שאלה 9: בעידן החסד, אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לשמש קורבן חטאת למען האנושות ולגאול אותה מחטא. באחרית הימים אלוהים התגלם שוב כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט שלו על מנת לטהר את האדם באופן יסודי ולהושיע אותו. אם כך, מדוע אלוהים צריך להתגלם פעמיים כבשר ודם כדי לעשות את העבודה של הושעת האנושות? ומה החשיבות האמיתית של כך שאלוהים מתגלם פעמיים כבשר ודם?

תשובה:

מדוע אלוהים צריך להתגלם פעמיים כבשר ודם כדי להושיע את האנושות? דבר אחד צריך להיות לנו ברור: בכל הנוגע להושעת האנושות, יש משמעות עמוקה לשתי התגלמויותיו של אלוהים. עבודת ההושעה, בין אם מדובר בגאולה או בשפיטה ובטיהור של אחרית הימים, אינה יכולה להיעשות על ידי אדם, ולכן על אלוהים להתגלם כבשר ודם ולעשות בעצמו את העבודה. בעידן החסד, אלוהים התגלם כישוע אדוננו. כלומר, רוח האלוהים עטתה גוף גשמי מקודש וטהור מכל חטא. הגוף הזה נצלב כדי לשמש כקורבן חטאת שבזכותו נגאלו בני האדם מסאת חטאיהם. כולנו מבינים את זה. אך באשר לשובו של ישוע אדוננו באחרית הימים, מדוע הוא מתגלם כבר האנוש כדי להופיע ולעבוד? לרבים קשה להבין את זה. אם האל הכול יכול לא היה מסביר היבט זה של האמת וחושף את פשר התעלומה הזאת, איש לא היה מבין את האמת הזאת. בואו נראה מה בדיוק אמר האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "ההתגלמות הראשונה נועדה לגאול את האדם מחטא באמצעות גופו של ישוע, כלומר ההתגלמות הושיעה את האדם מהצלב, אך הטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. ההתגלמות השנייה לא נועדה עוד לשמש כקורבן חטאת, אלא כדי להושיע לחלוטין את מי שנגאל מחטא. הדבר נעשה כדי שמי שנמחל לו יוכל להיגאל מחטאיו, להיטהר לגמרי ולהשיג שינוי בטבעו, וכך להשתחרר מהשפעת החושך של השטן ולשוב לעמוד בפני כס המלכות של אלוהים. רק כך האדם יכול להתקדש באופן מלא. אלוהים החל בעבודת הישועה בעידן החסד, לאחר שעידן החוק בא אל סופו. רק באחרית הימים, לאחר שאלוהים יטהר את האנושות לגמרי על ידי עשיית עבודת השיפוט והייסורים של האדם על מרדנותו, אלוהים יסיים את עבודת הישועה שלו ויזכה במנוחה. לפיכך, בשלושת שלבי העבודה, אלוהים התגלם כבשר ודם רק פעמיים כדי לבצע בעצמו את עבודתו בקרב בני האדם. הסיבה לכך היא שרק אחד משלושת שלבי העבודה נועד להנחות את האדם בחייו, ואילו השניים האחרים הם עבודת הישועה. רק כשאלוהים יתגלם כבשר ודם הוא יכול לחיות לצד בני האדם, לחוות את סבלות העולם ולחיות כגוף בשר ודם רגיל. רק כך הוא יכול לספק לאדם שנברא על ידו את הדבר המעשי שהוא זקוק לו. האדם זוכה מאלוהים לישועה מלאה בזכות התגלמותו של אלוהים, ולא ישירות כתוצאה מתפילותיו לשמיים. זאת מכיוון שהאדם הוא בשר ודם. האדם לא מסוגל לראות את רוח האל, כל שכן להתקרב אליה. האדם יכול להתרועע רק עם אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. רק דרכו האדם יכול להבין את כל המילים והאמיתות ולזכות בישועה מלאה. די בהתגלמות השנייה כדי להיפטר מחטאי האדם ולטהר את האדם לחלוטין. לפיכך, ההתגלמות השנייה תביא לקצה את עבודתו של אלוהים כבשר ודם ותשלים את חשיבות התגלמותו של אלוהים. לאחר מכן, עבודתו של אלוהים כבשר ודם תגיע לסופה המוחלט. לאחר ההתגלמות השנייה, הוא לא יתגלם עוד כבשר ודם למען עבודתו. זאת משום שכל ניהולו יסתיים. באחרית הימים, התגלמותו תזכה באופן מלא בעמו הנבחר, וכל בני האדם יחולקו באחרית הימים על פי סוגם. הוא לא יעשה עוד את עבודת הישועה ולא ישוב להיות בשר ודם כדי לבצע עבודה כלשהי" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"כשישוע עשה את עבודתו, הידע של האדם לגביו היה עדיין מעורפל ולא ברור. האדם האמין תמיד שהוא בן דוִד והכריז עליו כנביא גדול והאדון המיטיב שגאל את האדם מחטאיו. היו כאלה שנרפאו על סמך אמונה כשהם רק נגעו בשולי בגדו. העיוורים הצליחו לראות, ואפילו המתים היו יכולים לשוב לחיים. אולם האדם לא יכול היה לגלות את הטבע השטני המושחת המושרש עמוק בתוכו והוא לא ידע איך לסלקו. האדם זכה לחסד רב, כגון שלווה ואושר של הבשר והדם, ברכה לכל המשפחה על סמך אמונתו של אחד מבניה, ריפוי מחלות וכו'. היתר היו מעשיו הטובים של האדם ומראהו ירא השמיים. אם האדם יכול היה לחיות על סמך זאת, הוא נחשב למאמין טוב. רק מאמינים כאלה יכולים היו להיכנס לשמיים לאחר מותם, ופירוש הדבר היא שהם זכו בישועה. אולם במהלך חייהם, הם לא הבינו כלל את דרך החיים. הם רק חטאו ואחר כך התוודו, במעגל תמידי ללא שום נתיב לעבר שינוי טבעם. כזה היה מצבו של האדם בעידן החסד. האם האדם זכה לישועה מלאה? לא! לפיכך, לאחר שהשלב הזה הושלם, נותרה עדיין עבודת השיפוט והייסורים. השלב הזה מטהר את האדם באמצעות דבר האל כדי להעניק לו נתיב לצעוד בו. השלב הזה לא היה נושא פרי ולא היה בעל משמעות אילו המשיך בגירוש שדים, מפני שאופיו החוטא של האדם לא היה מסולק, והאדם היה מסתפק במחילה על חטאים בלבד. באמצעות קורבן החטאת, נמחל לאדם על חטאיו, משום שעבודת הצליבה כבר באה לקצה ואלוהים גבר על השטן. אולם טבעו המושחת של האדם נותר עדיין בתוכו, והאדם יכול עדיין לחטוא ולהתנגד לאלוהים. אלוהים לא זכה באנושות. לכן, בשלב העבודה הזה, אלוהים משתמש בדברו כדי לחשוף את טבעו השטני של האדם ומבקש מהאדם לנהוג בהתאם לנתיב הנכון. השלב הזה משמעותי יותר מן השלב הקודם, והוא אף נושא פירות רבים יותר, משום שכעת דבר האל הוא זה שמקיים את חיי האדם ישירות ומאפשר לטבעו של האדם להתחדש לגמרי. זה שלב של עבודה יסודית יותר. לפיכך, ההתגלמות באחרית הימים השלימה את חשיבות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם וסיימה לגמרי את תוכנית הניהול של אלוהים לישועת האדם" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדברי האל הכול יכול אנו למדים שבעידן החסד אלוהים התגלם כבשר ודם בפעם הראשונה אך ורק כדי לעשות את עבודת הגאולה, ושהוא השתמש בצליבה כקורבן חטאת שנועד לגאול את בני האדם מסאת חטאיהם ולשחרר אותם מהקללות ומההרשעות הנובעות מן החוק. התבקשנו רק להתוודות על חטאינו ולהתחרט עליהם, ואז חטאינו נמחלו. לאחר מכן נוכל ליהנות משפע החסד והאמת. זוהי עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו, וזו המשמעות האמיתית של האמירה 'נושע בזכות אמונתו באלוהים'. הגם שישוע אדוננו מחל לנו על חטאינו, עלינו עדיין לחלץ עצמנו מכבלי החטא, כיוון שטבענו עדיין חוטא ושטני. הגם שהתוודינו על חטאינו בפני אלוהים וזכינו לסליחתו, איננו יודעים דבר אודות טבענו החוטא ועוד פחות מזה על טבענו המושחת, מצב חמור בהרבה מטבע חוטא. אנחנו מסוגלים לזהות את החטא בקרבנו רק כשמדובר בהפרה של החוק או כשמצפוננו נוקף אותנו, אך איננו מזהים את החטאים העמוקים יותר, חטאי ההתנגדות לאלוהים. למשל, איננו יודעים דבר אודות שורש התנגדותנו לאלוהים, או כיצד טבענו השטני בא לידי ביטוי, כיצד אופיינו השטני נוצר, אילו רעלים של השטן קיימים בנו, מאין נובעים ההיגיון השטני של האדם או הפילוסופיה והחוקים השטניים שלו. ובכן, מדוע אין לאדם כל ידע אודות עניינים שטניים אלו? אם ידוע שישוע אדוננו מחל לבני האדם על חטאיהם, מדוע הם אינם יכולים לחלץ עצמם מכבלי הטבע החוטא, ומדוע הם אף ממשיכים לחטוא באותם החטאים? האם בני האדם באמת טהורים לאחר שחטאיהם נמחלו? זהו עניין מעשי מאוד שנראה שאף אחד בעידן החסד אינו מבין. גם אם בזכות אמונתנו באלוהים נמחלים חטאינו, אנו עדיין חוטאים בצורה בלתי מודעת, מתנגדים לאלוהים ובוגדים בו. אנו המאמינים יודעים זאת ממקור ראשון. למשל, אפילו לאחר ששמנו מבטחנו באלוהים, אנו ממשיכים לשקר, להיות גאוותנים, לבוז לאמת ולתמוך ברשע. אנו עדיין שחצנים, בוגדניים, אנוכיים וחמדניים. אנו לכודים, חסרי אונים, בטבעו המושחת של השטן. רבים עובדים ללא לאות עבור אלוהים, אך הם עושים זאת מתוך תקווה שיזכו בתגמול ויובאו אל מלכות השמיים. כאשר הם נהנים מחסדו של אלוהים, הם מאושרים ונחושים באמונתם באלוהים, אך ברגע שאסון או טרגדיה משפחתית מתרחשים, הם אינם מבינים את אלוהים כהלכה, מאשימים אותו ואף מתכחשים לו ובוגדים בו. ברגע שעבודתו של אלוהים אינה תואמת את תפיסותיהם ואשליותיהם, הם נוהגים כפרושים הצבועים, מתנגדים לאלוהים ומגנים אותו. האם יש לכם ניסיון ממקור ראשון באשר לדברים שאני מדבר עליהם? מה כל זה מוכיח? זה מוכיח שלמרות שקיבלנו את ישועתו של ישוע אדוננו ונמחלו לנו חטאינו, זה לא אומר שהשתחררנו לחלוטין מן החטא ושעכשיו אנו טהורים. זה בוודאי לא אומר שהפכנו לאנשי אלוהים ונפלנו בנחלתו. לכן, כאשר ישוע אדוננו שב כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים, רבים בעולם הדתי שופטים אותו, מגנים אותו ומחללים את שמו. הם מצהירים עליו ברבים כאויבם, וצולבים אותו שוב. האם ייתכן שאלו שמוקיעים את אלוהים ומתנגדים לו יינשאו אל מלכות השמיים רק מכיוון שחטאיהם נמחלו? האם אלוהים יוכל להרשות לכוחות רשע אלו המתנגדים לאלוהים להיכנס אל מלכות השמיים? האם אלוהים יעלה את צוררי המשיח האלו, שונאי האמת האלו, אל מלכות השמיים? כפי שאתם רואים, למרות שנמחלים לנו חטאינו בזכות אמונתנו בישוע, לא השתחררנו לחלוטין מכבלי החטא ומההשפעות השטניות ובוודאי שלא נפלנו בנחלתו של אלוהים והפכנו לאנשי אלוהים. לכן, אם אנו שואפים להיפטר מן החטא ולזכות בטיהור, ליפול בנחלתו של אלוהים לגמרי, עלינו לעבור טיהור יסודי ולהיוושע בזכות עבודתה של התגלמותו השנייה של אלוהים.

המושג שיש לנו אודות עבודת הישועה של אלוהים הוא פשטני מדי. נדמה לנו שברגע שנמחלו חטאיהם של בני האדם, כבר אין בעיות, ושהדבר היחידי שנשאר לעשות הוא לחכות לכך שישוע יישא אותנו אל מלכות השמיים. עד כמה בני האדם המושחתים תמימים וילדותיים! עד כמה מגוחכות תפיסותיה ואשליותיה של האנושות המושחתת! האם החטא היה הבעיה היחידה שניחתה על בני האדם לאחר שהשטן השחית אותם? מהו שורשם של חטאי האדם? מהו החטא? מדוע אלוהים מתעב אותו? עד היום, איש אינו מבין זאת כהלכה. השטן השחית את בני האדם מן היסוד. עד כמה עמוקה שחיתותם? זה לא ברור לאיש. אתם מסכימים איתי? האמת אודות שחיתותם העמוקה של בני האדם נגלתה לעין כול בעת צליבתו של ישוע אדוננו. העובדה שבני אדם היו מסוגלים לצלוב את ישוע אדוננו הרחום, שהשמיע אמת כה רבה, הוכיחה באמת שבני האדם הפכו לצאצאי השטן, לנצר לשטן ושהם איבדו כליל את אנושיותם. לא נותר בהם ולו שמץ של היגיון בריא או מצפון. מי מבין בני האדם עדיין ניחן באנושיות רגילה? האם התנגדותם ועוינותם של בני האדם לאלוהים לא מצביעה על כך שבני האדם הגיעו לנקודה שבה זה הם או אלוהים, נקודה שבה כבר אין ליישב בינם לבין אלוהים? האם באמת ניתן לפתור את הבעיה הזאת באמצעות מחילה על חטאיהם? מי יכול לערוב לכך שאם יימחלו חטאיהם, בני האדם לא יתנגדו לאלוהים ולא יתייחסו אליו כאל אויבם? איש לא יכול להבטיח את זה! ניתן למחול על חטאי בני האדם, אך האם אלוהים יכול למחול על טבעו של האדם? טבע המתנגד לאלוהים? האם אלוהים יכול למחול על הטבע השטני של בני האדם? ובכן, כיצד אלוהים מיישב את אותם הדברים השייכים לשטן? ללא ספק, אלוהים משתמש בשפיטה ובייסורים. ניתן לומר שבני האדם המושחתים לא היו נכבשים ללא השפיטה והייסורים הצודקים של אלוהים, ושהם בוודאי לא היו משתטחים על הקרקע בתחושת השפלה עמוקה. זו הסיבה העיקרית לכך שאלוהים חייב להתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה. רבים מטילים ספק לגבי התגלמותו של אלוהים לשם עשיית את עבודת השפיטה באחרית הימים, ולרבים יש תפיסות בנושא. מדוע זה כך? זה מפני שהם אינם רואים את המצב לאשורו, את שחיתותם המוחלטת של בני האדם. כתוצאה מכך, הם לא מבינים כלל את משמעותה של עבודת השפיטה שעושה אלוהים באחרית הימים. הם נאחזים בתפיסותיהם ואינם מחפשים או חוקרים את דרך האמת. כיצד ייתכן שהם יקבלו את עבודתו של אלוהים ויישמעו לה בצורה זו?

אנו בני האדם איננו מסוגלים להבין עד כמה עמוקה המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים. לכן, באשר לשאלות מדוע אלוהים התגלם פעמיים כבשר ודם ומהי משמעותן של שתי ההתגלמויות, באשר להיבט זה של האמת, בואו נקרא מספר קטעים מדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר, "משמעותה של ההתגלמות היא שאלוהים מופיע כבשר ודם ובא לעבוד בקרב בני האדם שהוא ברא בצלם בשר ודם. לפיכך, כדי שאלוהים יתגלם כבשר ודם, עליו להיות תחילה בשר ודם בעלי אנושיות רגילה. זו הדרישה המוקדמת הבסיסית ביותר. למעשה, ההשלכה של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם היא שאלוהים חי ועובד כבשר ודם. אלוהים בעצם מהותו הופך לבשר ודם – הופך לאדם" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אנושיותו קיימת למען מהותו הגשמית. לא ייתכנו בשר ודם ללא אנושיות, ואדם ללא אנושיות הוא לא בן אנוש. כך, אנושיות בשרו של אלוהים היא תכונה פנימית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. האמירה ש'כאשר אלוהים מתגלם כבשר ודם הוא כולו אלוהי וכלל לא אנושי', היא חילול הקודש, מפני שזו עמדה בלתי אפשרית שמפרה את עקרון ההתגלמות כבשר ודם" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"יהיו אשר יהיו העידן והמקום שבהם אלוהים מתגלם כבשר ודם, עקרונות עבודתו כבשר ודם נותרים בעינם. הוא לא יכול להתגלם כבשר ודם אך להתעלות על הבשר והדם כדי לעבוד. יתרה מכך, הוא לא יכול להתגלם כבשר ודם אך לא לעבוד באנושיות הרגילה של הבשר והדם. אחרת, משמעות התגלמותו של אלוהים תתפוגג ותהיה ללא כלום והמילים 'הדבר היה לבשר' יהיו חסרות משמעות לחלוטין. יתרה מזאת, רק האב שבשמיים (רוח האל) יודע על התגלמותו של אלוהים, ואף אחד מלבדו לא יודע על כך, גם לא הבשר והדם עצמם ולא שליחי השמיים. לפיכך עבודתו של אלוהים כבשר ודם רגילה עוד יותר ומסוגלת להדגים טוב יותר שאכן, הדבר היה לבשר. 'הבשר' פירושו אדם רגיל ושגרתי" ("תעלומת ההתגלמות (1)" ב'הדבר מופיע בבשר').

"חשיבותה של התגלמות כבשר ודם היא בכך שאדם רגיל מבצע את עבודתו של אלוהים עצמו. כלומר אלוהים מבצע את עבודתו האלוהית באנושיות, ועל ידי כך הוא מביס את השטן. התגלמות כבשר ודם פירושה שרוח האל הופכת לבשר ודם, כלומר אלוהים הופך לבשר ודם. העבודה שהוא עושה כבשר ודם היא עבודתה של רוח הקודש שמתממשת כבשר ודם ומתבטאת כבשר ודם. אף אחד מלבד אלוהים כבשר ודם לא יכול להשלים את כהונתו של אלוהים בהתגלמותו. כלומר רק התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, האנושיות הרגילה הזו – ואף אחד מלבדה – יכולה להביא לידי ביטוי את העבודה האלוהית. ...העובדה שהייתה לו אנושיות רגילה מוכיחה שהוא היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. העובדה שהוא עבר תהליך גדילה אנושי רגיל מוסיפה ומדגימה שהוא היה בשר ודם רגילים. יתרה מזאת, עבודתו מהווה הוכחה מספקת לכך שהוא היה דבר האל ורוח האל בהתגלמותם כבשר ודם. אלוהים מתגלם כבשר ודם משום צורכי העבודה. במילים אחרות, השלב הזה של העבודה צריך להיעשות כבשר ודם, באנושיות רגילה. זהו התנאי המקדים ל'דבר המתגלם בבשר' ול'דבר המופיע בבשר', וזה והסיפור האמיתי מאחורי שתי ההתגלמויות של אלוהים" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"מדוע אני אומר שמשמעותה של ההתגלמות לא הושלמה בעבודתו של ישוע? מפני שהדבר לא נהיה בשר באופן מלא. מה שישוע עשה היה רק חלק אחד מעבודתו של אלוהים כבשר ודם. הוא עשה רק את עבודת הגאולה ולא עשה את עבודת הזכייה באדם באופן מלא. לכן, אלוהים התגלם כבשר ודם פעם נוספת באחרית הימים. גם השלב הזה בעבודה נעשה כבשר ודם רגילים בידי בן אנוש רגיל לחלוטין שאנושיותו לא נעלה כלל ועיקר. במילים אחרות, אלוהים הפך לבן אנוש שלם, וזה אדם שזהותו היא זהות אלוהים – אדם שלם, גוף בשר ודם שלם, שמבצע את העבודה" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

דברי האל הכול יכול חושפים את המשמעות של ההתגלמות ואת התעלומה הכרוכה בה. כאשר אנו קוראים את דברי האל הכול יכול, אנו לומדים שהתגלמות היא בעצם רוח האלוהים העוטה בשר ודם והופכת לאדם רגיל ונורמלי כדי לעשות את עבודתו של אלוהים עצמו. לאלוהים בהתגלמותו צריכה להיות אנושיות רגילה. עליו לעבוד ולדבר מתוך אנושיות רגילה. אפילו כאשר הוא מחולל ניסים, עליו לחולל אותם מתוך אנושיות רגילה. הופעתו החיצונית של אלוהים בהתגלמותו נראית רגילה. נראה שהוא עושה את עבודתו כאדם רגיל וממוצע. אלמלא הייתה לו אנושיות רגילה, ואלמלא הוא עבד מתוכה, הוא לא היה התגלמותו של אלוהים. ההתגלמות משמעה שרוח האלוהים מתממשת בגוף גשמי. מתוך אנושיות רגילה הוא משמיע את האמת ועושה את עבודתו של אלוהים עצמו, גואל ומושיע את האנושות. זוהי משמעותה של ההתגלמות. עכשיו, מהי משמעותן של שתי ההתגלמויות של אלוהים? המשמעות בראש ובראשונה היא ששתי ההתגלמויות של אלוהים השלימו את משמעותה של ההתגלמות, הגשימו את עבודת הדבר המופיע בבשר והשלימו את תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות. זוהי משמעותן של שתי ההתגלמויות של אלוהים. צריך להיות ברור לכולנו שמטרתה של ההתגלמות הראשונה של אלוהים הייתה לעשות את עבודת הגאולה ולסלול את הדרך לעבודת השפיטה באחרית הימים. לכן, התגלמותו הראשונה של אלוהים לא השלימה את משמעות ההתגלמות. המטרה של התגלמותו השנייה של אלוהים היא לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים ולחלץ את בני האדם כליל מאחיזתו של השטן, לשחרר את האנושות מטבעה השטני ומהשפעת השטן כדי שהם יוכלו לשוב אל אלוהים וליפול בנחלתו. האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, השמיע את כל האמת הדרושה כדי לטהר ולהושיע את האנושות, השלים את כל עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, והשמיע את כל שעל אלוהים להשמיע כהתגלמות בשר ודם. רק משעשה זאת הוא השלים את עבודת הדבר המופיע בבשר. בואו נקרא עוד שני קטעים מהאל הכול יכול. האל הכול יכול אומר, "אלוהים ישתמש במילים כדי לכבוש את התבל. הוא יעשה זאת לא בהתגלמותו כבשר ודם, אלא בשימוש באמירות האל אשר יתגלמו כבשר ודם כדי לכבוש את כל בני האדם בתבל כולה. זוהי ההתגלמות היחידה של הדבר בבשר ודם זוהי הופעתו היחידה של הדבר כבשר ודם. ייתכן שנדמה לבני האדם שאלוהים לא ביצע עבודה רבה – אך כל מה שאלוהים צריך לעשות הוא לומר את דבריו, ובני האדם ישתכנעו לחלוטין וירחשו יראה כלפיו. ללא עובדות, אנשים צועקים וצורחים; לנוכח דברי האל, הם משתתקים. אלוהים בוודאי יבצע עובדה זו, מפני שזוהי תוכניתו של אלוהים מימים ימימה: ביצוע עובדת ירידת דברי האל ארצה" ("מלכות אלף השנים הגיעה" ב'הדבר מופיע בבשר'). "שלב העבודה הזה מימש את המשמעות הפנימית של 'הדבר נהיה בשר', העניק משמעות עמוקה יותר ל'הדבר היה עם אלוהים, ואלוהים היה הדבר', ומאפשר לכם להאמין באופן יציב במילים 'בראשית היה הדבר'. כלומר בעת הבריאה, אלוהים התאפיין בדברים, דבריו היו איתו והיו בלתי נפרדים ממנו, והעידן האחרון מבהיר אף יותר את העוצמה והסמכות של דבריו, ומאפשר לאדם לראות את כל דבריו – לשמוע את כל דבריו. זוהי העבודה של העידן האחרון. עליכם לדעת את הדברים האלה באופן מעמיק. העניין הוא לא להכיר את הבשר והדם אלא להכיר את בשרו ודמו של הדבר. זה לא מה שאתם צריכים לשאת עליו עדות, אלא מה שכולם צריכים לדעת. משום שזו עבודתה של ההתגלמות השנייה – והפעם האחרונה שאלוהים יתגלם כבשר ודם – היא משלימה לחלוטין את חשיבותה של ההתגלמות, מבצעת ומפיקה את כל עבודתו של אלוהים כבשר ודם, ומביאה את התקופה של אלוהים כבשר ודם לסופה" ("נוהג (4)" ב'הדבר מופיע בבשר'). שתי התגלמויותיו של אלוהים משלימות את מלוא עבודתו של אלוהים בהתגלמותו, היינו את עבודתו של אלוהים שעניינה ישועתו המלאה של האדם. לפיכך, אלוהים לא יתגלם שוב בעתיד. לא תהיה פעם שלישית או רביעית, היות שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבר הושלמה. זוהי הכוונה מאחורי האמירה שאלוהים התגלם כבשר ודם פעמיים כדי להשלים את משמעותה של ההתגלמות.

אלוהים התגלם כבשר ודם פעמיים כדי להשלים את משמעותה של ההתגלמות. לאלה שעדיין לא התנסו בעבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים קשה להבין זאת. אלו שרק חוו את עבודת הגאולה בעידן החסד, יודעים שישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו, אך מעטים מבינים שעבודתו של ישוע אדוננו הייתה מוגבלת לגאולה בלבד, ושהוא לא סיים את עבודת הדבר המופיע בבשר. כלומר, ישוע אדוננו לא השמיע את מלוא האמת אודות הישועה המלאה שאלוהים בהתגלמותו מעניק לאנושות. אם כן, ישוע אדוננו אמר: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). עכשיו ישוע אדוננו שב לגוף בשר ודם כבר האנוש. הוא האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים. הוא נמצא כאן ועושה את עבודת השפיטה החל מבית האל. הוא משמיע את כל האמת שתטהר ותושיע את האנושות, את האמת הכלולה בספר "הדבר מופיע בבשר". אלוהים בהתגלמותו מדבר בפעם הראשונה מתוך זהותו של אלוהים אל כל התבל. הוא משמיע את דבריו ברבים. הוא מודיע בפומבי על פרטי תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות. הוא מבטא את רצון האלוהים ואת דרישותיו מהאנושות בכללותה, ומודיע על יעדם של בני האדם.

בואו נראה כיצד מסביר זאת האל הכול יכול. "אפשר לומר שזו הפעם הראשונה מאז הבריאה שאלוהים פונה לאנושות כולה. אלוהים לא דיבר בעבר אל האנושות שנבראה בכזה פירוט ובכזו שיטתיות. כמובן, זו הייתה גם הפעם הראשונה שבה הוא דיבר אל האנושות כל כך הרבה ולמשך זמן כה רב. לא היה לכך כל תקדים. בנוסף לכך, האמירות האלה היו הטקסט הראשון שאלוהים ביטא בקרב האנושות שבו הוא חשף את בני האדם, הנחה אותם, שפט אותם ודיבר אליהם מלב אל לב. אלה גם היו האמירות הראשונות שבהן אלוהים אפשר לבני האדם להכיר את עקבות רגליו, את המקום שבו הוא שוכן, את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים מה שאלוהים הינו, את מחשבותיו של אלוהים ואת דאגתו לאנושות. אפשר לומר שאלה היו האמירות הראשונות שאלוהים אי-פעם אמר לאנושות מהרקיע השלישי מאז הבריאה, ושזו הפעם הראשונה שבה אלוהים השתמש בזהותו הטבעית כדי להופיע ולבטא את קול לבו לאנושות בתוך דבריו" (מבוא ל'דברי האל לתבל כולה' ב'הדבר מופיע בבשר').

"זאת מכיוון שאני מביא לעולם את סופה של האנושות, ומהשלב הזה ואילך, אני חושף את טבעי כולו בפני האנושות, כך שכל מי שמכיר אותי וכל מי שלא מכיר אותי יזכו במראה מלבב ויראו שאכן באתי אל העולם האנושי, אל פני האדמה, שעליה הדברים פורים ורבים. זו התוכנית שלי, וזה ה'ווידוי' היחיד שלי מאז שבראתי את האנושות. הייתי רוצה שתוכלו להסב את מלוא תשומת לבכם לכל מהלך שלי, משום שהמטה שלי קרב שוב אל האנושות, ואל כל מי שמתנגד אליי" ("הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם" ב'הדבר מופיע בבשר').

יש אנשים שלא מבינים ששתי ההתגלמויות של אלוהים נועדו להשלים את משמעותה של ההתגלמות, מכיוון שחסר להם ניסיון. כשהם שומעים על זה, הם פשוט לא מבינים. כעת, בואו ניכנס לפרטי העבודה שנעשית במהלך שתי התגלמויותיו של אלוהים. במהלך התגלמותו הראשונה, אלוהים עשה את עבודת הגאולה והציג ניסים רבים. הוא האכיל חמשת אלפים איש בחמש כיכרות לחם ושני דגים בלבד. הוא הרגיע את הרוחות ואת הגלים במילה אחת בלבד. הוא הקים לתחייה את לזרוס. ישוע אדוננו גם צם ועמד בפיתויים במדבר במשך ארבעים יום. הוא הילך על פני הים ועוד. היות שגופו הגשמי של ישוע אדוננו חולל ניסים ועבר שינוי גדול על ראש ההר, בעינינו, בני האדם, על אף שישוע אדוננו התגלם כבשר ודם, היו בו עדיין יסודות על-טבעיים. הוא נבדל מהאדם הממוצע. ניסים התחוללו בכל מקום שבו הוא הופיע. כמו כן, ישוע אדוננו עשה רק שלב אחד בעבודה, את עבודת הגאולה. הוא רק השמיע את האמת הנוגעת לעבודת הגאולה, וביטא בעיקר את טבעו הרחום והאוהב של אלוהים. הוא לא השמיע את כל האמיתות הנוגעות לעבודת השפיטה וההושעה והוא לא הביע בפני בני האדם את טבעו הצודק והקדוש של אלוהים, שאין לפגוע בו. לפיכך, לא ניתן לומר שבהתגלמות הראשונה הושלמה משמעותה של ההתגלמות. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול, "ישוע עשה שלב של עבודה שעמד רק במהות של 'הדבר היה עם אלוהים': האמת של אלוהים הייתה עם אלוהים, ורוח האל הייתה עם הבשר והדם והייתה בלתי נפרדת ממנו, כלומר בשרו ודמו של אלוהים בהתגלמותו היו עם רוח האל, וזו הוכחה גדולה יותר לכך שישוע בהתגלמותו כבשר ודם היה ההתגלמות הראשונה של אלוהים" ("נוהג (4)" ב'הדבר מופיע בבשר'). התגלמותו של אלוהים באחרית הימים נבדלת מההתגלמות הראשונה. בהתגלמות השנייה אלוהים אינו מחולל ניסים. הוא בכלל לא על-טבעי. בהופעתו החיצונית הוא נראה כמו אדם רגיל ונורמלי. הוא עושה את עבודתו ואומר את דבריו באופן מעשי וריאליסטי בקרב בני האדם. הוא השמיע את האמת כדי לשפוט את בני האדם, לטהרם ולהביאם לידי שלמות. האל הכול יכול חשף את פשרן של כל התעלומות הנוגעות לתוכנית הניהול של אלוהים, וביטא את טבעו הצודק והקדוש של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת כל מה שאלוהים הינו, את רצון האלוהים ואת דרישותיו מבני האדם. הוא גם שפט וחשף את אופיו השטני של האדם ואת טבעו המושחת שמתנגדים לאלוהים, ובעשותו כן, הוא כבש את בני האדם, הביאם לידי שלמות, חשף אותם או סילק אותם מן הדרך, איש איש לסוגו. כל האמת שאלוהים מעניק לבני האדם באחרית הימים, נאמרת מתוך האנושיות הרגילה של גופו הגשמי. אין בכך דבר החורג מגדר הטבע. כל מה שאנו רואים הוא אדם רגיל המבטא את דברי אלוהים ועושה את עבודתו אך הדברים שאומר המשיח הם כולם האמת. גלומות בהם סמכות ועוצמה, והם מסוגלים לטהר ולהושיע את בני האדם. מדברי המשיח, השופטים וחושפים את האמת אודות שחיתותו של האדם ואת מהותה, אנו רואים כיצד אלוהים חודר אל הגרעין הפנימי של בני האדם כאשר הוא בוחן אותם, ועד כמה עמוקה הבנתו את בני האדם. בני האדם גם זוכים להכיר את טבעו הצודק והקדוש של אלוהים, שאין לפגוע בו. מנזיפותיו ומדברי התוכחה של המשיח, אנו נעשים מודעים לחמלתו של אלוהים כלפי בני האדם ולדאגתו להם. מהאופנים הרבים שבהם המשיח מדבר ועובד, אנו מתחילים להעריך את כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים, את הכוונות הכנות שמתוכן אלוהים עובד כדי להושיע את האנושות, את אהבת האמת של אלוהים לבני האדם ואת הישועה שהוא מעניק להם. מהאופן שבו המשיח מתייחס לכל בני האדם, העניינים והדברים, אנו לומדים כיצד העונג, הכעס, הצער והאושר שחווה אלוהים הם ממשויות של דברים חיוביים, וכיצד הם הביטוי לטבעו של אלוהים, הביטוי הטבעי של מהות חייו. מדברי המשיח ועבודתו, אנו רואים כיצד אלוהים הוא עליון ואדיר, כיצד הוא עניו ונחבא. אנו זוכים להבנה ולידע אמיתיים אודות טבעו המקורי ופניו האמיתיות של אלוהים, וזה גורם לנו לפתח צימאון לאמת ויראת אלוהים בלבנו, לאהוב את אלוהים ולהישמע לו באמת. כך משפיעים עלינו דבריה ועבודתה של התגלמותו השנייה של אלוהים. לא רק שדבריה ועבודתה של התגלמותו השנייה של אלוהים מאפשרים לבני האדם לחזות באלוהים ההופך בשר ודם, הם גם מאפשרים להם לחזות בדבר האלוהים המופיע בבשר. דברי אלוהים מגשימים את כל הדברים. הגוף הגשמי הרגיל והממוצע הזה הוא התגלמות רוח האמת. התגלמותו של אלוהים היא האמת, הדרך והחיים! הוא הופעתו של האל האחד והאמיתי! רק משהופיע האל הכול יכול ועבד, הושלמה משמעותה של ההתגלמות.

בואו נקרא עוד שני קטעים מדברי האל הכול יכול, כדי שנשיג הבנה ברורה אף יותר אודות האמת הזאת והתעלומה הזאת. האל הכול יכול אומר, "שלב העבודה הזה מימש את המשמעות הפנימית של 'הדבר נהיה בשר', העניק משמעות עמוקה יותר ל'הדבר היה עם אלוהים, ואלוהים היה הדבר', ומאפשר לכם להאמין באופן יציב במילים 'בראשית היה הדבר'" ("נוהג (4)" ב'הדבר מופיע בבשר'). "במהלך עידן המלכות, אלוהים בהתגלמותו אומר דברים כדי לכבוש את כל מאמיניו. זהו 'הדבר מופיע בבשר' – אלוהים בא באחרית הימים כדי לעשות את עבודתו, כלומר הוא בא להגשים את החשיבות האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הוא רק אומר דברים, ולעתים רחוקות יש הופעה של עובדות. זוהי עצם המהות של הדבר המופיע בבשר, וכשאלוהים בהתגלמותו אומר את דבריו, זוהי הופעתו של הדבר בבשר וזה הדבר המתגלם בבשר. 'בראשית היה הדבר, והדבר היה עם אלוהים, והדבר היה אלוהים, והדבר היה לבשר'. הדבר הזה (עבודת הופעתו של הדבר בבשר) הוא העבודה שאלוהים יגשים באחרית הימים, וזהו הפרק האחרון בכל תוכנית הניהול שלו. לכן אלוהים צריך לרדת אל פני האדמה ולבטא את דבריו בבשר. מה שנעשה היום, מה שייעשה בעתיד, מה שאלוהים יגשים, יעדו הסופי של האדם, בני האדם שיזכו בישועה, בני האדם שיושמדו, וכן הלאה – העבודה הזו שיש להשיג בסוף תוארה כולה בבירור, וכולה נועדה להגשים את החשיבות האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הצווים המנהליים והחוקה שנקבעו בעבר, בני האדם שיושמדו, בני האדם שיבואו למנוחה – על כל הדברים הללו להתגשם. זוהי העבודה העיקרית שמגשים אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים. הוא גורם לבני אדם להבין לאן שייכים בני האדם שאלוהים הועיד מראש ולאן שייכים אלה שאלוהים לא הועיד מראש, כיצד יסווגו עמו ובניו, מה יקרה לישראל, מה יקרה למצרים – בעתיד, כל אחד מהדברים האלו יוגשם. שלבי עבודתו של אלוהים מאיצים. אלוהים משתמש בדברו כאמצעי כדי לגלות לאדם מה ייעשה בכל עידן, מה יעשה אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים ומה הכהונה שעליו לבצע. כל הדברים האלה נועדו להגשים את משמעותו האמיתית של הדבר המופיע בבשר" ("דבר האל משיג הכל" ב'הדבר מופיע בבשר').

אני משוכנע שכולם מבינים מעט יותר כיצד שתי ההתגלמויות של אלוהים משלימות את משמעותה של ההתגלמות! כעת אנו מודעים לכך שעבודתו של אלוהים בהושיעו את האנושות מוגשמת באמצעות עבודת ההתגלמות. שלב העבודה שביצע ישוע אדוננו היה עבודת הגאולה. האמת שהוא השמיע הייתה מוגבלת מאוד, לכן גם לאחר שהתנסינו בעבודתו של ישוע אדוננו, הידע שלנו אודות אלוהים נותר מוגבל. האל הכול יכול בא כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים, והוא השמיע את מלוא האמת אודות שפיטתו הצודקת של אלוהים את שחיתותם של בני האדם. בכך מתאפשר לבני האדם לחזות בטבעו הפנימי של אלוהים ולהכיר את מהותו הצודקת והקדושה. לכן, אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים השלים לגמרי את עבודתו של אלוהים כבשר ודם. הוא השמיע את כל האמת שאלוהים אמור להשמיע כבשר ודם ובכך הוא הגשים במלואה את עובדת הדבר מופיע בבשר. כך משלימות שתי התגלמויותיו של אלוהים את משמעותה של ההתגלמות. שתי ההתגלמויות של אלוהים היו הכרחיות, והן משלימות זו את זו. לכן לא ניתן לומר שאלוהים יכול להתגלם רק פעם אחת כבשר ודם, או שהוא יתגלם שלוש או ארבע פעמים. היות ששתי ההתגלמויות של אלוהים כבר השלימו את עבודתו של אלוהים בהושעת האנושות, והשמיעו את כל האמת הדרושה להושעת האנושות שהן היו אמורות להשמיע שתי התגלמויותיו של אלוהים השלימו את משמעותה של ההתגלמות.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 8: אלוהים השתמש במשה כדי לעשות את העבודה של עידן החוק, לכן מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת המשפט שלו באחרית הימים? האם הוא באמת צריך להתגלם כבשר ודם כדי לעשות זאת בעצמו? ומהו ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו לבין האנשים שאלוהים משתמש בהם?

הבא: שאלה 10: בכתבי הקודש נכתב בבירור שהאדון ישוע הוא המשיח, בנו של אלוהים, וכל מי שמאמין באדון גם מאמין שהאדון ישוע הוא המשיח, בנו של אלוהים. עם זאת, אתם נושאים עדות לכך שהמשיח בהתגלמותו הוא התגשמות של אלוהים, ושהוא אלוהים עצמו. אז האם המשיח בהתגלמותו הוא באמת בנו של אלוהים או שמא הוא אלוהים עצמו?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

1. מהי כנסיי האל ומהן קבוצות דתיות

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "יֵשׁוּעַ נִכְנַס לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְגֵרֵשׁ אֶת כָּל הַמּוֹכְרִים וְהַקּוֹנִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה