיף על מעשי האל באמצעות תיאוריה ריקה מתוכן, ודברי האל לא היו עומדים לרשותם כמציאות. אלוהים ירד ארצה בעיקר כדי לשמש כמופת ודגם לחיקוי למי שייפול בנחלתו של אלוהים. רק כך יכולים בני האדם להכיר את אלוהים באמת, לגעת באלוהים ולראותו, ורק אז הם יכולים באמת ובתמים ליפול בנחלת האל" ("עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האל בהתגלמותו כבשר ודם מביא לסופו של העידן שבו רק גבו של יהוה הופיע בפני האנושות, וכן חותם את העידן שבו האמינה האנושות באל המעורפל. בפרט, עבודתה של התגלמותו האחרונה של אלוהים מביאה את כל האנושות לעידן מציאותי יותר, מעשי יותר ונעים יותר. לא זאת בלבד שהוא חותם את עידן החוק והדוקטרינה, אלא שהוא עושה דבר אף חשוב יותר: הוא מגלה לאנושות אל אמיתי ורגיל, צודק וקדוש, אשר חושף את עבודת תוכנית הניהול ומדגים את המסתורין שבאנושות ואת ייעודה, אשר ברא את האנושות ומשלים את עבודת הניהול, אשר נשאר נסתר במהלך אלפי שנים. הוא מביא את קצו המוחלט של עידן הערפול; הוא חותם את העידן שבו כלל האנושות רצתה לחפש את פניו של אלוהים אך לא הייתה מסוגלת לעשות זאת; הוא מסיים את העידן שבה כלל האנושות שירתה את השטן, ומוליך את כל האנושות לתקופה חדשה לגמרי. כל זה הוא כתוצאה מעבודתו של האל כבשר ודם במקום באמצעות רוח האל" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

עבודת השפיטה של אלוהים באמצעות ההתגלמות באחרית הימים היא באמת מלאת משמעות. אלוהים התגלם כבשר ודם על פני האדמה באחרית הימים, חי בקרב בני האדם ומפרסם את דבריו לאנושות. הוא מבטא את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו בפני ההמונים. את מי אלוהים אוהב ואת מי הוא מתעב, אל מי מפנה אלוהים את חמתו ואת מי הוא מעניש, מצבו הרגשי, דרישותיו מבני האדם, כוונתו כלפיהם, השקפת העולם האידיאלית של האדם, ערכיו, ועוד. אלוהים מודיע לבני האדם את כל הדברים הללו ומעניק להם יעדים ברורים לחיים כדי שלא ייאלצו לשוטט ללא מטרה בעבודה דתית מעורפלת. כפי שנאמר בדברי האל, "האל בהתגלמותו כבשר ודם מביא לסופו של העידן שבו רק גבו של יהוה הופיע בפני האנושות, וכן חותם את העידן שבו האמינה האנושות באל המעורפל." כל מי שחווה את דבריו של האל הכול יכול ואת עבודתו באחרית הימים מחזיק בתפיסה דומה: גם אם חווינו את שיפוטו וייסוריו של אלוהים, סבלנו ניסיונות מסוגים שונים ועברנו זיכוך, ועוננו קשות בידי רדיפותיה הברוטליות והפראיות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ראינו כיצד שורה עלינו טבעו הצודק של אלוהים, חזינו במלכותיותו ובחרון אפו של אלוהים, בכול-יכולתו ובחוכמתו, וראינו את הביטוי של כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כאילו ראינו את אלוהים עצמו. הגם שלא ראינו את גופו הרוחני של אלוהים, טבעו הפנימי של אלוהים, כול-יכולתו, חוכמתו, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כל אלה נתגלו בפנינו במלואם כאילו שאלוהים הופיע בפנינו פנים אל פנים, אפשר לנו להכיר אותו באמת והעניק לנו לב ירא אלוהים, וזאת כדי שנוכל להישמע לכל תוכנית שלאלוהים יש עבורנו עד מותנו. כולנו חשים שדרך דבריו ועבודתו של אלוהים אנו רואים את אלוהים ולומדים להכירו באופן מעשי ואמיתי, וכן שהשלנו מעלינו לחלוטין את כל התפיסות והאשליות והפכנו לאלה המכירים באמת את אלוהים. לפנים, חשבנו שטבעו של אלוהים הוא אהבה וחמלה, והאמנו שאלוהים תמיד ימחל ויסלח לבני האדם על חטאיהם, אך לאחר שחווינו את השיפוט שבדברי האל הכול יכול, התחלנו להבין באמת שטבעו של אלוהים אינו רק חמלה ואהבה, אלא גם צדק, מלכותיות וחרון אף. כל מי שפוגע בטבעו ייענש. לכן אנו יכולים לירוא את אלוהים, לקבל את האמת ולחיות על פי דברי אלוהים. בכך שהתנסינו בעבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים, כולנו הגענו באמת ובאופן מעשי לכלל הבנה שטבעו של אלוהים קדוש, צודק ואינו ניתן לפגיעה. כולנו חווינו את חמלתו ואהבתו של אלוהים ולמדנו באמת להעריך את כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים. הבנו כיצד אלוהים הנמיך עצמו בחשאי, זכינו להכיר את כוונותיו הכנות, את מעלותיו האהובות הרבות, את מצבו הרגשי, את נאמנותו, את יופיו וטובו, את סמכותו, את ריבונותו, את האופן שבו הוא בוחן כל דבר בקפידה ועוד. כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו הופיע בפנינו, כאילו חזינו באלוהים עצמו, ובכך התאפשר לנו להכיר את אלוהים פנים אל פנים. איננו מאמינים עוד באלוהים ונשמעים לו על פי תפיסותינו ואשליותינו. אנו חשים יראת אמת והערצה לאלוהים, נשמעים לו ונסמכים עליו באמת. אנו הבנו באמת שאילו אלוהים לא התגלם כבשר ודם באופן אישי כדי להביע את האמת ולשפוט את בני האדם, לעולם לא היינו מכירים את אלוהים ולא היינו מסוגלים לשחרר עצמנו מן החטא ולהשיג טיהור. לא משנה כיצד תסתכלו על כך, את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים חייב לעשות אלוהים בהתגלמותו. איש אינו יכול להחליפו. היות שמוכרות לנו תפיסותיהם ואשליותיהם של בני האדם, אילו השתמש אלוהים באדם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים, הוא לא היה מסוגל להשיג את התוצאה הרצויה.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

