אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

קטעים נבחרים מדברי האל הכול יכול

חלק א'

קטעים נבחרים מדברי האל בנושא בשורת המלכות

1רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת
2הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש
3התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו
4אלוהים שולט בגורל האנושות כולה
5אלוהים הוא מקור חיי האדם
6האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים
7רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל
8המושיע כבר חזר על "ענן לבן"
9חזון עבודתו של אלוהים (3)
10כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ
11מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים
12רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים
13עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח
14האם אתם מאמינים באלוהים באמת?
15המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת
16הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם
17רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לאדם את דרך חיי הנצח
18הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם
19הכרת עבודתו של אלוהים כיום
20האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?
21רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים
22הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו
23העבודה בעידן החוק
24הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה
25עידן המלכות הוא עידן הדבר
26דבר האל משיג הכל
27תעלומת ההתגלמות (4)
28הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל
29רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים
30איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים?
31מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים
32כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים
33האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם
34מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו
35שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות
36ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם
37ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם
38עבודת האל ועבודת האדם
39אלוהים הוא אדון הבריאה כולה
40האם השילוש הקדוש קיים?

חלק ב'

של הקטעים הנבחרים מהדברים העיקריים שאלוהים אמר על בשורת המלכות