18. מה הוא מנהיג שקר או רועה שקר? כיצד ניתן לזהות מנהיג שקר או רועה שקר?

דברי אלוהים רלוונטיים:

קל מאוד לאדם לבצע עבודה במסגרת דעתו. למשל, כמרים ומנהיגים בעולם הדתי נשענים על כישרונותיהם ותפקידיהם בביצוע עבודתם. בן אדם שיצעדו בעקבותיהם במשך זמן רב יידבקו בכישרונותיהם ויושפעו ממהותם במידה מסוימת. הם מתמקדים בכישרונות, ביכולות ובידע של בני אדם והם קשובים לדברים על-טבעיים מסוימים ולדוקטרינות עמוקות רבות שאינן מציאותיות (הדוקטרינות המעמיקות האלה כמובן אינן ניתנות להשגה). הם לא מתמקדים בשינויים בטבעם של בני האדם, אלא באימון בני האדם להטיף ולעבוד, ובשיפור הידע של בני האדם והדוקטרינות הדתיות העשירות שלהם. הם לא מתמקדים במידה שבה משתנה טבעם של בני האדם, או במידה שבה בני האדם מבינים את האמת. הם לא עוסקים במהותם של בני האדם, וקל וחומר שהם לא מנסים להכיר את המצבים הרגילים והחריגים של בני האדם. הם לא סותרים את תפיסותיהם של בני האדם או חושפים אותן, וקל וחומר שהם לא מתקנים את פגמיהם או את שחיתותם. רוב בני האדם הצועדים בעקבותיהם משרתים בשימוש בכישרונותיהם הטבעיים, ומה שהם מבטאים הוא ידע ואמת דתית מעורפלת שאין להם נגיעה למציאות ולא מסוגלים להעניק חיים לבני אדם. למעשה, מהות עבודתם היא טיפוח כישרונות – טיפוחו של בן אדם חסר כל לבוגר סמינר כשרוני, שלאחר מכן ייצא לעבוד ולהוביל.

מתוך "עבודת האל ועבודת האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

לא פשוט לשרת את אלוהים. בני אדם שטבעם המושחת לא השתנה לא יוכלו לשרת את אלוהים לעולם. אם דבר האל לא שפט וייסר את הטבע שלך, הרי שהטבע שלך עדיין מייצג את השטן. די בכך כדי להוכיח שאתה לא משרת את אלוהים בכוונות טובות. זהו שירות המבוסס על אופייך השטני. אתה משרת את אלוהים עם אופייך הטבעי ועל פי העדפותיך האישיות. יתר על כן, אתה ממשיך לחשוב שאלוהים מתענג על כל דבר שאתה רוצה לעשות, שאלוהים שונא כל דבר שאתה לא רוצה לעשות, ושעבודתך מונחית על ידי העדפותיך שלך בלבד. האם אפשר לקרוא לכך שירות של אלוהים? בסופו של דבר, טבע חייך לא ישתנה כהוא זה. במקום זאת, אתה תהפוך לעיקש אף יותר, משום ששירתת את אלוהים, וזה יעמיק וישריש ואת הטבע המושחת שלך. כך בתוך תוכך, תפתח דוקטרינות של שירות לאלוהים שיהיו מבוססות בעיקר על אופייך והניסיון שצברת בשירותך על פי הטבע שלך. זה לקח שנלמד מניסיון אנושי. זו תורת חייו של האדם. בני אדם כאלה נמנים על הפרושים ועל אנשי הדת. אם הם לעולם לא יתעוררו ויכו על חטא, הם יהפכו בסופו של דבר למשיחי השקר שיופיעו באחרית הימים, והם יהיו רמאים. משיחי השקר והרמאים שדובר בהם יצאו מקרב בני האדם האלה.

מתוך "יש לאסור על שירות בנוסח דתי" ב'הדבר מופיע בבשר'

מדוע רוב בני האדם מקדישים יותר מדי מאמצים לקריאת דברי האל, אך יש לכם רק ידע והם לא מסוגלים לומר שום דבר בנוגע לנתיב האמיתי קדימה? האם אתם חושבים שידע שווה ערך לידיעת האמת? האין זו השקפה מבולבלת? אתם מסוגלים לבטא ידע כחול אשר על שפת הים, אך דבר מכך לא מכיל שום נתיב אמיתי. בכך אתם מוליכים בני אדם שולל, הלא כן? אתם עושים הצגה ריקה מתוכן, שאין בבסיסה שום מהות, הלא כן? כל התנהגות כזו פוגעת בבני האדם! ככל שהתיאוריה יותר מרוממת, כך היא יותר בלתי מציאותית, וכך היא פחות מסוגלת לגרום לבני האדם לראות את המציאות; ככל שהתיאוריה יותר מרוממת, כך היא יותר גורמת לכם להתריס נגד אלוהים ולהתנגד אליו. אל תתייחסו אל התיאוריות הנשגבות ביותר כאל אוצרות יקרי ערך – הן קטלניות וחסרות תועלת! אולי רוב בני האדם מסוגלים לדבר על רוב התיאוריות הנשגבות ביותר, אך התיאוריות האלה לא מכילות דבר מהמציאות, מכיוון שבני האדם האלה לא חוו אותן באופן אישי, ולכן אין בהן שום נתיב של נוהג. בני אדם כאלה לא מסוגלים להעלות את האדם על דרך המלך, והם רק יורידו את בני האדם מדרך הישר. זה פוגע בבני האדם, הלא כן? לכל הפחות, עליכם להיות מסוגלים לפתור את הבעיות הנוכחיות ולאפשר לבני האדם להשיג היווכחות. רק זה נחשב כמסירות, ורק כך תהיו כשירים לעבוד למען אלוהים. אל תאמרו תמיד מילים יומרניות וגחמניות, ואל תכפו דברים על בני האדם ותגרמו להם להישמע לכם ולנהגים הרבים הלא ראויים שלכם. לא תהיה לכך כל השפעה, וזה יוכל רק להגביר את הבלבול של בני האדם. הובלת בני האדם כך תיצור הסדרה רבה, מה שיגרום לבני האדם לתעב אתכם. זה החיסרון של האדם, והוא באמת מזוויע.

מתוך "התמקדו יותר במציאות" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שעובדים ומטיפים, ואף על פי שעל פני השטח נדמה שהם משתפים את דבר האל, הם מדברים רק על המשמעות המילולית של דבר האל, אך אינם נוגעים בשום דבר מהותי. הדרשות שלהם מזכירות הסברים מספר לימוד של שפה זרה. דברי האל מסודרים פריט אחר פריט, היבט אחר היבט, וכשהם מסיימים, כולם משבחים אותם: "אדם זה אוחז במציאות בידו. הוא הטיף כל כך יפה ובפירוט כה רב." לאחר שהם מסיימים להטיף, הם אומרים לאחרים לאסוף את הכל ושולחים את דבריהם לכולם. מעשיהם הופכים להונאה של הזולת, וכל הטפותיהם מופרכות. על פניו נדמה שהם מטיפים רק את דבר האל, ונדמה שדבריהם תואמים את האמת. אולם הבחנה זהירה יותר תגלה לכם שאלה רק אותיות ודוקטרינות והיגיון לקוי, לצד כמה פירות של דמיון אנושי ותפיסות אנושיות, כמו גם חלקים שמצמצמים את אלוהים. האין הטפה כזו מפריעה לעבודתו של אלוהים? זה שירות שמתנגד לאלוהים.

מתוך "רק אם תעסקו בחיפוש האמת, תוכלו להשיג שינויים בטבעכם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

הידע שלכם יכול לכלכל בני אדם רק לזמן מוגבל. ככל שהזמן עובר, אם תמשיכו לומר את אותם הדברים, יהיו בני אדם שיבחינו בכך. הם יאמרו שאתם שטחיים מדי וחסרי עומק. לא תישאר לכם ברירה אלא לנסות להונות את בני האדם על ידי הטפת דוקטרינות. אם תמיד תמשיכו בכך, הכפופים לכם יאמצו את שיטותיכם, צעדיכם ומודל האמונה והחוויה שלכם, והם ינהיגו את הדברים והדוקטרינות האלה. בסופו של דבר, אם תמשיכו להטיף ולהטיף, הם יתייחסו אליכם כאל מופת. כשאתם מנהיגים בני אדם אחרים, אתם מדברים על דוקטרינות, ולכן הכפופים לכם ילמדו מכם דוקטרינות, וככל שהדברים יתקדמו, תצעדו בנתיב הלא נכון. הכפופים לכם יצעדו בנתיב שבו אתם תצעדו, הם ילמדו הכל מכם והם יהיו חסידים שלכם. לכן, תרגישו, "עכשיו יש לי עוצמה. בני אדם כה רבים מקשיבים לי והכנסייה סרה לפקודתי". הבוגדנות הזו שטבועה באדם גורמת לכם להפוך את אלוהים לשליט סמלי בלבד מבלי שתשימו לב לכך, ואז אתם מייסדים פלג דתי כלשהו. כיצד נוסדים פלגים דתיים שונים? הם נוסדים כך. פשוט התבוננו במנהיגי כל הפלגים הדתיים – הם כולם יהירים וצדקנים, והם מפרשים את כתבי הקודש מחוץ להקשרם ועל פי דמיונם שלהם. הם כולם נשענים על כישרון ולמדנות כדי לעשות את עבודתם. אלמלא הם היו מסוגלים להטיף דברים כלשהם, האם בני האדם האלה היו הופכים לחסידיהם? אחרי הכל, יש להם ידע מסויים, והם יכולים להטיף על דוקטרינות מסוימות, או שהם יודעים איך לשבות את לבם של אחרים וכיצד להשתמש בתחבולות מסוימות. הם משתמשים ביכולות האלה כדי לאסוף בני אדם לפניהם ולהוליך אותם שולל. בני אדם כאלה מאמינים באלוהים על פני השטח, אך למעשה הם נוהים בעקבות מנהיגיהם. אם הם נתקלים במישהו שמטיף לדרך האמת, חלקם אומרים, "עלינו להתייעץ עם המנהיג שלנו לגבי אמונתנו". אמונתם חייבת לעבור דרך בן אנוש. האין זו בעיה? אם כן, למה הפכו המנהיגים האלה? הם הפכו לפרושים, רועי שקר, צוררי המשיח ומכשולים המקשים על בני האדם לקבל את דרך האמת, הלא כן?

מתוך "רק החתירה לאמת היא האמונה האמיתית באלוהים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

שירות בהתאם לשיטות דתיות פירושו לעשות הכול על פי השיטות המסורתיות של הדת ונוהגי השירות, לציית בנוקשות לטקסים דתיים שונים ולהנהיג אנשים אך ורק בהתאם לידע שבכתבי הקודש. למראית עין, זה נראה נמרץ ורב עוצמה, מדיף ריח של דת, וזה מתאים באופן מושלם להשקפותיהם של אנשים אשר אינם מביעים התנגדות. עם זאת, שירות זה נעדר את עבודת רוח הקודש. הדברים שאליהם הם מטיפים אינם אלא דוקטרינות דתיות וידע מכתבי הקודש – הם מלאים בהשקפות דתיות. הם נעדרים את נאורות רוח הקודש, והכינוסים הם קפואים וחסרי חיות. עם שירות כזה, ככל שהשנים חולפות, העם הנבחר של אלוהים נשאר ללא האמת. אין להם שום ידע אודות אלוהים, והם לא נשמעים לו כלל. הם לא עלו על הנתיב הנכון לאמונה באלוהים, שכן אנשים לא מבקשים ישועה אלא חסד וברכות, ולכן אין שום רמז לשינויים בטבע חייהם. לאחר ששירתו למשך כמה שנים, אנשים כאלה נשארים בידיים ריקות, בלי שום תוצאה נראית לעין. זו ההשלכה של שירות על פי שיטות דתיות. ברור שאנשים שמשרתים כך את אלוהים לא מכירים את עבודתו של אלוהים, הם לא מבינים את רצונו של אלוהים, והם לא יודעים מה זה אומר לשתף פעולה עם עבודתה של רוח הקודש. זה רק מקרה של עיוור מוביל עיוור. הם מוליכים שולל את העם הנבחר של אלוהים, וכמו הפרושים הם מאמינים באלוהים ובכל זאת מתנגדים לו. הם לא מכירים את אלוהים, וביסודו של דבר הם לא מסוגלים להשיג את ישועתו של אלוהים.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

כל הכמרים והמנהיגים בעולם הדת הוכשרו בסמינרים, והם מוסמכים ככמרים ותו לא. אין להם כל הוכחה לעבודתה של רוח הקודש או להיתר אלוהי. זו עובדה. יש צורך בהבנה מסוימת של כתבי הקודש, אולם ישנה חשיבות קריטית יותר להכיר את עבודת האל, על מנת להיות כשיר לרעות את הכנסייה. כתבי הקודש הם תיעוד של שני השלבים הראשונים בעבודתו של האל, לכן ללא קריאה בכתבי הקודש, לא ניתן להבין את העובדות ההיסטוריות אודות הופעתו של אלוהים ואודות עבודתו. אין זה גם אפשרי לדעת אלו אמיתות האל הביע בשני השלבים הראשונים בעבודתו, ואין שום דרך לקבל תשובות ברורות באשר למסתורין הרבים של האמת שאנשים חייבים להבין. זו הסיבה שקריאה בכתבי הקודש הכרחית לאמונה באלוהים, אולם הסתמכות אך ורק על ידע של כתבי הקודש אינה יכולה לגרום לנו לרכוש ידע אודות האל. על האדם לעבור נאורות, הארה, הדרכה ושלמות בעבודתה של רוח הקודש, על מנת להבין באמת ובתמים את דברי האל ואת האמת, ולרכוש הבנה של האל. רכישת הבנה של האמת תלויה בהתנסות בעבודתו של האל ובנאורות ובהארה באמצעות רוח הקודש. לא ניתן להשיג זאת רק על סמך חקירה ושליטה בידע של כתבי הקודש. לכמרים רבים בחוגים דתיים יש הבנה עמוקה של כתבי הקודש, אולם אין להם הבנה כלשהי של עבודתו של האל. זאת בעיקר משום שהם לא ניחנו בעבודתה של רוח הקודש. מדוע הדבר קורה שכאשר אנשים מסוימים קוראים את דברי האל, הם חווים את הנאורות של רוח הקודש, ואילו כאשר אנשים אחרים קוראים את דברי האל, הם אינם מפיקים דבר מעבודתו? עניין זה חושף אם אמונתם של אנשים אמיתית, ואם הם אוהבים את האמת או לא. רבים לומדים בסמינרים כדי להיות כמרים, ובין אם המניע שלהם נכון או לא, הדבר החשוב ביותר הוא שהם חייבים לאהוב את האמת ולבקש אותה. זו הדרך היחידה לקבל את עבודתה של רוח הקודש. רק באמצעות התנסות בת כמה שנים בעבודתה של רוח הקודש, אדם יכול באמת ובתמים להבין את האמת, ולהיות מסוגל להיווכח במציאותה של האמת. זו הדרך היחידה להיות כשיר להנהיג ולרעות את עמו הנבחר של האל. הסתמכות אך ורק על הסמכה לכמורה כדי להנהיג את עמו הנבחר של האל היא תפישה אנושית לגמרי, והיא רחוקה שנות אור מדרישותיו של האל עצמו. לדוגמה, כאשר ישוע אדוננו הגיע, מדוע הוא לא הלך לבית המקדש וביקר את הכוהנים, הסופרים והפרושים, אלא במקום זאת התהלך בקרב האנשים לחפש את אוהבי ומבקשי האמת ולמצוא את השליחים? מתוך כך ניתן להבין את רצון האל. אלה שאינם אוהבי אמת אינם מסוגלים כלל לזכות באמת, וכך הם גם אינם מסוגלים לרעות את עמו הנבחר של האל. באופן זה יתברר אלו אנשים אלוהים אכן אוהב, אלו הוא אכן יושיע, באלו הוא אכן ישתמש, ואלו הוא אכן שונא. מרבית הכמרים בחוגים דתיים אינם ניחנים בעבודתה של רוח הקודש, דבר המצביע על כך שהם אינם אוהבי האמת או מבקשיה, ושאין להם דרך לרכוש את עבודתה של רוח הקודש. זו גם אחת הסיבות העיקריות לכך שעולם הדת אינו ניחן בעבודתה של רוח הקודש.

משיתופיהם של בכירים

כעת אערוך שיתוף בנושא חמשת העקרונות להבחנה במנהיג שקר. העיקרון הראשון הוא שמרבית מנהיגי השקר לא אוהבים את האמת ולא עוסקים בחיפוש האמת, ולכן עבודתה של רוח הקודש נעדרת מהם. עבודתה של רוח הקודש עשויה להיעדר ממיעוט או מכמה בני אדם בודדים מתוכם שניחנים באנושיות טובה, מפני שהם מאמינים באלוהים רק מזה זמן קצר, מפני שהם לא יודעים איך לעסוק בחיפוש האמת, או מפני שהם לא מסוגלים לעסוק בחיפוש האמת באופן רגיל משום שדברים מסוימים מגבילים אותם. כל אדם שמשרת כמנהיג מזה שלוש או ארבע שנים, אך עבודתה של רוח הקודש עדיין לא ברשותו, הוא ללא ספק אינו אדם שאוהב את האמת ועוסק בחיפוש אחריה, וכמעט בטוח שהוא מנהיג שקר. העיקרון השני הוא שמנהיגי שקר מטיפים רק על כתבים ודוקטרינות, מציאות האמת נעדרת מהם לחלוטין, הם בוודאות לא מסוגלים להשתמש באמת כדי לפתור בעיות, והם גם לא מסוגלים לשכנע אנשים בלבם ובאמצעות דבריהם. העיקרון השלישי הוא שמכיוון שמציאות האמת נעדרת ממנהיגי שקר, הם לא מסוגלים לבצע שום עבודה אמיתית ולא מסוגלים להוביל את אנשיו הנבחרים של אלוהים אל מציאות האמת. הם תמיד עושים את עבודתם כלאחר יד, ואם מאלצים אותם לעשות דבר מה, הם כופים על אחרים לעשות את מה שמעבר ליכולתם שלהם, והם נוזפים באנשים ומטפלים בהם בצורה שרירותיות. מפני שהאמת לא ברשותם של מנהיגי שקר, הם לא יכולים לשכנע אחרים בעזרת האמת, ולכן הם משתמשים בַּשיטות של גיזום וטיפול. הם נטפלים לליקוייהם של אחרים ומדכאים אותם ללא-הרף מתוך תקווה להכניע אותם באמצעות נזיפות ועונשים כדי להפגין את סמכותם כמנהיגים – כאלה הם מנהיגי שקר. מנהיג אמיתי משתמש באמת כדי לשכנע בני אדם ולפתור בעיות, ואחרים מעריצים אותו. מנהיג שקר מדכא אנשים, נטפל לליקוייהם, נוזף בהם ללא-הרף, מוביל אותם להשוות את עצמם לדבר האל וגורם להם להרגיש שהם חייבים לעשות את מה שמעבר ליכולתם. בסופו של דבר, מנהיג השקר פורש את שליטתו על אנשיו וגורם להם לחשוב, "מציאות האמת בהחלט לא נמצאת ברשותי. אני לוקה בחסר ואני לא עוסק בחיפוש האמת. דברי המנהיג שלי נכונים." מנהיג שקר משכנע בני אדם בלבם באמצעות דבריו, אך הם לא באמת משתכנעים משום שהאמת נמצאת ברשותו של מנהיג השקר, אלא משום שמנהיג השקר טיפל בהם ועינה אותם. צביעות והצגת שקרים כאמת הם אמצעים ספציפיים שבהם משתמשים מנהיגי שקר. מפני שהם לא יכולים לשכנע בני אדם באמצעות האמת, הם נאלצים להשתמש בשיטה אחרת, מתוך המחשבה, "אני אֶטָּפֵל לבעיות שלכם באקראי ואֲטַפֵּל בכם, אשכנע אתכם, ועל סמך הטיפול שלי בכם, אוכיח שהאמת ברשותי. אֲטַפֵּל בכם עד כדי כך שתותשו, ואגרום לכם להאמין שלא בצדק שהאמת ברשותי ושהיא לא ברשותכם, ואז תשתכנעו." כשהאמת לא ברשותו של אדם מסוים, מנהיגי שקר יוכלו להוליך אותו שולל, והוא יחשוב לעצמו, "אם הוא מטפל בי כך, הוא בוודאי מבין את האמת יותר טוב ממני, ואין ספק שמציאות האמת ברשותו." לכן בסופו של דבר, מנהיג השקר יוליך את האדם הזה שולל וישלוט בו. העיקרון הרביעי הוא שבלבם של מנהיגי שקר אין אהבה לאנשיו הנבחרים של אלוהים, ושהם לא מסוגלים להכיר את עצמם באמת, ובטח שהם לא מסוגלים לחפש את האמת כדי לפתור בעיות או לגרום לבני אדם להיווכח במציאות. הם רק מטפלים באנשים ומדכאים אותם בעיוורון, גורמים לאחרים להישמע להם באמצעות גיזום וטיפול ומפגינים את מעמדם שלהם ואת היותם המנהיגים – זאת מראית עין שקרית. העיקרון החמישי הוא שכל מנהיגי השקר עוסקים בהשגת מעמד ומוניטין; הם חומדים את ברכות המעמד ונוהגים ביהירות מופרזת; הם לא מבצעים עבודה אמיתית, אך הם בכל זאת מאמינים שהם ראויים ליהנות מהמנחות של אלוהים, ולכן הם חסרי בושה. האם מגיע להם ליהנות מהמנחות של אלוהים, בהתחשב בכך שהם לא מבצעים שום עבודה אמיתית? יש כאלה שבוחרים במשפחות המארחות הכי עשירות ומדי יום מבקשים לאכול עוף צלוי ודג מטוגן – האם הם ראויים לכך? אילו דברים הם סיפקו למען חייהם של אנשיו הנבחרים של אלוהים, ואיזו עבודה הם ביצעו? אין ספק שהם חייבים לאכול בשר ודגים מדי יום, אך בכך הם מתנהגים כטפילים, הלא כן? מי שחומד מעמד ועונג הוא חסר בושה, הלא כן? האם לאנשים כאלה יש מצפון? האם הם הגיוניים?

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: 17. מהו משיח שקר? כיצד ניתן לזהות משיח שקר?

הבא: 19. מהי צביעות?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

1. מהי כנסיי האל ומהן קבוצות דתיות

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "יֵשׁוּעַ נִכְנַס לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְגֵרֵשׁ אֶת כָּל הַמּוֹכְרִים וְהַקּוֹנִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה