קטעים נבחרים מדברי האל הכול יכול

קטעים נבחרים מדברי האל הכול יכול

בספר זה כלולים קטעים נבחרים מדברי האל הכול יכול אודות עבודתו, ואלה נושאים עדות על הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול בעידן המלכות. קטעים אלה גורמים לכל מי שמייחל להופעתו של אלוהים להכיר בכך שישוע אדוננו שב זה מכבר על גבי ענן לבן, ושהוא האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים – הוא השה מהנבואה בספר ההתגלות, אשר פתח את הספר ואת שבעת החותמות.

אמירותיו של המשיח