4. השאלה אם אלוהים באמת מאייש כמרים ובכירים דתיים, ואם ציות לכמרים ולבכירים משמעו לציית לאלוהים ולהיות חסיד אל

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות:

"לֵאלֹהִים צָרִיךְ לְהִשָּׁמַע יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר לִבְנֵי אָדָם" (מעשי השליחים ה' 29).

דברי אלוהים רלוונטיים:

בני האדם שקוראים את כתבי הקודש בכנסיות גדולות מדקלמים כל יום פסוקים מכתבי הקודש, אך אף אחד מהם לא מבין את תכליתה של עבודתו של אלוהים. אף אחד מהם לא מסוגל להכיר את אלוהים. יתרה מזאת, אף אחד מהם לא תואם את לבו של אלוהים. הם כולם בני אדם חסרי תועלת ונתעבים, שכל אחד מהם מתייהר לרצות לחנך את אלוהים. על אף שהם מנופפים בשמו של אלוהים, הם מתנגדים אליו בכוונה תחילה. על אף שהם מתקראים מאמינים באלוהים, הם בני האדם שאוכלים ושותים את דמו של האדם. בני אדם כאלה הם שטנים שטורפים את נשמתו של האדם, שדים ראשיים שמפריעים בכוונה לבני האדם שמנסים לעלות על דרך הישר, ואבני נגף שמכשילים בדרכם את בני האדם שמחפשים את אלוהים. על אף שבשרם "איתן", כיצד יוכלו חסידיהם לדעת שהם צוררי משיח שמובילים את האדם בדרכים המנוגדות לאלוהים? כיצד הם יוכלו לדעת שהם שטנים חיים שמחפשים במיוחד נשמות לטרוף?

קטע מתוך "כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

פשוט התבוננו במנהיגי כל הפלגים הדתיים – הם כולם יהירים וצדקנים, והם מפרשים את כתבי הקודש מחוץ להקשרם ועל פי דמיונם שלהם. הם כולם נשענים על כישרון ולמדנות כדי לעשות את עבודתם. אלמלא הם היו מסוגלים להטיף דברים כלשהם, האם בני האדם האלה היו הופכים לחסידיהם? אחרי הכל, יש להם ידע מסויים, והם יכולים להטיף על דוקטרינות מסוימות, או שהם יודעים איך לשבות את לבם של אחרים וכיצד להשתמש בתחבולות מסוימות. הם משתמשים ביכולות האלה כדי לאסוף בני אדם לפניהם ולהוליך אותם שולל. בני אדם כאלה מאמינים באלוהים על פני השטח, אך למעשה הם נוהים בעקבות מנהיגיהם. אם הם נתקלים במישהו שמטיף לדרך האמת, חלקם אומרים, "עלינו להתייעץ עם המנהיג שלנו לגבי אמונתנו". אמונתם חייבת לעבור דרך בן אנוש. האין זו בעיה? אם כן, למה הפכו המנהיגים האלה? הם הפכו לפרושים, רועי שקר, צוררי המשיח ומכשולים המקשים על בני האדם לקבל את דרך האמת, הלא כן? (...)

באמונתם של בני האדם באלוהים, בין שהם נהגו לנהות בעקבות אחרים ובין שהם לא סיפקו את רצונו של אלוהים, הם חייבים להתייצב בפני אלוהים בסופו של דבר במהלך שלב העבודה הסופי הזה. אם תהיה לכם התשתית של חוויית שלב העבודה הזו, אך תמשיכו לנהות בעקבות אחרים, לא תוכלו לזכות במחילה, וסופכם יהיה בדיוק כמו סופו של פאולוס.

קטע מתוך "רק החתירה לאמת היא האמונה האמיתית באלוהים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

ישנה חשיבות עקרונית לכך שבהיותכם חסידי אל, כל מעשיכם יהיו בהתאם לדברי האל כיום: בין שאתם עוסקים בהיווכחות בחיים או בהגשמת רצונו של אלוהים, הכול צריך לסוב סביב דברי האל כיום. אם הדברים שאתה משתף ועוסק בהם אינם סבים סביב דברי האל כיום, הרי שדברי האל זרים לך ואין לך כלל את עבודתה של רוח הקודש. אלוהים רוצה בני אדם שילכו בעקבותיו. אין זה משנה עד כמה מופלאה וטהורה הייתה הבנתך בעבר, אלוהים אינו רוצה בה, ואם אינך מסוגל להניח בצד דברים כאלה, אזי הם יהוו מכשול אדיר להיווכחותך בעתיד. כל מי שמסוגל ללכת בעקבות האור הנוכחי של רוח הקודש הוא מבורך. בני האדם מעידני העבר הלכו גם כן בעקבות אלוהים, אך הם לא יכלו להמשיך ללכת עד ימינו. זו הברכה לאנשי אחרית הימים. אלה שיכולים לעקוב אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, ואשר מסוגלים ללכת בעקבות אלוהים, כך שהם מסוגלים ללכת לכל מקום אשר יוביל אותם אליו – אלה בני אדם שאלוהים בירך. אלה שאינם הולכים אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש לא נוכחו בעבודה של דברי האל, וגם אם הם יעבדו רבות, גם אם יסבלו סבל רב, וגם אם יתרוצצו אנה ואנה, אלוהים אינו מייחס חשיבות לדבר מכל אלה, והוא לא ישבח אותם. כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל העכשוויים נמצא בזרם של רוח הקודש. אלה שאינם מכירים את דברי האל העכשוויים נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, ואלוהים אינו משבח בני אדם כאלה. שירות המנותק מהאמירות של רוח הקודש בהווה הוא שירות למען הבשר ומבוסס על תפיסות, והוא אינו יכול להיות בהתאם לרצונו של אלוהים. אם בני האדם חיים בצל תפיסות דתיות, אזי הם אינם מסוגלים לעשות שום דבר שתואם את רצונו של אלוהים, ואפילו שהם משרתים את אלוהים, הם משרתים בצל הדמיון והתפיסות שלהם, והם לגמרי לא מסוגלים לשרת בהתאם לרצונו של אלוהים. מי שאינו מסוגל לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש אינו מבין את רצונו של אלוהים, ומי שלא מבין את רצונו של אלוהים אינו יכול לשרת את אלוהים. אלוהים רוצה שירות כלבבו. הוא אינו רוצה שירות ששייך לתפיסות ולבשר. אם בני האדם אינם מסוגלים לעקוב אחר שלבי עבודתה של רוח הקודש, הרי שהם חיים בצלן של תפיסות. השירות של בני אדם כאלה מפריע ומטריד, ושירות כזה מנוגד לאלוהים. ולפיכך, מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים אינו מסוגל לשרת את אלוהים. מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים בהכרח מתנגד לאלוהים ואינו מסוגל להיות תואם לאלוהים. "לעקוב אחר עבודתה של רוח הקודש" פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של ימינו, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. רק מי שעושה את כל זאת עוקב אחר עבודתה של רוח הקודש ומצוי בזרם של רוח הקודש. בני אדם כאלה לא רק מסוגלים לזכות בשבחים מאלוהים ולראות את אלוהים, אלא אף יכולים להכיר את טבעו של האל מתוך העבודה האחרונה של אלוהים, ויכולים להכיר את התפיסות של האדם ואת מרדנותו, את אופיו של האדם ואת מהותו, מעבודתו האחרונה של אלוהים. יתרה מזאת, הם מסוגלים להשיג שינוי הדרגתי בטבעם במהלך שירותם. רק בני אדם כאלה מסוגלים לזכות באלוהים, ואלה הם שבאמת ובתמים מצאו את הדרך האמיתית.

קטע מתוך "הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני אדם שמאמינים באלוהים צריכים לשמוע לאלוהים ולעבוד אותו. אסור לכם לרומם או להעריץ אף אדם. אינכם צריכים לתת את המקום הראשון לאלוהים, את המקום השני לאנשים שאתם מעריצים ואת המקום השלישי לעצמכם. אף אדם לא אמור לתפוס מקום בלבכם, ואסור לכם להתייחס לבני אדם – במיוחד את אלו שאתם מעריצים – כאל בעלי מעמד זהה לאלוהים וכאל שווים לו. אלוהים לא יסבול זאת.

קטע מתוך "עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש אנשים שלא מרוצים מהאמת ועל אחת כמה וכמה לא מרוצים מהמשפט. במקום זאת, הם מרוצים מעוצמה ומעושר. בני אדם כאלה נחשבים לרודפי שררה. הם מחפשים אך ורק זרמים בעלי השפעה בעולם וכמרים ומורים שהוכשרו בסמינרים. אף על פי שקיבלו את דרך האמת, הם ממשיכים להיות ספקנים ואינם מסוגלים להקדיש את עצמם לחלוטין. הם מדברים על הקרבה לאלוהים, אך עיניהם מתמקדות בכמרים ובמורים הגדולים, ואת המשיח הם משליכים הצדה. לבם נוהה אחרי תהילה, הון וכבוד. הם לא מאמינים כלל שאדם כה קטן מסוגל לכבוש אנשים רבים כל כך, ושאדם כה חסר חשיבות מסוגל לעשות בני אדם למושלמים. הם לא מאמינים כלל שהאפסים האלה, החיים באבק ובין ערימות אשפה, הם העם הנבחר של אלוהים. הם מאמינים שאם בני אדם כאלה היו מושאי הישועה של אלוהים, השמיים והארץ היו מתהפכים וכולם היו צוחקים בלי סוף. הם מאמינים שאם אלוהים בחר באפסים כאלה לעשותם למושלמים, בני האדם הדגולים האלה יהפכו לאלוהים עצמו. נקודות המבט שלהם נגועות בחוסר אמונה. למעשה, לא רק שהם לא מאמינים, אלא שהם פשוט בהמות מגוחכות. זאת משום שהם מעריכים רק מעמד, יוקרה, ועוצמה. מה שהם מעריכים באמת הם קבוצות וזרמים גדולים. אין להם עניין בכל מי שהמשיח מוביל את דרכו. הם פשוט בוגדים שהפנו את גבם למשיח, לאמת ולחיים.

אתם לא מעריצים את הענווה של המשיח, אלא את אותם רועי שווא שמעמדם רם ונישא. אתם לא אוהבים את חביבותו או את חוכמתו של המשיח, אלא את אותם פוחזים המתפלשים בתועבות העולם. אתם צוחקים לנוכח כאבו של המשיח, שאין לו מקום להניח את ראשו, אך מעריצים את אנשי הגוויות האלה הצדים מנחות וחיים חיי הוללות. אתם לא מוכנים לסבול עם המשיח, אך הולכים בשמחה לזרועותיהם הפתוחות של צוררי המשיח הפזיזים, על אף שהם מספקים לכם אך ורק בשר ודם, אותיות ושליטה. למרות זאת, לבכם נמשך אליהם, אל המוניטין שלהם, אל מעמדם, אל השפעתם ואל סמכותם. אתם ממשיכים, עם זאת, להחזיק בעמדה ממנה קשה לכם לבלוע את עבודתו של המשיח ואינכם מוכנים לקבל אותה. זו הסיבה שאני אומר שחסרה לכם האמונה של הכרה במשיח. הסיבה היחידה שהלכתם בעקבותיו עד היום היא שלא הייתה לכם ברירה. בלבכם תמיד נישאות תמונות נשגבות; אינכם יכולים לשכוח את הדברים והמעשים שלהן, ולא את דבריהן וידיהן רבי העוצמה. בלבכם הן לעולם עליונות ומלאות גבורה. אבל לא כך נראה בעיניכם המשיח של היום. הוא לעולם חסר חשיבות בלבכם, ולעולם לא ראוי ליראה. זאת מפני שהוא יותר מדי רגיל, משום שהשפעתו מעטה מדי ומשום שכלל אינו נשגב.

בכל מקרה, אני אומר שכל מי שלא מעריך את האמת הוא חסר אמונה ובוגד באמת. המשיח לעולם לא יאשר בני אדם כאלה. האם זיהיתם כעת כמה חוסר אמונה יש בקרבכם, וכמה בגידה במשיח? אני מפציר בכם: מכיוון שבחרתם בדרך האמת, עליכם להתמסר בלב שלם – אל תפסחו על שתי הסעיפים ואל תהיו חצויים. עליכם להבין שאלוהים לא שייך לעולם או לבן אדם יחיד, אלא לכל מי שמאמין באלוהים באמת, לכל מי שעובד אותו ולכל מי שמסור ונאמן לו.

קטע מתוך "האם אתם מאמינים באלוהים באמת?" ב'הדבר מופיע בבשר'

עדיף שבני האדם האלה, שאומרים שהם חסידי האל, יפקחו את עיניהם ויביטו היטב כדי לראות במי הם מאמינים בדיוק: האם אתם באמת מאמינים באלוהים, או שמא זהו השטן? אם אתם יודעים שאמונתכם אינה באלוהים אלא באלילים שלכם עצמכם, מוטב שלא תטענו שאתם מאמינים. אם באמת אינכם יודעים במי אתם מאמינים, מוטב שלא תטענו שאתם מאמינים. אמירה כזו היא חילול קודש! אף אחד לא מכריח אתכם להאמין באלוהים. אל תאמרו שאתם מאמינים בי, שמעתי מספיק מילים כאלה לפני זמן רב ואני לא רוצה לשמוע אותן שוב, מפני שהדבר שאתם מאמינים בו הוא האלילים שבלבכם והנחשים המקומיים שבקרבכם. בני האדם שתמיד נדים בראשיהם באי שביעות רצון כשהם שומעים את האמת ומחייכים מאוזן לאוזן בכל פעם שהם שומעים דיבורים על מוות, הם צאצאיו של השטן וכולם יסולקו. יש בכנסייה בני אדם רבים ללא כל יכולת הבחנה, וכאשר מתרחשת הונאה, הם מתייצבים באופן בלתי צפוי לצדו של השטן. הם אפילו נעלבים כאשר קוראים להם משרתי השטן. יהיו שיאמרו שאין להם כל יכולת הבחנה, אך הם תמיד עומדים בצד המנוגד לאמת. אף פעם אינם עומדים בצד של האמת ברגע הקריטי, ולעולם אינם קמים לסנגר על האמת. האם באמת אין להם יכולת הבחנה? מדוע הם עומדים לצדו של השטן באופן בלתי צפוי? מדוע לעולם אינם אומרים אף מילה הוגנת או סבירה למען האמת? האם המצב הזה באמת נובע מבלבול רגעי שלהם? ככל שיש לאדם פחות יכולת הבחנה, כך הוא פחות מסוגל לעמוד בצד של האמת. מה זה מוכיח? האין זה מוכיח שבני האדם חסרי יכולת ההבחנה אוהבים רוע? האין זה מוכיח שהם צאצאים נאמנים של השטן? מדוע הם תמיד מסוגלים לעמוד לצדו של השטן ולדבר בשפתו? כל מילה וכל מעשה שלהם, ואף הבעות פניהם, מוכיחים היטב שהם לא אוהבים את האמת בשום אופן, אלא שהם בני אדם שמתעבים את האמת. העובדה שהם יכולים לעמוד לצדו של השטן מעידה על כך שהשטן באמת אוהב את השדים העלובים האלה, שנלחמים למען השטן כל חייהם. האין העובדות האלה ברורות לגמרי? אם אתם באמת אוהבים את האמת, מדוע אינכם מסוגלים להעריך כלל את בני האדם שמנהיגים את האמת, ומדוע אתם נוהים אחרי אלה שלא מנהיגים את האמת ברגע שהם מעיפים בכם מבט? איזו מין בעיה היא זו? לא אכפת לי אם יש לכם יכולת הבחנה או לא, לא אכפת לי כמה יקר המחיר ששילמתם, לא אכפת לי כמה אדירים כוחותיכם, ולא אכפת לי אם אתם נחשים מקומיים או המנהיגים נושאי הדגל. אם כוחותיכם אדירים, הסיבה היחידה לכך היא שאתם נעזרים בעוז ידו של השטן. אם יוקרתכם רבה, הסיבה היחידה לכך היא שיש סביבכם יותר מדי בני אדם שלא מנהיגים את האמת. אם לא סולקתם, הסיבה לכך היא שכעת לא הזמן לעבודת הגירוש, אלא הזמן לעבודת הסילוק. אין בהילות לגרש אתכם כעת. אני רק מחכה לבוא היום אחרי שתסולקו, ובו אעניש אתכם. כל מי שלא מנהיג את האמת יסולק!

קטע מתוך "אזהרה למי שלא מנהיג את האמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 3. הסיבה לכך שכל שלב חדש בעבודתו של אלוהים נתקל בהתרסה וגינוי פרועים מצד העולם הדתי, ושורשו של העניין הזה

הבא: 5. ההשלכות של כניעה בפני ההונאה והשליטה של הפרושים וצוררי המשיח של עולם הדת, ואם אלוהים יכול להושיע אדם כזה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה