2. מדוע אלוהים צריך לשפוט בני אדם ולהטיל עליהם ייסורים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה והיה לקורבן החטאת של האדם, והוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו, שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט, והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים ייהנה מאמת נעלה יותר ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים ויזכו באמת, בדרך ובחיים.

מתוך ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר'

לפני שהאדם נגאל, נשתלו בו כבר רבים מהרעלים של השטן. לאחר אלפי שנות השחתה בידי השטן, יש כבר בתוך האדם טבע שמתנגד לאלוהים. לפיכך כשהאדם נגאל, זו רק גאולה, שבה האדם נקנה במחיר גבוה, אך האופי הרעיל שבתוכו לא חוסל. האדם המזוהם כל כך מוכרח לעבור שינוי כדי להיות ראוי לשרת את אלוהים. באמצעות העבודה הזו של משפט וייסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהתנקות. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב לעמוד בפני כס מלכותו של אלוהים.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (4)' ב'הדבר מופיע בבשר'

אתה יודע רק שישוע יירד אל פני האדמה באחרית הימים, אך כיצד בדיוק הוא יירד? חוטא שכמוך, שזה עתה נגאל ושלא השתנה או שאלוהים לא הביאו לידי שלמות, האם תוכל להיות כלבבו של אלוהים? אמת היא לגביך, שעדיין יש לך העצמי הישן שלך, כי נושעת על ידי ישוע וכי אינך נחשב לחוטא בזכות ישועת אלוהים, אך הדבר אינו מוכיח שאין בך חטא וטומאה. כיצד תוכל להיות קדוש אם לא השתנית? בתוכך, אתה רדוף טומאה, אנוכי ומרושע, אך אתה מבקש בכול זאת לרדת יחד עם ישוע – הלוואי עליך! החמצת שלב באמונתך באלוהים: רק נגאלת, אך לא השתנית. כדי שתהיה כלבבו של אלוהים, על אלוהים לעשות בך באופן אישי את עבודת השינוי והטיהור. אם רק נגאלת, לא תהיה מסוגל להשיג קדושה. בדרך זו, לא תהיה זכאי לקחת חלק בברכותיו הטובות של אלוהים, כיוון שהחמצת שלב בעבודתו של אלוהים בניהול האדם, שלב עיקרי בשינוי ובהבאה לידי שלמות. וכך אתה, חוטא שזה עתה נגאל, אינך מסוגל לרשת במישרין את ירושת אלוהים.

מתוך 'בנוגע לתארים וזהות' ב'הדבר מופיע בבשר'

איש לא מחפש את עקבות האל או את הופעתו באופן פעיל, ואיש לא רוצה להתקיים תחת חסותו ותמיכתו של אלוהים. במקום זאת, בני האדם מוכנים לסמוך על ריקבונו של השטן המרושע כדי להסתגל לעולם הזה ולכללי חייה המרושעים של האנושות. בשלב הזה, לבו ורוחו של האדם מוקרבים לשטן, והשטן ניזון מהם. יתר על כן, הלב והרוח האנושיים הופכים למקום משכן של השטן ולמגרש משחקים המתאים לו. כך מאבד האדם בלא יודעין את הבנת העקרונות של ההוויה האנושית, ושל שוויו ומטרתו של הקיום האנושי. חוקי האל והברית שבין אלוהים והאדם מתפוגגים בהדרגה בלב האדם, ושהאדם כבר לא מחפש את אלוהים ולא מקשיב לו. עם הזמן, האדם כבר לא מבין מדוע אלוהים ברא את האדם, והוא לא מבין את דברי האל, ולא תופס את כל הדברים שנובעים מאלוהים. האדם מתחיל להתנגד לחוקי האל ולצוויו, ולבו ורוחו של האדם מתעמעמים... אלוהים מאבד את האדם של בריאתו המקורית, והאדם מאבד את שורש ראשיתו. זהו הצער של האנושות הזו.

מתוך 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' ב'הדבר מופיע בבשר'

האנושות התפתחה במהלך רבבות שנות היסטוריה כדי להגיע למקום שבו היא כיום. עם זאת, האנושות של בריאתי המקורית התנוונה זה מכבר. היא כבר לא מה שרציתי ליצור, ולכן, בני האדם כפי שאני רואה אותם, כבר לא ראויים להיקרא אנושות. במקום זאת, הם ראויים להיקרא חלאות אדם שהשטן בזז, וגוויות מהלכות רקובות שהשטן חי בקרבן ועוטה כלבוש. בני האדם לא מאמינים בקיומי כלל, והם לא מקבלים בברכה את בואי. האנושות רק מגיבה באי-רצון לבקשותיי, מסכימה איתן באופן זמני, ולא חולקת איתי בכנות את השמחה והעצב שבחיים. כיוון שבני אדם רואים בי דבר בלתי נתפס, הם מעמידים פנים באי-רצון שהם מחייכים אליי, וחושפים את האופן שבו הם מתחנפים לסמכות. זאת משום שבני אדם לא מכירים את עבודתי, וקל וחומר שהם לא יודעים מה כוונתי כיום.

מתוך 'מהו אדם אמיתי' ב'הדבר מופיע בבשר'

האדם איבד את לבו ירא האלוהים לאחר שהושחת על ידי השטן ואיבד את התפקיד שצריך להיות לאחד מברואי האל, ונעשה לאויב המורד באלוהים. האדם חי בתחומו של השטן וציית לפקודותיו של השטן. לפיכך לא היתה לאלוהים דרך לעבוד בקרב ברואיו ועוד יותר מכך לא היתה לו אפשרות לזכות ביראה מצד ברואיו. האדם נברא על ידי אלוהים והיה עליו לעבוד את אלוהים, אך למעשה הפנה האדם את גבו לאלוהים וסגד לשטן. השטן היה לאליל שבלב האדם. כך איבד אלוהים את מעמדו בלב האדם, כלומר הוא איבד את משמעות בריאת האדם על ידו, ולפיכך כדי לשקם את משמעות בריאת האדם על ידו, עליו לשקם את דמותו המקורית של האדם ולפטור את האדם מטבעו המושחת. כדי להשיב את האדם מידי השטן, עליו להושיע את האדם מחטא. רק בדרך זו הוא יוכל לשקם בהדרגה את דמותו המקורית ואת תפקידו המקורי של האדם ולבסוף לשקם את מלכותו. השמדתם הסופית של אותם בני מרדות תתבצע אף היא כדי לאפשר לאדם לעבוד את אלוהים טוב יותר ולחיות טוב יותר על פני האדמה. כיוון שאלוהים ברא את האדם, הוא יגרום לאדם לסגוד לו. כיוון שברצונו לשקם את תפקידו המקורי של האדם, הוא ישקם אותו לחלוטין וללא כול פשרה. שיקום סמכותו פירושו לגרום לאדם לסגוד לו ולהישמע לו. פירושו שהוא יגרום לאדם לחיות בזכותו ויגרום לאויביו לגווע בזכות סמכותו. פירושו שהוא יגרום לכול חלק בו להישאר על כנו בקרב האנושות וללא כול התנגדות מצד האדם. המלכות שברצונו להקים היא מלכותו. האנושות שהוא מבקש היא אנושות שסוגדת לו, שנשמעת לו לחלוטין ושיש לה כבוד כלפיו. אם לא יושיע את האנושות המושחתת, משמעות בריאת האדם על ידו תסתכם בלא כלום. לא תהיה לו עוד סמכות בקרב בני האדם ומלכותו לא תוכל עוד להתקיים על פני האדמה. אם לא ישמיד את אותם אויבים המורדים בו, לא יוכל לזכות בכבודו המלא ולא יוכל להקים את מלכותו על פני האדמה. אלה הם סמלי השלמת עבודתו והשלמת הישגו האדיר: להשמיד לחלוטין את אותם בני אדם המורדים בו ולהביא את מי שהובא לידי שלמות, למנוחה.

מתוך 'אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

מדוע אלוהים חייב לשפוט ולייסר את האנושות המושחתת, ומה המשמעות של המשפט והייסורים של אלוהים המכוונים כלפי האנושות המושחתת? אמת זו חשובה במיוחד, מכיוון שמעורבת בה האמת לגבי החזונות של עבודת אלוהים. אם אין חזון באמונת האדם באלוהים, הוא לא ידע איך להאמין באלוהים; גם כאשר האדם מאמין באלוהים, הוא לא יבחר בדרך הנכונה. מה פשר המשפט והייסורים של אלוהים המכוונים כלפי האנושות המושחתת, כלפי האנושות שמתנגדת לו ומורדת בו? עלינו להבין תחילה בצורה ברורה שאלוהים הוא הבורא. מכיוון שהוא הבורא, יש לו הסמכות למשול, לשפוט ולייסר את הברואים. כמו כן, טבעו של אלוהים צודק וקדוש, ובשל טבעו זה הוא אינו מרשה לבני אדם המתנגדים לו ומורדים בו לחיות בנוכחותו. אלוהים אינו מרשה לדברים מזוהמים ומושחתים להתקיים בנוכחותו. לכן, המשפט והייסורים של אלוהים המכוונים כלפי האנושות המושחתת הם סבירים וצודקים לחלוטין, והם נקבעים על ידי טבעו של אלוהים. כולנו יודעים שאלוהים צודק ושאלוהים הוא האמת. מהטבע שמבטא אלוהים כבר ראינו שאלוהים הוא האמת. כל דברי אלוהים הם אמיתות. אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים באמצעות דבריו. דברי אלוהים יכולים לברוא כל דבר, ודברי אלוהים הם האמת שיכולה לשפוט את כל הדברים. במהלך אחרית הימים אלוהים מבצע את עבודת המשפט והייסורים של האנושות המושחתת. יש שישאלו: "האם אלוהים ביצע את עבודת המשפט בעבר? "האם אלוהים ביצע את עבודת המשפט והייסורים בעידנים אחרים, בעידנים שקדמו לזמננו?" אלוהים אכן ביצע עבודת משפט וייסורים רבה, רק שאנשים לא היו עדים לה. לפני שנבראו בני האדם, השטן התנגד לאלוהים ומרד בו, וכיצד אלוהים שפט את השטן? אלוהים גירש את השטן ארצה, ובאותה הזדמנות אף גירש ארצה את כל המלאכים שתמכו בשטן. אלוהים גירש אותם מהשמיים לארץ, האין זה משפט נגד השטן? זה היה משפט נגד השטן, וכן גם ייסור שלו. לכן, לפני שנבראו בני האדם, אלוהים כבר שפט וייסר את השטן. כתבנו מידע לגבי עניין זה. לפני שהייתה אנושות זו, האם היו בני אדם אחרים או יצורים אחרים? היו בוודאות. והאם בני האדם האחרים חוו את המשפט והייסורים של אלוהים? אנו יכולים לומר בוודאות שכל אלה שהושמדו על ידי אלוהים היו בני אדם שהתנגדו לאלוהים ומרדו בו ושמנת חלקם של כולם הייתה המשפט והייסורים של אלוהים. לא ניתן להכחיש זאת. לכן, מאז שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים, המשפט והייסורים של אלוהים תמיד היו קיימים. זהו היבט אחד של עבודת אלוהים במושלו על כל הדברים, וזאת משום שטבעו של אלוהים נשאר כשהיה ולעולם לא ישתנה. היום החל אלוהים את המשפט והייסורים של האנושות המושחתת הנוכחית. בעבר, מנת חלקם של כל בני האדם שמרדו באלוהים והתנגדו לאלוהים הייתה משפט וייסורים מאלוהים. ראינו שמאז שהיו קיימים בני אדם, אם הם מרדו באלוהים והלכו בדרכי השטן, הם חיו כשעל ראשם רובצת קללת אלוהים. אנשים כה רבים מתו בעבר מייסורי אלוהים בגלל מעשיהם הרעים, וחלקם אף הושמדו. גם היו אנשים כה רבים שהאמינו באלוהים, אך התנגדו לו, וכולם מתו בסוף. חלקם נענשו במישור הרוחני, ואילו אחרים חוו משפט וייסורים כשהם היו עדיין בחיים. לכן האנושות הגיעה למסקנה אחת: "התנהגות טובה תזכה לגמול טוב, והתנהגות רעה תזכה לגמול רע." האין אלה המשפט והייסורים של אלוהים? כל זה הוא המשפט והייסורים של אלוהים. היום אלוהים החל את עבודת המשפט והייסורים בבית האל כדי להושיע את האנושות המושחתת. כאשר אנו מקבלים את עבודת אלוהים, אנו מקבלים גם את המשפט והייסורים של אלוהים. כאשר אנשים מורדים באלוהים ומתנגדים לו בהתנסותם בעבודת אלוהים, האין המשפט והייסורים של אלוהים הם מנת חלקנו? כל האנשים חווים את המשפט והייסורים של אלוהים. לרוב אנשים חווים את המשפט והייסורים דרך דברי אלוהים, ולעיתים הם גם חווים את המשפט והייסורים של אירועים עובדתיים, וכן גם מקבלים עונשים מאלוהים. ראינו את כל הדברים האלה. יש שאומרים: "חסרי האמונה מעולם לא קיבלו את עבודת המשפט והייסורים של אלוהים, האם הם יוכלו להתחמק מהמשפט והייסורים של אלוהים?" לא, המשפט והייסורים של אלוהים יהיו גם מנת חלקם. אין זה משנה אם אנשים מקבלים את עבודת אלוהים באחרית הימים או לא, כולם חייבים לחוות את המשפט והייסורים של אלוהים, מכיוון שאיש אינו יכול להתחמק מהמשפט והייסורים של אלוהים, וזוהי עובדה. גם המנהיגים הדתיים לא קיבלו עליהם את המשפט והייסורים של אלוהים, אז האם הם יכולים להתחמק מהמשפט והייסורים של אלוהים? לא. איש אינו יכול להתחמק מהייסורים שאלוהים גזר מראש על האדם. זו רק שאלה של זמן – כל אחד והסוף האישי שלו. גם סוף זה נקבע על ידי אלוהים, ואיש אינו יכול להתחמק ממנו. מסופה של האנושות אנו יכולים לראות את המשפט והייסורים של כל אחד מבני האדם. חלק מהאנשים מקבלים את המשפט והייסורים, זוכים לישועה מאלוהים, חוזרים לחלוטין לחיק האל, וסופם הוא טוב: ביאה למלכות, זכייה בחיי נצח וישועה. האנשים שאינם מקבלים את המשפט והייסורים של אלוהים, כלומר האנשים שאינם מקבלים את עבודתו של אלוהים, הם יסבלו בסופו של דבר מהרס וכליה. אלה הם המשפט והייסורים שנקבעו להם מראש על ידי אלוהים, והתוצאה הסופית עבורם גם היא נקבעה מראש על ידי המשפט והייסורים של אלוהים. בקהילה הדתית יש מנהיגים רבים המתנגדים לאלוהים, ומהי התוצאה הסופית עבורם? אם הם לא יכו על חטא, הם בהחלט ישקעו בסוף בתוך הרס וכליה, מכיוון שאיש אינו יכול להתחמק מהמשפט ומהייסורים של אלוהים. זה מוחלט. קיבלנו היום את המשפט והייסורים של אלוהים, כלומר קיבלנו את עבודת ישועת האנושות של אלוהים. זאת אומרת, אנו מקבלים את המשפט והייסורים של אלוהים ומתנסים בהם בצורה חיובית, ובסופו של דבר אנו באמת ובתמים מכים על חטא, לומדים להכיר את אלוהים ומשנים את טבע החיים שלנו. משפט וייסורים כאלה הם הישועה שלנו. לגבי מי שמסרב לקבל את המשפט והייסורים של אלוהים, מה יהיה סופם? הם יענשו, ובסופו של דבר יסבלו מהרס וכליה. כזה הוא גורלם עקב בריחתם מהמשפט והייסורים של אלוהים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

"מדוע אלוהים רוצה לשפוט ולייסר אותנו? מדוע עלינו לקבל את המשפט והייסורים של אלוהים? שאלות אלה מחייבות עיון מעמיק. לאחר שתקדישו לשאלות אלה מחשבה מעמיקה, ייתכן שתוכלו להבין את כוונותיו של אלוהים. נקרא כעת קטע מדברי אלוהים: ״אלוהים מבצע את עבודת השפיטה והייסורים כדי שבני האדם יכירו אותו, ולשם עדותו. אילולא אלוהים היה שופט את טבעם המושחת של בני האדם, הם לא היו מכירים את טבעו הצודק של אלוהים שאינו מרשה שום חטא, ואף לא היו מסוגלים להפוך את ידיעתם הישנה אודות אלוהים לידיעה חדשה״ ('רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים' ב'הדבר מופיע בבשר'). מדברים אלה ניתן להבין את כוונותיו של אלוהים. עבודת המשפט והייסורים של אלוהים נועדה לאפשר לבני אדם להכיר את אלוהים, ולכן קיימת משמעות עמוקה בעבודה זו. אם כן, כיצד נזכה לישועה? נזכה לה על ידי כך שנכיר את טבעו של אלוהים. כשאנו חווים את המשפט והייסורים של אלוהים, אנו לומדים להכיר את צדקו, מלכותיותו, חרון אפו וקדושתו של טבעו של אלוהים. אנו נראה את הזוהמה הבלתי נסבלת שלנו; נראה שאנו מושחתים ומרדנים ושאנו מתנגדים לאלוהים לעתים קרובות; נראה שאנו חסידיו של השטן, שאנו בוגדים באלוהים ושאנו למעשה חלק מהשטן. באופן זה נתחיל להרגיש חרטה אמיתית ונהיה מסוגלים להפנות את גבנו לשטן ולחזור לאלוהים. כל הדברים האלו הם תוצאות של הכרת טבעו של אלוהים. אילולא המשפט והייסורים של אלוהים, לא היינו מסוגלים להכיר את טבעו הצודק של אלוהים. אם לא נהיה מסוגלים להכיר את טבעו הצודק של אלוהים, האם נהיה מסוגלים להשתנות באמת? האם נהיה מסוגלים לירוא את אלוהים בליבנו? האם נהיה מסוגלים להכיר את מהות השחיתות שלנו? האם נהיה מסוגלים לשנוא את השטן? האם נהיה מסוגלים לזנוח את השטן, לחזור לאלוהים ולהישמע לו? כל הללו יהיו מעבר להישג ידנו, ולכן עבודת המשפט והייסורים של אלוהים היא בעלת חשיבות רבה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: 1. מהו משפט?

הבא: 3. כיצד בני אדם צריכים לחוות את משפטו וייסוריו של אלוהים כדי לזכות בישועה?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה