הדבר מופיע בבשר

חלק ב'

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות

(א', ב', ג', ד')

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות (א')