אז בואו נתקדם ונשתף בהבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו לבין האנשים שאלוהים משתמש בהם. בואו נראה מה האל הכול יכול אומר ביחס להיבט הזה של האמת. האל הכול יכול אומר,

"האל בהתגלמותו כבשר ודם נקרא המשיח, והמשיח הוא הבשר שעוטה רוח האל. בשר זה שונה מכל אדם העשוי בשר ודם. הבדל זה נובע מהעובדה שהמשיח הוא לא בשר ודם, אלא התגלמותה של רוח האל. יש בו גם אנושיות רגילה וגם אלוהות מוחלטת. אף בן אדם אינו ניחן באלוהות של המשיח. האנושיות הרגילה שלו מקיימת את כל הפעילויות הרגילות שלו בבשר, בעוד שהאלוהות שלו מבצעת את העבודה של אלוהים עצמו" ("מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"מכיוון שהוא אדם עם מהותו של אלוהים, הוא נעלה על כל אדם נברא ועל כל אדם שיכול לבצע את עבודתו של אלוהים. על כן, בקרב כל מי שיש לו מעטפת אנושית כמו שלו, בין כל מי שיש לו אנושיות, רק הוא אלוהים עצמו בהתגלמותו – כל היתר הם בני אדם נבראים. על אף שלכולם יש אנושיות, לבני האדם הנבראים אין דבר פרט לאנושיות, ואילו אלוהים בהתגלמותו שונה מהם. בבשרו יש לא רק אנושיות, אלא חשוב מכך, אלוהיות" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אלוהותו של המשיח היא למעלה מכל אדם, ולכן הוא הסמכות העליונה על כל הברואים. סמכות זו היא האלוהות שלו, כלומר, הפנימיות וההוויה של אלוהים בכבודו ובעצמו, שקובעות את זהותו" ("מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"משום שאלוהים קדוש וטהור, ואמיתי וממשי, בשרו נובע מרוח האל. זה מוחלט ומעבר לכל ספק. לא רק היכולת לשאת עדות על אלוהים עצמו, אלא גם היכולת להגשים את רצונו של אלוהים לחלוטין: זה צד אחד של מהותו של אלוהים. העובדה שהבשר נובע מרוח האל עם צלם האל פירושה שהבשר שרוח האל לובשת שונה במהותו מבשרו של האדם, וההבדל הזה טמון בעיקר ברוח האדם" ("פרק 9" ב'פירושים של מסתרי דברי האל לתבל כולה' בספר 'הדבר מופיע בבשר').

"מי שהוא התגלמות האל יחונן גם במהותו של אלוהים, ומי שהוא התגלמות האל יחונן גם בביטויו של אלוהים. מכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יביא את העבודה שעליו לעשות, ומכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יבטא את מה שהוא ויהיה מסוגל להביא לאדם את האמת, להעניק לאדם חיים ולהראות לאדם את הדרך. בשר ודם שלא ניחנים במהותו של אלוהים הם ודאי לא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. אין ספק בכך. (...)

...אחרי הכל, אלוהים הוא אלוהים והאדם הוא אדם. לאלוהים יש המהות של אלוהים ולאדם יש המהות של האדם" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר').

האל הכול יכול הבהיר יפה שאלוהים בהתגלמותו הוא רוח האל בהתגלמותה כבשר. הגם שיש בו אנושיות רגילה, המהות שלו היא מהות אלוהית. מהותם של בני האדם שאלוהים משתמש בהם אנושית. הם יכולים להיות רק אנושיים. אין בהם כל מהות אלוהית. משמעותו של המשפט "מהותו של המשיח היא אלוהית" היא שכל מה שיש לרוח האל – הטבע הטבוע בה, מהותה הצודקת והקדושה, מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כל-יכולתו וחוכמתו, סמכותו ועוצמתו של אלוהים – כל זה מתממש בגוף הגשמי. הגוף הגשמי הזה הוא הגוף שמהותו אלוהית, זהו אל האמת שבא אל העולם כדי לעבוד ולהושיע את האנושות. היות שמהותו של המשיח היא אלוהית, המצב הרגשי שלו, גישותיו, השקפותיו ודעותיו ביחס לאנשים, אירועים ודברים שונים; כל מחשבותיו של המשיח, הן האמת וכולן מהוות ביטויים של מהותו הקדושה של אלוהים ושל טבע חייו. המשיח מסוגל לייצג את אלוהים באופן מלא, להביע את קולו, את טבעו, את מה שיש לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו באמצעות זהותו של אלוהים. הוא יכול להעניק לבני האדם את האמת, את הדרך ואת החיים, וזה הרבה יותר מיכולתו של כל ברוא שהוא. זה מפני שהמשיח ניחן באלוהות מלאה ולכן הוא מסוגל לבטא את דבר האל במישרין בכל עת ובכל מקום, וזאת לעומת הנביאים, שמוסרים רק מעט מדבריו של אלוהים. כל מה שהמשיח אומר הוא האמת, וזו עבודתו של אלוהים בעידן החדש. הוא אינו מדבר על הידע וההתנסויות שלו בדברי האל. היות שהמשיח ניחן באלוהיות מלאה, הוא מסוגל להביע את האמת בכל עת ובכל מקום כדי להזין, להשקות ולרעות אנשים, ולהנחות את האנושות בכללותה. והיות שהמשיח ניחן באלוהות מלאה, הוא יכול לקחת על עצמו את עבודתו של אלוהים. הוא יכול להנהיג את האנושות ולגאול אותה, הוא יכול לכבוש ולהושיע את האנושות ולחתום את העידן הישן כולו. אך מהותם של האנשים שאלוהים משתמש בהם היא אנושית. אין בהם כל אלוהיות – הם פשוט בני אדם, הם מסוגלים רק לבצע עבודה אנושית ולמלא את חובתו של בן-אנוש. למרות שהם נהנים מאורה, מעבודתה ומשלמותה של רוח הקודש, במקרה הטוב הם יכולים רק לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולהביע את הידע והניסיון שלהם. ייתכן שדבריהם יתאמו את האמת ויועילו לאחרים רוב הזמן, אך דבריהם אינם האמת, והם אינם בעלי מעמד שווה לדבריו של אלוהים. אלוהים בהתגלמותו עושה את העבודה שעניינה השקת עידן וחתימת עידן. הוא מסוגל לבטא את האמת במישרין ולהנחות את האנושות כולה. אך האנשים שאלוהים משתמש בהם או אלו שעבודתה של רוח הקודש ברשותם משתפים פעולה במקרה הטוב עם עבודתו של אלוהים בעודם ממלאים את חובתו של בן-אנוש. במקרה הטוב הם רק מביעים ידע וניסיון ביחס לדבריו של אלוהים, ומה שהם אומרים תואם את האמת. לא משנה כמה זמן הם עבדו למען אלוהים וכמה הם דיברו, הם רק משתפים אחרים בידע ובניסיון שיש להם ביחס לדברי האל – הם אך ורק מהללים את אלוהים ומעידים עליו. זה ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו לבין האנשים שאלוהים משתמש בהם או האנשים שעבודתה של רוח הקודש נמצאת ברשותם.

מהותו של אלוהים בהתגלמותו היא אלוהית, ומכאן שעבודתו ודבריו לא זוהמו במחשבות, תפיסות, דמיונות והיגיון אנושיים. אלוהים בהתגלמותו מביע את כל מה שיש לאלוהות ואת מה שהינה, ואת המשמעות המקורית של הרוח האלוהית. זה כמו שבעידן החסד ישוע אדוננו חשף את פשר התעלומות הנוגעות למלכות השמיים, הביא את הדרך להכאה על חטא וביטא את טבעו האוהב, טוב-הלב והרחום וכן הלאה, כל אלה הם ביטויים ישירים של רוח האל, התגלויות טבעיות של טבעו, של כל מה שיש לאלוהים ושל מה שאלוהים הינו. כל אלה נמצאים במקום שחשיבה אנושית אינה יכולה להגיע אליו. באחרית הימים, האל הכול יכול מביע את כל האמת שתטהר את האנושות, תושיע אותה ותביא אותה לידי שלמות. הוא מגלה את טבעו הצודק של אלוהים. זהו טבע שאינו סובל כל פגיעה, וחושף את פשרן של כל התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול שלו, כמו תעלומות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, ההבדלים בין עבודתו של אלוהים לעבודתו של אדם, מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים, האמת שמאחורי שלושת השלבים בעבודתו, שורש שחיתותו של האדם, כיצד על בני האדם להשתחרר מן החטא כדי לזכות בישועה מאלוהים, גורלה העתידי של האנושות ועוד. כל מה שהאל הכול יכול עושה מהווה ביטוי ישיר לאלוהותו, וזו המשמעות המקורית של הביטוי 'רוח האלוהים' – דבר שללא ספק נמצא מעבר להשגתה של החשיבה האנושית. די בעבודתו ובדבריו של אלוהים בהתגלמותו ובטבע שהוא מביע כדי להוכיח שמהותו של אלוהים בהתגלמותו היא אלוהית, ושהוא אינו אחר מאשר אלוהים עצמו, האחד והיחיד. לעומת זאת, האנשים שאלוהים משתמש בהם לא יוכלו להחליף אותו ולבצע את עבודתו. ואינם יכולים לבטא במישרין את רצונה המקורי של רוח האל. הם יכולים רק לעשות את העבודה שעיקרה שיתוף פעולה אנושי על יסוד עבודתו של אלוהים, לשתף אחרים בידע ובניסיון שלהם, להוביל את נבחריו של אלוהים אל ההיווכחות בממשותם של דבריו, להעיד למען אלוהים ולשרת אותו. בכך הם ממלאים את חובתם האנושית. הם עושים את העבודה שהשכל האנושי מסוגל לה, העבודה שאדם יכול לחוות, שהיא במהותה מה שיש לאדם ומה שהאדם הינו. היות שאלוהים בהתגלמותו שונה במהותו מהאנשים שבהם הוא משתמש, גם טבעה של עבודתו שונה לגמרי מטבעה של עבודתם. אלוהים במהותו נבדל מהאנשים שהוא משתמש בהם בדיוק באותה מידה שאלוהים נבדל מבני האדם. מהותו של זה היא אלוהית, ואילו מהותו של האחר היא אנושית. זה שמהותו אלוהית יכול לעשות את עבודתו של אלוהים, ואילו אלה שמהותם אנושית יכולים רק לעשות עבודה אנושית. כל מי שמאמין באלוהים ממש חייב להבין את זה.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

"עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשות אותה בשמו". דברי האל ברורים מאוד. עבודת השיפוט היא עבודתו של האל עצמו היא עבודה שעל האל לבצע בקרב האנושות, באופן אישי, וזו עבודה שאף אדם אינו מסוגל לבצע במקומו. אף אדם אינו מסוגל לבצע אותה במקומו. פירוש הדבר שאיש אינו מסוגל לתפוס את מקומו של אלוהים בביצוע עבודה זו. מדוע איש אינו מסוגל לתפוס את מקומו? יהיו אשר יאמרו: "בתקופת עידן החוק, האם אלוהים לא השתמש במשה לביצוע עבודתו? אם כן, מדוע אין אלוהים יכול להשתמש בבני אדם לביצוע עבודת השיפוט?" האם יש כאן תעלומה כלשהי? במהלך עידן החוק, השמיע אלוהים את החוקים ואת המצוות בפני בני ישראל, פעולה שהייתה יכולה להיעשות על ידי שימוש בבן אדם. אולם מדוע אין אדם יכול להחליף את האל ולבצע את עבודת השיפוט באחרית הימים? יש כאן תעלומה. מה פשר התעלומה? הבה נמשיך לקרוא ונראה מה אלוהים אומר על כך. "מאחר שהמשפט הוא כיבוש האדם באמצעות האמת, אין ספק שאלוהים מופיע עדיין בצלם הבשר והדם כדי לבצע את העבודה הזו בקרב בני האדם". אלוהים מגדיר את עבודת השיפוט – מהי טבעה של עבודה זו? אלוהים אומר, "מאחר שהמשפט הוא כיבוש האדם באמצעות האמת". כיצד עלינו לפרש מלים אלו? מה זה בדיוק שיפוט? על סמך דברי האל, נוכל להבין זאת כדלקמן: אלוהים מבצע את עבודת השיפוט שלו על ידי שימוש באמת לכיבוש בני האדם. "כיבוש האדם באמצעות האמת". עלינו לשקול מלים אלו בכובד ראש. מדוע אין האדם יכול לבצע את עבודת השיפוט הזו? יש האומרים מאחר והאדם אינו ניחן באמת, הוא אינו יכול לבטא את האמת. סוג כזה של הבנה, סוג כזה של קבלה, הוא טוב בהחלט. מאחר ובני האדם לא ניחנו בָּאֱמֶת, הם אינם מצוידים בה, הם אינם יכולים לבצע את עבודת השיפוט. יש האומרים: "אלוהים מסוגל להשתמש בנביאים כדי לבטא את דברו, אז האם האל יכול להשתמש בנביאים לבטא את דברו לביצוע עבודת השיפוט?" לא. זאת משום שנביאים המוסרים את דברי האל, והאל עצמו המבטא את האמת בכל עת ובכל מקום – יניבו תוצאות שונות, משום שהנביאים עצמם אינם כשלעצמם האמת. אילו השלכות עשויות להיווצר ממתן היתר למישהו שאינו האמת למסור את דברי האל? כאשר ישוע אדוננו מבצע את עבודת השיפוט בזהותו כאלוהים, יש לו את היכולת לבטא את האמת בכל עת ובכל מקום, לגלות מה יש לאלוהים ומהו אלוהים, ולהראות את טבעו של האל. הנביא, לעומת זאת, איננו האמת בעצמו, והוא אינו מסוגל לגלות מה יש לאל ומהו האל בכל עת ובכל מקום. מהו ההבדל האמיתי בין השימוש בנביא להעברת דברו של אלוהים ובין אלוהים המביע את האמת ישירות? אם תוכלו להבין לעומק את העניין הזה, אזי תרכשו הבנה אמיתית של הדברים, "עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשות אותה בשמו". "האדם לא יכול לעשות אותה בשמו", מה כלול במילים אלו? אין תועלת בכך שאלוהים ישתמש בבני אדם או בנביאים למסור את דברו. מדוע? מדוע לא ניתן להשיג תוצאה דומה לזו של אלוהים כשהוא עצמו מבצע את העבודה? ברגע שתוכלו לרדת לעומקה של סוגיה זו, תוכלו לקבל את הדברים הללו.

מדוע זה לא יהיה תקין שאלוהים ישתמש בנביאים למסור את דברו ולבצע את עבודת השיפוט? אלו תוצאות לא היה אפשר להשיג אילו בוצעה העבודה באופן כזה? האם זה משהו שאתם מסוגלים לראות? לו נעשה שימוש בנביאים למסירת דברי האל, הדבר היה מעניק לבני אדם הבנה מוגבלת של דברי האל. אבל בכל הנוגע להבנת טבעו של אלוהים, מה יש לאלוהים ומהו אלוהים, ומהי האמת שהוא מביע – יהא גודל המאמץ שהאדם ישקיע אשר יהא, לא יעלה בידיו להגיע לתוצאה אופטימלית. מדוע אין האדם מסוגל להגיע לתוצאה אופטימלית? המהות של הנביאים היא זו של האנושות. מאחר והם אנושיים במהותם, האם הם יכולים לבטא את מהות האלוהיות ואת מה שניחנה בו? בפירוש לא. על סמך נקודה זו ניתן לראות שבלי קשר לאופן שבו נביא מוסר את דבר האל, אין ביכולתו לשקף את טבעו של האל והוא אינו מסוגל לשקף מה יש לאל ומהו האל, מאחר שהנביא אנושי במהותו – הוא אינו אלוהי. ישוע הנוצרי ניחן במהות אלוהית, ותוך ביצוע עבודת השיפוט הוא היה מסוגל לבטא את האמת בכל עת ובכל מקום. הוא היה מסוגל לשקף מה יש לאל ומהו האל. בישוע הנוצרי יכול אדם לראות את השתקפות טבעו של האל, מה יש לאל ומהו האל, ואת כל עוצמתו וחוכמתו של האל. באשר לאדם אשר אלוהים עושה בו שימוש, אין זה משנה איזה חלק מדברי האל נצליח להבין באמצעותו, בסופו של דבר לעולם לא נצליח להשיג ממנו הבנה של אלוהים. ואפילו אם נצליח לרכוש מעט הבנה, היא תהיה מוגבלת עד מאוד! הדבר צריך להיות ברור לכם כעת, נכון? אם כן, אנו יכולים כבר להבין, פחות או יותר, את המשמעות של דברי האל, "עבודת המשפט היא עבודתו של אלוהים עצמו, ולכן אלוהים עצמו חייב להיות זה שמבצע אותה – האדם לא יכול לעשות אותה בשמו". עם זאת, אנשים בעולם הדת אינם מסוגלים לתפוס את משמעות מלים אלו – הם אינם מבינים אותן. הם מאמינים שמאחר ואלוהים היה מסוגל להשתמש במשה להוציא לפועל את עבודתו בעידן החוק, ביכולתו להשתמש בבן אדם להוציא לפועל את עבודת השיפוט באחרית הימים. אולם האין זה שונה לגמרי מרצון האל? הבנת הנקודה הזו היא בבחינת חסד אלוהי. אנשים בחוגים דתיים אינם מסוגלים לתפוס זאת משום שהם לא חוו את עבודת האל באחרית הימים. הם לוקים בהבנה של אמיתות רבות כל כך! הם חסרי הבנה ביחס לאמיתות רבות. לשם השוואה, אנו זכינו בהרבה יותר אמיתות לעומתם. כל הכתוב בספר "הדבר מופיע בבשר" הוא ביטוי של האמת. הוא כולל אמיתות שלא נרכשו במהלך השלבים של עבודת האל אותם חוותה האנושות מאז בריאת העולם – אמיתות שלא הובנו עד היום. אולם כיום, מאחר ואנו חווים את עבודת האל באחרית הימים, זכינו באמיתות הללו. האם אין זה חסד אלוהי? האם אין זו אהבתו העמוקה של אלוהים?

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: שאלה 7: קראתי את דברי האל הכול יכול: "האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם". אני חושב שזה קטע יוצא מן הכלל מדברי אלוהים. מאוד מעשי ומאוד חשוב. השאלה מדוע האנושות המושחתת חייבת לקבל את ישועתו של אלוהים בהתגלמותו היא היבט של האמת שעל האנושות להבין בדחיפות. אנא שתפו עמנו מעט יותר בנושא.

הבא: שאלה 9: בעידן החסד, אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לשמש קורבן חטאת למען האנושות ולגאול אותה מחטא. באחרית הימים אלוהים התגלם שוב כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט שלו על מנת לטהר את האדם באופן יסודי ולהושיע אותו. אם כך, מדוע אלוהים צריך להתגלם פעמיים כבשר ודם כדי לעשות את העבודה של הושעת האנושות? ומה החשיבות האמיתית של כך שאלוהים מתגלם פעמיים כבשר ודם?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה