שאלה 18: אתם מעידים שבאחרית הימים, אלוהים מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט והטיהור של האדם, אז כיצד בדיוק אלוהים שופט את האדם, מטהר אותו ומושיע אותו?

תשובה:

כל מי שמחפש וחוקר את דרך האמת, רוצה להבין איך האל הכול יכול מבצע את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים. האל הכול יכול ביטא הרבה דברים בקשר להיבט הזה של האמת. בואו נקרא מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "כאשר אלוהים הופך לבשר ודם הפעם, עבודתו היא לבטא את טבעו, בעיקר באמצעות הטלת ייסורים ובאמצעות שיפוט. על בסיס הדברים האלה, הוא נותן לאדם אמת רבה יותר וחושף דרכים רבות יותר לנוהג, ובכך הוא משיג את מטרתו לכבוש את האדם ולהושיע אותו מטבעו המושחת. זה מה שעבודתו של אלוהים בעידן המלכות טומנת בחובה" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר').

"באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את השיטות האלה של ההתגלות, הטיפול והגיזום לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה כזו נחשבת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

"העבודה שאלוהים עושה בעידן הזה היא בעיקר אמירת הדברים הדרושים לחיי בני האדם, חשיפת המהות של אופי האדם ושל טבעו המושחת, חיסול התפיסות הדתיות, החשיבה הפיאודלית והחשיבה המיושנת וכן חיסול הידע והתרבות של האדם. כל הדברים הללו חייבים להיחשף ולהיטהר באמצעות דבריו של אלוהים. באחרית הימים אלוהים משתמש במילים ולא באותות ומופתים כדי להביא את בני האדם לידי שלמות. הוא משתמש בדבריו כדי לחשוף את בני האדם, לשפוט אותם, לייסר אותם ולהפוך אותם למושלמים, וכך, דרך דברי האל, בני האדם נוכחים בחוכמתו וחביבותו של אלוהים, לומדים להבין את טבע האל, וחוזים במעשיו של אלוהים" ("הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר').

"יש לאלוהים דרכים רבות להפוך את האדם למושלם. אלוהים משתמש במגוון סביבות כדי לטפל בטבעו המושחת של האדם, והוא משתמש במבחר דברים כדי לחשוף את האדם במערומיו. מבחינה אחת, הוא מטפל באדם; ומבחינה אחרת, הוא חושף את האדם במערומיו; ומבחינה אחרת הוא מגלה את האדם, חופר פנימה ומגלה את ה'תעלומות' במעמקי לבו של האדם, ומראה לאדם את אופיו, בכך שהוא מגלה רבים ממצביו. אלוהים הופך את האדם למושלם בשיטות רבות – באמצעות חשיפה, טיפול, זיכוך וייסורים – כדי שהאדם ידע שאלוהים מעשי" ("רק בני האדם שמתמקדים בנוהג יכולים להפוך למושלמים" ב'הדבר מופיע בבשר').

דברי האל הכול יכול מלמדים אותנו שכאשר אלוהים שופט את האנושות המושחתת באחרית הימים, הוא משתמש בהיבטים רבים של האמת ובטבע הצודק שאותו הוא מפגין כדי לשפוט, לחשוף ולהוקיע את אופיו השטני של האדם וכדי לטהר ולשנות ביסודיות את טבעו השטני של האדם ולהושיעו מהשפעת השטן. במסגרת השיפוט והייסורים שאלוהים מטיל במלכותיות ובחרון אף, אנו חשים שאנו כאילו עומדים מולו פנים אל פנים; אנו מתחילים לראות בבירור את מהות השחתתנו בידי השטן ואת העובדות הממשיות הנוגעות לכך, ואנו מתחילים להבין את מהותו הקדושה של אלוהים ואת טבעו הצודק, טבע שאינו סובל פגיעה. בליבנו נוצרת יראה לאלוהים, ואנו מפתחים הבנת-אמת של אלוהים וגם מבינים תוך כדי כך אמיתות רבות. תהליך זה מאפשר לטבע חיינו לעבור שינוי יסודי כדי שנוכל סוף-סוף להביא לידי ביטוי בחיינו את צלמו של אדם אמיתי – אדם ישר שנשמע לאלוהים. בכל הדברים שאלוהים השמיע מתגלים לאנושות היבטים רבים של האמת: טבעו הצודק של אלוהים, מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו, מסתרי תוכנית הניהול האלוהית, המידע הפנימי אודות שלושת השלבים בעבודתו של אלוהים, מטרותיו ורצונו של אלוהים בכך שהוא מושיע את האנושות, שורש החטא, האמת בדבר שחיתותה של האנושות, יעדם ואחריתם של בני האדם ועוד. אמיתות אלה הן המילים שנותנות לנו חיים ומובילות אותנו בדרך חיי הנצח. כשאנו קוראים את דברי האל הכול יכול, אנו מרגישים אותם כחרב פיפיות – מלכותיותו וחרון-אפו של אלוהים נובעים מכל מילה ומכל שורה. דברי האל מצביעים במדויק על התפיסות שאנו מטפחים במעמקי ליבנו אודות אלוהים, על מטרותינו הבזויות ועל הכוונות הערמומיות שביסוד אמונתנו – אפילו הרעלנים השטניים החבויים באופיינו מבלי שנדע עליהם נחשפים – וכל זאת כדי שנוכל לראות שהשטן השחית אותנו לחלוטין. אנו חיים מכל הבחינות על פי הרעלנים של השטן ועל פי הפילוסופיה, ההיגיון והחוקים שלו. ליבנו מלא באכזריות, ביהירות, בחמדנות, בנכלוליות ובתכונות טבע שטניות אחרות. הדבר היחידי שאנו מביאים לידי ביטוי בחיינו הוא השטניות; הפכנו לצאצאי השטן, פרי בטנו של התנין הגדול האדום כאש, שמתנגדים לאלוהים ומתמרדים בו. לאחר שאנו קוראים את דברי המשפט והגילוי של אלוהים, אנו נמלאים יראת-כבוד כלפי אלוהים וחשים כיצד הוא בוחן את צפונות ליבנו. דברי האל הולמים באופיינו השטני מכל הבחינות, כאילו אנו ניצבים מול אלוהים פנים אל פנים. הם לעתים מזכירים לנו דברים או מזהירים אותנו, ולעתים מוכיחים אותנו, מטפלים בנו או מטילים עלינו משמעת. לפעמים דבריו התקיפים של אלוהים מלאים בכעס, ואנו רואים בהם את האמת בדבר שחיתותנו ומקבלים את ההרגשה שאין לנו מקום להסתתר בו – דבר שמבייש אותנו במידה שלא תיאמן. במקביל לכך, נוצרת בנו הרגשה עמוקה שדברי האל הם אכן האמת, שהם מלאי עוצמה וסמכות ושבהם מתגלים טבעו וישותו של אלוהים. לא ניתן לחלל את מהותו הקדושה של אלוהים, ואין לפגוע בטבעו הצודק. איננו יכולים אלא להשתטח אפיים ארצה בפני אלוהים ולחזור בפניו בתשובה. אנו מתעבים את אופיינו השטני, נמלאים בחרטה ונכונים לקבל את השיפוט והייסורים של אלוהים. אנו משוכנעים לחלוטין ונחושים בליבנו לחיות חיים חדשים שישביעו את רצון האל. זוהי התוצאה הנובעת מכך שאלוהים שופט את נבחריו באמצעות דבריו. לאחר שחוו שיפוט וייסורים כאלה, אלו שבאמת מאמינים באלוהים ושאוהבים את האמת מסוגלים לזכות באמת, ואלוהים יכול להביאם לידי שלמות. אלו שאינם אוהבים את האמת ושאינם חווים באמת את השיפוט והייסורים של אלוהים ללא ספק יסולקו מן הדרך בידי אלוהים.

