הדבר מופיע בבשר

חלק א'

אמירותיו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם במהלך ביצוע כהונתו