אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

המגילה שפתח השה

  • 1
  • 2
  • 3

חלק ב'

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות

(קטעים נבחרים)

  • 1
  • 2
  • 3