בזמן שאלוהים שופט וחושף אנשים באמצעות דבריו, הוא גם מכין מגוון של נסיבות ואירועים כדי לטפל באנשים ולגזום אותם, לבחון אותם ולחשוף אותם. לאחר שאנו חווים כעובדה את השיפוט, הייסורים, התוכחות והטלת המשמעת שנופלים בחלקנו, אנו מכירים בכך שאופיינו השטני וטבענו השטני הם עיקשים ביותר. בעודנו משקיעים את עצמנו, סובלים ומשלמים מחיר למען אלוהים, אנו עדיין מסוגלים להתמרד באלוהים ולהתנגד לו בלא יודעין. תחת שיפוטו הצודק, המלכותי ומלא החימה, אנו רואים בבירור את חזותנו השטנית המחרידה שמתנגדת לאלוהים; אנו רואים שאנו בני הגיהינום ושאיננו ראויים לחיות בנוכחות אלוהים. ליבנו דואב בכאב. אנו רועדים בפחד ומפגינים חרטה. אנו נוטשים את עצמנו ומקללים את עצמנו. כשאנו חוזרים בתשובת-אמת בפני אלוהים, הוא נוהג בנו בחמלה ובסובלנות; הוא מאיר את עינינו, עושה אותנו נאורים, מנחם אותנו ותומך בנו כדי שנוכל להבין את הכוונות הטובות שמאחורי הישועה שאלוהים הכין לנו וכדי שנלמד להכיר את יפעתו. אנו נעשים נכונים לחיות לאור האמת שבדבר האל כדי לנחם את אלוהים ולהשביע את רצונו. השיפוט והייסורים שמטיל אלוהים מבהירים לנו את מי אלוהים אוהב, את מי הוא מושיע, את מי הוא מביא לידי שלמות, את מי הוא מברך, את מי הוא מתעב, את מי הוא מסלק מן הדרך ואת מי הוא מעניש ומקלל, ועל ידי כך אנו מגיעים להבנה אמיתית של טבעו הצודק של אלוהים. לאחר שאנו חווים את השיפוט והייסורים שמטיל אלוהים, אנו באמת מבינים שהאמיתות שאלוהים מביע מהוות שיפוט של האנושות המושחתת; מדובר בייסורים, בהתבוננות ובטיהור. אלוהים צריך לגלות את טבעו הצודק, המלכותי, מלא החימה ושאינו סובל פגיעה בפני האופי השטני של האנושות שמתנגדת לאלוהים. רק כך נוכל לפתח יראה לאלוהים בליבנו, לחתור אל האמת, לאהוב את אלוהים, להישמע לו ולעבוד אותו, ורק כך נוכל להביא לידי ביטוי בחיינו את צלמו של אדם אמיתי כדי לפאר את אלוהים ולהעיד למענו. אלו התוצאות הנובעות מהשיפוט והייסורים שאלוהים מטיל. כעת על כולנו להבין, שלמען האנושות שהושחתה כליל, אלוהים חייב להתגלם כבשר ודם, להשמיע את האמת ולעשות את עבודת המשפט כדי לטהר את האנושות ולהושיעה. אם לא כן, לא ניתן יהיה להושיע את האנושות המושחתת. אם נגביל את אמונתנו לעידן החסד בלבד ונסרב לקבל את עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, אין ספק שנסולק מן הדרך ונושמד – זה דבר מוחלט.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 17: אתם נושאים עדות לכך שהאדון חזר כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט והטיהור של האדם באחרית הימים, אך הכמרים והבכירים הדתיים מאמינים שהאדון יחזור עם העננים, ושכל המאמינים ישנו צורה בן-רגע ויילקחו אל העננים כדי לפגוש את האדון. בדיוק כפי שפאולוס אמר: "מכיוון שאזרחותנו היא בשמיים. שם אנחנו גם מחפשים את המושיע, ישוע אדוננו המשיח: שיחליף את גופינו העלוב, ויעשה אותו דומה לגופו רב הכבוד, על ידי שימוש בכוח שיש לו אפילו כדי לשעבד לו את כל הדברים" (פיליפים ג' 20-21). האדון כול יכול ואין דבר שהוא לא יכול לעשות. אלוהים יכול לשנות אותנו ולהפוך אותנו לטהורים בעזרת מילה אחת בלבד, אז מדוע הוא עדיין צריך להתגלם כבשר דם כדי לבטא את האמת ולבצע שלב של עבודת המשפט והטיהור של האדם?

הבא: שאלה 19: אתם מעידים שבאחרית הימים אלוהים עושה את עבודת המשפט שלו על מנת לטהר את האדם ולהושיע אותו לחלוטין, אך לאחר שקראתי את הדברים שביטא האל הכול יכול, גיליתי שחלקם מגנים את האדם ומקללים אותו. אם אלוהים מקלל ומגנה את האדם, על האדם לסבול במשפט, הלא כן? איך אתם עדיין יכולים לומר שמשפט כזה מטהר את האנושות ומושיע אותה?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה