12. מה פירוש הדבר "לעזוב הכל מאחור ולהפוך לחסידי אל"?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אתם יכולים להקדיש לאלוהים את לבכם ואת גופכם, ואת כל אהבתכם הכנה, להציב אותם בפניו, להיות צייתנים לו לחלוטין, ולהתחשב לגמרי ברצונו. זאת לא למען הבשר והדם, לא למען המשפחה, ולא למען הרצונות האישיים שלכם, אלא למען העניינים של בית האל. אתם יכולים לאמץ את דבר האל כעיקרון וכיסוד בכל דבר. כך, הכוונות שלכם ונקודות המבט שלכם יהיו כולן במקום הנכון, ותהיו כאלה שזוכים בשבחו של אלוהים בפניו.

מתוך "בני אדם שיכולים להיות צייתנים לחלוטין למעשיוּת של אלוהים הם אלה שאוהבים את אלוהים באמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

אתם חסידים של אלוהים ואתם מאמינים באלוהים, ולכן אתם חייבים לאהוב את אלוהים בלבכם. עליכם להשליך מעליכם את הטבע המושחת שלכם, עליכם לשאוף למלא את רצונו של אלוהים, ועליכם למלא את חובתכם כברוא אל. מכיוון שאתם חסידים של אלוהים ושאתם מאמינים באלוהים, עליכם להקריב הכל למענו, אסור לכם לקבל החלטות אישיות או להציב לו דרישות, ועליכם להצליח למלא את רצונו של אלוהים במלואו. מכיוון שנבראתם, עליכם להישמע לאלוהים שברא אתכם, משום שמעצם מהותכם, אין לכם ריבונות על עצמכם, ואין לכם יכולת לשלוט בגורלכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לחפש קדושה ושינוי. מכיוון שאתם ברואי אל, עליכם לדבוק בחובתכם ולדעת את מקומכם, ואסור לכם לחרוג מחובתכם. הדרישות האלה לא נועדו להגביל אתכם או לדכא אתכם באמצעות דוקטרינה, אלא שהן מהוות את הדרך שבה אתם יכולים למלא את חובתכם – אותה דרך שכל בני האדם הצדיקים יכולים וצריכים לעלות עליה.

מתוך "ההצלחה או הכישלון תלויים בדרך שבה האדם צועד" ב'הדבר מופיע בבשר'

9. המחשבות שלכם צריכות להתמקד בעבודת הכנסייה. עליכם להניח בצד את עתידם של בשרם ודמכם, להיות החלטיים בענייני משפחה, להקדיש את עצמכם בלב שלם לעבודתו של אלוהים ולשים את עבודתו של אלוהים במקום הראשון ואת חייכם במקום השני. זוהי ההגינות של איש קדוש.

מתוך "עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות" ב'הדבר מופיע בבשר'

עליכם להתמודד עם קשיים למען האמת, עליכם למסור את עצמכם לאמת, עליכם לשאת בהשפלה למען האמת, ועליכם להתנסות בסבל רב יותר כדי להשיג יותר מהאמת. זה מה שעליכם לעשות. אסור לכם להשליך את האמת לטובת חיי משפחה שלווים, ואסור לכם לאבד את הכבוד והיושר של חייכם לטובת הנאה רגעית. עליכם לעסוק בחיפוש אחר כל מה שיפה וטוב ואחר דרך חיים בעלי משמעות רבה יותר. אם אתם מנהלים חיים וולגריים כאלה ולא עוסקים בחיפוש אחר שום מטרה, האין אתם מבזבזים את חייכם? מה תוכלו להשיג מחיים כאלה? עליכם לזנוח את כל ההנאות הגשמיות שלכם לטובת אמת אחת, במקום לזנוח את כל האמיתות לטובת מעט הנאה. אנשים כאלה הם חסרי כבוד ויושר – לקיומם אין כל משמעות!

