3. ההבדלים בין חיי הכנסייה בעידן החסד לבין אלה של עידן המלכות?

דברי אלוהים רלוונטיים:

כשאלוהים חזר לרקיע השלישי בעידן החסד, עבודתו של אלוהים לגאול את האנושות כולה עברה למעשה לחלק האחרון שלה. כל מה שנשאר על פני האדמה היו הצלב שישוע נשא על גבו, הפשתן הרך שישוע נעטף בו וכתר הקוצים וגלימת השני שישוע עטה (אלה היו האמצעים שהיהודים השתמשו בהם כדי ללעוג לו). כלומר, אחרי שעבודת הצליבה של ישוע גרמה למהומה רבה, המצב נרגע שוב. מאותו רגע ואילך, תלמידיו של ישוע החלו לעשות את עבודתו, לרעות את הכנסיות בכל מקום ולהשקות אותן. תוכן עבודתם היה כדלקמן: הם ביקשו מכל בני האדם להכות על חטא, להתוודות על חטאיהם ולהיטבל. וכל התלמידים הפיצו את הסיפור הפנימי, את תיאור צליבתו של ישוע כפשוטו. באופן זה, הכול לא יכלו אלא להשתטח אפיים ארצה בפני ישוע ולהתוודות על חטאיהם. יתר על כן, התלמידים מסרו את הדברים שישוע דיבר. מאותו שלב, החלה בניית הכנסיות בעידן החסד.

קטע מתוך "עבודה והיווכחות (6)" ב'הדבר מופיע בבשר'

בעבר, במהלך האספות המיוחדות או אספות הענק שהתקיימו במקומות שונים, דובר רק על היבט אחד של נתיב הנוהג. הנוהג הזה הוא כל שיש להנהיג במסגרת עידן החסד, והוא בקושי מתקשר להכרת האל, היות שהחיזיון היחידי בעידן החסד היה חזיון צליבתו של ישוע, ולא היו חזיונות רמים יותר. האדם היה אמור להכיר רק את עבודת האל של גאולת האנושות דרך הצליבה, ולכן במהלך עידן החסד לא היו חזיונות אחרים שהאדם יכול היה להכיר. כך הייתה לאדם רק הכרה קלושה של אלוהים, ומלבד הכרת אהבתו וחמלתו של ישוע, היו לו רק כמה דברים פשוטים ועלובים שהוא יכול היה להנהיג, דברים המרוחקים מרחק רב מהקיים היום. בעבר, ללא קשר לאופן שבו התכנסו, בני האדם לא היו מסוגלים לדבר על הכרה מעשית של עבודת האל, וקל וחומר שאיש לא היה מסוגל לומר בבירור מהו הנתיב המתאים ביותר לנוהג עבור בני האדם. האדם בסך הכל הוסיף כמה פרטים פשוטים לתשתית האיפוק והסבלנות. פשוט לא היה כל שינוי במהות הנוהג שלו, משום שבמהלך אותו עידן, אלוהים לא עשה כל עבודה חדשה ודרישותיו היחידות מהאדם היו איפוק וסבלנות, או נשיאת הצלב. מלבד הנוהגים האלה, לא היו חזיונות נעלים פרט לצליבתו של ישוע.

קטע מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

מכאן ואילך, הדיבור על דבר האל הוא העיקרון שלפיו אתם תדברו. כשאתם מתכנסים, עליכם לשתף זה את זה בנוגע לדבר האל ולהשתמש בכך כנושא השיחה שלכם. דברו על מה שאתם יודעים לגבי דבר האל, על האופן שבו יש להנהיג את דבר האל ועל אופן עבודתה של רוח הקודש. אם תשתפו זה את זה בנוגע לדבר האל, רוח הקודש תאיר אתכם. גם האדם חייב לשתף פעולה כדי שהעולם הזה יהפוך לעולמו של דבר האל. אם אתם לא נוכחים בכך, אלוהים לא יכול לעשות את עבודתו. אם אתם לא מדברים על דבר האל, הוא לא יכול להאיר אתכם. בכל זמן פנוי, דברו על דבר האל. אל תדברו על דברי הבל! תנו לחייכם להתמלא בדבר האל. כך תהיו מאמינים אדוקים. אפילו אם השיתוף שלכם שטחי, זה בסדר. ללא השטחי, לא ייתכן כל עומק. יש תהליך שצריך לעבור. באמצעות התרגול שלכם, תזכו בתובנה לגבי האופן שבו רוח הקודש מאירה אתכם, ולגבי האופן שבו ניתן לאכול ולשתות מדבר האל באופן אפקטיבי. לאחר תקופה של חקירה כזו, תיווכחו בכך שדבר האל אמיתי. רק אם תהיו נחושים לשתף פעולה, תקבלו את עבודתה של רוח הקודש.

קטע מתוך "עידן המלכות הוא עידן הדבר" ב'הדבר מופיע בבשר'

"לחלוק ולשתף חוויות" פירושו לדבר על כל מחשבה שבלבכם, על מצבכם, על החוויות שלכם ועל הכרתכם את דברי האל, וכן על הטבע המושחת שבכם. לאחר מכן, אחרים יבחינו בדברים האלה, יקבלו את החיובי ויכירו בשלילי. רק זה נחשב לחלוקה, ורק זה נחשב לשיתוף אמיתי. אין משמעות הדבר פשוט להפיק תובנות לגבי דברי האל או חלק ממזמור, ולשתף כרצונכם ואז לא להמשיך זאת, ולא לומר שום דבר שקשור לחייכם הממשיים. כולם מדברים על ידע המבוסס על דוקטרינה ותיאוריה והם לא אומרים דבר על ידע שנובע מחוויות ממשיות. כולכם נמנעים מלדבר על דברים כאלה, על חייכם הפרטיים, על חייכם בכנסייה בקרב אחיכם ואחיותיכם, ועל עולמכם הפנימי. אם תמשיכו בכך, כיצד תיתכן תקשורת אמיתית בין בני אדם? כיצד ייתכן אמון אמיתי? הם לא ייתכנו! מה אתם אומרים: אם אישה לעולם לא מבטאת את המילים שעל לבה לבעלה, האם הם אנשי סוד זה של זה? האם הם יכולים לחלוק סודות זה עם זה? נניח שכל היום הם אומרים, "אני אוהב ת אותך!" הם אומרים רק את זה, אך הם מעולם לא חשפו את מה שהם חושבים בלבם, את מה שהם רוצים זה מזה, או את הבעיות שיש לכל אחד מהם. הם מעולם לא אמרו זה לזה דברים כאלה, והם מעולם לא חלקו סודות זה עם זה – ואם השניים מעולם לא חלקו סודות זה עם זה, האם הם בני זוג שאוהבים זה את זה? אם יש להם רק מילים גבוהות-גבוהות זה לזה כשהם ביחד, האם הם באמת בעל ואישה? בשום אופן לא! אם אחים ואחיות אמורים לבטוח זה בזה, לעזור זה לזה ולדאוג זה לצורכי זה כשהם ביחד, הרי שכל אדם חייב לדבר מתוך החוויות האמיתיות שלו. אם אתם לא מדברים מתוך החוויות האמיתיות שלכם, אלא מדבר גבוהה גבוהה ומשמיע מילים שטחיות הנובעות מדוקטרינה, אתם לא בני אדם ישרים, ואתם לא מסוגלים להיות ישרים.

קטע מתוך "הנוהג הבסיסי ביותר של להיות אדם ישר" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

כאשר אתם נושאים עדות על אלוהים, עליכם בעיקר לדבר יותר על האופן שבו אלוהים שופט את בני האדם ומטיל עליהם ייסורים, וכן על הניסיונות שהוא משתמש בהם כדי לזכך בני אנוש ולשנות את טבעם. עליכם גם לדבר על היקף השחיתות שהתגלה בחווייתכם, על הדברים שסבלתם ועל כך שאלוהים כבש אתכם בסופו של דבר, על היקף הידע האמיתי שלכם לגבי עבודתו של אלוהים, ועל כך שעליכם לשאת עדות על אלוהים ולגמול לו על אהבתו. עדותכם צריכה להכיל דברי טעם, אך עליכם לנסח אותה בצורה פשוטה. אל תדונו בתיאוריות ריקות. דברו באופן ישיר וכן; דברו מהלב. כך צריכה להיות חווייתכם. אל תצטיידו בתיאוריות נבובות שנשמעות עמוקות במאמץ להתרברב – כך תיראו די שחצנים וחסרי היגיון. עליכם לדבר יותר על דברים ממשיים, אמיתיים, הנובעים מניסיונכם ומהלב – כך תועילו לאחרים יותר מכל, ואלה יהיו הדברים שראויים לאחרים יותר מכל. הייתם פעם אלה שהתנגדו לאלוהים יותר מכל, והייתם האחרונים שהיו מוכנים להישמע לו, אבל דבריו כבשו אתכם – לעולם אל תשכחו זאת. עליכם להיות שקדנים ולהשקיע מחשבה מעמיקה בעניינים האלה. ברגע שתבינו זאת, תדעו איך לשאת עדות. אחרת, סביר שתבצעו מעשים מבישים וחסרי היגיון.

קטע מתוך "רק אם האדם יעסוק בחיפוש האמת, הוא יוכל להשיג שינויים בטבעו" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 2. ההבדלים בין האמת שביטא ישוע אדוננו לבין זו שביטא האל הכול יכול

הבא: 1. הפירוש של זכייה בישועה ושל קבלת ישועה מלאה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה