2. השאלות מהי האמת ומהם ידע ודוקטרינה של כתבי הקודש

דברי אלוהים רלוונטיים:

יכולתך להסביר את דברי האל בלי היסוסים אין פירושה שאתה מחזיק במציאות – הדברים לא פשוטים כפי שאתה מדמה לעצמך. יכולתך להחזיק במציאות לא תלויה בדברים שאתה אומר אלא מתבססת על מה שאתה מביא לידי ביטוי בחייך. רק כשדברי האל הופכים לחייך ולביטוי הטבעי שלך, הדבר נחשב למציאות, ורק אז תוכל להחשב למי שזכה להבנה ולשיעור קומה אמיתיים. עליכם להיות מסוגלים לעמוד בבחינה במשך פרקי זמן ממושכים, ועליכם להיות מסוגלים להביא לידי ביטוי את הצלם שאלוהים דורש מכם. אסור שזו תהיה העמדת פנים – הדבר צריך לנבוע מכם באופן טבעי. רק אז באמת תהיה לכם מציאות, ורק אז באמת תזכו בחיים. אני אשתמש בדוגמה של הניסיון של עושי השירות, שאותה כולם מכירים. כולם יכולים לדבר על התאוריות הנשגבות ביותר בנוגע לעושי השירות, ולכולם יש רמה סבירה של הבנה בנוגע לעניין הזה, וכל אחד מכם מיומן בדיבור על הנושא הזה יותר מאשר רעהו כאילו הייתה זו תחרות. יחד עם זאת, אם האדם לא עבר ניסיון משמעותי, קשה לדעת אם הוא יכול לשאת עדות טובה. בקצרה, האופן שבו האדם מביא דברים לידי ביטוי עדיין לוקה בחסר וסותר לגמרי את ההבנה שלו. לפיכך, הדבר עדיין לא הפך לשיעור קומתו של אדם כזה בפועל, ואלה עדיין לא החיים של אותו אדם. משום שהבנתו של אדם כזה לא נכנסה למציאות, שיעור קומתו משול עדיין לטירה הבנויה בחול – מתנדנדת ומטה לנפול. אדם כזה מחזיק במעט מדי מציאות – כמעט לא ניתן למצוא בו מציאות כלשהי. מעט מדי מציאות נובעת באופן טבעי מהאדם, וכל המציאות בחייו מאולצת. זו הסיבה לכך שאני אומר שאדם כזה אינו מחזיק במציאות. גם אם בני אדם אומרים שאהבתם לאלוהים לעולם לא משתנה, הם רק אומרים זאת לפני שהתמודדו עם ניסיונות כלשהם. ברגע שהם לפתע יתמודדו עם ניסיונות, הדברים שהם אומרים יחזרו להיות בלתי תואמים למציאות, והדבר שוב יוכיח שאין לאדם מציאות כלל. אפשר לומר שבכל פעם שאתה נתקל בדברים שלא מתאימים לתפיסות שלך ושדורשים שתניח את עצמך בצד, אלה הם הניסיונות שלך. לפני שהווייתו של אלוהים תתגלה, יהיה מבחן קפדני עבור כל אדם, ניסיון עצום שכל אחד יעבור – האם אתה מבין את העניין הזה בבירור? כשאלוהים רוצה לנסות בני אדם, הוא תמיד מאפשר להם לקבל את ההחלטות שלהם עצמם לפני שהאמת עצמה יוצאת לאור. פירוש הדבר הוא שכאשר אלוהים ינסה אדם, הוא לעולם לא יאמר לך את האמת, וכך בני האדם יכולים להיחשף. זו דרך אחת שבה אלוהים מבצע את עבודתו, כדי לבדוק אם אתה מבין את האל של היום ואם אתה מחזיק במציאות כלשהי. האם באמת אין לך אפילו שמץ של ספק לגבי עבודתו של אלוהים? האם תהיה מסוגל לעמוד איתן כשניסיון משמעותי יפקוד אותך? מי מעז לומר דברים כגון "אני מתחייב שלא יהיו בעיות"? מי מעז לומר דברים כגון "אחרים אולי מפקפקים, אבל אני לעולם לא אפקפק"? בדיוק כמו בניסיונות שפטרוס עבר, הוא תמיד התרברב לפני שהאמת יצאה לאור. זה לא פגם אישי הייחודי לפטרוס, אלא הקושי הגדול ביותר הניצב בפני כל אדם כעת. אילו הייתי מבקר מקומות רבים, או אם הייתי מבקר כמה אחים ואחיות, כדי לבחון את הבנתכם את עבודתו של אלוהים כיום, בהחלט הייתם מסוגלים לדבר על רבים מהדברים שאתם מבינים, והיה נדמה שאין לכם שום ספקות. אם הייתי שואל אותך: "האם אתה באמת יכול להכריע שאלוהים עצמו הוא שמבצע את העבודה של היום? ללא שום ספק?" היית לבטח עונה: "ללא שום ספק. זו העבודה שמבצעת רוחו של אלוהים." לאחר שתענה כך, לבטח לא יהיה צל של ספק בלבך ואפילו תחוש מרוצה מעצמך, כי תחשוב שזכית במעט מציאות. בני האדם שנוטים להבין כך דברים הם אלה שמחזיקים בפחות מציאות. ככל שהאדם חושב שהוא זכה במציאות, כך הוא פחות מסוגל לעמוד איתן בניסיונות. אוי לבני האדם היהירים והשחצנים, ואוי לבני האדם החסרים הכרה עצמית. בני אדם כאלה מצטיינים בדיבור אך גרועים במעשים. כשיופיע אפילו סימן קטן של סכנה, בני האדם האלה יתחילו לפקפק והמחשבה לוותר תיכנס לדעתם. אין להם מציאות כלל. כל שיש להם הוא תאוריות נשגבות יותר מדת, ללא אף מציאות שאלוהים דורש כעת. אני נגעל יותר מכל מבני האדם שרק מדברים על תאוריות אך נעדרים כל מציאות. הם צועקים בקול הרם ביותר כשהם מבצעים את עבודתם, אך קורסים ברגע שהם ניצבים בפני המציאות. האין זה מוכיח שאין לבני האדם האלה שום מציאות? תהיה אשר תהיה עוצמתם של הרוח והגלים, אם אתה מסוגל להישאר יציב מבלי ששמץ ספק יחלחל לדעתך, ואם אתה יכול לעמוד איתן וחף מהכחשה אפילו כשלא נותר אף אחד אחר, זו הוכחה שיש לך הבנה אמיתית ושאתה באמת מחזיק במציאות.

קטע מתוך "רק הנהגת האמת היא החזקה במציאות" ב'הדבר מופיע בבשר'

דרישתו של אלוהים מהאדם אינה שיהיה מסוגל רק לדבר על מציאות. זה היה קל מדי, הלא כן? אם כך, מדוע אלוהים מדבר על היווכחות בחיים? מדוע הוא מדבר על שינוי? אם האדם מסוגל אך ורק לדיבורי סרק על מציאות, האם הוא יכול להשיג שינוי בטבעו? החיילים הטובים של המלכות לא מאומנים להיות קבוצה המסוגלת רק לדבר על המציאות או להתרברב. הם מאומנים להביא לידי ביטוי את דברי האל בכל עת, לא להיכנע לנוכח מכשולים, לחיות על פי דברי האל בכל עת ולא לחזור אל העולם. זו המציאות שאלוהים מדבר עליה, וזו גם הדרישה שאלוהים מציב לבני האדם. לפיכך, אל תחשבו שהמציאות שאלוהים מדבר עליה היא פשוטה מדי. נאורות שמעניקה רוח הקודש בלבד לא שוות ערך להחזקה במציאות. אין זה שיעור הקומה של בני האדם אלא חסדו של אלוהים, אשר לו האדם לא תורם דבר. על כל אדם לשאת את הסבל שעבר פטרוס, ומעבר לכך, על כל אדם להחזיק בכבוד של פטרוס – הוא הדבר שבני האדם מביאים לידי ביטוי לאחר שהם זוכים בעבודתו של אלוהים. רק זה יכול להיקרא מציאות. אל תחשבו שאתם מחזיקים במציאות משום שאתם יכולים לדבר עליה. זו חשיבה קלוקלת, היא לא תואמת לרצונו של אלוהים ואין לה שום חשיבות בפועל. אל תאמרו דברים כאלה בעתיד – היפטרו מאמירות כאלה! כל בני האדם שיש להם הבנה שקרית של דברי האל הם לא מאמינים. אין להם שום ידע אמיתי, וקל וחומר שאין להם שיעור קומה אמיתי. הם בני אדם בורים חסרי מציאות. כלומר, כל בני האדם שחיים מחוץ למהותן של דברי האל הם לא מאמינים. אלה שבני האדם רואים בהם לא מאמינים הם חיות פרא בעיניו של אלוהים, ואלה שאלוהים רואה בהם לא מאמינים הם אלה שדברי האל לא מצויים בחייהם. לפיכך אפשר לומר כי בני האדם שלא מחזיקים במציאות של דברי האל ואשר לא מצליחים להביא לידי ביטוי את דברי האל הם לא מאמינים. כוונתו של אלוהים היא לגרום לכך שכולם יביאו לידי ביטוי את המציאות של דברי האל. המטרה היא לא רק שכולם יהיו מסוגלים לדבר על המציאות, אלא, חשוב מכך, שכולם יהיו מסוגלים להנהיג את המציאות שבדברי האל.

קטע מתוך "רק הנהגת האמת היא החזקה במציאות" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם קראתם רבות בדבר האל, אך אתם מבינים רק את המשמעות של הטקסט, ואין לכם ידע ממקור ראשון על דבר האל מחווייתכם המעשית, לא תכירו את דבר האל. עבורכם, דבר האל הוא לא חיים אלא רק אותיות חסרות רוח חיים. אם אתם חיים רק בציות לאותיות חסרות רוח חיים, אתם לא יכולים לתפוס את מהותו של דבר האל, ולא תוכלו להבין את רצונו. רק כשתחוו את דברו בחווייתכם בפועל, תיפתח בפניכם המשמעות הרוחנית של דבר האל. רק באמצעות חוויה, אתם יכולים לתפוס את המשמעות הרוחנית של אמיתות רבות, ולפתור את התעלומות של דבר האל. אם לא תנהיגו את דבר האל, גם אם הוא יהיה ברור מאוד, הדבר היחיד שתיאחזו בו יהיה אותיות ודוקטרינות ריקות מתוכן, שיהפכו עבורכם לתקנות דתיות.האם לא כך נהגו הפרושים? אם תנהיגו את דבר האל ותחוו אותו, הוא יהפוך למעשי עבורכם. אם לא תשאפו להנהיג אותו, דבר האל יהפוך לאגדה על הרקיע השלישי ותו לא.

קטע מתוך "כשאתם מבינים את האמת, עליכם להנהיג אותה" ב'הדבר מופיע בבשר'

אתה מסוגל לבטא ידע רב כחול אשר על שפת הים, אך דבר ממנו אינו כולל נתיב אמיתי. האם בעשותך כן אינך מנסה להוליך אנשים שולל? האין אתה עושה הצגה ריקה מתוכן, שאין מאחוריה שום מהות? כל התנהגות כזו פוגעת בבני האדם! ככל שהתיאוריה נשגבת יותר וככל שהיא בלתי מציאותית יותר, כך היא מסוגלת פחות לגרום לבני האדם לראות את המציאות. ככל שהתיאוריה נשגבת יותר, כך היא גורמת לך יותר להתריס נגד אלוהים ולהתנגד אליו. אל תתייחס אל התיאוריות הנשגבות ביותר כאל אוצרות יקרי ערך. הן מזיקות וחסרות תכלית! ייתכן שבני אדם אחדים מסוגלים לדבר על התיאוריות הנשגבות ביותר, אך אין בהן דבר מהמציאות, מכיוון שאותם בני אדם לא חוו אותן באופן אישי, ולכן אין להם שום נתיב של נוהג. בני אדם כאלה אינם מסוגלים להעלות אחרים על הנתיב הנכון, והם רק יסיטו אותם ממנו. האין זו פגיעה בבני האדם? עליך, לכל הפחות, להיות מסוגל לפתור את הבעיות הנוכחיות של בני האדם ולאפשר להם להגיע להיווכחות. רק דבר זה נחשב כמסירות, ורק אז תהיה כשיר לעבוד למען אלוהים. אל תדבר תמיד במילים יומרניות ודימיוניות, ואל תשתמש באוסף של נוהגים בלתי ראויים על מנת לכפות על אחרים להישמע לך. למעשה כזה לא תהיה כל השפעה, והדבר רק יגביר את הבלבול שלהם. התנהגות כזו תיצור דוקטרינות רבות ותגרום לבני האדם לתעב אותך. זהו החיסרון של האדם, והוא באמת מביך.

קטע מתוך "התמקדו יותר במציאות" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שעובדים ומטיפים, ואף על פי שעל פני השטח נדמה שהם משתפים את דבר האל, הם מדברים רק על המשמעות המילולית של דבר האל, אך אינם נוגעים בשום דבר מהותי. הדרשות שלהם מזכירות הסברים מספר לימוד של שפה זרה. דברי האל מסודרים פריט אחר פריט, היבט אחר היבט, וכשהם מסיימים, כולם משבחים אותם: "אדם זה אוחז במציאות בידו. הוא הטיף כל כך יפה ובפירוט כה רב." לאחר שהם מסיימים להטיף, הם אומרים לאחרים לאסוף את הכל ושולחים את דבריהם לכולם. מעשיהם הופכים להונאה של הזולת, וכל הטפותיהם מופרכות. על פניו נדמה שהם מטיפים רק את דבר האל, ונדמה שדבריהם תואמים את האמת. אולם הבחנה זהירה יותר תגלה לכם שאלה רק אותיות ודוקטרינות והיגיון לקוי, לצד כמה פירות של דמיון אנושי ותפיסות אנושיות, כמו גם חלקים שמצמצמים את אלוהים. האין הטפה כזו מפריעה לעבודתו של אלוהים? זה שירות שמתנגד לאלוהים.

קטע מתוך "רק אם האדם יעסוק בחיפוש האמת, הוא יוכל להשיג שינויים בטבעו" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

סטיתם מהדרך בסיכומכם את האמת. אחרי שסיכמתם כל כך הרבה, זה יצר רק כללים. אינכם "מסכמים את האמת" כדי לאפשר לבני אדם לזכות בחיים או להשיג שינויים בטבעם בזכות האמת. במקום זאת, זה גורם לבני אדם להיות בקיאים בידע כלשהו ודוקטרינות כלשהן מתוך האמת. נראה כאילו שהם מבינים את המטרה שביסוד עבודתו של אלוהים, אך למעשה הם רק בקיאים במילים כלשהן ובדוקטרינות כלשהן. הם לא מבינים את המשמעות המשתמעת מהאמת. אין הבדל בין זה לבין למידת תיאולוגיה או קריאה בכתבי הקודש. אתם אוספים את הספרים או את החומרים האלה, ואז רוכשים את ההיבט הזה של הדוקטרינה או את ההיבט ההוא של הידע. אתם דוברי דוקטרינות מהמעלה הראשונה, אך מה קורה כשאתם מסיימים לדבר? בשלב הזה, בני האדם לא מסוגלים לחוות חוויות, אין להם שמץ של הבנה לגבי עבודתו של אלוהים וגם לא לגבי עצמם. בסופו של דבר, הם לא יזכו בדבר מלבד נוסחאות וכללים. והם יכולים לדבר על הדברים האלה, אך לא על שום דבר אחר. אילו אלוהים היה עושה משהו חדש, האם ניתן היה להשוות בין כל הדוקטרינות שאתם יודעים לבין מה שאלוהים עושה? הדברים האלה שלכם הם רק כללים, ואתם רק גורמים לבני אדם ללמוד תיאולוגיה ולא מאפשרים להם לחוות את דבר האל או את האמת. לפיכך, הספרים האלה שאתם אוספים יכולים רק לקרב אחרים לתיאולוגיה וידע, לנוסחאות חדשות, לכללים ולמוסכמות. הם לא יכולים לגרום לבני אדם להתייצב בפני אלוהים או לאפשר להם להבין את האמת או את רצונו של אלוהים. אתם חושבים שכאשר אתם שואלים שאלה אחר שאלה ואז עונים עליהן תוך כתיבת סקירות או סיכומים, האחים והאחיות יוכלו להבין. אתם חושבים שלא זו בלבד שקל לזכור את העניינים האלה, אלא שהם ברורות כהרף עין, ושזו דרך נפלאה לפעול. אך מה שהם מבינים אינו המשמעות המשתמעת הממשית של האמת, והוא לא תואם את המציאות – אלה רק מילים ודוקטרינות. לכן מוטב שלא תפעלו כך בכלל. הפעולה הזו שלכם גורמת לבני האדם להבין ולהפוך לבקיאים בידע. אתם מכניסים אנשים לתוך דוקטרינות, לתוך הדת, והופכים אותם לחסידי אל שמאמינים באלוהים במסגרת דוקטרינות דתיות. אם כן, אתם בדיוק כמו פאולוס, הלא כן? אתם חושבים שחשוב במיוחד להיות בקיאים בָּאמת, וכן ללמוד בעל פה קטעים רבים מדברי האל. אולם בכלל לא חשוב איך בני אדם מבינים את דברי האל. זה חשוב ביותר בעיניכם שאנשים יוכלו לשנן את דברי האל, שהם יוכלו לדבר על דוקטרינות ולגלות נוסחאות רבות בדברי האל. לכן אתם תמיד רוצים לערוך את הדברים האלה באופן שיטתי, כך שכולם ישירו מאותו דף מזמורים ויאמרו את אותם הדברים, כדי שכולם יצטטו את אותן הדוקטרינות, יחזיקו באותו הידע ויצייתו לאותם כללים – זו מטרתכם. נדמה שאתם עושים זאת כדי לאפשר לבני אדם לזכות בהבנה. אולם נהפוך הוא, אין לכם מושג שמעשיכם מכניסים בני אדם למערכת של כללים החורגים מהאמת שבדברי האל. כדי להקנות לבני אדם הבנה אמיתית של האמת, עליכם להתחבר אל המציאות ואל העבודה ולפתור בעיות מעשיות בהתאם לאמת שבדברי האל. רק כך בני אדם יכולים להבין את האמת ולהיווכח במציאות, ורק אם תשיגו תוצאה כזו, תגרמו לבני אדם להתייצב בפני אלוהים. אם תדברו רק על תיאוריות רוחניות, דוקטרינות וכללים, ואם תקדישו מאמצים רק במילים כפשוטן, התוצאה היחידה שתוכלו להשיג היא לגרום לבני אדם לומר את אותם דברים ולציית לאותם כללים. לא תוכלו לכוון בני האדם כדי שהם יבינו את האמת. במיוחד, לא תוכלו לאפשר לבני האדם מהבין את עצמם טוב יותר וכן להכות על חטא ולעבור שינוי.

קטע מתוך "קל לפגוע באלוהים בהיעדר האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 1. השאלה מהי האמת

הבא: 3. ההשלכות של הסתמכות על ידע של כתבי הקודש ועל תיאוריה תאולוגית באמונתו של האדם

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה