שאלה 23: האדון ישוע אמר: "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). רוב בני האדם חושבים שהאדון ישוע כבר העניק לנו את הדרך לחיי נצח, אך אני קראתי את הדברים הבאים של האל הכול יכול: "רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח." מה כל זה אומר? מדוע נאמר שרק המשיח של אחרית הימים יכול לתת לאדם את הדרך לחיי נצח?

תשובה:

באשר לשאלה מהי למעשה דרך חיי הנצח, ראשית עלינו לדעת מהו מקורה. כולנו יודעים שכאשר אלוהים התגלם כבשר ודם, הוא העיד שהוא האמת, הדרך והחיים. זו ראיה מספקת לכך שרק המשיח יכול לבטא את דרך חיי הנצח. היות שהמשיח הוא הופעתו של אלוהים בהתגלמותו, היות שהוא רוח האל במעטה גשמי, זה אומר שמהות המשיח היא מהות האל, ושהמשיח עצמו הוא האמת, הדרך והחיים. לכן המשיח מסוגל לבטא את האמת ולהוציא לפועל את עבודת גאולת האנושות והושעתה. זה בטוח. לא משנה באיזה עידן אלוהים מתגלם כבשר ודם, מהות המשיח לא תשתנה לעולם. ישוע אדוננו הוא אלוהים עצמו בגוף גשמי. לכן, כשישוע אדוננו הגיע, הוא העיד שהוא האמת, הדרך והחיים ושהוא מקור מי החיים עבור האנושות; הוא היה מסוגל לבטא את האמת ולהעניק לבני האדם את דרך החזרה בתשובה. בדיוק כפי שאמר ישוע אדוננו: "עָנָה יֵשׁוּעַ וְאָמַר לָהּ: 'כָּל הַשּׁוֹתֶה מִן הַמַּיִם הָאֵלֶּה יִצְמָא שׁוּב, אֲבָל הַשּׁוֹתֶה מִן הַמַּיִם אֲשֶׁר אֲנִי אֶתֵּן לוֹ לֹא יִצְמָא לְעוֹלָם; הַמַּיִם שֶׁאֶתֵּן לוֹ יִהְיוּ בּוֹ לִמְקוֹר מַיִם נוֹבְעִים לְחַיֵּי עוֹלָם'" (יוחנן ד' 13-14).

כל מה שישוע אדוננו אמר הוא ביטוי למהותו האלוהית, והדברים גם נאמרו בהתאם לעבודת הגאולה שהוא הוציא לפועל. אין להכחיש זאת! ישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם; האל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב. אף הוא אלוהים בהתגלמותו – התגלמות האמת. אם כן, מאז בואו של האל הכול יכול, גם הוא העיד שהוא האמת, הדרך והחיים, ביטא את כל האמיתות הדרושות לטיהור האנושות ולהושעתה והעניק בכך את דרך חיי הנצח לבני האדם. מדוע אלוהים העיד שהוא האמת, הדרך והחיים בשתי הפעמים שהתגלם כבשר ודם? זה מפני שמהות המשיח היא אלוהית. במילים פשוטות, אלוהים עצמו הוא דרך חיי הנצח – אלוהים עצמו הוא חיי הנצח. לפיכך, אלוהים בהתגלמותו מסוגל לבטא את האמת, להעניק את דרך חיי הנצח לאנושות ולעשות את עבודתו של אלוהים עצמו בעידנים שונים. עבודתו של אלוהים להושעת האנושות נחלקת לשלבים. זה אינו דבר שניתן להשלימו באמצעות שלב אחד בלבד של עבודת הגאולה. לאחר שאלוהים השלים את עבודת הגאולה, עדיין נותר לו לבצע את עבודת המשפט, הטיהור וההושעה המלאה של האנושות באחרית הימים. זו הסיבה שישוע אדוננו הבטיח שהוא ישוב, מה שמוכיח שעבודתו של אלוהים לעולם אינה מפסיקה להתקדם, ושבשום אופן היא לא נעצרה בעידן החוק או בעידן החסד. ישועת האל עבור האנושות כוללת שלושה שלבי עבודה – היינו העבודה בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות. מעידן החוק עד לעידן החסד עברו אלפיים שנה, ומעידן החסד עד לעידן המלכות עברו כאלפיים שנה נוספות. כל עבודת המשפט שישוע אדוננו מבצע בשובו החל מבית האל היא העבודה שבה האנושות מיטהרת ונושעת באופן מלא; זוהי גם העבודה שמביאה את עידן האפלה והרשע אל קצו ושפותחת את עידן המלכות. תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות תוגשם באמצעות עבודת המשפט שהוא עושה באחרית הימים, והאנושות תובא אל יעד יפהפה. אם כן, היות שבכוחה של עבודתו של אלוהים באחרית הימים לשאת פרי כזה, האם לא הייתם אומרים שכל האמיתות שמובעות במסגרת עבודתו של אלוהים באחרית הימים הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לאנושות? אם יש אנשים רבים שנכבשו באמצעות האמיתות שאלוהים מביע באחרית הימים, שטוהרו, שהובאו לידי שלמות, שלמדו להכיר את אלוהים, שטבע חייהם השתנה ושמביאים לידי ביטוי בחייהם את צלמו של בן אנוש אמיתי, אזי האם דרך החיים שבה הם זכו היא באמת דרך חיי הנצח? אם זו באמת דרך חיי הנצח, הרי שניתן לקבוע בוודאות שהאמת היא זו שביכולתה לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות, וגם לקבוע בוודאות שבכוחה של האמת לאפשר לבני האדם להכיר את אלוהים, להישמע לו ולעבוד אותו. זה דבר מוחלט. אם נבין את הנקודה הזאת באמת ונתבונן שוב בכל האמיתות שהביע האל הכול יכול, נוכל לדעת מהי דרך חיי הנצח.

בשתי הפעמים שבהן אלוהים התגלם כבשר ודם, הוא היה מסוגל להעניק לאנושות את האמת, את הדרך ואת החיים, אך כל מה שישוע אדוננו עשה היה עבודת הגאולה בלבד. רק האל הכול יכול של אחרית הימים עושה את עבודת המשפט והטיהור, ורק עבודתו יכולה להשיג את התוצאה של טיהור יסודי של האנושות והושעתה. בנקודה זו במהלך השיתוף ייתכן שכמה אנשים ישאלו: "מדוע ישוע אדוננו לא גילה מראש את העבודה המיועדת להתבצע באחרית הימים ואת האמיתות שאלוהים יביע באחרית הימים כאשר הוא בא לבצע את עבודתו? האם ייתכן שישוע אדוננו לא היה מסוגל לשפוט ולייסר את האנושות? האם ייתכן שישוע אדוננו לא היה מסוגל להעניק לנו את האמת ואת החיים? האם איננו יכולים לזכות בחיי נצח דרך דברי ישוע אדוננו?" אין ספק שלרבים אין הבנה מספקת של הסוגיות הללו, אך עלינו להבין שכל שלב בעבודתו של אלוהים כולל מהות ותוכן משלו, ושכל שלב בעבודתו יגשים תוצאה ודאית. לכן לכל האמיתות המובעות בכל שלב בעבודתו של אלוהים ולכל הדברים שאלוהים אומר יש משמעות ומטרה משלהם; הכול מיועד להשגת תוצאה. כל הדברים שנאמרו בכל שלב בעבודתו של אלוהים נוגעים לכל עבודתו, והם נאמרים כדי להגשים בכל פעם את התוצאה הרצויה. אלוהים לא יאמר לעולם דבר שאינו קשור לעבודתו – זהו העיקרון שביסוד עבודתו ודבריו. כל העבודה שעשה ישוע אדוננו הייתה עבודת הגאולה, לא עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים. לכן כל האמיתות שהביע ישוע אדוננו נגעו לעבודת הגאולה שביצע, והן שונות מכל האמיתות שמביע האל הכול יכול באחרית הימים – אמיתות שנועדו לשם טיהורם של בני האדם, הושעתם והבאתם לידי שלמות. זו הסיבה לכך שרק את כל האמיתות שהביע האל הכול יכול באחרית הימים ניתן לכנות 'דרך חיי הנצח' שביכולתה לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות – ואילו כל האמיתות שהביע ישוע אדוננו הן רק האמיתות שגואלות את בני האדם. מה שישוע הביע אינו אלא דרך לחזרה בתשובה עבור האנושות, וזאת משום שקיימת תוכנית מאחורי עבודתו של אלוהים, וקיימים בה שלבים. כל עבודה שעל אלוהים לעשות בכל עידן כבר תוכננה מראש – תוכניתו אינה יכולה להשתנות, ואלוהים לא יעבוד בצורה שתגרום לאי-סדר בתוכניתו. בדיוק כפי שבעידן החוק יהוה אלוהים פרסם את החוקים אך ורק כהכוונה לחיי האנושות בעולם הזה על פי צרכיה ולאור תוכנית העבודה שלו. אלוהים רק עשה את העבודה שעיקרה הכוונת החיים האנושיים בעולם הזה. לאחריו בא ישוע אדוננו, פתח את עידן החסד, מסר את דרך החזרה בתשובה, "הכו על חטא, כי מלכות השמיים קָרבה," ועשה את עבודת גאולת האנושות באמצעות צליבתו. ובאחרית הימים בא האל הכול יכול והביע את כל האמיתות כדי לטהר את האנושות ולהושיעה. האל הכול יכול מוציא לפועל את עבודת המשפט החל מבית האל, חותם את העידן הקודם ופותח את עידן המלכות. בכך מתאפשר לנו לראות שכל העבודה שאלוהים עושה בעידן מסוים וכל האמיתות שעליו להביע – כל זה מתוכנן ונשען על עקרונות. עבודתו של אלוהים היא מובנית, והיא מתקדמת שעל אחר שעל, כשכל צעד משלים את קודמו. כל שלב בעבודתו של אלוהים מבוסס על צרכי האנושות, על שיעור קומתה הממשי של האנושות ועל ההסדרים שאלוהים קבע מראש. כשישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה, בני האדם לא הכירו את אלוהים ולא את עבודתו; אנשים פשוט הכירו בכך שאלוהים ברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים וידעו רק לפעול על פי חוקיו ומצוותיו של אלוהים. לכן, כאשר ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת גאולתה של האנושות בעידן החסד, הוא פשוט הציג לאנושות את דרך החזרה בתשובה, "הכו על חטא, כי מלכות השמיים קָרבה," מטרתו הייתה לאפשר לבני האדם לבוא אל אלוהים, להתוודות על חטאיהם, לחזור בתשובה ולהצהיר בפני אלוהים על כל החטאים שהם ביצעו כדי לבקש מאלוהים מחילה וישועה. מטרה נוספת הייתה לאפשר לבני האדם להתפלל לאלוהים, להודות לו ולהללו, וכן לאפשר להם לרכוש את היכולת ליהנות ממלוא חסדו של אלוהים. אלה התוצאות שהושגו כבר במסגרת עבודת הגאולה של אלוהים. לאחר שנות אמונה רבות, ישנם לא מעט אנשים שמסוגלים לראות שאלוהים כבר מחל להם על כל החטאים שהם חטאו, אך אופיים החוטא במהותו עדיין קיים ממש כמקודם, והוא מושרש לעומק עד כי הם עדיין כפופים לשליטת אופיים החוטא ולעתים קרובות חוטאים ומתנגדים לאלוהים. הם לא נחלצו מכבלי החטא ולא היטהרו. זה דבר שכולם מקבלים כעובדה. אם כן, כשמדובר במאמינים כמותנו שנמחל להם על חטאיהם – האם באמת קיבלנו את דרך חיי הנצח? האם מחילת חטאינו משמעה שהיטהרנו? האם המשמעות היא שבאמת זכינו לישועה ולשבחי האל? אם איננו יכולים להשיג את התוצאות הללו, כיצד נוכל לומר שכבר קיבלנו את דרך חיי הנצח מכיוון שאנו מאמינים בישוע? האם ישנו אדם שמעז לומר זאת? העבודה שביצע ישוע אדונו הייתה עבודת הגאולה, והוא הטיף לדרך החזרה בתשובה. מטרת עבודתו בהחלט הייתה לסלול את הדרך לעבודת המשפט באחרית הימים. אם כן, בכך שקיבלנו את ישוע אדוננו זכינו רק למחילה על חטאינו; לא זכינו באמת בחיי נצח. אם נוכל לקבל את עבודת המשפט באחרית הימים שאותה מבצע ישוע אדוננו ששב, אנחנו ניטהר ונזכה לשבחי האל, ורק אז נהיה באמת אנשים שזכו בחי נצח. אמונתנו בישוע אדוננו רק פוטרת אותנו מחטאינו והופכת אותנו לראויים להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו. אלו הן רק התוצאות שהושגו באמצעות עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. רבים אינם מבינים את עבודתו של ישוע אדוננו. הם שרויים תחת הרושם שהיות שישוע אדוננו סיים את עבודת הגאולה שעשה והיות שנמחל להם על חטאיהם בזכות אמונתם בישוע, עבודת הישועה של אלוהים הסתיימה לחלוטין. הם חושבים שהיות שדבר אחד נעשה – הכול נעשה. זוהי שגיאה ענקית! אילו זה היה נכון, איזו סיבה הייתה לישוע אדוננו לומר שהוא ישוב? רבים אינם מודעים לעבודה שישוע אדוננו צריך למעשה לעשות עם שובו; זו בורות לגבי עבודתו של אלוהים. אנשים כאלה רק מסתמכים על תפיסות ודמיונות אנושיים נוכח עבודתו של ישוע אדוננו; הם שרויים תחת הרושם שאנו זוכים לחיי נצח פשוט באמצעות אמונתנו בישוע, ושפשוט כך נוכל לבוא אל מלכות השמיים. האם לא מדובר כאן בתפיסות ודמיונות אנושיים?

עכשיו כולם כנראה מודעים לכך שבני האדם מסוגלים לזכות לחיי נצח רק באמצעות העבודה שעשה ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים. זה לא יכול להיות יותר נכון. אם כן, מדוע רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח? הייתכן שישוע אדוננו אינו מסוגל להעניק זאת לבני האדם? לא ניתן להציג כך את הדברים. העניין צריך להיות לנו ברור: ישוע אדוננו הוא התגלמות האל – הוא עצמו האמת, הדרך והחיים, והוא בעצמו מחזיק בדרך חיי הנצח. אם כן, מדוע איננו יכולים לזכות בחיי נצח אך ורק באמצעות האמונה בישוע אדוננו? מדוע רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח? העניין מתבסס בראש ובראשונה על התוצאות המושגות באמצעות עבודתו של אלוהים. כולנו יודעים שבעידן החסד ישוע אדוננו ביצע רק את עבודת הגאולה. לכן, למרות שנמחל לנו על חטאינו מהרגע שבו שמנו מבטחנו בישוע אדוננו, אנחנו עדיין מונעים בידי אופיינו החוטא ואנו עדיין חוטאים ומתנגדים לאלוהים למרות רצוננו. איננו מסוגלים להיחלץ מכבלי החטא ולהפוך לטהורים, ואיננו ראויים לבוא אל מלכות האל. די בכך כדי להוכיח שעבודתו של ישוע אדוננו, שנועדה לגאול את האנושות, לא הייתה העבודה שמטרתה לטהר ולהושיע את האנושות – רק עבודת המשפט באחרית הימים שישוע אדוננו עשה בשובו יכולה לטהר ולהושיע את האנושות. זו הסיבה שישוע אדוננו ניבא שהוא ישוב; בדיוק כפי שאמר ישוע אדוננו: "עוֹד רַבּוֹת יֵשׁ לִי לְהַגִּיד לָכֶם, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם אֵינְכֶם יְכוֹלִים לָשֵׂאת זֺאת עַכְשָׁו. אֲבָל הוּא, אֲשֶׁר הוּא רוּחַ הָאֱמֶת, כְּשֶׁיָּבוֹא יַדְרִיךְ אֶתְכֶם אֶל כָּל הָאֱמֶת, כִּי לֹא יְדַבֵּר מֵעַצְמוֹ, אֶלָּא אֶת אֲשֶׁר הוּא שׁוֹמֵעַ יְדַבֵּר וְאֶת הַבָּאוֹת יוֹדִיעַ לָכֶם" (יוחנן ט"ז 12-13) "מִי שֶׁדּוֹחֶה אוֹתִי וְאֵינוֹ מְקַבֵּל אֶת דְּבָרַי, יֵשׁ הַשּׁוֹפֵט אוֹתוֹ. הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי הוּא יִשְׁפֺּט אוֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן" (יוחנן י"ב 47-48). נבואתו של ישוע אדוננו כבר התגשמה. במילים אחרות, האל הכול יכול עושה את עבודת המשפט החל מבית האל באחרית הימים, והוא הביע את כל האמיתות הדרושות לטיהור האנושות ולהושעתה. האמיתות הללו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לבני האדם באחרית הימים. באמצעות שיפוטו, האל הכול יכול מטמיע באנושות את כל האמיתות שהוא מביע, כדי שהן תוכלנה להפוך לחייהם של בני האדם. אלוהים אינו מביע אמת ללא סיבה טובה; בהביעו את האמת כדי לשפוט ולחשוף את האנושות, הוא מתמקד במגוון התפיסות והדמיונות של בני האדם, באופיים ובמהותם – היינו באי-הציות שלהם לאלוהים ובהתנגדותם לו – וגם במגוון תכונות הטבע השטניות של בני האדם. התהליך שבו נבחרי האל מקבלים את האמת הוא התהליך שבו אדם עובר שיפוט וייסורים וסובל את תלאות הזיכוך, וזהו גם התהליך שבו הוא מיטהר וזוכה לישועה. זו הסיבה לכך שכל אדם ואדם שעובר שיפוט וייסורים מידי אלוהים באחרית הימים מבין אמיתות רבות; אנשים אלה באמת מכירים את מהותם המושחתת שמתנגדת לאלוהים ושבוגדת בו, והם גם מבינים את מהותו הקדושה של אלוהים ואת טבעו הצודק שאינו סובל פגיעה. הם רוחשים יראת אמת כלפי אלוהים ונשמעים לו, והם כולם קיבלו את האמת ואת החיים מידי אלוהים שהפך אותם למתגברים. האנשים בקבוצה זו הם אלו שיועדו על פי הנבואה מספר ההתגלות להיות המתגברים שיגיחו מהפורענות הגדולה. מכאן ניתן להבין שבעודם עוברים שיפוט וייסורים מידי אלוהים, נבחרי האל ייאלצו לסבול תלאות רבות כדי להיטהר לחלוטין. האם ייתכן שיהיה זה עניין פשוט? האם קל להם לקבל את האמת כחייהם? עליהם לסבול תלאות רבות, אך כל התלאות האלה הן בעצם ההתנסות בשיפוט ובייסורים שמטיל אלוהים; הם כולם סבלו כדי לקבל את האמת כחייהם. ניתן לכנות את כל הסבל הזה 'חוויות סף מוות' – זה כמו לעבור שינוי מוחלט. כשאנשים אלה נחלצים מהפורענות הגדולה והופכים למתגברים, מה באמת יהיו החיים שבהם הם יזכו? הם יהיו דרך חיי הנצח שנוצרה מתוך כל עבודת המשפט של המשיח של אחרית הימים.

בעידן החסד ישוע אדוננו ביצע את עבודת הגאולה שהתוותה לבני האדם רק את הדרך הזאת "הכו על חטא, כי מלכות השמיים קָרבה," האל הכול יכול בא באחרית הימים והביע את כל האמיתות הדרושות לטיהור האנושות ולהושעתה על מסד עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו. הוא מביא לגזע האנושי המושחת ישועה מלאה מהשפעת השטן, כדי שבני האדם ישתחררו מחטאיהם, מזוהמתם ומשחיתותם ויחזרו לצלם האנוש שהיה להם מלכתחילה. כך יתאפשר לאנושות לחיות במחיצתו של אלוהים, במקום שבו הם יוכלו להפוך לאנשים שנשמעים לאלוהים ושעובדים אותו, ובכך תסתיים תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות. אם כן, רק אם נקבל את עבודת המשפט של האל הכול יכול באחרית הימים, נוכל להיטהר, להיוושע ולבוא אל מלכות השמיים. כעת, בשלב זה בשיתוף, כולם אמורים לדעת מדוע רק המשיח של אחרית הימים מסוגל להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

ישוע אדוננו, הוא הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע אדוננו אמר, "וְכָל מִי שֶׁחַי וּמַאֲמִין בִּי לֹא יָמוּת לְעוֹלָם" (יוחנן י"א 26). "הַמַּיִם שֶׁאֶתֵּן לוֹ יִהְיוּ בּוֹ לִמְקוֹר מַיִם נוֹבְעִים לְחַיֵּי עוֹלָם" (יוחנן ד' 14). לפי כתבי הקודש: "הַמַּאֲמִין בַּבֵּן יֵשׁ לוֹ חַיֵּי עוֹלָם" (יוחנן ג' 36). דברים אלו, הם כולם אמת, הם כולם עובדה! היות שישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו, יש בו המהות והזהות של האלוהים. הוא עצמו מהווה את דרך חיי הנצח. כל מה שהוא אומר, ועושה, הוא ביטוי טבעי של חיי האלוהים. כל מה שהוא מבטא, הוא אמת, אלוהים עצמו ומה שיש לו. לפיכך, ישוע אדוננו עצמו הוא חיי נצח, ויכול להעניק את דרך חיי הנצח. הוא יכול להשיב את המתים לחיים. המאמין בישוע אדוננו, מאמין באל האמת היחידי, ויכול לזכות בחיי נצח. זה מעל לכל ספק. כשישוע אדוננו הקים לתחייה את אלעזר, ניתנה הוכחה טובה לכך שביכולתו להעניק לנו את דרך חיי הנצח. הסמכות הזו לחלוטין בידיו. מדוע אם כן לא העניק ישוע אדוננו את דרך חיי הנצח במהלך עידן החסד? זה מפני שישוע אדוננו בא כדי להיצלב על מנת לגאול את האנושות, ולא כדי לעשות את עבודת הטיהור והישועה, המיועדת לאחרית הימים. עבודת הגאולה של ישוע אדוננו נגעה רק למחילה על החטאים, אך היא לא שיחררה את האדם מטבעו ואופיו השטניים. לפיכך, כשהאמנו באלוהים, נמחלו לנו חטאינו, אך טבענו השטני לא טוהר בשום פנים. אנו עדיין חוטאים למרות רצוננו הטוב, מתנגדים לאל ובוגדים בו. משהסכמנו על כך, דבר אחד צריך להיות ברור. בעידן החסד, עבודת הגאולה של ישוע אדוננו סללה את הדרך לעבודת השיפוט באחרית הימים. ולכן, לאחר שישוע אדוננו השלים את עבודת הגאולה, הוא גם הבטיח שיבוא שוב. ישוע אדוננו אמר פעם: "עוֹד רַבּוֹת יֵשׁ לִי לְהַגִּיד לָכֶם, אֶלָּא שֶׁאַתֶּם אֵינְכֶם יְכוֹלִים לָשֵׂאת זֺאת עַכְשָׁו. אֲבָל הוּא, אֲשֶׁר הוּא רוּחַ הָאֱמֶת, כְּשֶׁיָּבוֹא יַדְרִיךְ אֶתְכֶם אֶל כָּל הָאֱמֶת, כִּי לֹא יְדַבֵּר מֵעַצְמוֹ, אֶלָּא אֶת אֲשֶׁר הוּא שׁוֹמֵעַ יְדַבֵּר וְאֶת הַבָּאוֹת יוֹדִיעַ לָכֶם" (יוחנן ט"ז 12-13). מתוך דבריו של ישוע אדוננו, אנו למדים שרק בשובו באחרית הימים, אדוננו יביע את כל האמת שמטהרת וגואלת את האדם. הנה, "אֲשֶׁר הוּא רוּחַ הָאֱמֶת, כְּשֶׁיָּבוֹא יַדְרִיךְ אֶתְכֶם אֶל כָּל הָאֱמֶת". האמיתות האלו הן בדיוק האמיתות שמביע האל הכול יכול של אחרית הימים, כשהוא מטהר וגואל את האנושות. אלו הדברים שרוח הקודש אומרת לכנסיות. והם מהווים את דרך חיי הנצח שאלוהים העניק לאנושות באחרית הימים. זו הסיבה שחסידי האל לא הצליחו לזכות בדרך חיי הנצח בעידן החסד. ישוע אדוננו אמר, "כָל מִי שֶׁחַי וּמַאֲמִין בִּי לֹא יָמוּת לְעוֹלָם". ובכתבי הקודש נאמר גם "למי שמאמין בבן יש חיי עולם" אך למעשה, אדוננו אמר זאת כדי להעיד על כך שהוא עצמו, הוא אלוהים המופיע, וכי רק אלוהים יכול להעניק חיי נצח לאדם. הבטחתו של ישוע אדוננו, לפיה המאמינים בו לא ימותו לעולם, היא עדות לסמכותו של אלוהים. אלוהים עצמו הוא דרך חיי הנצח. אלוהים מסוגל להעניק חיי נצח. איננו אומרים שהאדם קיבל חיי נצח כשהוא קיבל את עבודתו של ישוע אדוננו. אני משוכנע שכולם מבינים זאת. אולם, בחוגים דתיים מאמינים כי כל עוד חטאיהם נמחלו, ניתן להיכנס למלכות שמיים ולזכות בחיי נצח. האם קיים יסוד להשקפה זאת בדברי אלוהים? ישוע אדוננו מעולם לא אמר דבר כזה. בואו נחשוב על כך לרגע: כל עוד נמחלו חטאינו, אנו יכולים להיכנס למלכות השמיים, ובהתאם לזכות בחיי נצח, אך מדוע ניבא ישוע אדוננו פעמים רבות כי הוא ישוב? ומדוע טרח לספר לתלמידיו נבואות ומשלים רבים כל כך? הנבואות והמשלים הללו הם דברים שהוא מתעתד לעשות כאשר ישוב. הייתכן כי אנו מאמינים בו זמן רב, אך עדיין לא רואים זאת בבירור? יש כאלו שמקבלים את אדוננו אך אינם מקבלים את שיבתו. איזו מין בעיה היא זאת? האם זו לא בגידה באלוהים? אין פלא שישוע אדוננו אמר: "לֹא כָּל הָאוֹמֵר לִי 'אֲדוֹנִי, אֲדוֹנִי' יִכָּנֵס לְמַלְכוּת הַשָּׁמַיִם, אֶלָּא הָעוֹשֶׂה אֶת רְצוֹן אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם. רַבִּים יֺאמְרוּ אֵלַי בַּיּוֹם הַהוּא: 'אֲדוֹנִי, אֲדוֹנִי, הֲלֹא בְּשִׁמְךָ נִבֵּאנוּ וּבְשִׁמְךָ גֵּרַשְׁנוּ שֵׁדִים וּבְשִׁמְךָ עָשִׂינוּ נִפְלָאוֹת רַבּוֹת'. אָז אוֹדִיעַ לָהֶם: 'מֵעוֹלָם לֹא הִכַּרְתִּי אֶתְכֶם, סוּרוּ מִמֶּנִּי עוֹשֵׂי רֶשַׁע'" (מתי ז' 21-23) דבריו של אדוננו התגשמו כעת במלואם. אם אדם מקבל רק את ישוע אדוננו אך באותו זמן לא מקבל את שיבתו, האם הוא באמת מאמין בבן? זהו אדם שבוגד באלוהים! המאמינים האמיתיים בבן הם המאמינים שלא מסתפקים רק באמונה בישוע אדוננו, אלא גם מקבלים את שיבתו ונותרים חסידיו. רק אדם כזה יכול לזכות בחיי נצח. המאמינים רק בישוע אדוננו ואינם מקבלים את האל הכול יכול, הם אנשים שבוגדים בישוע. הם מאמינים באדוננו אך מכיוון שהם אינם נותרים חסידי אלוהים עד הסוף, אמונתם היא לשווא - הם נופלים לצד הדרך. ישוע אדוננו קובע כי הם עושי הרע מכיוון שהם רק מכירים בשמו אך אינם מקבלים את שיבתו. והוא אמר: "מֵעוֹלָם לֹא הִכַּרְתִּי אֶתְכֶם, סוּרוּ מִמֶּנִּי עוֹשֵׂי רֶשַׁע" אז אמרו לי, אותם האנשים שאלוהים מוקיע ומשליך הצידה, אלו ששומרים רק על שם האלוהים, האם הם יכולים לזכות בחיי נצח? הם לבטח לא ישיגו דבר. יותר מכך, הם ירדו לגיהינום, ויענשו שם! כך מתגלה טבעו הצודק והקדוש של אלוהים במלואו.

למרות שבעידן החסד האדם לקח על עצמו את גאולתו של ישוע, נמחל לו על חטאיו, והוא קיבל את הזכות להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו ומברכותיו, לא ניתן להכחיש שבימינו האדם עדיין מוגבל בשל טבעו החוטא, ושהוא עדיין חי בחטא ובחוסר אונים. בני האדם לא יכולים ליישם את דבר אלוהים ואין בהם יראת אלוהים אמיתית ונאמנות לו. בימינו, בני אדם יכולים עדיין לשקר לאלוהים. הם מבקשים תהילה ועושר, כמהים לכסף, ונוהים אחר העולם. במיוחד כאשר עבודתו של אלוהים לא מתאימה למושגי האדם, האדם מאשים את אלוהים, שופט אותו, ואפילו מתנגד לו. אנשים כאלה לא יכולים אפילו לחזור בתשובה בכנות, אז לדעתכם הם יוכלו לזכות באישורו של אלוהים? גם אם אנשים רבים מסוגלים להישמע לאלוהים, לשאת לו עדות ואפילו להקריב את חייהם, ואפילו אם הם חזרו בתשובה באמת ובתמים, במציאות, האם טבעם המושחת טוהר באמת? האם הם באמת מכירים את אלוהים? האם הם באמת השתחררו מהשפעתו של השטן והגיעו לנחלתו של אלוהים? בשום אופן לא - זה ידוע לכל. זו הוכחה מספיקה לכך שעבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד היתה רק עבודת גאולה. בהחלט לא היתה זו עבודת הישועה וההבאה לידי שלמות של אחרית הימים. הדברים שאמר ישוע אדוננו במהלך עידן החסד מסרו לידי האדם רק את דרך החזרה בתשובה, ולא את דרך חיי הנצח, וזו הסיבה שישוע אדוננו אמר שהוא יבוא בשנית. ישוע אדוננו שב כדי לעשות את עבודת ביטוי האמת, וכדי למסור לבני האדם את דרך חיי הנצח, כך שהם יוכלו להיחלץ מהשפעתו של השטן ולזכות באמת כדרך חיים, וכך להפוך לאנשים היודעים את אלוהים, נשמעים לו, יראים ותואמים לו, וכך יוכלו להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח. בהתבסס על עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, האל הכול יכול באחרית הימים החל לבצע, קודם כל בבית האל, את עבודת השיפוט האמיתית, וביטא את כל האמיתות כדי לטהר ולהושיע את האנושות. הוא גילה לאנושות את טבעו הצודק והמלכותי של אלוהים, שבשום אופן לא ניתן לפגוע בו, הוא שפט וחשף את מהות השחתתו של האדם בידי השטן. הוא חשף את שורש מרדנותו, והתנגדותו לאלוהים, וסיפר לבני האדם הכל על כוונותיו ודרישותיו של אלוהים. בה בשעה, הוא הסביר לאנושות בבירור את כל האמיתות החיוניות לאדם כדי לזכות בישועה, כגון הסיפור הפנימי והמהות של שלבי עבודת הישועה של אלוהים, וכן הקשר בין שלושת השלבים הללו, עבודתו של אלוהים אל מול עבודתו של האדם, הסיפור הפנימי והאמת על כתבי הקודש, תעלומת השיפוט באחרית הימים, תעלומת הבתולות החכמות שנלקחות, תעלומת שלמותם של המתגברים לפני בוא האסונות, תעלומת אלוהים בהתגלמותו, ומהי המשמעות של אמונה אמיתית, הישמעות, ואהבה לאלוהים, כיצד לירוא את אלוהים, ולסור מרע מתוך רצון להיות תואמים למשיח, כיצד לחיות חיים מלאי משמעות, ועוד. האמיתות הללו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לאנושות באחרית הימים. אם ברצוננו לזכות באמת ובחיים, להיוושע ולהיטהר, ולבוא לידי שלמות, עלינו להישמע לדבריו ולעבודתו של האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים. זוהי הדרך היחידה עבורנו להשיג אמת וחיים.

נקרא קטעים מדִּבְרֵי האל הכול יכול. "אלוהים עצמו הוא חיים והוא האמת, והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. מי שלא מסוגל לקבל את האמת לעולם לא יזכה בחיים. ללא ההכוונה והתמיכה של האמת, תזכו רק במכתבים, בדוקטרינות, ויתרה מכך, במוות. חיי אלוהים קיימים תמיד והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. אם אתם לא תוכלו למצוא את מקור האמת, לא תזכו בהזנה של החיים; אם לא תוכלו לזכות בצידת החיים, בוודאי לא תהיה לכם אמת, ועל כן מלבד דמיונות ותפיסות, כל גופכם יהיה בשר ודם ותו לא, בשרכם ודמכם המצחינים. דעו לכם שמילות הספרים לא נחשבות לחיים, התיעוד ההיסטורי לא יכול לזכות לתואר של אמת, והדוקטרינות של העבר לא יכולות לשמש כתיאור דברי אלוהים הנוכחיים. רק מה שאלוהים מבטא כשהוא יורד ארצה וחי בקרב בני האדם הוא האמת, החיים, רצון אלוהים, ואופן עבודתו בפועל. אם אתם מחילים את תיעודי דברי אלוהים במהלך עידני העבר על ימינו אנו, אתם ארכיאולוגים, והדרך הטובה ביותר לתאר אתכם היא כמומחים למורשת היסטורית. זאת מפני שאתם מאמינים תמיד בשרידי העבודה שאלוהים עשה בזמנים עברו, מאמינים רק בצל שהותיר אלוהים מהעידן שבו הוא עבד בקרב בני האדם בעבר ומאמינים רק בדרך שאלוהים הראה למאמיניו בימים עברו. אתם לא מאמינים בכיוון שאליו מתקדמת עבודתו של אלוהים היום, ואתם לא מאמינים בהופעתו המכובדת של אלוהים כיום, ואתם לא מאמינים בדרך האמת שאלוהים מבטא כיום. על כן אתם ללא ספק חולמים בהקיץ המנותקים לגמרי מהמציאות. אם כעת אתם עדיין דבקים במילים שלא מסוגלות להעניק חיים לאדם, אתם ענף יבש חסר תקנה[א], מפני שאתם שמרנים מדי, עקשנים מדי, ואטומים מדי להיגיון!" ("רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר').

"המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנהלים ומכתבים מכתיבים את מעשיהם ואשר כבולים להיסטוריה לעולם לא יוכלו לזכות בחיים ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים עכורים שאליהם הם נצמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים יישארו לנצח גוויות, צעצועים בידי השטן ובני גיהינום. אם כן כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואתם לא מנסים לשנות את המצב הקיים ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים רועשים, אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של השה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המצהיבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? וכיצד הן יכולות להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם המכתבים שיכולים לספק רק נחמה זמנית, ולא את האמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם – הם לא דברי חוכמה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה שהם לא הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר? האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים לבדכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? לכן אני מציע שתפסיקו לחלום, ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים" ("רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר').

"מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים, ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל האמת או מבלי להשלים עם צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים" ("רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר').

המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול, הביע את האמיתות שיושיעו ויטהרו את האדם. דבריו מקיפים ושופעי כל טוב ומכילים את כל המזון הרוחני שמספק אלוהים לאנושות. הם פוקחים את עינינו ומעשירים את ידיעתנו, הם מאפשרים לנו להבין כי המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. המשיח הוא דרך חיי הנצח. הדברים שאלוהים הביע במהלך עידן המלכות הם הרבה מעבר לכל הדברים שנאמרו בעידן החוק ובעידן החסד. בפרט כאמור ב"דברי האל לתבל כולה" מתוך "הדבר מופיע בבשר", שם אלוהים מציג עצמו לראשונה לפני כל האנושות. זוהי גם הפעם הראשונה שבה האנושות שומעת את אמירותיו של הבורא לכל בני האדם. גלי הלם נשלחו ברחבי תבל, ועיני בני האדם נפקחו. זוהי עבודת השיפוט בפני הכס הלבן הגדול באחרית הימים. עידן המלכות הוא העידן שבו אלוהים מבצע את עבודת השיפוט, עידן המלכות הוא העידן שבו טבעו הצודק של אלוהים מתגלה לאנושות כולה. לפיכך, בעידן המלכות אלוהים מביע את דברו, שופט את האדם, מטהר ומביא אותו לידי שלמות. משלח בו אסונות מכל הסוגים, מתגמל את הצדיקים ומעניש את הרשעים. הוא מגלה בפני האנושות את צדקתו, מלכותיותו, וחרון אפו. כל האמיתות שמביע האל הכול יכול כדי לטהר ולהביא את האדם לשלמות, הן בעצם חיי הנצח שאלוהים מעניק באחרית הימים. אמיתות אלו הן מי נהר החיים, הזורם מכס המלכות. לפיכך, באמונתנו באלוהים, אם ברצוננו לעלות על הדרך לחיי נצח, להילקח ולהיכנס למלכות השמיים, עלינו לקבל את עבודת השיפוט של האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, וכן את השיפוט והייסורים הכרוכים בדבריו ובעבודתו. רק כך נוכל לזכות בעבודתה של רוח הקודש, להבין את האמת ולזכות בה, להשיג טיהור אמיתי, ולהיוושע. רק אלו שיחוו את השיפוט והייסורים של האל הכול יכול באחרית הימים יהיו זכאים להיכנס למלכותו של אלוהים. עובדה זו היא עובדה מוחלטת! ואם נמשיך לדבוק במושגינו הדתיים המוכרים, בסופו של דבר נהיה אלו שיספגו אובדן. הבתולות החכמות מתמקדות רק בחיפוש האמת ובהקשבה לדבר האלוהים, אך הבתולות הטיפשות רק נצמדות לאותיות שבכתבי הקודש, למושגיהן ולדמיונותיהן, הן לא שואפות לאמת או לקולו של אלוהים. ביום מן הימים הן יצנחו לפתע לאסון, יבכו ויחרקו שיניים. ואז אפילו חרטה לא תועיל. ובכן, כל מי שלא מקבל את האל הכול יכול, כל אלה ייקלעו לאסון, ויענשו. כך ציווה אלוהים, ואיש לא ישנה זאת. בייחוד אלו שמגנים בפראות את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים - אלוהים כבר חשף אותם כצוררי המשיח של אחרית הימים. אנשים אלו יענשו לנצח נצחים, ולא תהיה להם עוד הזדמנות לפגוש את אלוהים. ברור שעבודתו של האל הכול יכול נועדה לסווג ולקבוע את גורלותיהם של בני האדם באחרית הימים, ולהביא את העידן לסיומו. כיום ביכולתנו לקבל את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, ובכך לזכות בחסדו וברחמיו באמת. בכך אלוהים ירומם את רוחנו. על כך כולנו צריכים להודות לאל הכול יכול!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

הערות שוליים:

א. ענף יבש: ביטוי סיני, שפירושו "מקרה אבוד."

קודם: שאלה 22: האדון ישוע נצלב כקורבן חטאת עבור האדם, ובכך הוא גאל אותנו מחטא. אם נעזוב את האדון ישוע ונאמין באל הכול יכול, האם לא תהיה זו בגידה באדון ישוע? האם לא תהיה זו כפירה?

הבא: שאלה 24: אתם נושאים עדות לכך שהאל הכול יכול הוא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם שעושה כעת את עבודת המשפט שלו באחרית הימים, אולם הכמרים והבכירים הדתיים אומרים שהעבודה של האל הכול יכול היא למעשה עבודה של בן אדם, ובנוסף לכך, בני אדם רבים שלא מאמינים באדון ישוע גם אומרים שהנצרות עצמה היא אמונה בבן אדם. אנחנו עדיין לא יכולים להבחין מה בדיוק ההבדל בין עבודתו של אלוהים ועבודתו של בן אדם, אז אנא שתפו עימנו על כך.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה