המשמעות האמתית של ההתמרדות כנגד אלוהים

2019 אפריל 13

זנג יון שניאנג סיטי, מחוז ליאונינג

בעבר האמנתי ש"התמרדות כנגד אלוהים" משמעותה בגידה באלוהים, עזיבת הכנסייה או השתמטות מחובתו של אדם. חשבתי שהתנהגויות אלה מהוות התמרדות. לפיכך, בכל פעם ששמעתי על אנשים המתנהגים כך, הזכרתי לעצמי שאל לי למרוד באלוהים כפי שהם מרדו בו. יתרה מכך, נשמרתי בכל פעילויותיי, והשלמתי בצייתנות את המטלות שהטילה עליי הכנסייה. לא נסוגתי מהחובה שלי כשעברתי טיפול וגיזום, וגם לא פרשתי מהכנסייה כשעברתי ניסיונות, למרות הקשיים. לכן האמנתי שמעולם לא מרדתי באלוהים. הרגשתי שכבר הפכתי לאדם בעל שיעור קומה מסוים, והייתי בטוח שאלך בדרכו של אלוהים עד הסוף, ובסופו של דבר אזכה בישועה.

יום אחד, במהלך טיפוח רוחני, קראתי את הדברים האלה בדרשה: "ישנם כמה סוגים שונים של התמרדות כנגד אלוהים. סוג אחד של התמרדות הוא הליכה בניגוד לרצונו של אלוהים או בניגוד לדבריו; סוג אחר הוא להיות בעל טבע מתנשא, כלומר כשאלוהים נעדר מלבו של אדם, ולכן האדם מתרברב ועוין את אלוהים – סוג זה של התמרדות הוא התנגדות לאלוהים והתרסה נגדו. יש סוג אחד נוסף של ההתמרדות והוא בגידה באלוהים ונטישתו. ... ההתנהגויות המרדניות שאנו מדברים עליהן לעתים קרובות בשיתופים קשורות בעיקר לשני הסוגים הראשונים, וזאת משום שאלה שבוגדים באלוהים ונוטשים אותו אינם בתחום ישועתו של אלוהים, ומשום שההתנהגויות המרדניות שמציינים דברי האל משתייכות גם לשני הסוגים הראשונים; הסוג השלישי של התמרדות לא מוזכר. אסור לנו להבין או לפרש את כוונות האל באופן שגוי ולהאמין שרק בגידה בו או נטישתו ראויות להיקרא התמרדות נגד אלוהים, כאילו שללכת בניגוד לדברי אלוהים או להיות בעל טבע מתנשא אינם סוג של התמרדות. זוהי הבנה כל כך חד צדדית! אז מהי באמת התמרדות? כיצד על אנשים לזהות אותה? לפי דברי אלוהים, כל הדברים שאינם תואמים לאלוהים הם אויביו, וכל הדברים שהולכים בניגוד לדברי אלוהים הם התמרדות כנגד דבריו. התמרדות כנגד דברי אלוהים היא התמרדות כנגד אלוהים, והתנגדות כאויבו היא גם התמרדות כנגד אלוהים. נדמה ששני העקרונות האלה אינם עולים בקנה אחד עם תפיסות האדם, אבל זו בדיוק מהות הבעיה" (שיתופיהם של בכירים). אחרי שקראתי את השיתוף, הבנתי שהתמרדות כנגד אלוהים משמעה לא רק לבגוד בו, לעזוב את הכנסייה או להשתמט מחובתו של אדם. הפרת רצון האל או דבריו והתנגדות לאלוהים גם הן צורות של התמרדות. תחת הנחייתה של רוח הקודש, התחלתי להרהר במעשיי. אלוהים רוצה שנעסוק בחיפוש האמת ובשינוי טבענו במהלך מילוי חובותינו. עם זאת, אני התמקדתי בעבודה ובהשגת מעמד גבוה יותר בכנסייה בזמן שמילאתי את חובתי. אלוהים מבקש שנמלא את חובותינו בנאמנות, שנפעל לפי רצונו כשאנו נתקלים בקשיים ושנזנח את הבשר כדי לנהוג לפי את האמת. אולם אני תמיד מחפש את הדרך שדורשת ממני הכי פחות מאמץ במילוי חובותיי, ואני מרמה את אלוהים בעצלנותי. בשעת מצוקה אכפת לי רק מבשרי, ואני מתלונן על קשיים ומתרשל במילוי חובתי. אפילו שקלתי את האפשרות לוותר לגמרי כדרך להתחמק מחובותיי. אלוהים דורש נאמנות מוחלטת ומסירות מלאה. בנוכחותו של אלוהים, אני לעתים קרובות עסוק במחשבות על משפחתי וקרוביי. אלוהים מבקש שנלמד לקחים מכל הדברים ושניווכח במציאות דבריו, וזאת כדי שיוכל להפוך אותנו למושלמים. כשאני נתקל באנשים או עניינים לא נוחים, אני מהסס בשל המחשבה שכל הדברים הם חלק מתכנית האל, ומוצא את עצמי נע באופן קבוע בין נכון ללא נכון. אלוהים מבקש שניווכח באמת ונקבל את ישועתו במצבים ובניסיונות שונים של קושי שהוא סידר עבורנו. כשאני נתקל בטיפול, גיזום, מכשול או כישלון, אני מבין את אלוהים באופן שגוי ומאשים אותו. אני מרגיש ייאוש ביחס להמשך הדרך, מאבד ביטחון באלוהים ואפילו שוקל לעזוב את הכנסייה. אלוהים מבקש שנהיה רציניים, מעשיים ואפקטיביים בחיינו הרוחניים. אני, לעומת זאת, פועל לעתים קרובות על פי תקנות ונהלים ומקיים טקסים דתיים. אלוהים מבקש שנרומם אותו ונעיד עליו בעבודתנו, ושנביא אנשים לפניו, אך אני מרומם את עצמי ומעיד על עצמי, מביא אחרים לפניי, כדי שהם יוכלו להעריץ אותי ולהישמע לי. אלוהים מבקש שנשתמש באמת כדי לפתור את בעיותינו. אני מתרברב ומדבר על פירושים מילוליים ודוקטרינות, מגביל אחרים באמצעות תקנות, פותר בעיות על פי דרכיו של האדם ומדכא אחרים באמצעות מעמדי. אלוהים מבקש שנבצע את המוטל עלינו בקפדנות על פי הסדרי העבודה. אני לעתים קרובות ממלא את חובתי בהתבסס על הכוונות שלי עצמי ופועל באופן שבו אני רואה לנכון. ... האין כל אלה פעולות המפרות את רצון האל ואת דבריו והמנוגדות לאלוהים? האין פעולות אלה מהוות התמרדות כנגד אלוהים?

ברגע זה איני יכול שלא לחוש תחושת אימה. מסתבר שבאופן לא מודע התמרדתי כנגד אלוהים בכל מעשיי, בזמן שטעיתי לחשוב שהתמרדות משמעה לבגוד בכנסייה, לעזוב את הכנסייה או לנטוש את חובותיו של אדם. ללא בושה חשבתי ששיעור קומתי פוטר אותי מהתמרדות כנגד אלוהים. עדיין אינני מכיר את עצמי, והבנתי את דברי אלוהים היא פשטנית ורדודה. דברי אלוהים הם: "אלוהים חשף את אופיה ומהותה של האנושות, אך בני האנוש מבינים שהאופן שבו הם עושים דברים ומדברים הוא פגום ולקוי. לכן הנהגת האמת היא משימה מפרכת לבני האדם. בני האדם חושבים שטעויותיהם הן רק ביטויים רגעיות שנחשפים מתוך חוסר זהירות, ולא גילויים של אופיים" ("הבנת האופי והנהגת האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'). "אופיו של האדם הוא חייו, והוא עיקרון שהוא מסתמך עליו כדי לשרוד, והאדם לא יכול לשנות זאת. בדיוק כמו אופי הבגידה, אם אתם יכולים לעשות משהו כדי לבגוד בקרוב משפחה או חבר, זו הוכחה לכך שהבגידה היא חלק מהחיים והאופי שנולדתם איתם. זה דבר שאיש לא יכול להכחיש" ("בעיה חמורה מאוד: בגידה (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'). זו אמת שלא ניתן להכחיש. האין אני בדיוק סוג האדם שיעשה עניין מדברים שטחיים, מבלי להבין באופן ברור את טבעי? התנהגויותיהם של אנשים נקבעות על פי טבעם, ואופיים הוא ביטוי של טבעם. אם התמרדות מוטמעת בתוך הטבע האנושי, אז האדם באופן בלתי נמנע יתמרד כנגד אלוהים. אין זה עניין של להיות זהירים. עם זאת, לא הקדשתי מחשבה להכרת האופי שלי. במקום זאת, אני מסופק בקיום נוהגים מסוימים חיצוניים שמעכבים אותי מלעסוק בחיפוש האמת ובשינוי טבעי, על אף שאני מאמין באלוהים במשך שנים רבות. כל חיי היה לי אופי מרדני. אם אמשיך כך, בהינתן סביבה מאפשרת, אני אהיה נתון באופן בלתי נמנע לשליטתו של טבעי, אבגוד בכנסייה ואנטוש אותה. זה בהחלט נתיב מסוכן לצעוד בו!

הו אלוהים, תודה על שהראית לי את האמת ביחס לאמונותיי השגויות בנוגע להתמרדות כנגדך. נתת לי להבין שזניחת והפרת דברך הם צורות של התמרדות, והראית לי שאני תמיד בסיכון של התמרדות כנגדך, בגידה בך ונטישתך. מהיום הזה והלאה, אני מוכן להתמקד בדבריך ולרכז את מאמציי במחשבה על המשמעות האמתית שלהם כדי להבין לעומק את מהות האמת ולאפשר לעצמי להיווכח באמת ולנהוג לפיה באופן מדויק. אני אפעל לקיים את דברך בכל הנסיבות האפשריות ולתקן את מרדנותי.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

מהות הנקמה האישית

הכנסייה עמדה לבחור מישהו לתפקיד, והאח ההוא היה מועמד מתאים למנהיג מחוז. הערכתו אותי לא הייתה לרוחי. היה עליי לבקש את האמת בעניין זה ולקבל את דעתו. היה עליי לבחון את עצמי, לדעת את עצמי ולפצות על הפגמים בעבודתי. אולם לא רק שלא חיפשתי את הסיבה בתוכי, אלא אף נתתי יד חופשית לטבעי השטני במטרה להפלות אותו לרעה ולנקום בו. אני כה יהיר, כה חסר אנושיות!

ההבנה שצעדתי בנתיב הפרושים

עבודתו של פטרוס הייתה מילוי חובתו של ברוא אל. הוא לא עבד בתפקיד שליח, אלא עבד כחלק מעיסוקו בחיפוש אהבת האל. גם מהלך עבודתו של פאולוס כלל את עיסוקו האישי: ...לא היו חוויות אישיות בעבודתו – היא נעשתה לשם העבודה עצמה ולא מתוך עיסוק בחיפוש שינוי. כל עבודתו הייתה עסקת חליפין.

להשתמש בדברי אלוהים כמראה

וו שיה העיר ליניי, מחוז שאנדונג לאחר שקיבלתי את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ושאכלתי ושתיתי את דברי אלוהים, נעשה לי ברור שחשוב מאוד שאבין...

לקח הציות

מאת יאנג מינגזהן, קנדה שמי יאנג מינגזהן, ואני הולכת בדרכי האל הכול יכול מזה שבע שנים. בשנים האחרונות, כל מטלה שהטילה עליי הכנסייה לבצע ולא...

השאר תגובה