2. כנסייה שתקבל את עבודתו החדשה של אלוהים ותישמע תבורך על ידי אלוהים, ואילו עולם הדת מקולל על ידי אלוהים בשל התנגדותו לאלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים:

כבני אדם שמאמינים באלוהים, עליכם להבין שכאשר אתם מקבלים כיום את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ואת כל העבודה של תוכניתו של אלוהים עבורכם, אלוהים למעשה מעניק לכם התעלות וישועה. כל עבודתו של אלוהים בתבל כולה התמקדה בקבוצת בני האדם הזו. אלוהים הקדיש לכם את כל מאמציו והקריב את הכול למענכם. הוא השיב לעצמו ונתן לכם את כל העבודה של רוח האל ברחבי תבל. זו הסיבה שאני אומר שאתם בני המזל. יתר על כן, הוא העביר את כבודו אליכם מעם ישראל, עמו הנבחר, כדי להגשים לגמרי את מטרת תוכניתו באמצעות קבוצת בני האדם שאתם שייכים לה. לפיכך, אתם אלה שיקבלו את ירושתו של אלוהים, ויתרה מזאת, אתם תהיו יורשי כבודו של אלוהים.

קטע מתוך "האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?" ב'הדבר מופיע בבשר'

כל מי שמסוגל ללכת בעקבות האור הנוכחי של רוח הקודש הוא מבורך. בני האדם מעידני העבר הלכו גם כן בעקבות אלוהים, אך הם לא יכלו להמשיך ללכת עד ימינו. זו הברכה לאנשי אחרית הימים. אלה שיכולים לעקוב אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, ואשר מסוגלים ללכת בעקבות אלוהים, כך שהם מסוגלים ללכת לכל מקום אשר יוביל אותם אליו – אלה בני אדם שאלוהים בירך. אלה שאינם הולכים אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש לא נוכחו בעבודה של דברי האל, וגם אם הם יעבדו רבות, גם אם יסבלו סבל רב, וגם אם יתרוצצו אנה ואנה, אלוהים אינו מייחס חשיבות לדבר מכל אלה, והוא לא ישבח אותם. כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל העכשוויים נמצא בזרם של רוח הקודש. אלה שאינם מכירים את דברי האל העכשוויים נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, ואלוהים אינו משבח בני אדם כאלה. שירות המנותק מהאמירות של רוח הקודש בהווה הוא שירות למען הבשר ומבוסס על תפיסות, והוא אינו יכול להיות בהתאם לרצונו של אלוהים. אם בני האדם חיים בצל תפיסות דתיות, אזי הם אינם מסוגלים לעשות שום דבר שתואם את רצונו של אלוהים, ואפילו שהם משרתים את אלוהים, הם משרתים בצל הדמיון והתפיסות שלהם, והם לגמרי לא מסוגלים לשרת בהתאם לרצונו של אלוהים. מי שאינו מסוגל לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש אינו מבין את רצונו של אלוהים, ומי שלא מבין את רצונו של אלוהים אינו יכול לשרת את אלוהים. אלוהים רוצה שירות כלבבו. הוא אינו רוצה שירות ששייך לתפיסות ולבשר. אם בני האדם אינם מסוגלים לעקוב אחר שלבי עבודתה של רוח הקודש, הרי שהם חיים בצלן של תפיסות. השירות של בני אדם כאלה מפריע ומטריד, ושירות כזה מנוגד לאלוהים. ולפיכך, מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים אינו מסוגל לשרת את אלוהים. מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים בהכרח מתנגד לאלוהים ואינו מסוגל להיות תואם לאלוהים. "לעקוב אחר עבודתה של רוח הקודש" פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של ימינו, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. רק מי שעושה את כל זאת עוקב אחר עבודתה של רוח הקודש ומצוי בזרם של רוח הקודש. בני אדם כאלה לא רק מסוגלים לזכות בשבחים מאלוהים ולראות את אלוהים, אלא אף יכולים להכיר את טבעו של האל מתוך העבודה האחרונה של אלוהים, ויכולים להכיר את התפיסות של האדם ואת מרדנותו, את אופיו של האדם ואת מהותו, מעבודתו האחרונה של אלוהים. יתרה מזאת, הם מסוגלים להשיג שינוי הדרגתי בטבעם במהלך שירותם. רק בני אדם כאלה מסוגלים לזכות באלוהים, ואלה הם שבאמת ובתמים מצאו את הדרך האמיתית. אלה שעבודתה של רוח הקודש מסלקת אותם הם בני אדם שאינם מסוגלים לעקוב אחר העבודה האחרונה של אלוהים, ואשר מתמרדים נגד העבודה האחרונה של אלוהים. בני אדם כאלה מתנגדים לאלוהים בגלוי משום שאלוהים עשה עבודה חדשה, ומשום שצלמו של אלוהים אינו זהה לזה שבתפיסותיהם – כתוצאה מכך, הם מתנגדים לאלוהים בגלוי ומותחים ביקורת על אלוהים, והתוצאה היא שאלוהים מתעב ודוחה אותם. אין זה קל להחזיק בידע בדבר העבודה האחרונה של אלוהים, אך אם בני האדם יחפצו להישמע לעבודתו של אלוהים ולחפש את עבודתו של אלוהים, אזי יהיה להם סיכוי לראות את אלוהים, ויהיה להם סיכוי לזכות בהכוונה החדשה ביותר של רוח הקודש. אלה שמתנגדים במכוון לעבודתו של אלוהים אינם יכולים לקבל את הנאורות של רוח הקודש או את ההכוונה של אלוהים. לפיכך, יכולתם או אי-יכולתם של בני האדם לקבל את העבודה האחרונה של אלוהים תלויה בחסדו של אלוהים, תלויה בחיפוש של בני האדם ותלויה בכוונותיהם.

כל אלה שמסוגלים להישמע לאמירות של רוח הקודש בהווה מבורכים. אין זה משנה מה היה טיבם בעבר, ואין זה משנה כיצד רוח הקודש עבדה בקרבם בעבר – אלה שזכו בעבודה האחרונה הם המבורכים ביותר, ואלה שאינם מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה מורחקים. אלוהים רוצה את אלה שמסוגלים לקבל את האור החדש, והוא רוצה את אלה שמקבלים את עבודתו האחרונה ואשר מכירים אותה. מדוע נאמר שעליכם להיות עלמה טהורה? עלמה טהורה יכולה לחפש את עבודתה של רוח הקודש ולהבין את הדברים החדשים, ויתרה מזאת, היא מסוגלת להניח בצד את התפיסות הישנות ולהישמע לעבודתו של אלוהים כיום. לפני העידנים, אלוהים הועיד את קבוצת בני האדם הזו שמקבלת את העבודה החדשה של ימינו, ואלה הם בני האדם המבורכים ביותר. אתם שומעים את קולו של אלוהים ישירות וחוזים במראהו של אלוהים, ועל כן, בכל רחבי השמיים והארץ, ובכל העידנים, איש מעולם לא בורך יותר מכם, קבוצת בני האדם הזו.

קטע מתוך "הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו" ב'הדבר מופיע בבשר'

עבודתה של רוח הקודש תמיד מתקדמת, וכל מי שמצוי בזרם של רוח הקודש חייב אף הוא ללכת ולהעמיק וללכת ולהשתנות. אסור לו לעצור באף שלב. רק מי שלא מכיר את עבודתה של רוח הקודש יישאר בעבודתה המקורית ולא יקבל את העבודה החדשה של רוח הקודש. רק המרדנים לא יהיו מסוגלים לזכות בעבודתה של רוח הקודש. אם נוהגו של האדם לא יעמוד בקצב של עבודתה החדשה של רוח הקודש, נוהגו של האדם יהיה לבטח מנותק מהעבודה של היום, ולבטח לא יעלה בקנה אחד עם העבודה של היום. בני אדם מיושנים כאלה פשוט אינם מסוגלים להגשים את רצון האל, וקל וחומר שהם לא יהפכו לבני האדם אשר יישאו בסופו של דבר עדות על אלוהים. יתרה מזאת, לא ניתן יהיה להשלים את כל עבודת הניהול בקרב קבוצה כזו של בני אדם. זאת משום שמי שציית בעבר לחוקי יהוה, ומי שנשא בעבר את עול הצלב, אך אינו יכול לקבל את שלב העבודה הנוגע לאחרית הימים, עשה הכל לשווא ואין כל תועלת למעשיו. הביטוי המובהק ביותר של עבודתה של רוח הקודש הוא אימוץ הכאן ועכשיו, וההרפיה מהעבר. מי שלא עמד בקצב של העבודה של היום ומי שהתנתק מהנוהג של היום הוא זה שמתנגד לעבודתה של רוח הקודש ואינו מקבל אותה. בני אדם כאלה מתריסים נגד עבודתו הנוכחית של אלוהים. אף שהם נאחזים באור העבר, אין פירוש הדבר שניתן להכחיש שהם אינם מכירים את עבודתה של רוח הקודש. מדוע דובר כה רבות בשינויים בנוהגו של האדם, בהבדלים בנוהג בין העבר וההווה, באופן שבו התקיים הנוהג בעידן הקודם ובאופן שהוא מתקיים כיום? תמיד מדברים על הפערים האלה בנוהגו של האדם משום שעבודתה של רוח הקודש תמיד מתקדמת, ולכן תמיד נדרש מנוהגו של האדם להשתנות. אם האדם נותר תקוע בשלב אחד, הדבר מוכיח שהוא לא מסוגל לעמוד בקצב של העבודה החדשה של אלוהים ובקצב של האור החדש. הדבר לא מוכיח שתוכנית הניהול של אלוהים לא השתנה. מי שנמצא שמחוץ לזרם של רוח הקודש תמיד חושב שהוא צודק, אך למעשה, אלוהים חדל מלעבוד בבני האדם האלה זה מכבר והם נעדרים את עבודתה של רוח הקודש. עבודתו של אלוהים עברה מזמן לקבוצה אחרת של בני אדם, קבוצה שבה אלוהים מתכוון להשלים את עבודתו החדשה. מכיוון שאנשי הדת לא מסוגלים לקבל את עבודתו החדשה של אלוהים והם רק נאחזים בעבודה הישנה מהעבר, אלוהים נטש את בני האדם האלה, והוא מבצע את עבודתו החדשה על בני האדם המקבלים את העבודה החדשה הזו. אלו הם בני אדם המשתפים פעולה עם עבודתו החדשה של אלוהים, ורק כך יכול ניהולו להיחתם.

קטע מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

מכיוון שהאדם מאמין באלוהים, עליו לצעוד בזהירות בעקבות אלוהים, צעד אחר צעד. עליו ללכת "אחרי השה אל כל אשר ילך." רק אלה הם בני האדם המחפשים את דרך האמת. רק הם מכירים את עבודתה של רוח הקודש. אנשים הפועלים על פי מאותיות ודוקטרינות כעבדים הם אלה שעבודתה של רוח הקודש סילקה מהדרך. בכל תקופה, אלוהים יפתח בעבודה חדשה, ובכל תקופה, תהיה התחלה חדשה בקרב בני האדם. אם האדם יציית רק לאמיתות ש"יהוה הוא אלוהים" ו"ישוע הוא המשיח," החלות רק בעידן יחיד, האדם לעולם לא יעמוד בקצב של עבודת רוח הקודש, ולעולם לא יהיה מסוגל לזכות בעבודתה של רוח הקודש. בלי קשר לאופן עבודתו של אלוהים, האדם צועד בדרכו של אלוהים ללא כל ספק, וצועד בדרכו בזהירות. אם כך, כיצד יכולה רוח הקודש לסלק את האדם? בלי קשר למה שאלוהים עושה, כל עוד האדם בטוח שזוהי עבודתה של רוח הקודש, וכל עוד הוא משתף פעולה עם עבודתה של רוח הקודש ללא היסוס ומנסה לעמוד בדרישות האל, כיצד ייתכן שהוא ייענש? עבודתו של אלוהים לא נפסקה מעולם, הוא מעולם לא עמד מלכת ולפני השלמת עבודת הניהול שלו, הוא תמיד היה עסוק והוא לעולם לא עוצר. אך האדם הוא שונה: משזכה רק בקמצוץ מעבודתה של רוח הקודש, הוא מתייחס אליה כאילו לא תשתנה לעולם; משזכה בידע מועט, הוא אינו ממשיך לצעוד בעקבות עבודתו החדשה של אלוהים. משראה מעט מעבודתו של אלוהים, הוא מיד רואה באלוהים בובת עץ מסוימת ומאמין שאלוהים יישאר תמיד בצורה שראה, שכך היה ושכך תמיד יהיה; משזכה רק בידע שטחי, האדם כה גאה עד שהוא שוכח את מקומו ומתחיל להכריז בהפקרות על טבע והווייה של אלוהים שפשוט אינם קיימים; מרגע שהאדם בטוח ב שלב אחד בעבודתה של רוח הקודש, לא משנה מי יכריז על עבודתו החדשה של אלוהים, האדם לא יקבל זאת. אלה בני אדם שלא יכולים לקבל את עבודתה החדשה של רוח הקודש; הם שמרניים מדי ואינם מסוגלים לקבל דברים חדשים. בני אדם כאלה הם אלה המאמינים באלוהים אך גם דוחים את אלוהים. האדם מאמין שבני ישראל טעו כש"האמינו רק ביהוה ולא האמינו בישוע", אך מרבית בני האדם מגלמים תפקיד שבו הם "מאמינים רק ביהוה ודוחים את ישוע" ו"כמהים לשיבת המשיח, אך מתנגדים למשיח ששמו ישוע." אם כך, אין זה פלא שבני האדם עדיין חיים בתחומו של השטן לאחר שקיבלו שלב אחד בעבודתה של רוח הקודש, ושהם עדיין לא זוכים בברכותיו של אלוהים. האין זו התוצאה של מרדנות האדם? משיחיים ברחבי העולם שלא התעדכנו בעבודה החדשה של היום, עדיין סבורים שהם בני המזל, שאלוהים יגשים כל אחת ממשאלותיהם. אולם הם לא יודעים בוודאות מדוע אלוהים יישא אותם אל הרקיע השלישי, והם לא בטוחים כיצד ישוע יבוא לאסוף אותם, רכוב על ענן לבן. על אחת כמה וכמה, הם לא יודעים בוודאות אם ישוע אכן יבוא על גבי ענן לבן ביום שהם מדמיינים. הם כולם חסרי סבלנות וחסרי אונים; הם עצמם אפילו לא יודעים אם אלוהים יטפל בכל אחד מהם, מהקומץ הקטן והמגוון של בני אדם מכל זרם דתי. העבודה שאלוהים מבצע כעת, העידן הנוכחי, רצון האל – הם אינם מבינים אף אחד מהדברים האלה, וכל שהם יכולים לעשות הוא לספור באצבעותיהם את הימים שנותרו להם. רק מי שצועד בעקבות שה האלוהים עד הסוף יוכל לזכות בברכה הסופית. אולם "הפיקחים" שלא מסוגלים לצעוד בעקבותיו עד הסוף אך מאמינים שזכו בכל לא מסוגלים להיות עדים להופעתו של אלוהים. כל אחד מהם מאמין שהוא האדם החכם ביותר עלי אדמות, והם קוטעים ללא כל סיבה את התפתחותה המתמדת של עבודת האל, ונדמה שהם מאמינים בוודאות גמורה שאלוהים ייקח אותם לשמיים בהיותם בני האדם "הנאמנים לאלוהים יותר מכל, הצועדים בעקבות אלוהים ומצייתים לדבר האל." אפילו כשהם "נאמנים יותר מכל" לדברים שאלוהים אומר, דבריהם ומעשיהם עדיין מרגישים כה מגעילים, משום שהם מתנגדים לעבודתה של רוח הקודש ונוקטים עורמה ופעולות מרושעות. מי שלא צועד בעקבות אלוהים עד הסוף, שלא עומד בקצב של רוח הקודש ורק נצמד לעבודה הישנה, לא רק אינו נאמן לאלוהים. נהפוך הוא – הוא נעשה לאחד ממתנגדי האל ולאחד מאלה שהעידן החדש דחה, וייענשו. היש דבר עלוב מהאנשים האלה? רבים אף מאמינים שכל מי שדוחה את החוק הישן ומקבל את העבודה החדשה הוא אדם חסר מצפון. בסופו של דבר, בני האדם האלה, שרק מדברים על "מצפון" ולא מכירים את עבודתה של רוח הקודש, יאבדו כל סיכוי שהיה להם בגלל המצפון שלהם עצמם. עבודת האל לא מצייתת לדוקטרינה, ואף שזוהי עבודתו שלו, אלוהים לא דבק בה יותר מדי. מה שיש להכחיש מוכחש, ומה שיש לסלק מסולק. אולם האדם עוין את אלוהים כשהוא נאחז רק בחלק קטן מעבודת הניהול של אלוהים. האין זה טבעו המגוחך של האדם? האין זאת בערותו של האדם? ככל שבני אדם יותר ביישנים וזהירים, מפני שהם חוששים שהם לא יזכו בברכת האל, כך הם פחות מסוגלים לזכות בברכות גדולות יותר ולקבל את הברכה הסופית. מי שמציית לחוק כעבד מפגין את הנאמנות המרבית לחוק, וככל שהוא מפגין יותר נאמנות כזו לחוק, כך הוא יותר מורד באל ומתנגד לו. זאת משום שכעת אנחנו מצויים בעידן המלכות ולא בעידן החוק, ולא ניתן להזכיר באותה נשימה את העבודה של ימינו ואת עבודת העבר, ואין להשוות את עבודת העבר לעבודה של היום. עבודתו של אלוהים השתנתה, ונוהגו של האדם השתנה אף הוא – כבר לא מדובר בהיצמדות לחוק או בנשיאת הצלב. לכן, אלוהים לא יאשר את נאמנותם של בני האדם לחוק ולצלב.

קטע מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם הושחתו והם חיים בתוך מלכודת השטן, חיים בבשר, חיים לפי רצונות אנוכיים, ואין בהם ולו אף אחד התואם לי. יש האומרים שהם תואמים לי, אך כולם סוגדים לאלילים מעורפלים. אף שהם מכירים בקדושת שמי, הם הולכים בדרך המנוגדת לי ודבריהם מלאים התנשאות וביטחון עצמי. זאת מפני שבבסיסם הם כולם מתנגדים לי ולא תואמים לי. בכל יום הם מחפשים את עקבותיי בכתבי הקודש, ומוצאים באקראי פסוקים "מתאימים" אותם הם קוראים ללא סוף ומדקלמים ככתבי הקודש. הם אינם יודעים כיצד להיות תואמים לי או מה פירוש להתנגד לי. הם פשוט קוראים את כתבי הקודש בצורה עיוורת. הם כופים על האל שבכתבי הקודש להיות אל מעורפל, שאותו הם לא ראו מעולם ואינם מסוגלים לראות, ומוציאים אותו כדי לחזות בו בזמנם הפנוי. הם מאמינים בקיומי רק במסגרת כתבי הקודש. בעיניהם אני זהה לכתבי הקודש; ללא כתבי הקודש איני קיים, ובלעדיי אין כתבי קודש. הם אינם שמים לב לקיומי או לפעולותיי, אלא מקדישים תשומת לב קיצונית ומיוחדת לכל מילה ומילה בכתבי הקודש. רבים מהם אף מאמינים שאסור לי לעשות את שברצוני לעשות, אלא אם כתבי הקודש ניבאו זאת. הם מייחסים לכתבי הקודש חשיבות רבה מדי. ניתן לומר שהם מייחסים חשיבות רבה מדי למילים ולביטויים, עד כדי כך שהם משתמשים בפסוקים מכתבי הקודש כדי למדוד כל מילה שאני אומר ולגנות אותי. הם אינם שואפים למצוא דרך לתאום לי, אף לא לאמת, אלא רק מנסים לתאום למילים שבכתבי הקודש. הם מאמינים שכל דבר שאינו תואם לכתבי הקודש, ללא יוצא מן הכלל, אינו עבודתי. האם אנשים אלו אינם צאצאיהם הצייתנים של הפרושים? הפרושים היהודים ניצלו את תורת משה כדי לגנות את ישוע. הם לא שאפו לתאום לישוע של אותה עת, אלא צייתו בשקדנות לתורה ככתבה וכלשונה, עד כדי כך שתלו בסופו של דבר את ישוע החף מפשע על הצלב, לאחר שהאשימו אותו שאינו מציית לחוקי התנ"ך ושאינו המשיח. מה הייתה מהותם? האין זאת שהם לא שאפו להגיע לאמת? הם דקדקו בכל מילה ומילה שבכתבי הקודש, ובאותה עת לא שמו לב כלל לרצוני ולצעדים ולשיטות של עבודתי. הם לא היו בני אדם שחיפשו את האמת, אלא בני אדם שצייתו בנוקשות למילים שבכתבי הקודש; הם לא היו בני אדם שהאמינו באלוהים, אלא בני אדם שהאמינו בכתבי הקודש. ביסודם, הם היו כלבי שמירה של כתבי הקודש. מתוך כוונה לשמור על האינטרסים של כתבי הקודש, לשמור על כבודם של כתבי הקודש ולהגן על המוניטין של כתבי הקודש, הם הרחיקו לכת עד כדי כך שתלו את ישוע הרחום על הצלב. הם עשו זאת אך ורק כדי להגן על כתבי הקודש, וכדי לשמור על מעמדה של כל מילה ומילה שבכתבי הקודש בלבבותיהם של בני האדם. זאת הסיבה שהם העדיפו לזנוח את עתידם ואת קורבן החטאת כדי לדון למוות את ישוע, שלא ציית לדוקטרינה של כתבי הקודש. האם הם לא היו משרתיה של כל מילה ומילה בכתבי הקודש?

ומה באשר לבני האדם היום? המשיח בא כדי לשחרר את האמת, אך הם מעדיפים לגרשו מהעולם כדי לזכות בגן עדן ולזכות בחסד. הם מעדיפים להכחיש לחלוטין את בוא האמת כדי לשמור על האינטרסים של כתבי הקודש, ומעדיפים לשוב ולצלוב את המשיח, השב כבשר ודם, כדי להבטיח את קיומם הנצחי של כתבי הקודש. כיצד יכול אדם לקבל את ישועתי בשעה שלבו כה זדוני ואופיו כה מנוגד לי? אני חי בקרב בני האדם, אך הם אינם יודעים על קיומי. אני שופך את אורי על האדם, אך הוא נותר בור ביחס לקיומי. כאשר אני משחרר את חרון אפי על האדם, הוא מכחיש את קיומי בלהט גדול אף יותר. האדם מחפש לתאום למילים, לכתבי הקודש, אך אין ולו אדם אחד שבא בפניי כדי לבקש כיצד לתאום לאמת. האדם נושא את עיניו אלי לשמיים ועסוק מאוד בקיומי בשמיים, אך לאיש לא אכפת ממני כבשר ודם, כי אני, החי בקרב בני האדם, הינו חסר כל חשיבות. אלו שרק רוצים לתאום למילים שבכתבי הקודש, ושמחפשים לתאום לאל המעורפל שלהם, הם עלובים למראה בעיניי. הסיבה לכך היא שהם סוגדים למילים מתות ולאל המסוגל להעניק להם אוצרות מופלגים. הם סוגדים לאל הנתון לחסדי האדם - לאל שאינו קיים. אם כך, מה יכולים אנשים אלו לקבל ממני? האדם פשוט נחות מעבר לכל תיאור. אלו המתנגדים לי, המציבים לי דרישות ללא גבול, אלו שאין בהם אהבה לאמת, המתמרדים נגדי – כיצד הם יוכלו לתאום לי?

קטע מתוך "עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח" ב'הדבר מופיע בבשר'

בלי קשר לשאלה כמה בני אדם מאמינים באלוהים, ברגע שאלוהים מגדיר את אמונתם כדת או כקבוצה, הרי שאלוהים קבע שלא ניתן להושיע אותם. מדוע אני אומר זאת? בחבורה או בקהל של בני אדם שנעדרים את העבודה וההנחיה של אלוהים ואשר אינם עובדים אותו כלל, את מי הם עובדים? חסידים של מי הם? על פניו, הם חסידים של אדם מסוים, אך בעצם, חסידים של מי הם? בלבם הם מכירים באלוהים, אך למעשה, הם כפופים למניפולציה, לניהול ולשליטה אנושיים. הם חסידים של השטן, המשחית. הם חסידים של הכוחות העוינים את אלוהים, שהם אויבים של אלוהים. האם אלוהים יכול להושיע חבורה של בני אדם כאלה? (לא.) מדוע? האם הם מסוגלים להכות על חטא? הם מנופפים את דגל האמונה, מוציאים לפועל מיזמים אנושיים, מבצעים ניהול משלהם ופועלים במנוגד לתוכנית הניהול של אלוהים למען ישועת האנושות. התוצאה הסופית שלהם היא שאלוהים מתעב ודוחה אותם. לא ייתכן שאלוהים יושיע את בני האדם האלה, ולא ייתכן שהם יכו על חטא. השטן כבר לכד אותם – הם נתונים לחלוטין בידיו של השטן. ...לפיכך, עבור בני העידן הזה, ששמעו אמיתות רבות וזכו להבין את רצון האל, אם הם לא מסוגלים להיות חסידי אל, ואם אינם מסוגלים לצעוד בנתיב הישועה, מה תהיה התוצאה הסופית שלהם? התוצאה הסופית שלהם תהיה זהה לזו של המאמינים המשיחיים והיהודים – לא יהיה שום הבדל. זה טבעו הצודק של אלוהים! בלי קשר למספר הדרשות ששמעתם ולכמות האמיתות שהבנתם, אם בסופו של דבר עדיין תהיו חסידים של בני אדם וחסידים של השטן, ואם בסופו של דבר עדיין לא תהיו מסוגלים להיות חסידי אל ולא תוכלו לירוא את אלוהים ולסור מרע, הרי שאלוהים יתעב וידחה אתכם. למראית עין, בני האדם האלה שאלוהים מתעב ודוחה יכולים לדבר הרבה על מכתבים ודוקטרינות, יכולים להבין אמיתות רבות, אך הם לא מסוגלים לעבוד את אלוהים. הם לא מסוגלים לירוא את אלוהים ולסור מרע, והם לא מסוגלים להישמע לאלוהים לחלוטין. בעיניו של אלוהים, אלוהים מגדיר אותם כדת, רק כקבוצה של בני אדם, ככנופיה של בני אדם, וכמקום מגורים לשטן. ביחד, הם נקראים כנופיה של השטן, ואלוהים בז להם לגמרי.

קטע מתוך "רק אם תחיו בפני אלוהים בכל עת תוכלו לצעוד בנתיב הישועה" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

שדים ורוחות רעות משתוללים ללא רסן על פני האדמה זה זמן מה, והם חוסמים הן את רצונו של אלוהים והן את מאמציו הכבירים באופן כה הדוק, עד שאלה נעשים בלתי חדירים. זה באמת חטא מוות! איך ייתכן שאלוהים לא יחוש דאגה? איך ייתכן שאלוהים לא יתמלא חמה? הם מכשילים את עבודתו של אלוהים בצורה חמורה ומתנגדים לה. הם מרדנים כל כך! השדים האלה, קטנים כגדולים, אפילו מתנהגים כמו תנים ומזדנבים בעקבות האריה, מתקדמים בזרם המרושע וזוממים להפריע לאורך הדרך. הם יודעים את האמת ומתנגדים לה בכוונה תחילה. בני מרדות! נדמה שכעת, כשמלך הגיהינום שלהם התיישב על כס המלכות, הם נעשו זחוחים ושאננים ומתייחסים לכל האחרים בבוז. כמה ביניהם מחפשים את האמת ודבקים בצדיקות? הם כולם חיות פרא ואינם טובים מחזירים וכלבים בראש להקת זבובים מצחינים, אשר מנענעים את ראשיהם באיחולים עצמיים זחוחים ומעוררים כל מיני בעיות[1] במרכזה של ערמת גללים. הם מאמינים שמלך הגיהינום שלהם הוא מלך המלכים, מבלי להבין שהם עצמם אינם אלא זבובים מצחינים. עם זאת, הם מנצלים את כוחם של החזירים והכלבים המשמשים להם כהורים על מנת להשמיץ את קיומו של אלוהים. בתור זבובים זערוריים, הם סבורים שהוריהם גדולים כמו לווייתני שיניים.[2] אין להם מושג שבעוד שהם קטנטנים, הוריהם הם חזירים וכלבים טמאים, גדולים מהם פי מאות מיליון. הם אינם מודעים לעליבותם ומסתמכים על צחנת הריקבון הנפלטת מאותם חזירים וכלבים ומתרוצצים ללא רסן, במחשבת שווא שיולידו את דורות העתיד, חסרי כל בושה! על גבם, כנפיים ירוקות (דבר זה מתייחס לטענתם שהם מאמינים באלוהים) והם מלאי יוהרה ומתרברבים בכל מקום ביופיים ובקסמם, בעודם מטילים בסתר את פגמי גופם על בני האדם. יתרה מזאת, הם מרוצים מעצמם עד מאוד, כאילו שזוג כנפיים בצבעי הקשת יכול להסתיר את הפגמים שלהם, ובדרך זו הם מיישמים בהצלחה את התנגדותם לקיומו של האל האמיתי (דבר זה מתייחס למתרחש מאחורי הקלעים בעולם הדת). כיצד על האדם לדעת, שיהיו כנפי הזבוב יפהפיות ושובות לב ככל שיהיו, הזבוב, אחרי הכול, אינו אלא יצור זערורי שביטנו מלאה זוהמה וגופו מכוסה חיידקים? באמצעות כוחם של הוריהם, החזירים והכלבים, הם משתוללים ברחבי הארץ (דבר זה מתייחס לאופן שבו פקידי הדת, אשר רודפים את אלוהים, מסתמכים על התמיכה החזקה של הממשלה הלאומית כדי למרוד באל האמיתי ובאמת) באכזריות חסרת רסן. נדמה שרוחות הרפאים של הפרושים היהודים חזרו ביחד עם אלוהים אל האומה של התנין הגדול האדום כאש ושבו אל קנם הישן. הם החלו סבב רדיפות נוסף, כהמשך לעבודתם מלפני כמה אלפי שנים. אין ספק שקבוצת בני האדם המנוונים האלה תירקב בסופו של דבר על פני האדמה! נראה שלאחר כמה אלפי שנים, הרוחות הטמאות נעשו ערמומיות ונכלוליות אף יותר. הן חושבות ללא-הרף על דרכים לחתור בחשאי תחת עבודתו של אלוהים. בעזרת תחבולות ותככים אין ספור, הן רוצות לשחזר במולדתן את הטרגדיה שאירעה לפני אלפי שנים, והן מדרבנות את אלוהים כמעט לזעוק בקול רם. אלוהים מתקשה להתאפק מלחזור לרקיע השלישי ולהשמיד אותם.

קטע מתוך "עבודה והיווכחות (7)" ב'הדבר מופיע בבשר'

הערות שוליים:

1. המילים "מעוררים כל מיני בעיות" מתייחסות לאופן שבו בני אדם שטניים משתוללים, מפריעים לעבודתו של אלוהים ומתנגדים לה.

2. המילים "לווייתני שיניים" נאמרות בלעג. זו מטאפורה לזבובים הקטנים כל כך עד שחזירים וכלבים נראים להם גדולים כלווייתנים.

קודם: 1. מהי כנסיי האל ומהן קבוצות דתיות

הבא: 1. מה הבסיס לקביעה של אלוהים את גורל האדם

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה