הדברים הקלאסיים של אלוהים על בשורת המלכות

(קטעים נבחרים)

חלק 1

קטעים נבחרים מדברי האל הקלאסיים בנושא בשורת המלכות