1. השאלה מהי האמת

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות:

"בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר הָיָה עִם הָאֱלֹהִים, וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר" (יוחנן א' 1).

"הַדָּבָר נִהְיָה בָּשָׂר וְשָׁכַן בְּתוֹכֵנוּ... מָלֵא חֶסֶד וֶאֱמֶת" (יוחנן א' 14).

"אֲנִי הַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים" (יוחנן י"ד 6).

"קַדֵּשׁ אוֹתָם בָּאֱמֶת: דְּבָרְךָ אֱמֶת" (יוחנן י"ז 17).

דברי אלוהים רלוונטיים:

אלוהים עצמו הוא חיים והוא האמת, והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. מי שלא מסוגל לקבל את האמת לעולם לא יזכה בחיים. ללא ההכוונה והתמיכה של האמת, תזכו רק באותיות, בדוקטרינות, ויתרה מכך, במוות. חיי אלוהים קיימים תמיד והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. אם לא תוכלו למצוא את מקור האמת, לא תזכו בהזנה של החיים; אם לא תוכלו לזכות בצידת החיים, בוודאי לא תהיה לכם אמת, ועל כן מלבד דמיונות ותפיסות, כל גופכם יהיה רק בשר ודם, בשרכם ודמכם המצחינים. דעו לכם שמילות הספרים לא נחשבות לחיים, תיעוד היסטורי לא יכול להיות מוכתר כאמת, והדוקטרינות של העבר לא יכולות לשמש כתיאור דברי אלוהים הנוכחיים. רק מה שאלוהים מבטא כשהוא יורד ארצה וחי בקרב בני האדם הוא האמת, החיים, רצון אלוהים, ואופן עבודתו בפועל.

קטע מתוך "רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר'

האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים.

קטע מתוך "רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

כל מה שאלוהים עושה הוא אמת וחיים. האמת של האנושות היא דבר שהיא אינה יכולה להחסיר מחייה, ואשר היא לעולם אינה יכולה להסתדר בלעדיו. אפשר גם לומר שזה הדבר הנעלה ביותר. על אף שאינכם יכולים לראותו או לגעת בו, לא ניתן להתעלם מחשיבותו עבורכם. זהו הדבר היחיד שיכול להביא שלווה ללבכם.

קטע מתוך "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'" ב'הדבר מופיע בבשר'

גם אם הדברים שנושא אלוהים הם פשוטים או מעמיקים כלפי חוץ, הם כולם אמיתות חיוניות לאדם כשהוא נוכח בחיים, הם מעיין מים חיים המאפשר לו לשרוד בגוף ובנפש. הם מספקים את כל מה שהאדם צריך כדי להישאר בחיים, הם הדוֹגמה והאמונה המשמשות אותו בחיי היום-יום, הנתיב, המטרה והכיוון שעליו לצלוח כי לזכות בישועה, כל אמת שאמורה להיות בידיו כיציר נברא בפני אלוהים, כל אמת בנוגע להישמעות לאלוהים ועבודת אלוהים. הם הערובה המבטיחה את הישרדותו של האדם, הם לחם חוקו של אדם והם גם התמיכה החסונה המאפשרת לאדם להיות חזק ולעמוד על רגליו. הם עשירים במציאות האמת של האנושות הרגילה, כפי שהאנושות שנבראה מביאה אותה לידי ביטוי, הם עשירים באמת שבאמצעותה האנושות נחלצת מהשחיתות וחומקת ממלכודות השטן, הם עשירים בהוראה, תוכחה ועידוד בלתי נלאים, ובנחמה שהבורא מעניק לאנושות שנבראה. הם המשואה המנחה את בני האדם והופכת אותם לנאורים כך שיבינו את כל הדברים החיוביים, הם הערובה שמבטיחה כי בני האדם ייווכחו ויזכו בכל מה שצודק וטוב, הם המדד שעל פיו כל בני האדם, האירועים והעצמים נמדדים והם גם סמן הניווט אשר מוביל את בני האדם לישועה ולנתיב האור.

קטע מתוך "הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע" ב'הדבר מופיע בבשר'

האמת אינה נוסחתית וגם אינה חוק. היא אינה מתה – היא החיים, היא דבר חי, והיא הכלל שברייה חייבת לציית לו, והכלל שבן אנוש זקוק לו בחייו. זהו דבר שעליכם להבין יותר מניסיון. בלי קשר לשאלה לאיזה שלב הגעתם בחווייתכם, אתם בלתי נפרדים מדבר האל או מהאמת. הדברים שאתם מבינים מטבעו של אלוהים והדברים שאתם יודעים לגבי מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו כולם מבוטאים בדברי האל. הם קשורים לאמת בקשר בלתי ניתן להתרה. טבעו של אלוהים ומה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו הם עצמם האמת. האמת היא ביטוי אמיתי של טבעו של אלוהים ושל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. היא הופכת את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו לממשי וקובעת זאת במפורש. היא אומרת לכם בצורה ישירה יותר מה אלוהים אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא רוצה שתעשו ומה הוא אינו מתיר לכם לעשות, אילו אנשים הוא מתעב ואילו אנשים משמחים אותו. מאחורי האמיתות שאלוהים מביע אנשים יכולים לראות את ההנאה, הכעס, הצער והאושר שלו, כמו גם את מהותו – זוהי חשיפת טבעו.

קטע מתוך "עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'" ב'הדבר מופיע בבשר'

האמת היא חייו של אלוהים עצמו, המייצגים את טבעו ומהותו וכל דבר שבו. אם אתם אומרים שחווית כמה חוויות פירושה שהאמת ברשותכם, האם אתם יכולים לייצג את טבעו של אלוהים? אתם לא יכולים. לאדם יכולות להיות חוויות מסוימות או אור מסוים ביחס להיבט או לפן מסוים של האמת, אך הוא לא יכול לספק אותה לאחרים לנצח, ולפיכך אורו אינו אמת, אלא רק דרגה שאדם מסוגל להגיע אליה. אלה רק החוויה שצריכה להיות לאדם, החוויה ההולמת וההבנה ההולמת, שהן פן אמיתי של חוויית האמת שלו. האור, הנאורות וההבנה האלה, המבוססים על חוויה, לעולם לא יכולים להוות תחליף לאמת. אפילו אם כל בני האדם יחוו לגמרי אמת זו, וישלבו את כל דבריהם יחד, הדבר עדיין שווה-ערך לאמת האחת הזו. כפי שנאמר בעבר, "אני מסכם זאת בתיאור אמת כללית לגבי העולם האנושי: בקרב בני האדם, אין איש אוהב אותי." זה ביטוי של אמת, הוא המהות האמיתית של החיים, הוא הדבר העמוק ביותר, הוא הבעה של אלוהים עצמו. אתם יכולים לחוות זאת. אם תחוו זאת במשך שלוש שנים, תפתחו הבנה שטחית; אם תחוו זאת במשך שמונה שנים, תפתחו הבנה רבה יותר; אך הבנתכם לא תהווה לעולם תחליף לביטוי הזה של האמת. אם מישהו אחר יחווה זאת במשך שנתיים, הוא יפתח הבנה מועטה; אם הוא יחווה זאת במשך עשר שנים, הוא יפתח הבנה רבה יותר; ואם הוא יחווה זאת במשך חיים שלמים, הוא יזכה במעט יותר הבנה, אך אם תשלבו את ההבנות שלכם, בלי קשר למידת הבנתכם, לכמות החוויות שלכם, לכמות התובנות שלכם, לרמת האור שלכם או למספר הדוגמאות שיהיו לכם, כל אלה לא יוכלו להוות תחליף לביטוי הזה. למה אני מתכוון בכך? כוונתי היא שחייו של אדם יהיו תמיד חייו של אדם, ובלי קשר לשאלה עד כמה הבנתך היא בהתאם לאמת, בהתאם לכוונתו של אלוהים, בהתאם לדרישותיו של אלוהים, היא לעולם לא תוכל להוות תחליף לאמת. כשנאמר שהאמת נמצאת ברשותם של בני אדם, הכוונה היא שיש ברשותם מציאות מסוימת, שהם מבינים את האמת של אלוהים במידה מסוימת, שהם באמת נוכחו במידה מסוימת בדברי האל, שיש להם כמות מסוימת של ניסיון אמיתי עם דברי האל, ושהם צועדים בדרך הישר באמונתם באלוהים. די באמירה אחת של אלוהים לניסיון של חיים שלמים עבור בן אדם. אפילו אם בני אדם היו חיים כמה וכמה פעמים או חיים לאורך כמה אלפי שנים, הם עדיין לא היו מסוגלים לחוות אמת עד תומה או לכל עומקה.

קטע מתוך "האם אתם יודעים מהי האמת באמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

כאשר אלוהים מבטא את האמת, הוא מבטא את טבעו ואת מהותו. ביטוי האמת שלו אינו מבוסס על שלל הסיכומים של הדברים החיוביים וההצהרות החיוביות שהאנושות מכירה ועורכת. דברי אלוהים הם דברי אלוהים. דברי אלוהים הם האמת. הם היסוד והחוק שלפיהם האנושות צריכה להתקיים, ואלוהים מגנה את אותם "עיקרי אמונה" כביכול שמקורם באנושות. הם אינם זוכים לאישורו של אלוהים, והקשר שלהם למקור או לבסיס של אמירותיו פחוּת אף יותר. אלוהים מבטא את טבעו ואת מהותו באמצעות דבריו. כל המילים שהוצגו בביטויי האל הן אמת, שכן אלוהים ניחן במהות של אלוהים ובמציאות של כל הדברים החיוביים. העובדה שדברי אלוהים הם אמת אינה משתנה לעולם, יהיו אשר יהיו האופן שבו האנושות המושחתת מציבה או מגדירה אותם והאופן שבו היא רואה או מבינה אותם. אין זה משנה כמה דברים אלוהים אמר, ואין זה משנה עד כמה האנושות המושחתת והחוטאת מגנה אותם, אפילו עד כך שהאנושות המושחתת אינה מפיצה אותם ובזה להם - אפילו בנסיבות אלה, נותרה עובדה אחת שאינה ניתנת לשינוי: "התרבות והמסורת" כביכול שהאנושות מוקירה, אפילו בהתחשב בסיבות שפורטו לעיל, אינן יכולות להפוך לדברים חיוביים ואינן יכולות להפוך לאמת. דבר זה אינו ניתן לשינוי.

קטע מתוך "על מהות האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

התרבות ודרך הקיום המסורתיות של האנושות לא יהפכו לאמת בגלל שינויי העיתים או חלוף העיתים, וגם דברי אלוהים לא יהפכו לדברי האדם בשל גינוי או שכחה מצד האנושות. מהות זו לא תשתנה לעולם. האמת היא תמיד האמת. איזו עובדה קיימת כאן? כל אותן אמירות שהאנושות מסכמת נובעות מהשטן - הן הדמיונות והתפיסות של האדם אשר נובעות אפילו מהמזג האנושי החם, ואין להן כל קשר לדברים חיוביים. לעומת זאת, דברי האל מבטאים את מהותו ומעמדו של אלוהים. מהי הסיבה לכך שאלוהים מבטא את הדברים האלה? מדוע אני אומר שהם אמת? הסיבה לכך היא שאלוהים שולט בכל החוקים, העקרונות, השורשים, המהויות, הנסיבות והמסתורין של כל הדברים, ואוחז בהם בידו, ורק אלוהים מכיר את כל העקרונות, הנסיבות, העובדות והמסתורין של כל הדברים. הוא יודע את מקורם ומהם שורשיהם האמיתיים. לכן, רק ההגדרות של כל הדברים המוזכרות בדברי אלוהים מדויקות ביותר, והדרישות לאנושות בדברי אלוהים הן הסטנדרט היחידי לאנושות - הקריטריונים היחידים שלפיהם האנושות צריכה להתקיים.

קטע מתוך "על מהות האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 3. הגדרת האל האחד האמיתי כאלוהות משולשת מהווה התרסה נגד אלוהים וחילול קדושתו

הבא: 2. השאלות מהי האמת ומהם ידע ודוקטרינה של כתבי הקודש

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה