מזמור דברי אלוהים

מזמור דברי אלוהים

קטגוריות מזמורים

hymns-of-experience
מזמורי
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
מזמורים חדשים

אלבומים אחרים

מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
התנסויות חיים
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
עדויות הבשורה
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
נשיאת עדות בפני אלוהים
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
הכרת אלוהים
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
תהילה לאלוהים

מצבי רוח

מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
מלכותי וחגיגי
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
בלהט
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
לירי
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
קליל
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
נלהב
מוסיקת גוספל, תפארת לאל, ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, שיר נוצרי, תרועת ניצחון, תפילה, אהבה לאלוהים
מרגיע

מזמור דברי אלוהים

כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו אלוהים הביא תהילתו למזרח רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים איש אינו מודע לבואו של האלוהים סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה אלוהים מבכה את עתיד האנושות האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש השפעתה של תפילת אמת משמעות הניהול של אלוהים את האנושות האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות סמכות האל היא ייחודית אלוהים חס על האנושות עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם כך מושל האלוהים בכל עקרונות חיפוש דרך האמת כביר ונעלה הינו טבע האל אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו כל בני האדם חיים באורו של אלוהים המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם הוא זה אשר הביא את האמת, הדרך והחיים אלוהים מגיע בשקט לשכון בקרבנו כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותו טבעו של אלוהים בהיר וקדוש אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות רק לאלוהים יש את דרך החיים סמכותו של אלוהים היא סמל לזהותו ומהותו של הבורא הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה אלוהים יורד עם משפט שימו לב לגורל האנושות שבעת הרעמים מתגלגלים המין האנושי המקורי היה יצורים חיים בעלי נשמה מבורכים הם אלו האוהבים את האל בבל הגדולה נופלת סמל טבעו של אלוהים בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מילים האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים

0תוצאת(תוצאות) חיפוש