שאלה 13: רוב בני האדם בעולם הדתי מאמינים שהעובדה שהאדון ישוע אמר "נִשלם" (יוחנן י"ט 30) על הצלב היא הוכחה לכך שעבודת הישועה של אלוהים כבר הושלמה לחלוטין. עם זאת, אתם מעידים שהאדון חזר כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט החל מבית האל, על מנת להושיע את האנושות באופן מלא. אם כן, כיצד יש להבין בדיוק את עבודתו של אלוהים להושעת האנושות? ההיבט הזה של האמת לא ברור לנו, אז אנא שתפו זאת עבורנו.

תשובה:

כשישוע אדוננו אמר על הצלב: "נִשלם" (יוחנן י"ט 30), למה הוא באמת התייחס? לכך שהושלמה עבודת הגאולה, או לכך שהושלמה במלואה עבודת האל להושעת האנושות? האם אנשים שחיו אז יכלו באמת לדעת? ניתן לומר שאיש לא ידע. ישוע אדוננו אמר רק את המילה: "נִשלם". הוא לא אמר שהושעת האנושות הסתיימה. בני אדם לא יכולים להבין באמת למה התייחס ישוע אדוננו כשאמר: "נִשלם". למה שמישהו יעז להסביר את דברי אדוננו לפי הרעיונות שלו עצמו? למה לפרש באופן שרירותי את הביטוי "נִשלם"? מדובר בהכנסה אקראית של רעיונות אנושיים לדבריו של ישוע אדוננו. חשבו על הדבר הזה: אם כשישוע אדוננו אמר "נִשלם", ניתן לפרש זאת שהושלמה העבודה להושעת האנושות, למה אם כך הוא התנבא ואמר: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). איך אנו מבינים זאת? ובבשור על פי יוחנן, פרק י"ב, פסוקים 47-48: ישוע אדוננו אמר: "ואם מישהו שומע את דבריי ולא מאמין בהם, אני לא שופט אותו, משום שלא באתי לשפוט את העולם, אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון." נאמר בבירור שאדוננו יחזור כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט. ומתוך נבואת כתבי הקודש: "כי הגיעה העת להתחיל את המשפט בבית האל" (פטרוס א' ד' 17). לפי דברי הכומר והבכיר, אם צליבתו של ישוע אדוננו השלימה את כל עבודת ישועת האנושות, כיצד הנבואה של ישוע אדוננו: "ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה" – כיצד יתגשמו דברים אלה? האם לא תיכשל נבואת ישוע אדוננו, לפיה הוא יחזור כדי לבטא את האמת ולעשות עבודת משפט? לכן, דברי הכומר והבכיר לא תואמים את דברי ישוע אדוננו ולא את המציאות של עבודת האל. ישוע אדוננו עשה את עבודת גאולת האנושות. עלינו לקבל את ישוע אדוננו, להתוודות בפניו על חטאינו, והוא ימחל לנו. לאחר מכן נהיה כשירים להתפלל לאדוננו, ונוכל ליהנות מהחסד שאדוננו מעניק. בלי קשר לחטא, לא נורשע עוד על פי חוק. זוהי תוצאת עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. זו משמעות הביטוי, "ישועה על ידי אמונה". מתוך תוצאת עבודתו של ישוע אדוננו, יש אימות גדול יותר לכך שעבודתו היתה רק עבודת הגאולה. לא שיפוט, טיהור ולא הפיכת אנשים למושלמים באחרית הימים. למרות שהאמונה שלנו בישוע אדוננו מוחלת על חטאינו, מאחר שאנו כבר לא חוטאים חטאים ברורים, ומתנהגים יפה יחסית, טרם נפרדנו כליל מהחטא, לא הפכנו טהורים ולא נושענו. האם איננו עדיין מרבים לשקר ולחטוא? האם איננו עדיין פועלים בחמדנות וחושבים מחשבות זדון? האם איננו עדיין שונאים ומקנאים? האם לבנו אינו מלא ביהירות ובתכסיסים? האם איננו עדיין מחקים מגמות חומריות, נצמדים לעושר וחומדים תהילה? בקרב אנשים שנרדפים על ידי הממשלה הקומוניסטית הסינית ונתפסים על ידה, יש אפילו כאלה שמאשימים את אלוהים. הם מספקים הצהרות חרטה שבהן הם מתכחשים לו ובוגדים בו. בפרט בדבר ביטוי האמת ועבודת המשפט של האל הכול יכול באחרית הימים, אנשים מגנים את עבודת האל ומעבירים עליה ביקורת על סמך תפיסות משלהם. האין זה כך? לכן, באמונתנו אנו זוכים רק למחילת החטאים. אבל בתוך תוכנו נשארים אופי השטן וטבע השטן. זה מקור חטאינו והתנגדותנו לאלוהים. אם אופיינו הפנימי החוטא לא ייפתר, אז נתנגד לאלוהים, נבגוד בו, ונראה בו אויב. האם תוכלו לומר שאדם כזה כשיר להיכנס למלכות שמיים? כשישוע אדוננו אמר "נִשלם" הוא התכוונן לכך שעבודת הגאולה של אלוהים הושלמה. הוא בטוח לא אמר שכל עבודת ישועת האנושות הושלמה. האל הכול יכול בהתגלמותו באחרית הימים מבטא את כל האמת, ועושה את עבודת המשפט שתתחיל בבית אלוהים. ביאתו נועדה לטהר ולהושיע, לפתור את הבעיה היסודית של חטא, וכן לאפשר לבני אדם לזכות בטוהר, בישועה מלאה ובכניסה למלכות האל. נקרא עוד מדברי האל הכול יכול, כדי שנבין אותם טוב יותר.

האל הכול יכול אומר, "חוטאים כמותכם, שזה עתה נגאלו ושלא השתנו ושאלוהים לא הפך למושלמים – האם תוכל להיות כלבבו של אלוהים? אתם, שעדיין יש לכם הזהות הישנה שלכם – נכון שישוע הושיע אתכם, ושאתם לא נחשבים לחוטאים בזכות ישועתו של אלוהים, אך זה לא מוכיח שאין בכם חטא וטומאה. איך ייתכן שתהיו קדושים אם לא השתניתם? בתוככם, אתם רדופי טומאה, אנוכיים ונבזים, אך אתם מבקשים בכל זאת לרדת יחד עם ישוע – "הייתם מתים"! החמצתם שלב באמונתכם באלוהים: רק נגאלתם, אך לא השתניתם. כדי שתהיו כלבבו של אלוהים, על אלוהים לעשות בכם באופן אישי את עבודת השינוי והטיהור. אם רק נגאלתם, לא תהיו מסוגלים להשיג קדושה. כך, לא תהיו זכאים לקחת חלק בברכותיו הטובות של אלוהים. זאת מכיוון שהחמצתם שלב בעבודתו של אלוהים לניהול האדם – שלב עיקרי בשינוי ובהבאה לידי שלמות. לכן, בהיותכם חוטאים שזה עתה נגאלו, אתם לא מסוגלים לרשת ישירות את הירושה של אלוהים" ("בנוגע לתארים וזהות" ב'הדבר מופיע בבשר').

"עליכם לדעת אילו בני אדם אני רוצה. בני אדם טמאים לא מורשים להיכנס למלכות – בני האדם הטמאים לא מורשים לטנף את האדמה הקדושה. על אף שעשיתם עבודה רבה ועבדתם שנים רבות, בסופו של דבר, אם אתם עדיין מזוהמים ללא תקנה, דין השמיים לא יסבול את רצונכם להיכנס למלכותי! מאז ייסוד העולם ועד היום, מעולם לא אפשרתי לחנפנים להיכנס בקלות למלכותי. זהו כלל שמימי ואיש לא יכול להפר אותו!" ("ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה והיה לקורבן החטאת של האדם, והוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו, שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט, והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים ייהנה מאמת נעלה יותר ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים ויזכו באמת, בדרך ובחיים" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר').

"לפני שהאדם נגאל, נשתלו בו כבר רבים מהרעלים של השטן. לאחר אלפי שנות השחתה בידי השטן, יש כבר בתוך האדם טבע שמתנגד לאלוהים. לפיכך כשהאדם נגאל, זו רק גאולה, שבה האדם נקנה במחיר גבוה, אך האופי הרעיל שבתוכו לא חוסל. האדם המזוהם כל כך מוכרח לעבור שינוי כדי להיות ראוי לשרת את אלוהים. באמצעות העבודה הזו של משפט וייסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהתנקות. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב לעמוד בפני כס מלכותו של אלוהים. כל העבודה שנעשית היום נועדה כדי שהאדם יוכל להתנקות ולהשתנות. באמצעות משפט וייסורים של דבר האל, וכן זיכוך, האדם יכול להשליך מעליו את שחיתותו ולהיטהר. במקום להחשיב את השלב הזה של עבודה לשלב של ישועה, יהיה הולם יותר לומר שזו עבודת טיהור" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"עבודת אחרית הימים היא להפריד את כל הדברים לסוגים ולהשלים את תוכנית הניהול של אלוהים, מפני שהזמן קרב, ויומו של אלוהים הגיע. אלוהים מביא את כל מי שבא אל מלכותו, כלומר את כל מי שהיה נאמן לו עד הסוף, לעידן של אלוהים עצמו. אולם לפני בוא העידן של אלוהים עצמו, העבודה שאלוהים רוצה לעשות היא לא לצפות במעשי האדם או לחקור את חיי האדם, אלא לשפוט את מרדנותו. זאת משום שאלוהים יטהר את כל מי שבא בפני כס מלכותו. כל מי שצעד בעקבות אלוהים עד היום הזה הוא מי שבא בפני כס מלכותו של אלוהים. לפיכך, כל מי שמקבל את עבודתו האחרונה של אלוהים הוא מי שאלוהים יטהר. במילים אחרות, כל מי שמקבל את עבודתו האחרונה של אלוהים הוא מי שאלוהים ישפוט אותו" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אחרית הימים כבר הגיעה. כל הדברים בבריאה ימוינו לפי סוגם ויחולקו לקטגוריות שונות על סמך אופיים. זה הרגע שבו אלוהים מגלה את סופה של האנושות ואת היעד שלה. אם בני האדם לא יעברו ייסורים ומשפט, לא תהיה דרך לחשוף את המרדנות והרשע שלהם. רק באמצעות ייסורים ומשפט ניתן לגלות את הסוף של כל הברואים. האדם רק חושף את פרצופו האמיתי כשהוא עובר ייסורים ונשפט. רוע ימוין עם רוע, וטוב עם טוב, וכל בני האדם ימוינו לפי סוגם. באמצעות ייסורים ומשפט, סופם של כל הברואים יתגלה, כדי שהרשעים ייענשו והטובים יזכו לגמול, וכדי שכל בני האדם יחיו תחת ריבונותו של אלוהים. יש להגשים את כל העבודה הזו באמצעות ייסורים צודקים ומשפט צודק. משום ששחיתותו של האדם הגיעה לשיאה, ומשום שמרדנותו הפכה לחמורה ביותר, רק טבעו הצודק של אלוהים, אשר מורכב בבסיסו מייסורים ומשפט ומתגלה באחרית הימים, יכול לחולל שינוי מלא באדם ולהשלים אותו לגמרי. רק הטבע הזה יכול לחשוף את הרוע וכך להעניש בחומרה את כל הרשעים" ("חזון עבודתו של אלוהים (3)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"מהותה של עבודת הייסורים והשיפוט של אלוהים היא לטהר את האנושות למען יום המנוחה האחרונה. אחרת, האנושות כולה לא תהיה מסוגלת לנהוג כל אחד לפי סוגו או לבוא למנוחה. העבודה הזו היא הנתיב היחיד של האנושות לבוא למנוחה. רק עבודת הטיהור של אלוהים תטהר את האנושות מרשעותה, ורק עבודת הייסורים והשיפוט שלו תשפוך אור על דברי המרדנות בקרב האנושות, וכך תפריד את מי שניתן להושיע אותו ממי שלא ניתן להושיע אותו, ואת מי שיישאר ממי שלא יישאר. כשעבודתו של אלוהים תסתיים, בני האדם שיישארו יטוהרו וייהנו מחיים אנושיים נהדרים יותר בפעם השנייה על פני האדמה כשהם יבואו לעולם אנושי נעלה יותר. במילים אחרות, הם יבואו ליום המנוחה של האנושות ויחיו יחד עם אלוהים. לאחר שמי שלא יכול להישאר יעבור ייסורים ושיפוט, צורתו המקורית תיחשף לגמרי. לאחר מכן, כל בני האדם האלה יושמדו, ובדומה לשטן, הם לא יורשו עוד לשרוד על פני האדמה. האנושות בעתיד לא תכלול עוד אך אדם מהסוג הזה. בני האדם האלה לא כשירים לבוא לארץ המנוחה הסופית, והם לא כשירים לבוא ליום המנוחה שאלוהים והאדם יהיו שותפים לו, מפני שהם מושאים לענישה ופני שהם הרשעים, והם לא צדיקים. ...העבודה הסופית שלו להענשת הרע ותגמול הטוב נעשית כולה על מנת לטהר לגמרי את כל האנושות, כדי שהוא יוכל להביא אנושות קדושה לגמרי למנוחת נצח. השלב הזה בעבודתו הוא עבודתו המכרעת ביותר. זה השלב הסופי של כל עבודת הניהול שלו" ("אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה" ב'הדבר מופיע בבשר').

האל הכול יכול מדבר בבירור רב על חשיבות עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, ועל התוצאה שלה. הדבר מוכיח לנו שזוהי העבודה המטהרת כליל את האנושות ומושיעה אותה. עבודת הגאולה של ישוע אדוננו סוללת דרך לעבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים. האל הכול יכול עושה את עבודת המשפט והטיהור על בסיס עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, מושיע את האנושות מחטאים, ומכניס אותה למלכות האל. נכון שעבודת האל היא מעשית מאוד? אם אנו מקבלים רק את עבודת הגאולה, ואיננו מקבלים את עבודת המשפט והטיהור של אלוהים באחרית הימים, כיצד נהיה כשירים לבוא בשערי מלכות האל? נראה שהאמונה באלוהים מחייבת אותנו להבין את עבודת האל. יחד עם זאת, אנשים דתיים רבים מאמינים בישועה דרך אמונה בלבד. הם מאמינים שאמונה באדוננו תביא למחילת חטאים ותפתור את כל הבעיות, הם מאמינים שאדוננו הרחום והאוהב סולח על כל חטא שאדם מבצע. הוא יישא את כולם אל מלכות השמיים בבואו. לכן הם לא מקבלים את עבודת המשפט של האל הכול יכול באחרית הימים. מה הבעיה בכך? האם אדם כזה מבין את עבודתו של אלוהים? את טבעו הצודק של אלוהים? הייתם אומרים שאלוהים יתיר לאדם בעל אופי שטני המורד בו להיכנס אל מלכותו? הוא לא היה מרשה! למה תגרום כניסתו של אדם כזה למלכותו של אלוהים? נחשוב על דוגמה. אם בני ישראל שהאמינו ביהוה אלוהים היו מובאים למלכותו, מה היה קורה? הם לא יכלו לקבל את התגלמותו של ישוע אדוננו, והם עשו הכול כדי לגנות אותו, ומסמרו את ישוע אדוננו לצלב. אנשים בעל אופי שטני כזה המתנגד לאלוהים היו ממשיכים להתנגד לאלוהים אילו היה באים בשערי מלכותו? אנשים כאלה היו מורדים? היו מנסים לגזול את כוחו של אדוננו? מדוע ישוע אדוננו לא נכנס לבית הכנסת כדי להטיף? מכיוון שהכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים שביהדות היו כל כך מרושעים. הם היו מסוגלים לעשות כל דבר. כולנו יודעים שלאחר שהם תפסו את ישוע אדוננו, הם הכו אותו, התגרו בו וירקו עליו. הוא אף נמסר לממשל הרומי לצליבה. ישוע אדוננו כבר ידע שהם היו נחשיים, לכן הוא לא הטיף בבית הכנסת. ישוע אדוננו חזר באחרית הימים. למה הוא לא מטיף בתוך כנסיות? מפני שכל המנהיגים בכנסיות הם מרושעים. אם האל הכול יכול בהתגלמותו היה נכנס לכנסיות, הם בטח היו קוראים למשטרה. הם בטוח היו מסגירים את האל הכול יכול לממשלה הקומוניסטית הסינית. האין זו האמת? עכשיו, האם אנו מעזים להיכנס לכנסיות כדי להעיד על האל הכול יכול? אילו נשאתם בפניהם עדות עליו, הם בוודאי היו מכתרים ומביישים אתכם, ואף מסגירים אתכם למשמר האזרחי. מסיבות אלה, הכנסייה היום זהה לבתי הכנסת שהיו ביהדות. כל אלה מקומות ומבריחים את אלוהים, מגנים אותו ומתנגדים לו. האם כך הם נוהגים? הדבר מראה עד כמה האנושות מושחתת. נמאס לה מהאמת, היא מתעבת אותה. היא דוחה את הגעת אלוהים, ואנשים נעשו דומים לשטן ומתנגדים לאלוהים. אם אלוהים לא היה מתגלם כבשר ודם באחרית הימים כדי לשפוט ולטהר אנשים ולבטא אמת, האנושות היתה מושמדת בידי אלוהים, כיוון שהיא התנגדה לו.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

יש אנשים שמציינים שהדבר האחרון שאמר ישוע אדוננו על הצלב היה "נשלם". ואז הם אומרים: "כשישוע אדוננו שימש כקורבן חטאת, הוא השלים את עבודת הישועה של אלוהים. חטאינו נמחלו מכיוון שאנו מאמינים בישוע אדוננו. אמונתנו לבדה עשתה אותנו לראויים, ולכן נוכל לבוא אל מלכות השמיים. כל שעלינו לעשות זה להמתין להילקח בידי אלוהים". או שהם אומרים: "הכול מוכן, אנחנו מחכים רק להילקחות". האם אפשר לאמת את זה? לא, אי אפשר. אנחנו יכולים להיות בטוחים רק בכך שחטאינו נמחלו. כיצד נוכל לוודא את זה? לא חשוב איזה חטא ביצעת, אם רק תתפלל ותודה שחטאת, תרגיש אושר ושלווה, והנפש שלך תשתחרר מכבלי החטא. אדם מרגיש משוחרר כאשר אין בו חטא! אם כך ניתן לומר שקורבן החטאת הוא אמיתי לגמרי, וכל מי שמאמין בישוע אדוננו יכול לאמת את קיומו מתוך חוויותיו. אבל בשום אופן לא ניתן לומר בוודאות: "האמונה בישוע אדוננו תביא ישועה מאלוהים ותשלים את ההיפרדות מן החטא. אם תאמין בישוע אדוננו, תזכה לשבח מאלוהים ותבוא אל מלכות השמיים." ישוע אדוננו לא אמר זאת, ואין לכך כל עדות. מדוע אין לכך כל עדות? חטאיו של האדם נמחלו, אך האם ניתן למחול על טבעו השטני ועל אופיו החוטא? לא. האם ישוע אדוננו אמר אי פעם: "מרגע שנסלחו חטאיכם, תוכלו לבוא אל מלכות השמיים"? האם ישוע אדוננו אמר אי פעם: "כל שעליכם לעשות זה להאמין בי כדי לזכות במקום במלכות השמיים"? אלוהים מעולם לא אמר זאת. מה כן אמר ישוע אדוננו בכתבי הקודש? "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים" (מתי ז' 21). אם כן, מה הכוונה במילים “יעשה את רצון אבי שבשמיים”? הכוונה היא שעליך למלא את רצונו של אלוהים, ללכת בדרכו ולקיים את דרך האמת, דהיינו, את דבר האלוהים. אדם חייב לעשות כל מה שאלוהים דורש ממנו ולציית להנחיות האל בדבקות ובעקביות, ורק אז הוא יוכל לבוא אל מלכות השמיים. אך כמה אנשים הצליחו לעמוד בדרישות האל בעידן החסד? אף לא אחד. אם כך, נוכל לומר שהעבודה של עידן החסד היא שלב בעבודת הגאולה. כתבי הקודש מנבאים שבשובו של ישוע אדוננו, הוא יעשה עבודה של שיפוט וייסור כדי לטהר את כל מי שיבוא בפני אלוהים. במילים אחרות, אלוהים יעשה עבודה של טיהור בטרם יסיים את העידן באחרית הימים. וכל מה שישוע אדוננו ניבא אודות הפרדת החיטה מן המוץ, הכבשים מן העזים, העלמות החכמות מן העלמות הטיפשות והפרדת המשרתים הטובים מן המשרתים הרשעים – כל זה יתגשם. על פי הנבואה של ישוע אדוננו, במהלך אחרית הימים אלוהים יבצע שלב של עבודה שבו הוא ישפוט אנשים, יטהר אנשים ויבדיל כל אדם על פי סוגו, כשם שמנבאים כתבי הקודש בפירוש. למשל: "כי הגיעה העת להתחיל את המשפט בבית האל" (פטרוס א' ד' 17), "לכם השמורים בגבורת האל, בזכות אמונה, אל ישועה המוכנה להתגלות בעת קץ" (פטרוס א' א' 5), "הנה אני בא כגנב" (ההתגלות ט"ז 15), "אם משום כך לא תישמר, אבוא עליך כגנב, ולא תדע באיזו שעה אבוא עליך" (ההתגלות ג' 3), "החזק היטב במה שיש לך, כדי שאיש לא ייקח את הכתר שלך. את המתגבר אעשה עמוד במקדש האל, והוא לא יצא עוד. ואני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (ההתגלות ג' 12). כל הנבואות האלו מתייחסות לעבודה שתיעשה במהלך חזרתו של ישוע אדוננו. זה מוכיח שמעידן החוק ועד לעת שבה יחזור ישוע אדוננו כדי לסיים את העידן, יש שלושה שלבים של עבודה. זוהי אמת, ויש לה עדות בנבואות של כתבי הקודש, בספר ההתגלות. העבודה בעידן החסד הייתה עבודת הגאולה – היא ודאי לא הייתה עבודת הטיהור שמטרתה להכחיד את האופי החוטא של האנושות. לא היה ולו מאמין אחד בישוע אדוננו שהאופי החוטא שלו מוגר לגמרי, ולו אחד שלא חטא שוב לאחר שנמחלו חטאיו, אחד שהצליח לשנות את טבעו לחלוטין, אחד שבאמת הכיר את אלוהים. אלו הן העובדות בנושא זה. במהלך עידן החסד, בני האדם האמינו באלוהים במשך 2,000 שנה, אך נותרו חמש בעיות מהותיות שלא נפתרו. ראשית, בעיית הנטייה השטנית של האנושות לביצוע חטאים עדיין לא נפתרה; שנית, נושא הטבע השטני שמתגלה באנושות טרם נפתר; שלישית, השינוי הנדרש בדרך חייו של כל אדם ואדם עדיין לא הושג; רביעית, בעיית האופן שבו צריכה האנושות להכיר את אלוהים ולהישמע לו לא נפתרה לגמרי; חמישית, השאלה כיצד יכולה האנושות לזכות בטיהור, גם היא עדיין לא נפתרה לגמרי. העובדה שחמש הבעיות המהותיות האלו עדיין לא נפתרו מוכיחה שעבודתו של אלוהים בעידן החסד הייתה שלב אחד בעבודת הגאולה, ולא השלב הסופי בעבודת הושעת האנושות. העבודה של עידן החסד סללה את הדרך והניחה את היסודות לעבודת הישועה באחרית הימים.

משיתופיהם של בכירים

מה זה אומר להיוושע? אנשי דת מאמינים שמאחר שדבריו האחרונים של ישוע על הצלב היו, "נשלם", כל עוד יש בך אמונה בישוע אדוננו וחטאיך נסלחים, משמעות הדבר היא שנושעת. אנשי דת מפרשים את דברי אלוהים שלא כהלכה, משום שאינם מכירים את עבודתו. למה התכוון ישוע אדוננו כשאמר "נשלם"? הוא התייחס להשלמת עבודת הגאולה של אלוהים, ובוודאי לא התכוון לסיום תכנית הניהול של אלוהים. לכן, העובדה היא שהכי קל לאלה שאינם מכירים את עבודתו של אלוהים לפרש את דבריו שלא כהלכה, כפי שהכי קל להם לשפוט את עבודתו. אם כן, מהי ישועה אחרי הכל? האם מחילת חטאים היא ישועה אמיתית? לא, מחילת חטאים רק מהווה את הבסיס לעבודתו של אלוהים באחרית הימים; היא מבססת את היסודות שעליהם הוא עובד. למעשה, עבודתו של אלוהים לישועת האנושות היא עבודת אחרית הימים. עבודה זו נוסדה על בסיס קורבן החטא בעידן החסד. רק בזכות קורבן החטא, חטאי האדם נסלחים והאנושות מורשית לבוא בפני אלוהים כדי לקבל את עבודתו. רק בעזרת המשפט והייסורים באחרית הימים, הניסיונות והזיכוך, האדם נושע באמת ומשתחרר מהשפעת השטן ומאחיזת אופיו השטני. רק עבודת אחרית הימים מסוגלת לשנות את טבע האדם שהושחת בידי השטן, להושיע את האדם מהשפעת השטן, ולהשיג את המטרה – לגרום לאדם לפנות לאלוהים לחלוטין. לפיכך, אם אדם שמאמין באלוהים אינו חווה את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, הוא אינו יכול להגיע לישועה באמת.

אלוהים הוא קדוש וצודק. לאחר שנסלחו חטאי האדם, עדיין נותרו בו שורשי חטאו – כלומר, אופיו השטני. אם האדם ממשיך כהרגלו, מתנגד לאלוהים ובוגד בו, האין זו פגיעה בטבעו של אלוהים? אם אלוהים רומם אל מלכותו אנושות שעודנה מסוגלת להתנגד לו ולבגוד בו, האין זה מצביע על כך שאלוהים הונה את עצמו? האנושות המושחתת הזו עדיין מסוגלת להפנות לו עורף, ולמסמר מחדש את המשיח לצלב. לו היה זה סוג האנושות שנושעת, אזי לא הייתה דרך להסביר את קדושתו של אלוהים ואת צדקתו. זה לא היה הגיוני. כיצד יכלה מלכות אלוהים לאפשר את קיומה של אנושות המתנגדת לאל? אין זה אפשרי, משום שטבעו של אלוהים אינו סובל את עלבונות האדם. לכן, האמרה: "אדם שקיבל את קורבן החטא נושע, ויכול להיכנס למלכות אלוהים" אינה הולמת.

משיתופיהם של בכירים

קודם: שאלה 12: אתם מעידים שהאדון חזר ושהוא עושה את עבודת המשפט שלו באחרית הימים החל מבית האל. זה נראה שונה מהמשפט של כס המלכות הלבן והגדול בספר ההתגלות. רוב בני האדם הדתיים מאמינים שהמשפט של כס המלכות הלבן והגדול ממוקד בחסרי האמונה ששייכים לשטן. כשהאדון יבוא, המאמינים יילקחו אל השמיים, ואז הוא ישלח אסונות להשמיד את חסרי האמונה. זה המשפט לפני כס המלכות הלבן והגדול. אתם מעידים על תחילת משפטו של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו את אלוהים ממיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כן, איך ייתכן שזה המשפט של כס המלכות הלבן והגדול?

הבא: שאלה 14: בכתבי הקודש נכתב: "הֲרֵי בְּלִבּוֹ מַאֲמִין אִישׁ וְיֻצְדַּק, וּבְפִיו יוֹדֶה וְיִוָּשַׁע" (רומים י' 10). אנחנו מאמינים שהאדון ישוע מחל על חטאינו והפך אותנו לצדיקים באמצעות האמונה. יתר על כן, אנחנו מאמינים שאם מישהו זוכה בישועה, הוא זוכה בישועה לנצח, וכשהאדון יחזור, אדם כזה יילקח וייכנס למלכות שמיים. אם כן, מדוע אתם מעידים שעלינו לקבל את עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים בטרם נוכל לזכות בישועה ולהיכנס למלכות שמיים?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה