אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות המתגברים

כרך א'

פתח דבר

1אהבתו של אלוהים הייתה איתי בכלא האפל של השטן
2כח החיים שלעולם לא ניתן להצמיתו
3נעורים שעברו ללא חרטה
4מתוך מהסבל נובע ניחוח האהבה
5רדיפות וסבל העמיקו בי את אהבת האלוהים
6לאחר שעברתי קשיים, אהבתי לאלוהים אפילו התחזקה
7אחרי ששדים עשו בי שמות, אני מבין אף יותר את ערכו של החסד האלוהי
8סבל וניסיונות – ברכותיהם של המועדפים
9בעת צרה, דבר האל עודד את רוחי
10שיר לחיים בתוך ההרס
11דברי האל יוצרים את ניסי החיים
12דברי האל הביאוני לשאת עדות
13את אביב נעוריי העברתי בכלא
14הרדיפה הקשה מצד הממשל הקומוניסטי בסין רק מחזקת את אהבתי לאלוהים
15אהבת האל חיזקה את ליבי
16בעזרת ההדרכה של דברי אלוהים, התגברתי על הדיכוי מצד כוחות האופל
17אלוהים הוא הכוח שלי בחיים
18לטעום מאהבתו של אלוהים בעיצומה של פורענות
19אור החיים הזוהר במאורת המפלצות האפלה
20החיים תחת רדיפה אכזרית חיזקו את אמונתי באלוהים
21דברי האל מעניקים לי כוחות בחיי
22אורו האלוהים מנחה אותי בעת מצוקה
23אלוהים מדריך אותי להתגבר על אכזריות השדים
24יציאה מדיכוי אפל
25יקיצה בינות סבל וקשיים
26הנישגבוּת והגדוּלה של כוח החיים של אלוהים
27תלאות עוררו את אהבתי לאלוהים
28כניסה למאורת שדים אפשרה לי חוויה עמוקה יותר של אהבת האל
29למדתי להבחין בבירור בין אהבה לשנאה, מתוך הרדיפה המרירה שעברתי
30אהבת האל מלווה אותי בכול הניסיונות הקשים
31על סף המוות, האל הכול יכול בא לעזרתי
32אהבתו של אלוהים אינה יודעת גבולות
33מקדישה את חיי לעבודת האל