שאלה 6: כולנו יודעים שישוע אדוננו היה התגלמותו של אלוהים. לאחר שהשלים את עבודתו, הוא נצלב, קם לתחייה והופיע לפני כל תלמידיו, ואז עלה השמיימה בגופו הרוחני רב התהילה. בדיוק כמו שכתוב בכתבי הקודש: "אנשי הגליל, מדוע אתם עומדים ומביטים בשמיים? ישוע הזה שנלקח מכם אל השמיים – בוא יבוא באותו אופן שבו ראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). ובכן, בכתבי הקודש קיים אישור לכך שכשישוע יחזור, גופו הרוחני שקם לתחייה יהיה זה שיופיע בפנינו. מדוע באחרית הימים אלוהים התגלם כבשר ודם בדמותו של בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט? מה ההבדל בין הגוף הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה לבין התגלמותו כבר האנוש?

תשובה:

רוב המאמינים סבורים שישוע יופיע לפניהם בשובו בגופו הרוחני, כלומר, בגופו הרוחני של ישוע אדוננו שבו הוא הופיע בפני בני האדם במשך ארבעים יום לאחר שקם לתחייה. הנקודה הזאת ברורה לכל המאמינים. כלפי חוץ, גופו הרוחני של ישוע אדוננו לאחר תחייתו נראה בדיוק כמו גופו הגשמי שבו התגלם, אך הגוף הרוחני אינו כבול לעולם החומרי, למרחב ולמיקום. הוא יכול להופיע ולהיעלם כרצונו, דבר שיזעזע וידהים את בני האדם. קיימות עדויות לכך בכתבי הקודש. לפני שישוע אדוננו נצלב, הוא דיבר ועבד מתוך האנושיות הרגילה, כבשר ודם. בין אם הוא הביע דברי אמת, התקשר עם בני האדם או חולל ניסים, אנשים חשו שהוא היה אדם רגיל מכל הבחינות. מה שבני האדם ראו היה גוף בשר ודם שבאמת ובתמים ביצע את עבודתו, חווה ייסורים ושילם את המחיר. בסופו של דבר, הגוף הזה הוא שנצלב כקורבן חטאת עבור בני האדם, דבר שהשלים את עבודת הגאולה של אלוהים. עובדה זאת ידועה לכול. חישבו נא לרגע. אם גופו הרוחני של ישוע אדוננו היה זה שעושה את העבודה, האם הוא היה מסוגל ליצור קשרים עם בני אדם ולקיים איתם שיחות נורמליות? האם הוא היה באמת מסוגל לחוות ייסורים ולשלם את המחיר? האם ניתן היה לצלוב אותו? כל זה לא היה מתאפשר. אילו גופו הרוחני היה זה שעושה את העבודה, האם אנו בני האדם היינו מסוגלים ליצור עמו קשר בקלות? האם היינו מגלים את טבענו המושחת? האם היינו מגבשים לגביו מושגים ורעיונות? האם היינו מעיזים למרוד באלוהים ולשפוט אותו כרצוננו? זה לא היה אפשרי! כל בני האדם חדורים באנושיות רגילה. הם כולם כפופים למגבלות העולם החומרי, המרחב והמיקום. תהליך החשיבה של בני האדם גם הוא נורמלי. אילו באו בני האדם במגע עם עבודתו של הגוף הרוחני, הם היו נתקפים בפחד ובבהלה. חשיבתם הייתה נעשית מטורפת. במצב כזה, אלוהים היה מתקשה מאוד להצליח בעבודתו, עבודת הושעת האנושות. לכן ההשפעה המושגת באמצעות עבודה בגבולות האנושיות הרגילה עולה בהרבה על זו שניתן להשיג בגוף הרוחני. לאורך העידנים, האנשים שבחר אלוהים מעולם לא התנסו בעבודתו של הגוף הרוחני של אלוהים. אין ספק שהגוף הרוחני אינו מתאים להבעה ישירה של האמת, למגע עם בני אדם ולהנהגת כנסיות.

עבודת השפיטה שהביאה השנייה של אלוהים מבצעת באחרית הימים עושה שימוש באמירת דברי אלוהים כדי לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות. מטרתה היא גם לחשוף בני האדם ולסלקם מן הדרך, לסווג את בני האדם איש איש לסוגו, ואחר כך לגמול לטובים ולהעניש את הרעים. אילו אלוהים הופיע בפני בני האדם בדמות גופו הרוחני, כל בני האדם, טובים ורעים כאחד, היו משתטחים בפניו, ואז כיצד הוא היה מפריד בין הטובים לרעים? חוץ מזה, אם אלוהים היה מופיע בגופו הרוחני, בני האדם היו נתפסים לבהלה והעולם היה מדרדר לתוהו ובוהו. אם כך היה קורה, איך אלוהים היה מנהל את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים בצורה נורמלית? בנוסף, כיצד אלוהים היה מסוגל להגשים את תוכניתו להקים לפני האסונות קבוצת אנשים המסכימים לרצון האלוהים? לכן, באחרית הימים, אלוהים עדיין חייב לעטות דמות בשר ודם כבר האנוש עם אנושיות רגילה. רק כך הוא יכול לעבוד ולחיות בעולם האנושי, ורק כך הוא יכול לבטא את האמת, לשפוט ולטהר את בני האדם באורח פרקטי, כדי שניתן יהיה עדיין לחלץ את בני האדם מהשפעותיו של השטן וכדי שאלוהים יוכל להושיעם ולהפכם לאנשיו. ישוע אדוננו בהתגלמותו עבד במסגרת האנושיות הרגילה כדי להגשים את גאולת האנושות. גופו הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה הופיע בפני בני האדם רק כדי להוכיח שישוע אדוננו היה התגלמותו של אלוהים. הדבר נעשה כדי לחזק את אמונתם של בני האדם. אם כן, גופו הרוחני של אלוהים בא רק כדי להתגלות בפני בני האדם ולא כדי לעשות עבודה. גופו הגשמי של אלוהים בהתגלמותו זקוק לאנושיות רגילה כדי שיוכל לעבוד בקרב בני אדם ולהגשים את גאולת האנושות וישועתה. לכן, אם אלוהים רוצה להושיע ביסודיות את האנושות בעבודת השפיטה שהוא עושה באחרית הימים, עליו להתגלם כבשר ודם ולעשות את עבודתו מתוך אנושיות רגילה כדי להשיג את ההשפעה החזקה ביותר. אלוהים לבטח לא יופיע בפני בני האדם בגופו הרוחני של ישוע אדוננו כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים. זה דבר שצריך להיות מאוד ברור לכולנו, המאמינים.

כדי שנבין את משמעותה של ההתגלמות בצורה טובה אף יותר, בואו נקרא מדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר: "אלוהים התגלם כבשר ודם מפני שגם לבשר ודם יכולה להיות סמכות, והוא מסוגל לבצע עבודה בקרב בני האדם באופן מעשי, גלוי ומוחשי לאדם. עבודה כזו היא מציאותית הרבה יותר מכל עבודה שעושה ישירות רוח האל שכל הסמכות ברשותה, וגם תוצאותיה ניכרות. הסיבה לכך היא שהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם יכולה לדבר ולעשות עבודה באופן מעשי. הצורה החיצונית של בשר האל לא מחזיקה בשום סמכות, והאדם יכול לבוא איתה במגע. מהותו של אלוהים נושאת את הסמכות, אך סמכותו לא נראית לעינו של אף אחד. כשאלוהים מדבר ועובד, האדם לא מסוגל לגלות את קיומה של סמכותו. הדבר מועיל עוד יותר לעבודתו של אלוהים בפועל. ...אם אלוהים לא מתגלם כבשר ודם, הוא נותר רוח האל שלא נראית לעין ולא מוחשית לאדם. האדם הוא ברוא בשר ודם, והאדם ואלוהים שייכים לשני עולמות שונים והם שונים באופיים. רוח האל לא תואמת אדם בשר ודם, ולא ניתן לייסד ביניהם יחסים כלשהם. יתרה מזאת, האדם לא יכול להפוך לרוח. לפיכך, על רוח האל להתגלם כברוא ולעשות את עבודתה המקורית. אלוהים יכול הן להתעלות למקום הגבוה ביותר והן להשפיל את עצמו ולהפוך לאדם נברא, לעשות עבודה ולחיות בקרב בני האדם. לעומת זאת, האדם לא יכול להתעלות למקום הגבוה ביותר ולהפוך לרוח, לא כל שכן לרדת למקום הנמוך ביותר. לפיכך, על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לבצע את עבודתו" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"ישנם דברים ביחס לאלוהים בהתגלמותו שאינם כמו שבני האדם חושבים שהם. הם מדמיינים שהדברים האלה בלתי נראים, בלתי ניתנים לנגיעה, מסתוריים; ושאלוהים מסוגל לדעת דבר-מה מבלי להיות מוגבל על ידי המרחב או הגיאוגרפיה. אם כך הוא, הרי שאין זה הגוף הגשמי אלא הגוף הרוחני. לאחר שישוע נצלב וקם לתחייה, הוא היה מסוגל לעבור דרך הדלת, אך זה היה ישוע שקם לתחייה. לפני קומו לתחייה, ישוע לא היה מסוגל לעבור דרך קיר. הוא הוגבל על ידי המרחב, הגיאוגרפיה והזמן. זהו ההיבט הנורמלי של הגוף הגשמי" ("כיצד להבין את היחסים בין גופו הגשמי של אלוהים ובין רוחו" ב'תיעוד נאומיו של המשיח').

"מכיוון שמי שנשפט הוא האדם – האדם העשוי בשר ודם ואשר הושחת – ולא רוחו של השטן הנשפטת ישירות, עבודת השיפוט אינה מתבצעת בעולם הרוח, אלא בקרב בני האדם. איש אינו ראוי יותר, ומוסמך יותר מאשר האל בהתגלמותו כבשר ודם לעבודת שיפוט שחיתותם של בשרו ודמו של האדם. אילו רוח האל הייתה שופטת ישירות, הרי שהשיפוט לא היה מקיף. יתר על כן, האדם היה מתקשה לקבל עבודה כזאת, היות שרוח האל לא מסוגלת להתייצב בפני בני האדם. לכן ההשפעות לא היו מידיות, וקל וחומר שהאדם לא היה יכול לחזות כראוי בטבעו של אלוהים, החסין לעלבונות. ניתן להביס את השטן באופן מלא אך ורק אם האל בהתגלמותו כבשר ודם שופט את שחיתותה של האנושות. מכיוון שבדיוק כמו האדם, האל בהתגלמותו כבשר ודם ניחן באנושיות רגילה, הוא מסוגל לשפוט את רשעותו של האדם ישירות. זהו האות של קדושתו הטבעית, ושל היותו יוצא מגדר הרגיל. רק אלוהים מוסמך ומסוגל לשפוט את האדם, היות שהוא מחזיק באמת ובצדק, ולכן הוא יכול לשפוט את האדם. מי שלא מחזיק באמת ובצדק אינו כשיר לשפוט אחרים. אילו רוח האל הייתה זו שמבצעת את העבודה הזו, לא היה זה ניצחון על השטן. רוח האל היא נעלית מטבעה בהשוואה לבני תמותה, ורוחו של האל היא קדושה מטבעה, וחזקה מהבשר והדם. אילו ביצעה רוח האל את העבודה הזו ישירות, היא לא הייתה מסוגלת לשפוט את מלוא המרדנות האנושית, והיא לא הייתה מסוגלת לגלות את מלוא רשעותו של האדם. זאת משום שעבודת השיפוט מתבצעת גם באמצעות תפיסותיו של האדם לגבי אלוהים, ולאדם לא היו מעולם תפיסות לגבי רוח האל. לכן רוח האל לא מסוגלת לחשוף היטב את רשעותו של האדם, וקל וחומר שהיא לא מסוגלת לגלות את הרשעות הזו במלואה. האל בהתגלמותו כבשר ודם הוא אויבו של כל מי שלא מכיר אותו. כשהוא שופט את תפיסותיו של האדם ואת התנגדותו של האדם אליו, הוא מגלה את מלוא מרדנותה של האנושות. השפעותיה של עבודת האל בהתגלמותו כבשר ודם בולטות יותר לעין מאשר השפעותיה של עבודת רוח האל. לפיכך, רוח האל לא שופטת ישירות את האנושות כולה – זוהי עבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"רק על ידי התגלמות כבשר ודם, אלוהים יכול למסור את דבריו באופן אישי לאוזני כולם, כדי שכל מי שיש לו אוזניים יוכל לשמוע את דבריו ולקבל את עבודת השיפוט שלו באמצעות דברו. זו התוצאה שרק דברו משיג, ולא הופעת רוח האל שגורמת לאדם להישמע לאלוהים מתוך פחד. רק באמצעות עבודה מעשית ויוצאת דופן כזו, טבעו הישן של האדם, שהיה חבוי עמוק בתוכו במשך שנים רבות, יכול להתגלות במלואו, כדי שהאדם יוכל לזהות ולשנות אותו. זו עבודתו המעשית של אלוהים בהתגלמותו – הוא מדבר ושופט באופן מעשי כדי להשיג את התוצאות של שיפוט האדם באמצעות דבר האל. זו סמכותו של אלוהים בהתגלמותו וזו חשיבות התגלמותו של אלוהים" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

דבר האל הכול יכול מסביר בבירור את ההבדל בין עבודתו של אלוהים בגוף הרוחני לבין עבודת אלוהים בהתגלמותו. הדברים גם חושפים באופן מלא את משמעותה של עבודת אלוהים בהתגלמותו. למרות שגופו הרוחני של ישוע אדוננו יכול להופיע בפני בני האדם ולהתגלות אליהם פנים אל פנים, בני אדם עדיין מחשיבים את הגוף הרוחני כמסתורי באופן שאין להבינו, וחשים שהם אינם מסוגלים להתקרב אליו. הגוף הרוחני מעורר חשש וחרדה בלבם וגורם להם לשמור על מרחק מתוך כבוד. היות שגופו הרוחני של ישוע אדוננו אינו יכול ליצור מגע נורמלי עם בני האדם ואינו יכול לעשות עבודה ולדבר עם בני אדם באופן נורמלי, הוא אינו יכול להושיע את האנושות. אך אלוהים בהתגלמותו הוא שונה. הוא יכול ליצור מגע עם בני האדם בצורה מעשית ואמיתית. הוא יכול להשקות את בני האדם ולספק להם צידה לחיים, בדיוק כמו שישוע אדוננו היה מסוגל להביע את האמת כדי לספק לבני אדם צידה לחיים בכל עת ובכל מקום, כאשר חי בחברתם. תלמידיו ישבו איתו לעתים קרובות, האזינו לתורתו וניהלו עמו דיונים מלב אל לב. הוא השקה ורעה אותם במישרין. ישוע אדוננו סייע להם לפתור כל בעיה או קושי שבו הם נתקלו. הם זכו למנה אדירה של צידה לחיים. הם גילו שאלוהים הוא ידידותי וחביב. לכן הם היו מסוגלים לאהוב באמת את אלוהים ולהישמע לו. רק כאשר אלוהים בהתגלמותו מגיע לממלכת האדם, יש לנו הזדמנות ליצור מגע עם אלוהים, לחוות אותו ולהכיר אותו. רק אז אנו מסוגלים לחזות במו עינינו בפלאיותו של אלוהים, בחוכמתו ובאורח הפרקטי שבו הוא מושיע את האנושות. זהו היבט אחד של חשיבותה וערכה המעשי של עבודת אלוהים בהתגלמותו. הגוף הרוחני פשוט אינו יכול להשיג את ההשפעה הזאת.

השיתוף הזה הבהיר לנו עובדה אחת בצורה נהדרת. אלוהים יכול לשפוט, לכבוש ולטהר את בני האדם בפועל רק כאשר הוא מתגלם כבר האנוש ופועל מתוך אנושיות רגילה. גופו הרוחני של ישוע אדוננו לא היה מסוגל אפילו להתקרב להשפעה כזאת בעבודתו. בהתחלה, כאשר אלוהים מתגלם כבשר ודם בדמות בר האנוש כדי לעשות את עבודת השפיטה והטיהור בקרב בני האדם, אנו בני האדם נתייחס לאלוהים כאל אדם רגיל, מכיוון שעדיין לא נבחין בזהותו האמיתית של אלוהים בהתגלמותו. אנו אפילו נגבש לעצמנו תפיסות הנוגעות לדברי אלוהים ועבודתו, נתייחס למשיח בזלזול ונסרב להישמע לו. אנו נאמר שקרים כדי להטעות אותו, נשפוט אותו ואפילו נתנגד לו ונוקיע אותו. המשיח יראה בבירור רב את שחצנותנו, מרדנותנו והתנגדותנו כבני אדם. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול: "הטבע המושחת והמרדנות וההתנגדות של האדם נחשפים כאשר הוא רואה את המשיח, והמרדנות וההתנגדות הנחשפות במקרה כזה הן גלויות לגמרי ולחלוטין יותר מאשר בכל מצב אחר. עצם היותו של המשיח בר האנוש ובעל אנושיות רגילה היא הסיבה לכך שבני האדם לא מכבדים או מוקירים אותו. מכיוון שאלוהים חי כבשר ודם, מרדנות האדם יוצאת כולה לאור באופן כה גמור ובפרטי פרטים. לכן אני אומר שביאת המשיח חשפה את כל מרדנותה של האנושות ושפכה אור על אופייה של האנושות. הדבר מכונה 'פיתוי טיגריס לרדת מההר' ו'פיתוי זאב לצאת מהמערה'" ("מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'). אלוהים שופט, חושף, גוזם את האנושות ומטפל בה בהתאם למרדנותה והתנגדותה בפועל. עבודתו של אלוהים היא מעשית באמת, והיא באמת חושפת את טבעם האמיתי של בני האדם. מול ראיות עובדתיות כאלה, אלו שמסוגלים לקבל את האמת, ישתכנעו לחלוטין ויודו במרדנותם ובהתנגדותם. הם גם ייעשו מודעים לטבעו הקדוש והצודק של אלוהים, טבע שאין לפגוע בו ויהיו מסוגלים לקבל בהכנעה את השיפוט והייסורים של אלוהים, וכך אלוהים יוכל לכבוש ולהושיע אותם באמצעות עבודתו המעשית. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול: "האל בהתגלמותו כבשר ודם הוא אויבו של כל מי שלא מכיר אותו. כשהוא שופט את תפיסותיו של האדם ואת התנגדותו של האדם אליו, הוא מגלה את מלוא מרדנותה של האנושות. השפעותיה של עבודת האל בהתגלמותו כבשר ודם בולטות יותר לעין מאשר השפעותיה של עבודת רוח האל. לפיכך, רוח האל לא שופטת ישירות את האנושות כולה – זוהי עבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. האדם מסוגל לראות את האל בהתגלמותו כבשר ודם ולגעת בו, והאל בהתגלמותו כבשר ודם מסוגל לכבוש את האדם באופן מלא. במסגרת יחסיו עם האל בהתגלמותו כבשר ודם, האדם עובר מהתנגדות לצייתנות, מרדיפה לקבלה, מתפיסה להכרה ומדחייה לאהבה. אלה הן השפעותיה של עבודת האל בהתגלמותו כבשר ודם. האדם יכול להינצל אך ורק באמצעות קבלת שיפוטו של אלוהים; האדם מכיר את אלוהים רק בהדרגה באמצעות מוצא פיו; אלוהים כובש את האדם כשהאדם מתנגד לו; האדם מקבל מאלוהים אוויר לנשימה כשהוא מקבל את הייסורים מידי האל. כל העבודה הזאת היא עבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם, לא עבודתו של האל בזהותו כרוח" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר'). לפיכך, האדם יטוהר ביסודיות וייוושע לחלוטין, אם תהיה זו התגלמותו של אלוהים שתעשה את עבודת השפיטה באחרית הימים.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 5: האדון ישוע היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. זה דבר שלא נתון לוויכוח. כעת אתם נושאים עדות לכך שהאל הכול יכול הוא האדון ישוע שחזר כבשר ודם, אך כמרים ובכירים דתיים אומרים שהדבר שאתם מאמינים בו הוא רק בן אדם, שהוליכו אתכם שולל. אנחנו לא יכולים לפענח זאת. בתקופה ההיא שהאדון ישוע התגלם כבשר ודם ובא לעשות את עבודת הגאולה, הפרושים היהודים גם אמרו שהאדון ישוע הוא רק בן אדם, ושכל מי שמאמין בו מולך שולל. לפיכך, אנחנו רוצים לעסוק בהיבט הזה של האמת לגבי ההתגלמות של אלוהים. מהי בדיוק ההתגלמות כבשר ודם ומה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם? אנא שתפו עימנו בנושא זה.

הבא: שאלה 7: קראתי את דברי האל הכול יכול: "האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם". אני חושב שזה קטע יוצא מן הכלל מדברי אלוהים. מאוד מעשי ומאוד חשוב. השאלה מדוע האנושות המושחתת חייבת לקבל את ישועתו של אלוהים בהתגלמותו היא היבט של האמת שעל האנושות להבין בדחיפות. אנא שתפו עמנו מעט יותר בנושא.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה