אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על חויית משפטו של המשיח

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

42. אפליה נגד זרים היא מעשה מאוד זדוני!

שיאוג'ין נפת פאנאן, מחוז ג'ג'יאנג

בפברואר 2007 קיבלה הכנסייה סידור עבודה הנקרא "השקו והאכילו את המאמינים החדשים כדי לעזור להם להכות שורש במהירות האפשרית". בסידור עבודה זה הודגש ש"יש להיעזר בכל האנשים היעילים והמנוסים בהשקיית המאמינים החדשים כדי להשלים עבודה זו. אין להיעזר באנשים שאינם מתאימים להשקיית המאמינים החדשים; יש להחליפם כדי למנוע את עיכוב העבודה ("יש לפתור את הבעיות שהכנסייה מתמודדת אתן כעת" מתוך 'תולדות השיתוף והסידורים של עבודת הכנסייה א'). אחרי שראיתי סידור זה, במקום להשתמש בעקרונות כדי לבחון האם האחות מהמחוז שלנו שהשקתה את המאמינים החדשים מתאימה לתפקיד, החזקתי בדעה קדומה נגדה: אחות זו ביצעה את חובתה כלאחר יד ולא התמקדה באכילה ובשתייה של דברי אלוהים. בנוסף, היא דאגה לבשר, ולכן היא לא התאימה להשקיית המאמינים החדשים. יתרה מכך, היא חשבה שהיא אישה על רמה, ולכן נעשתה יהירה וזלזלה באחרים. בפעם הקודמת, היא פנתה לאחראי האזורי לעבודת ההשקיה והשמיצה אותי בפניו. אילולא הדרישות של עבודתי, לא הייתי מקדישה לה תשומת לב נוספת. כשחשבתי על כך, הגיתי תוכנית: למה לא לנצל הזדמנות זו ולהחליף אותה כדי שלא אצטרך לראותה עוד? האין היא יהירה? פשוט אחליף אותה, ואז נראה אותה מתנשאת!

כתוצאה מכך, לא אמדתי את יעילותה בעבודה, ולא חשבתי על טובת הכנסייה. פשוט, מיהרתי להחליפה. לאחר מכן, העברתי למחוז באופן חסר אחריות מנהיגת כנסייה כדי שתמלא את חובת ההשקיה. לדעתי, היא הייתה מסוגלת לשאת קשיים, היא דיברה באדיבות, והייתה עובדת זריזה. הייתה לה חמלה כלפי בני אדם, והיא התאימה מאוד לעבודת ההשקיה. לא הבחנתי בכך שהאחראית האזורית לעבודת ההשקיה והמתאמת חשבו שהיא אינה מתאימה, ושהאחות המקורית הייתה די מתאימה לתפקיד. עשיתי כמיטב יכולתי כדי לשבח מנהיגה זו של הכנסייה, עד כדי כך שאמרתי שאין טובה ממנה. בדיוק כשלא הייתי מוכנה לקבל את הצעותיהן, קיבלתי חדשות שלפיהן התנין הגדול האדום כאש עוקב אחר מנהיגת כנסייה זו. בלית ברירה זזתי הצדה, ובאי רצון החזרתי לתפקידה את האחות המקורית. הייתי כל כך מבולבלת ומדוכאת בתוך תוכי וחשתי שאין מי שאוכל לפרוק בפניו את תסכוליי.

מצב זה נמשך עד לאותו יום שבו קראתי פסוק מהטפתו של האיש: "באיזה אופן מתייחסים מנהיגים לאחים ולאחיות שאין ביניהם הסכמה, שמתנגדים להם, שמחזיקים בדעות מנוגדות לחלוטין לאלה שלהם – זוהי בעיה חמורה מאוד ויש לטפל בה בזהירות. אם הם אינם נוכחים באמת, הם בוודאי יפלו אדם זה ויתקפו אותו כשייתקלו בבעיה מסוג זה. סוג פעולה זה חושף בצורה מדויקת את אופיו של התנין הגדול האדום כאש המתנגד לאלוהים ובוגד בו. אם המנהיג הוא אדם מצפוני הרודף את האמת, הוא יבקש את האמת ויטפל בה בצורה נכונה" ("יש לפטר מנהיגים פזיזים שאינם מבצעים את עבודתם כראוי" מתוך 'תולדות השיתוף והסידורים של עבודת הכנסייה א'). באותו זמן, לא יכולתי שלא להיזכר בהעברתה של עובדת ההשקיה האזורית שאירעה לאחרונה. באותו זמן, אלוהים מנע ממני לעשות דבר מרושע כדי להגן על עבודתו, מה שמנע ממני להצליח בתוכניתי. אולם, אופיי השטני והרעל של התנין הגדול האדום כאש שבתוכי יצאו לאור. בסידור העבודה הודגש בבירור שיש לעשות כל דבר אפשרי כדי להשקות מאמינים חדשים ולגייס עובדי השקיה מתאימים. אך למרות דחיפותו של אלוהים להושיע את בני אדם, ובלי לחשוב על ביצוע העבודה כראוי, הרשיתי לעצמי להפלות ולתקוף את מי שהעליב אותי. בעשותי זאת, האם לא השתמשתי באותה דרך נבזית לסילוק זרים של התנין הגדול האדום כאש? כיצד פעולותיי שירתו את אלוהים? הן פשוט דיכאו בני אדם והענישו אותם. הן הפריעו לעבודת הכנסייה ושיבשו אותה. אכן הושחתי עמוקות על ידי השטן והפכתי לחלוטין להתגלמותו של התנין הגדול האדום כאש. מעשיי לא היו שונים מאלה של התנין הגדול האדום כאש. התנין הגדול האדום כאש משתמש באמצעים נקלים כדי לסלק זרים. כמו כן, החלפתי את האדם שהעליב אותי בתואנה שאני מיישמת את סידור העבודה. התנין הגדול האדום כאש מטפח את מי שהוא בוטח בו, ואני טיפחתי מישהי שבאופן אישי חשבתי שהיא טובה ותואמת את דעותיי. התנין הגדול האדום כאש מציית לקוד השטני של "היכנע לי או תושמד". כמו כן, ניצלתי את "סמכותי" כדי לנקום באדם שהעליב אותי ושהייתה לו דעה עליי. התנין הגדול האדום כאש מעוות עובדות; הוא אינו צודק ואינו הוגן. הייתי רגשנית כשמתחתי ביקורת עיוורת על האדם שלא פעל לפי רצוני. דיברתי בהתמדה בשבחו של האדם שאהבתי, אפילו עד כדי הגזמה ובניגוד לעובדות. ... כעת אני רואה שהרעל של התנין הגדול האדום כאש מושרש עמוק בתוכי. הוא כבר הפך להיות חלק מחיי, עד כדי כך שהוא משפיע על כל היבט בהתנהגותי. הרעל של התנין הגדול האדום כאש הופך אותי למרושעת וזדונית. הוא מטנף את נשמתי, והופך אותה לנקלית ומכוערת, מה שגורם לי להתנגד לאלוהים ללא יודעין. אילולא נאורותו של אלוהים, הייתי עדיין חיה בשחיתותי שלי ומהרהרת בתוכניותיי הכושלות. ברור שלא הייתי יודעת שאיבדתי את עשתונותיי ואת מצפוני ושהתנהגותי העליבה את טבעו של אלוהים.

האל הכול יכול, התגלויותיך גרמו לי לראות שאופיי רע ונקלה מדי. אני לחלוטין התגלמותו של התנין הגדול האדום כאש; התנהגותי אינה שונה מזו של התנין הגדול האדום כאש. מעתה ואילך, אני מוכנה לבקש את האמת באופן פעיל. אני אנתח את עצמי על ידי עימות מחשבותיי, דבריי ומעשיי עם דברי אלוהים, ואכיר שאופיו של התנין הגדול האדום כאש דבק בי. אראה בבירור את מהותו, ואשנא אותו באמת, אתרחק ממנו, ואהיה אדם אמיתי עם אנושיות כדי לנחם את לבך!

קודם:מהו טבעה של אהבת האל?

הבא:בני אדם תמימים אינם בהכרח אנשים ישרים

ייתכן שתאהב גם...