מתוך "חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

אלוהים דורש את הדרישה הבאה מכל מי שמאמין בו: נטשו הכל כדי להיות חסידי אל. מעידן החסד ועד עידן המלכות, היו בני אדם רבים כל כך שנטשו הכל כדי להיות חסידי אל. רק בני האדם האלה ראויים להיקרא קדושים, ואלה אנשיו של אלוהים בעידן המלכות. מה פירוש הדבר לנטוש הכל ולהיות חסידי אל? הכוונה היא להעלות את כל לבכם, את כל הווייתכם, כקורבן מנחה לאלוהים, לשקוע לגמרי בעבודתו של אלוהים ולהשקיע מאמצים למענו. זו המשמעות האמיתית של נטישת הכל כדי להיות חסידי אל. יש בני אדם שמאמינים שרק אלה שלא הקימו משפחה משלהם ושאין להם דאגות יכולים לנטוש הכל, ואילו אנשי משפחה, שיש להם הורים, בן זוג או ילדים, לא יכולים לעשות זאת. נקודת המבט הזו שגויה. ראשית, בני האדם צריכים לדעת שדרישותיו של אלוהים מבני האדם הוגנות וסבירות. הוא לא דורש שבני האדם יזנחו את הוריהם, בני זוגם או ילדיהם. במקום זאת, הוא דורש שבני האדם יעלו את לבם כקורבן מנחה וימלאו את חובתם במלואה מבלי שאף אדם, אירוע או דבר לא יגבילו אותם. הדבר שקול לנטישת הכל ולהפיכה לחסידי אל. אלוהים לא כופה על בני אדם לעשות דברים שהם לא מוכנים לעשות. מספיק שאדם ישקיע את כל מאמציו כדי לְרַצות את אלוהים. טבעי לגמרי שהאדם צריך להשליך הצדה דברים מסוימים שעליו להשליך הצדה. אם האדם לא יכול לנטוש דבר מה כרגע, כל מה שנדרש ממנו הוא שהדבר הזה לא יגביל אותו. אם לבו עדיין מוגבל, ואם הוא לא יכול למלא את חובתו במלואה, הרי שלא נחשב שהוא נוטש הכל. עניין ההתמסרות לאלוהים נעוץ בנוהג של נטישת הכל. אם אתם באמת מסורים לאלוהים, תהיו מסוגלים להימנע בלבכם מהגבלה מצד משפחתכם, בן זוגכם או ילדיכם. לאחים ואחיות רבים יש קשרים משפחתיים, אך משפתותיהם לא מגבילות את לבם – הם ממלאים את חובתם יפה מאוד. על אף שהם נוסעים מדי פעם כדי לתמוך במשפחתם, הם לא מאפשרים לדבר להפריע לחובתם כלל וכלל. האם אתם יכולים לומר שלא נטשתם הכל כדי להיות חסידי אל? משפחה היא בהחלט קושי – איש לא מכחיש זאת. עם זאת, אם לבם של בני האדם יכול להיות נאמן לאלוהים, הם יהיו מסוגלים להתנער מכל התסבוכות המשפחתיות שלהם. על אף שהבשר עובר קשיים מסוימים, בכל זאת יש ברכות אדירות מאלוהים להתפתחות בחיים. ובמה זוכים בני האדם הדבקים בהנאות הבשר? בסופו של דבר, הם לא זוכים בכלום. ואיך צריך להתמודד עם קשיי הבשר? אפשר לומר שכל מידה של קושי של הבשר היא דבר טוב. כל עוד אלוהים מרוצה, רוחו של האדם יכולה לצהול. הכאב הגדול מכל יהיה לפגוע באלוהים עקב דבקות בהנעות הבשר. כל מי שייטוש הכל כדי להקדיש מאמצים למען אלוהים יתרצה, מפני שהוא מילא כראוי את חובתו של בן אנוש וריצה את אלוהים. יתרה מזאת, אלוהים ישבח אותו, מפני שאלוהים מעניק ברכות גדולות לכל בני האדם שמקדישים מאמצים כנים למענו. בני האדם הדבקים בהנאות המשפחה והבשר ולא יכולים לנטוש הכל כדי להיות חסידי אל הם אלה שמסורים לשטן. אלוהים בהחלט לא יכול להושיע אותם, ובפרט, הם לא יזכו בברכה מאלוהים.

משיתופיהם של בכירים

קודם: 11. מהם ההבדלים בין מילוי חובתו של אדם ועשיית שירות?

הבא: 13. מה ההבדל בין הבנת האמת והבנת דוקטרינה?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה