אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

חלק ב'

אמירותיו של אלוהים אל התבל כולה

מבוא