אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

קטגוריה אחת

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי
Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)
Recital-god-word-selected-passages
דברי האל הקלאסיים (קטעים נבחרים)

00:00
00:00

0תוצאת(תוצאות) חיפוש

קטעי קריאה