1. מה אלוהים מבטיח לאלה שהשיגו ישועה ולאלה שהפכו למושלמים

דברי אלוהים רלוונטיים:

המלכות מתפשטת בקרב בני האדם, היא מתגבשת בקרב בני האדם, היא קמה בקרב בני האדם – אין אף כוח בעולם שיכול להשמיד את מלכותי. מתוך בני עמי המצויים במלכות כיום, מי מכם אינו בן אנוש בין בני אנוש? מי מכם מצוי מחוץ למצב האנושי? כשנקודת ההתחלה החדשה שלי תוכרז בפני ההמון, איך האנושות תגיב לכך? ראיתם במו עיניכם את מצבה של האנושות. אתם כבר לא מטפחים תקוות לשרוד בעולם הזה לעולמים, נכון? אני מהלך כעת בקרב בני עמי וחי בקרבם. כיום, בני האדם שאוהבים אותי באמת ובתמים הם ברוכים. בני האדם שנשמעים לי הם ברוכים, והם לבטח ישהו במלכותי. בני האדם שמכירים אותי הם ברוכים, והם לבטח יזכו לכוח במלכותי. בני האדם שמחפשים אותי הם ברוכים, והם לבטח יחלצו מכבלי השטן וייהנו מברכותיי. בני האדם שמסוגלים לזנוח את עצמם הם ברוכים, והם לבטח יצטרפו לנכסיי וינחלו את השפע שבמלכותי. אני אזכור את בני האדם שמתרוצצים למעני, אאמץ ללבי בשמחה את בני האדם שעושים מעל ומעבר למעני, ואעניק הנאה לבני האדם המעלים לי קורבן מנחה. אני אברך את בני האדם שנהנים מדבריי – הם יהיו לבטח עמודי התווך התומכים את קורות מלכותי, הם יזכו לבטח בשפע מאין כמוהו בביתי, ואיש לא יוכל להשתוות אליהם. האם אי-פעם קיבלתם את הברכות שהוענקו לכם? האם אי-פעם דרשתם את הדברים שהובטחו לכם? תחת ההכוונה של אורי, תיחלצו לבטח מאחיזת החנק של כוחות החושך. לבטח לא תאבדו את האור המכוון אתכם בחשכה. לבטח תהיו אדוני הבריאה כולה. לבטח תתגברו על השטן. עם תבוסתה של מלכות התנין הגדול האדום, לבטח תהיו בקרב ההמונים שיישאו עדות על הניצחון שלי. לבטח תהיו נחושים ואיתנים בארץ סינים. באמצעות הייסורים שתסבלו, אתם תנחלו את ברכתי, ולבטח תאירו את כל קצווי התבל בתהילתי.

קטע מתוך "פרק 19" ב'דברי האל לתבל כולה' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

רק בני האדם שאוהבים את אלוהים יכולים להעיד על אלוהים, רק הם עדי האל, רק אותם מברך אלוהים ורק הם יכולים לקבל את הבטחותיו של אלוהים. בני האדם שאוהבים את אלוהים הם מקורביו של אלוהים, הם בני האדם שאלוהים אוהב והם יכולים ליהנות מברכות יחד עם אלוהים. רק בני אדם כאלה יחיו לנצח, ורק הם יחיו לעולמי עד בחסותו והגנתו של אלוהים. אלוהים נועד לאהבתם של בני האדם והוא ראוי לאהבתם של כל בני האדם, אך לא כל בני האדם מסוגלים לאהוב את אלוהים, ולא כל בני האדם יכולים להעיד על אלוהים ולהיחשב כבעלי השפעה בעיני אלוהים. מכיוון שהם יכולים להעיד על אלוהים ולהקדיש את כל מאמציהם לעבודתו של אלוהים, בני האדם שבאמת אוהבים את אלוהים יכולים לצעוד בכל מקום תחת השמיים מבלי שיעזו להתנגד אליהם, והם יכולים להפעיל סמכות על פני האדמה ולשלוט בכל אנשיו של אלוהים. בני האדם האלה התקבצו מכל רחבי העולם, הם דוברים שפות שונות והם בעלי גווני עור שונים, אך לקיומם יש משמעות אחת, לכולם יש לב שאוהב את אלוהים, הם כולם נושאים עדות אחת ויש להם החלטה אחת ורצון אחד. בני האדם שאוהבים את אלוהים יכולים לצעוד בחופשיות ברחבי העולם ובני האדם שמעידים על אלוהים יכולים לנוע ברחבי התבל. אלה הם בני האדם שאלוהים אוהב. אלוהים מברך אותם והם יחיו לנצח לאורו.

קטע מתוך "בני האדם שאוהבים את אלוהים יחיו לאורו לנצח" ב'הדבר מופיע בבשר'

על פי עדויותיהם ותפקידיהם השונים, ישמשו המתגברים שבמלכות ככמרים או כחסידים, וכל מי שיצלח את התלאות יצטרף לעדת הכמרים במלכות. עדת הכמרים תגובש כשתושלם עבודת הבשורה בתבל כולה. בבוא אותה השעה, האדם יצטרך למלא את חובתו בתחומי מלכות האל ולחיות יחד עם אלוהים במלכות. עדת הכמרים תכלול כמרים בכירים וכמרים, ושאר בני האדם יהיו בני האל ואנשיו. כל זה ייקבע על פי עדויות בני האדם על אלוהים במהלך התלאות. אלה לא יהיו תארים שיחולקו מתוך גחמה. מרגע שייקבע מעמדו של אדם, תסתיים עבודתו של אלוהים, היות שכל אחד יסווג על פי סוגו ויושב למקומו המקורי. זהו חותם הגשמתה של עבודת האל, זוהי התוצאה הסופית של עבודת האל ושל נוהגו של האדם, והדבר המביא לכדי מימוש את החזיונות של עבודת האל ואת שיתוף הפעולה מצד האדם. בסופו של דבר, האדם ימצא מנוח במלכות האל, וגם אלוהים ישוב למקום מושבו כדי לנוח. זוהי התוצאה הסופית של ששת אלפי שנות שיתוף פעולה בין אלוהים והאדם.

קטע מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

ברגע שתושלם עבודת הכיבוש, האדם יובא אל עולם מלא יופי. החיים האלה עדיין יהיו, כמובן, על פני האדמה, אך הם יהיו שונים לחלוטין מחיי האדם כיום. אלה יהיו חיי האנושות לאחר שאלוהים יכבוש את האנושות כולה. זו תהיה התחלה חדשה לאדם על פני האדמה, והעובדה שיהיו לאנושות חיים כאלה תהיה ההוכחה לכך שהאדם בא אל מישור חדש ויפהפה. זו תהיה ההתחלה של חיי האדם ואלוהים על פני האדמה. הנחת היסוד לחיים יפהפיים כאלה חייבת להיות שלאחר שאלוהים טיהר את האדם וכבש אותו, האדם נשמע לבורא. על כן, עבודת הכיבוש היא השלב האחרון בעבודתו של אלוהים לפני שהאדם בא אל היעד הנפלא. חיים כאלה הם החיים העתידיים של האדם על פני האדמה, החיים היפהפיים ביותר על פני האדמה, החיים שהאדם עורג אליהם והחיים שהאדם לא זכה בהם מעולם בתולדות העולם. חיים אלה הם התוצאה הסופית של עבודת הניהול בת ששת אלפי השנים, הדבר שהאנושות נכספת אליו יותר מכול וכן הבטחתו של אלוהים לאדם. אך הבטחה זו אינה יכולה להתגשם מיד: האדם ייווכח ביעדו העתידי רק לאחר שתושלם עבודת אחרית הימים ולאחר שאלוהים יכבוש אותו לגמרי, כלומר לאחר שהשטן יובס לחלוטין. אופיו של האדם כבר לא יהיה אופיו של חוטא לאחר שאלוהים יזכך אותו, משום שאלוהים כבר הביס את השטן, ולכן לא תהיה עוד פלישה של כוחות עוינים ולא יהיו עוד כוחות עוינים שיוכלו לתקוף את בשרו של האדם. על כן, האדם יהיה חופשי וקדוש – הוא ייווכח בנצח.

קטע מתוך "שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשהאדם ישיג חיי אנוש אמיתיים על פני האדמה, וכל כוחות השטן ישועבדו, האדם יחיה בקלות על פני האדמה. הדברים לא יהיו מורכבים כמו שהם כיום: יחסי אנוש, קשרים חברתיים, קשרי משפחה מורכבים... הם מטרידים כל כך ומכאיבים כל כך! חייו של האדם כאן אומללים כל כך! לאחר שהאדם ייכבש, לבו ודעתו ישתנו: יהיה לו לב שירא את אלוהים ואוהב אותו. לאחר שאלוהים יכבוש את כל בני האדם בתבל שרוצים לאהוב אותו, כלומר לאחר שהשטן יובס, ולאחר שהשטן וכל כוחות החושך ישועבדו, חייו של האדם על פני האדמה יהיו חסרי דאגות והוא יהיה מסוגל לחיות בחופשיות על פני האדמה. לו חיי האדם היו ללא קשרי בשר וללא המורכבויות של הבשר, הם היו קלים בהרבה. קשרי הבשר של האדם מורכבים מדי, ועובדה זו מוכיחה שהוא עדיין לא השתחרר מהשפעתו של השטן. אילו היו לכם קשרים כאלה עם כל אחד מאחיכם ואחיותיכם, אם היו לכם קשרים כאלה עם כל בן משפחה שלכם, לא היו לכם דאגות ולא הייתם צריכים לדאוג בשל איש. לא היה יכול להיותן מצב טוב מכך, וכך, האדם היה משתחרר ממחצית מסבלו. כשהאדם יחיה חיי אנוש רגילים על פני האדמה, הוא ידמה למלאך. על אף שהוא עדיין יהיה בשר ודם, הוא ידמה מאוד למלאך. זו ההבטחה הסופית, זו ההבטחה האחרונה שהאדם מקבל.

קטע מתוך "שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא" ב'הדבר מופיע בבשר'

היותכם "מבורכים" פירושו שבעתיד לא תחוו עוד את הדברים שאתם שונאים, פירושו שהדברים האלה כבר לא ינכחו בחייכם הממשיים, שהם יוסרו לגמרי, ממש לנגד עיניכם. משפחה, עבודה, רעיה, בעל, ילדים, חברים וקרובי משפחה, ואפילו שלוש הארוחות היומיות שאתם שונאים מדי יום – ייעלמו. (פירוש הדבר שהזמן לא יגביל אתכם ושתצאו כליל מהבשר והדם. גופכם יכול להישמר רק אם רוחכם תשביע אותו לחלוטין. ההתייחסות כאן היא לגופכם ולא לבשרכם. אתם תהיו חופשיים לגמרי ותזכו בהתעלות. זה הנס האדיר והבולט ביותר שאלוהים עשה מאז בריאת העולם). כל רכיבי האדמה יוסרו מגופכם ותהיו גופים רוחניים לגמרי שהם קדושים וללא רבב, בעלי יכולת לנדוד עד קצות היקום ולכל פינות הארץ. מאותה עת ואילך, תיפטרו גם מכל השטיפה והקרצוף המציקים ופשוט תיהנו באופן מוחלט. מאותה עת ואילך, לא תחשבו עוד על נישואין (מפני שאני מסיים עידן, לא בורא את העולם), ולא יהיו עוד חבלי לידה, שהם עינוי קשה לנשים. גם לא תעבדו או תעמלו עוד בעתיד. אתם תיטמעו לחלוטין בחיבוק האוהב שלי ותיהנו מהברכות שהענקתי לכם. זה דבר מוחלט. בעודכם חווים את הברכות האלה, החסד ימשיך לעקוב אחריכם. כל מה שהכנתי עבורכם, כלומר אוצרות נדירים ויקרים מכל רחבי העולם, יינתן לכם. אינכם יכולים להעלות את כל זאת בדעתכם כעת או לדמיין זאת, ואיש לא נהנה מהן בעבר. כשהברכות האלה יומטרו עליכם, אתם תהיו נלהבים עד אין קץ, אך אל תשכחו שכולן בזכות העוצמה שלי, מעשיי, הצדק שלי, ומעל לכול, המלכותיות שלי. (אעניק חסד לבני האדם שאבחר להעניק להם חסד, ואהיה רחום כלפי בני האדם שאבחר להיות רחום כלפיהם). באותה עת, לא יהיו לכם עוד הורים ולא יהיו לכם קרובים בדם. כולכם בני אדם שאני אוהב, בניי האהובים. מאותו רגע ואילך, איש לא יעז לדכא אתכם. זו תהיה העת הנכונה להתבגרותכם, וגם העת הנכונה לכך שתשלטו באומות במטה ברזל! מי יעז לחסום את דרכם של בניי האהובים? מי יעז להפריע לבניי האהובים? מי יעז לתקוף אותם? כולם יתמלאו יראה מבניי האהובים מפני שאביהם זכה לתהילה. כל הדברים שאיש לא יכול היה לדמיין אי-פעם יופיעו לנגד עיניכם. הם יהיו בלתי מוגבלים, בלתי נדלים ואינסופיים. במהרה, לא תצטרכו עוד להיצרב בשמש ולסבול את החום המענה. גם לא תהיו חייבים עוד לסבול את הקור או לחוש את המגע של הגשם, השלג והרוח. זאת משום שאני אוהב אתכם, וזה יהיה לחלוטין עולם של האהבה שלי. אני אתן לכם את כל מה שתרצו ואכין לכם את כל מה שתצטרכו. מי יעז לטעון שאינני צודק? אני אהרוג אותך מיד, מפני שאמרתי בעבר שחרון אפי (נגד הרשעים) יתקיים לנצח, ולא אתמתן ולו במעט. עם זאת, אהבתי (לבניי האהובים) תתקיים אף היא לנצח. לא אתאפק אפילו במקצת.

קטע מתוך "פרק 84" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

מי שאלוהים יהפוך אותו למושלם הוא מי שיקבל את ברכותיו של אלוהים ואת הירושה שלו. כלומר הוא לוקח מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כך שאלה נעשים לדברים שיש בתוכו. כל דברי האל יצוקים בתוכו. תהיה הווייתו של אלוהים אשר תהיה, אתם יכולים לקחת את כולה בדיוק כפי שהיא, ובכך להביא לידי ביטוי את האמת. כזהו אדם שאלוהים הופך למושלם וזוכה בו. רק אדם כזה זכאי לרשת את הברכות האלה שאלוהים מעניק:

1. קבלת כל אהבתו של אלוהים.

2. פעולה בהתאם לרצונו של אלוהים בכל דבר.

3. קבלת הנחייתו של אלוהים, חיים לאורו של אלוהים וקבלת נאורות מאלוהים.

4. הבאה לידי ביטוי של הצלם שאלוהים אוהב על פני האדמה. אהבת אמת לאלוהים בדומה לאהבתו של פטרוס שנצלב למען אלוהים והיה ראוי למות כפיצוי על אהבתו של אלוהים. זכייה בכבוד זהה לזה של פטרוס.

5. זכייה באהבה, כבוד והערצה מצד כל בני האדם על פני האדמה.

6. התגברות על כל כבלי המוות והשאול, מבלי לתת שום הזדמנות לעבודתו של השטן. שייכות לאלוהים. חיים בתוך רוח רעננה וחיונית. היעדר הרגשת לאות.

7. תחושה בל תתואר של התרגשות והתרוממות רוח בכל עת במהלך החיים, כאילו הוא ראה את בואו של יום כבודו של אלוהים.

8. קבלת כבוד עם אלוהים, וארשת דומה לזו של הקדושים האהובים על אלוהים.

9. הפיכה למה שאלוהים אוהב על פני האדמה, כלומר לבנו האהוב של אלוהים.

10.שינוי צורה ועלייה עם אלוהים לרקיע השלישי, תוך התעלות על הבשר והדם.

קטע מתוך "הבטחות למי שהפך למושלם" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 2. הגדרת האל האמיתי האחד כשילוש האלוהי היא חילול שמו של אלוהים, וזהו הכשל הרעיוני האבסורדי ביותר

הבא: 2. מה יהיה היעד הנפלא של האנושות

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה