שאלה 37: על אף שהכמרים והבכירים מחזיקים סמכות בעולם הדתי, ושהם צועדים בנתיב של הפרושים הצבועים, אנחנו מאמינים באדון ישוע, ולא בהם, לכן כיצד אתם יכולים לומר שגם אנחנו צועדים בנתיב של הפרושים? האם אנחנו באמת לא יכולים לזכות בישועה על-ידי אמונתנו בתוך הדת?

תשובה:

בעולם הדת יש הרבה אנשים שמאמינים בצורה עיוורת בפרושים, סוגדים להם ונשמעים להם. אז כשחושבים על זה, ברור לגמרי אם הנתיב שבו הם צועדים הוא נתיב הפרושים. את מעזה לומר שאת סוגדת לפרושים ומגוננת עליהם בלבך, ועם זאת אין לך כל קשר לחטאיהם? את מעזה לומר שאת הולכת בעקבות הפרושים הצבועים אך אינך אדם שמתנגד לאלוהים כמוהם? עדיין איננו מסוגלים לרדת לשורשה של שאלה פשוטה כזאת? סוג האדם שבעקבותיו תלכי, הוא סוג הנתיב שבו תצעדי. אם אנו הולכים בעקבות מישהו, אנו צועדים בנתיב שלו. אם אנו צועדים בנתיב הפרושים, ברור שאנו אנשים מאותו סוג כמוהם. אחרי מי אדם הולך ובאיזה נתיב הוא בוחר – כל זה קשור לאופיו. אופיו ומהותו של מי שהולך בעקבות הפרושים זהים לאלו של הפרושים. זו אמת שאי אפשר להכחיש! מהותם של הפרושים הייתה צביעות. הם האמינו באלוהים אך לא אהבו את האמת, ולא חפצו בחיים. הם האמינו רק באל מעורפל שבשמיים ובתפיסות ובדמיונות שלהם, אך הם לא האמינו במשיח בהתגלמותו ולא הכירו בו. ליתר דיוק, כולם היו אנשים חסרי אמונה. אמונתם באלוהים התמצתה במחקר תיאולוגי ובהתייחסות לאמונה באלוהים כאל תחום ידע שנועד למחקר. פרנסתם הייתה תלויה בחקר כתבי הקודש והתיאולוגיה. בלבם, כתבי הקודש היו מקור המחייה שלהם. הם חשבו שככל שהם יוכלו להסביר את ידיעותיהם בכתבי הקודש ואת התיאוריות התיאולוגיות בצורה טובה יותר, כך יסגדו להם יותר, מעמדם על הפודיום יהיה נעלה ואיתן יותר, וכך גם מעמדם בחיים. בדיוק מפני שהפרושים היו אנשים שחיו רק למען מעמדם ופרנסתם, אנשים שמאסו באמת ושבזים לה, כאשר ישוע אדוננו התגלם כבשר ודם ובא לעבוד הם נצמדו בעיקשות לתפיסותיהם, לדמיונותיהם ולידיעותיהם בכתבי הקודש כדי לגונן על המעמד שלהם ועל מחייתם. הם לא בחלו באמצעים בהתנגדותם לישוע אדוננו ולאלוהים. מתוך דברי האל הכול יכול ניתן לראות בצורה מלאה את מהותם שונאת-האמת של הפרושים ואת שורשי שנאתם לאלוהים. האל הכול יכול אומר, "האם אתם רוצים לדעת מה היה יסוד התנגדותם של הפרושים לישוע? האם אתם רוצים לדעת מה הייתה מהותם של הפרושים? היו להם דמיונות רבים לגבי המשיח. יתר על כן, הם האמינו רק שהמשיח יבוא, אך לא חיפשו אחר אמת החיים. כך, אפילו כיום, הם עדיין ממתינים למשיח, שכן אין להם כל ידע לגבי דרכי החיים, והם אינם יודעים מהי דרך האמת. כיצד אתם סבורים שיוכלו אנשים כה עקשניים ובורים לזכות בברכת האל? כיצד יוכלו לראות את המשיח? הם התנגדו לישוע משום שהם לא ידעו את מגמת עבודה של רוח הקודש, משום שהם לא ידעו את דרך האמת שהשמיע ישוע ויתר על כן, משום שהם לא הבינו את המשיח. מכיוון שהם מעולם לא ראו את המשיח, ומעולם לא היו בחברתו של המשיח, הם טעו בכך שהיללו את שמו של משיח במחוות ריקות מתוכן ובו בזמן התנגדו למהותו של המשיח בכל יכולתם. הפרושים האלה היו במהותם קשי עורף ויהירים והם לא נשמעו לאמת. עקרון אמונתם באלוהים הוא: לא משנה עד כמה עמוקה ההטפה שלך, לא משנה עד כמה עליונה הסמכות שלך, אינך המשיח אלא אם כן מכנים אותך המשיח. האין ההשקפות האלה נלעגות ומגוחכות?" ("כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ" ב'הדבר מופיע בבשר'). "בעבר, בטרם התגשם האל כבשר ודם, יכולתם להיות גורם דת או מאמין אדוק. לאחר שהאל התגשם כבשר ודם, רבים מן המאמינים האדוקים האלה הפכו בלא-יודעין לצוררי משיח. האם אתם יודעים מה מתחולל כאן? באמונתכם באל, אתם לא מתרכזים במציאות או עוסקים באמת, אלא דבקים בשקר – האין זה המקור הברור ביותר לעוינות שלכם כלפי האל המתגלם כבשר ודם? האל המתגלם כבשר ודם קרוי ישוע המשיח, ולפיכך, האין זה נכון שכל מי שאינם מאמינים באל המתגלם כבשר ודם הם צוררי המשיח?" ("רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'). זה מראה שאופיים של הפרושים בעולם הדת הוא שהם מאסו באמת, ושהם שונאים אותה. הם מאמינים רק בתפיסותיהם ובדמיונותיהם. הם מאמינים רק בתיאוריות התיאולוגיות שהם חקרו ופיתחו, אבל הם לא מאמינים במשיח בהתגלמותו או באמיתות שהמשיח מבטא. הם כולם אויביו של אלוהים בהתגלמותו. כולם צוררי משיח שנחשפו על ידי עבודתו של אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים! אלו שהולכים בעקבותיהם הם בדיוק כמותם; גם הם נצמדים בעקשנות לתפיסותיהם, לידיעותיהם בכתבי הקודש ולתיאוריות תיאולוגיות. הם הולכים בעקבות הפרושים בהתכחשותם ובהתנגדותם למשיח, ובכך שהם מגנים אותו מתוך סירוב לקבל את האמת ומתייחסים אליו כאל האויב. די בזה כדי להוכיח שבאופיים ובמהותם כל אלה שהולכים בעקבות הפרושים גם מאסו באמת ושונאים אותה. הנתיב שבו הם צועדים הוא בדיוק זה של הפרושים. הם משתייכים לאותה הקטגוריה של הפרושים – כולם אנשים שמתנגדים למשיח! זו עובדה שכל אחד יכול לראות. הדברים נחשפו בעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

בעולם הדתי, רבים מאמינים באלוהים תחת שליטת הפרושים; הם נשמעים להם בכול והולכים בעקבותיהם. כמו הפרושים, המאמינים עוסקים רק בלימוד כתבי הקודש והתיאולוגיה; חשובה להם רק הבנת כתבי הקוד, והתיאוריות התיאולוגיות, והם לעולם לא מתמקדים בחיפוש האמת או בנוהג לפי דברי האל. כמו הפרושים, הם מאמינים רק באל מעורפל שבשמיים, אך לא במשיח בהתגלמותו באחרית הימים – באל הכול יכול. לא משנה כמה סמכותיות ועוצמתיות הן האמיתות שמבטא האל הכול יכול, הם עדיין נאחזים בעיקשות בתפיסותיהם, והולכים בעקבות כמרים ובכירים בהתנגדותם לאל הכול יכול שאותו הם מגנים. מיותר להוסיף שאנשים כאלה הם מאותו הסוג כמו הפרושים, והם צועדים בנתיב ההתנגדות לאל, נתיב הפרושים! אפילו אם אנשים כאלה לא נשמעים לפרושים, הם עדיין אנשים מאותו הסוג של הפרושים, וגם צאצאי הפרושים, כי אופיים ומהותם זהים לחלוטין. הם חסרי אמונה שמאמינים רק בעצמם אך אינם אוהבים את האמת! הם צוררי משיח שבזים לאמת ומתנגדים למשיח! בדיוק כמו שגילה האל הכול יכול: "קיימים בכנסייה בני אדם רבים שאין להם כל יכולת הבחנה, וכשמשהו מטעה קורה, הם פשוט עומדים לצדו של השטן. כשהם נקראים משרתי השטן, הם מרגישים שנעשה להם עוול כה גדול. ואפשר לומר שאין להם כל יכולת הבחנה, אך הם תמיד יעמדו בצד שהאמת לא בו. לא הייתה אפילו פעם חיונית אחת שבה הם עמדו בצד של האמת, ולא הייתה אפילו פעם אחת שבה הם עמדו על רגליהם וסנגרו על האמת – אם כן, האם באמת אין להם כל יכולת הבחנה? מדוע הם תמיד עומדים לצדו של השטן? מדוע הם לעולם לא אומרים אף מילה הוגנת או סבירה למען האמת? האם המצב הזה באמת נובע מהבלבול הרגעי שלהם? ככל שיש לאדם פחות יכולת הבחנה, כך הוא פחות מסוגל לעמוד בצד של האמת. מה זה מוכיח? האין זה מוכיח שבני האדם חסרי יכולת ההבחנה אוהבים רוע? האין זה מוכיח שבני האדם חסרי יכולת ההבחנה הם צאצאים נאמנים של השטן? מדוע הם תמיד מסוגלים לעמוד לצדו של השטן ולדבר באותה שפה שבה הוא מדבר? כל מילה וכל מעשה שלהם, ואף הדברים שהם מבטאים מוכיחים היטב שהם לא אוהבים את האמת בשום אופן, אלא שהם בני אדם שמתעבים את האמת" ("אזהרה למי שלא מנהיג את האמת" ב'הדבר מופיע בבשר'). האין זו האמת? כשאנשים מסוימים בעולם הדתי נשמעים לכמרים ולבכירים, הם לא רק מקשיבים אלא גם עושים הכול כדי להגן עליהם; אם הם שומעים מישהו שחושף כמרים ובכירים, אנשים כאלה חשים אי-נוחות ויוצאים להגנת הכמרים והבכירים. מהי הבעיה כאן? זו לא הוכחה מספקת לכך שהם חושבים רק על כמרים ובכירים ואין בלבם מקום לאלוהים? בלבם של האנשים האלה, כל הכמרים והבכירים נמצאים במקום גבוה יותר מאלוהים. על איזו בעיה זה מצביע? כשאדם מתנגד לאלוהים, לא רבים הם היוצאים להגנתו של אלוהים. אין הרבה אנשים שיכולים לקום ולהעיד על אלוהים! אך ברגע שהמהות הפרושית של כמרים ובכירים מעולם הדת נחשפת, למה ישנם כל כך הרבה אנשים שזועקים חמס בשמם ויוצאים להגנתם? זו הוכחה מספקת לכך שאנשים כאלה הם צאצאיהם הנאמנים של הפרושים. השותפים לפשע של צוררי המשיח ומשרתיהם הנרצעים! זו עובדה שאיש אינו יכול להכחיש!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

איזה מין מקום הוא עולם הדת? עולמם של הפרושים, מעונם של צוררי המשיח מקדמת דנן! מי שחושב שייוושע אם יאמין באלוהים אצלם שוגה בחלומות באספמיה! למה לא ניתן להיוושע כשמאמינים באלוהים במסגרת דתית? הסיבה העיקרית לכך היא שכשאלוהים עושה עבודה חדשה באחרית הימים, עבודתה של רוח הקודש מועברת אל עבודתו החדשה של אלוהים, וכך עולם הדת איבד את עבודת רוח הקודש והפך לארץ שוממה. חוץ מזה, העולם הדתי נשלט לחלוטין בידי הפרושים וצוררי המשיח הצבועים, וכבר מזמן הפך למקום שמתנגד לאלוהים. לא רק שרוח הקודש אינה עובדת בעולם הדת, גם אלוהים בהתגלמותו אינו בא לשם כדי לעבוד. לפיכך, לא ניתן להתנסות בעבודתו של אלוהים באחרית הימים כשמאמינים באלוהים במסגרת דתית. אנשים כאלה לא יכולים לאכול, לשתות וליהנות מדברי האל באחרית הימים, וכך הם שוקעים באפילה. אם אנשים לא מחפשים או חוקרים כיום את דרך האמת, יהיה להם קל לקרוס בתוך השממה ולא לקבל את ישועתו של אלוהים! אנשים ששקעו בשממת העולם הדתי רק נצמדים לכתבי הקודש, ולא נהנים מדבריו העכשוויים של אלוהים. בלי עבודת והכוונת רוח הקודש, האלוהים שבני האדם מאמינים בו הוא אל מעורפל. כל התקשורת ביניהם נוגעת לתיעוד של עבודתו ואמירותיו של אלוהים בעבר בכתבי הקודש. איך אנשים כאלה יזכו בישועתו של אלוהים באחרית הימים ויקבלו את מה שאלוהים הבטיח? זה בדיוק כמו באותם ימים שבהם ישוע אדוננו החל לעבוד מחוץ לבית המקדש. בית המקדש הפך לשממה חסרת סדר, למאורת גנבים. היות שהם לא עקבו אחר עבודתו של ישוע אדוננו, אלו שנותרו בבית המקדש עדיין נצמדו לכללים ולחוקים הישנים, וכמובן החמיצו את ישועת אדוננו. בדומה, עתה באחרית הימים האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט החל מבית האל, ומביע אמיתות כדי לשפוט ולטהר את האנושות. בכך הוא מאפשר לאדם להתנתק מטבעו המושחת של השטן כדי לזכות בישועת האל, שיהפוך אותו למתגבר וייקח אותו ישירות אל מלכותו. זוהי ללא ספק הזדמנות פז! אם אנשים לא ילכו בעקבות עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים הם לא יוכלו לזכות בישועה ולבוא אל מלכות השמיים. בואו נקרא קטע מדברי האל הכול יכול. "מי שלא מקבל את עבודתו החדשה של אלוהים נעדר את נוכחותו של אלוהים, ויתרה מזאת, הוא לא נהנה מברכתו ומהגנתו של אלוהים. רוב דבריהם ומעשיהם של בני אדם כאלה נאחזים בדרישות העבר של עבודת רוח הקודש. הם מגלמים לא אמת אלא דוקטרינה. די בדוקטרינה הזו ובתקנים האלה כדי להוכיח כי הדבר היחיד שמאחד אותם הוא הדת. הם אינם עם נבחר או מושאי עבודתו של אלוהים. לאסיפת כל בני האדם האלה אפשר לקרוא כנס דת גדול, אך אי-אפשר לקרוא לה כנסייה. זוהי עובדה שלא ניתן לשנות. עבודתה החדשה של רוח הקודש אינה ברשותם. מתוך מה שהם עושים עולה ריח חזק של דת; נדמה שהדברים שהם מביאים לידי ביטוי גדושים בדת; לא קיימות בהם נוכחותה של רוח הקודש ועבודתה, וקל וחומר שהם אינם זכאים לקבל את המשמעת או את ההבנה העמוקה של רוח הקודש. בני האדם האלה הם כולם גופות חסרות חיים ושרצים חסרי רוחניות. הם לא מכירים את מרדנותו והתנגדותו של האדם, לא מכירים את רשעותו העמוקה של האדם, וקל וחומר שהם לא מכירים את כל עבודתו של אלוהים ואת רצונו הנוכחי של אלוהים. הם כולם בני אדם בורים ושפלים, חלאות אדם שאינם ראויים להיקרא מאמינים!" ("עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'). "מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים, ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל האמת או מבלי להשלים עם צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים" ("רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר'). אלה שלא מקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים ולא נשמעים לעבודתו ולדבריו הנוכחיים של אלוהים לגמרי מאוסים על אלוהים. לפיכך, המאמינים שנותרו שבמסגרות דתיות איבדו מטבע הדברים את ההכוונה האלוהית ולא יזכו בצידה מדבריו העכשוויים של אלוהים. הם רק ישקעו באפילה, יסולקו מן הדרך ויאבדו את ישועת האל באחרית הימים. בדיוק כמו שקרה בעידן החסד, אנשים המשיכו להיאחז בעבודה ובתקנות מעידן החוק, ומטבע הדברים החמיצו את הישועה שהביא ישוע אדוננו. בעידן המלכות, אם אנשים ימשיכו להיאחז בעבודה ובתקנות מעידן החסד, מטבע הדברים אלוהים ינטוש אותם ויסלק אותם מן הדרך. הם לא ייוושעו ולא יובאו אל מלכות השמיים! זו עובדה שאיש אינו יכול לשנותה!

במסגרת אמונתם באלוהים בעולם הדת, בני אדם רוצים להשביע את רצונם של השטן וצוררי המשיח, ולזכות בישועת האלוהים – זה אפשרי בו זמנית? העולם הדתי נשלט כולו בידי פרושים צבועים ובידי כמרים ובכירים. האמת היא שהוא נתון לשליטתם של אותם צוררי משיח המתנגדים לאלוהים. זו עובדה מוכחת! כשכמרים ובכירים נושאים דרשות הם לעולם לא מקדישים זמן להסברת דברי האלוהים או למתן עדות עליהם, או למתן עדות על עבודתו של אלוהים ועל טבעו בכתבי הקודש. הם רק מסבירים את דברי בני האדם בכתבי הקודש, הם משתמשים בדברי בני אדם כתחליף לדברי האל, והופכים את דבריו ללא-רלבנטיים. לכן כולם פועלים על פי דברי בני אדם ומתרחקים מדברי האל. חוץ מזה, הם גם מתמקדים בהסברת ידיעות בכתבי הקודש ותיאוריות תיאולוגיות; הם מסבירים על דמויות בכתבי הקודש, על רקע היסטורי וכו'. הם מסבירים את הדברים האלה כדי להתפאר ולגרום לאחרים לסגוד להם, והם לוקחים אנשים אל נתיב האמונה בבני אדם, הסגידה לבני אדם, וההתנגדות לאלוהים. במיוחד כשהאל הכול יכול בא כדי לעשות את עבודתו באחרית הימים, הם מתנגדים לאל הכול יכול, מוקיעים אותו ועושים הכול כדי לחסום ולמנוע מאנשים לחפש ולחקור את דרך האמת, אוסרים עליהם לקבל את האמיתות שהביע האל הכול יכול ולא מאפשרים להם לקבל את הצידה שבדברי האל הכול יכול. הם מאפשרים לאנשים רק לקבל את הרעיונות המופרכים ואת התיאוריות האידיאולוגיות שלהם עצמם. לפיכך כשאנשים מאמינים באלוהים באותן מסגרות דתיות שנתונות לשליטת הפרושים וצוררי המשיח, ומקבלים את תורת הפרושים שבעולם הדת, הפרושים משפיעים על מחשבותיהם ועל השקפותיהם, על בחירותיהם ועל יכולתם לקבל. זה אך טבעי שהם נעשים יותר ויותר אפלים בתוכם פנימה, ומתנתקים מאלוהים. כשהאל הכול יכול בא לעשות את עבודתו באחרית הימים, הם כבולים לשליטת הפרושים וצוררי המשיח שבעולם הדת, ואינם מסוגלים לשמוע את אמירותיו של אלוהים ולא ליהנות מאספקת מי החיים הזורמים מכס מלכותו של אלוהים. כך הם לא יוכלו לקבל את ישועתו של אלוהים באחרית הימים. מה שיותר מפחיד הוא שלמרות שאנשים מאמינים באלוהים בעולם הדת, הם למעשה הולכים בעקבות בני אדם, צוררי משיח, וזהו בדיוק אותו הנתיב של הפרושים וצוררי המשיח. לאחר זמן-מה, גם הם יהפכו מטבע הדברים לפרושים. איך ייתכן שהם יהפכו לאנשים שפועלים לפי רצון האל ונכנסים אל מלכות השמיים? זה בשום אופן לא ייתכן! עכשיו, עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים חשפה בצורה יסודית את מהותו של עולם הדת. העולם הדתי אינו מלכות השמיים; זה הקן הישן של צוררי המשיח. זהו מעוז איתן שמתנגד לאלוהים, ממלכה שטנית שמתנגדת לאלוהים! לפיכך, אנשים לא מסוגלים לזכות בישועה כשהם מאמינים באלוהים במסגרות דתיות. אפילו כשמדובר במי שאוהב את האמת, אם הוא לא מקבל את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, הוא לא יזכה בצידת דברי המשיח של אחרית הימים ובישועתו של אלוהים!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שמבטא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים: אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהתוצאה הסופית שלהם תהיה לנחול השמדה וגיהינום? זו לא טענה שאנחנו יכולים לקבל כרגע. אנא שתפו לגבי הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה בני אדם אלה לא יכולים לזכות בישועה ושכולם ינחלו השמדה וגיהינום.

הבא: שאלה 38: בשנים האחרונות, זרמים שונים בעולם הדתי הפכו ליותר ויותר שוממים, ובני האדם איבדו את האמונה והאהבה שהייתה להם בעבר והפכו ליותר ויותר שליליים וחלשים. כולנו גם הרגשנו את הקמילה של הרוח, שלא נותר מה להטיף ושכולנו איבדנו את עבודתה של רוח הקודש. אנו רוצים לשאול, מדוע כל העולם הדתי כל כך קודר? האם אלוהים באמת שונא אותו, והאם אלוהים באמת נטש אותו? כיצד עלינו להבין את דברי אלוהים שמקללים את העולם הדתי בספר ההתגלות?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה