2. הסכנות וההשלכות שנטילת השליטה על-ידי האנושות המושחתת יגרמו לה

דברי אלוהים רלוונטיים:

מאז שהאדם המציא לראשונה את מדעי החברה, מדע וידע העסיקו את דעתו של האדם. לאחר מכן הפכו המדע והידע לכלים לשליטה באנושות ולא נותר לאדם מספיק מקום לעבוד את אלוהים, ולא תנאים מיטיבים לעבודת האל. מעמדו של אלוהים בלב האדם פוחת יותר ויותר. אדם שאין בלבו אלוהים, עולמו הפנימי חשוך, ריק וחסר תקווה. לכן קמו רבים בתחום מדעי החברה, והיסטוריונים ופוליטיקאים רבים, והגו תיאוריות של מדעי החברה, את תורת האבולוציה האנושית ותיאוריות נוספות, שסותרות את האמת לפיה אלוהים ברא את האדם, כדי למלא בהן את לבו ודעתו של האדם. וכך בני האדם שמאמינים שאלוהים ברא את הכול הולכים ומתמעטים, ובני האדם שמאמינים בתורת האבולוציה הולכים ומתרבים. עוד ועוד בני אדם מתייחסים לתיאורים של עבודת האל ולדברי האל בעידן התנ"ך כאל מיתוסים ואגדות. בני האדם נעשים אדישים בלבם לאצילותו ולגדולתו של אלוהים, לאמונה שאלוהים קיים ושהוא ריבון הכול. הישרדותה של האנושות וגורלן של מדינות ואומות כבר לא חשובים להם. האדם חי בעולם נבוב ורק אכילה, שתייה ורדיפת תענוגות מעניינים אותו... רק מעטים מקבלים על עצמם אחריות ומחפשים היכן מבצע אלוהים את עבודתו כיום, או מבררים כיצד שולט אלוהים ביעדו של האדם ומסדיר אותו. וכך, ללא ידיעת האדם, הציוויליזציה האנושית מסוגלת פחות ופחות להיענות למשאלות האדם, ויותר ויותר בני אדם מרגישים שחייהם בעולם כזה פחות מאושרים מחייהם של אנשי העבר. אפילו בני אדם ממדינות שהיו פעם תרבותיות מאוד משמיעים תלונות כאלה. זאת משום שללא הכוונת האל, גם אם שליטים וסוציולוגים יתאמצו מאוד לשמר את הציוויליזציה האנושית, ניסיונותיהם יהיו לשווא. איש אינו יכול למלא את הריקנות שבלבו של האדם, מפני שאיש מלבד אלוהים אינו יכול להיות חייו של אדם, ושום תיאוריה חברתית אינה יכולה לשחרר את האדם מהריקנות שהוא לוקה בה. מדע, ידע, חירות, דמוקרטיה, פנאי, נוחות – אלה מביאים לאדם רק נחמה זמנית. אפילו עם הדברים האלה, אין מנוס מכך שהאדם יחטא ויקונן על עוולות החברה. הדברים האלה אינם יכולים לשכך את תשוקת האדם ואת תאוותו לחקור. מכיוון שאלוהים הוא שברא את האדם, קורבנות השווא וחקירותיו של האדם יכולים רק להוסיף למצוקתו. האדם יתקיים במצב של פחד תמידי והוא לא יידע כיצד להתמודד עם עתיד האנושות או עם הדרך שלפניו. האדם אפילו יתחיל לחשוש מפני מדע וידע, ולחשוש עוד יותר מתחושת הריקנות שלו. בעולם הזה, בלי קשר לשאלה אם אתם חיים במדינה חופשית או במדינה ללא זכויות אדם, אין לכם כל אפשרות להימלט מגורל האנושות. בין שאתם שליטים ובין שאתם נתינים, אינכם יכולים כלל וכלל לברוח מתשוקתכם לחקור את הגורל, את המסתורין ואת היעד של האנושות. על אחת כמה וכמה אינכם מסוגלים לברוח מתחושת הריקנות המבלבלת. התופעות האלה המשותפות לאנושות כולה מכונות בפי הסוציולוגים תופעות חברתיות. עם זאת אדם, דגול ככל שיהיה, אינו יכול לקום ולפתור את הבעיות האלה. אחרי ככלות הכול, האדם הוא רק אדם. אף בן אדם אינו יכול להחליף את מעמדו ואת חייו של אלוהים. האנושות אינה זקוקה רק לחברה הוגנת שבה כל אדם אוכל לשובע ונהנה משוויון ומחירות, אלא גם לישועת האל ולחיים שהוא מעניק לאנושות. רק כשהאדם מקבל את ישועת האל והחיים שהוא מעניק לאנושות יכולים הצרכים, הכמיהה לחקור והריקנות הרוחנית של האדם לבוא על סיפוקם. אם בני האדם במדינה או באומה מסוימות אינם מסוגלים לקבל את ישועתו ודאגתו של אלוהים, הרי שהמדינה או האומה הזו תצעד בדרך לאבדון, אל החושך, ואלוהים יחריב אותה.

קטע מתוך "אלוהים שולט בגורל האנושות כולה" ב'הדבר מופיע בבשר'

ייתכן שמדינתכם משגשגת כיום, אך אם תרשו לבני עמכם להתרחק מאלוהים, המדינה תגלה שהיא הולכת ומאבדת את ברכות האל. התרבות של המדינה תירמס יותר ויותר, ובתוך זמן קצר בני האדם יתקוממו נגד אלוהים ויקללו את השמיים. וכך, ללא ידיעת האדם, ייחרץ גורלה של המדינה לחורבן. אלוהים ירומם מדינות חזקות שיטפלו במדינות שאלוהים קילל ואולי גם ימחה אותן מעל פני האדמה. עלייתן ונפילתן של מדינה או אומה תלויות בשאלה אם שליטיה עובדים את אלוהים, ובשאלה אם הם מעודדים את נתיניהם להתקרב לאלוהים ולעבוד אותו. ואף על פי כן, בתקופה הסופית הזו, מפני שבני האדם שמחפשים את אלוהים באמת ועובדים אותו באמת פוחתים והולכים, אלוהים נושא פניו במיוחד למדינות שבהן המשיחיות היא דת המדינה. הוא מקבץ אותן למחנה הצודק יחסית בעולם, בעוד מדינות אתאיסטיות או מדינות אשר אינן עובדות את האל האמיתי נעשות יריבותיו של המחנה הצודק. כך לא רק שיש לאלוהים מקום לבצע את עבודתו בקרב בני האדם, אלא שהוא גם זוכה במדינות שיכולות לפעול בסמכות צודקת כדי להטיל עיצומים ומגבלות על המדינות המתנגדות לאלוהים. אף על פי כן, עדיין לא מתרבים בני האדם המתייצבים לעבוד את אלוהים, משום שהאדם התרחק מאוד מאלוהים, ומשום שבמשך זמן רב מדי, האדם שכח את אלוהים. אמנם נותרו בעולם מדינות הפועלות בצדיקות ומתנגדות לרשעות, אלא שהמצב הזה רחוק ממשאת נפשו של אלוהים, משום שאף שליט מדינה לא יאפשר לאל לשלוט בבני עמו, ואף מפלגה לא תקבץ את אנשיה לעבוד את אלוהים. אלוהים איבד את מקומו הראוי בלבה של כל מדינה, אומה, מפלגת שלטון, ואפילו בלבו של כל אדם. על אף שקיימים כוחות צדק בעולם, שלטון שאין בו מקום לאלוהים בלב האדם הוא שלטון שברירי. ללא ברכת האל, הזירה הפוליטית תידרדר לאי-סדר ותהיה פגיעה למתקפה. בעבור האנושות, החיים ללא ברכת האל הם כמו חיים ללא אור השמש. לא חשוב עד כמה שליטים ישקדו על תרומתם לבני עמם, לא חשוב כמה ועידות צדק בני האדם יקיימו יחדיו, דבר מאלה לא ישנה את מהלך האירועים או ישנה את גורל האנושות. האדם סבור שמדינה שבה יש לבני האדם מזון לאכול ובגדים ללבוש, שבה בני האדם חיים בשלום זה עם זה, היא מדינה טובה ומנהיגותה טובה. אולם אלוהים לא חושב כך. הוא סבור שמדינה שאין בה איש שעובד אותו היא מדינה שהוא ימחה מעל פני האדמה. דרך המחשבה של האדם רחוק מדי מדרך המחשבה של אלוהים. אם כך, אם שליטה של מדינה מסוימת אינו עובד את אלוהים, גורלה של המדינה יהיה רע ומר, ולא יהיה לה יעד.

אלוהים אינו נוטל חלק בפוליטיקה של האדם אבל אלוהים שולט בגורלה של כל מדינה וכל אומה. אלוהים שולט בעולם הזה ובתבל כולה. גורלו של האדם ותוכניתו של אלוהים קשורים קשר הדוק זה בזה, ושום אדם, מדינה או אומה אינם פטורים מריבונותו של אלוהים. אם האדם רוצה לדעת את גורלו, עליו להתייצב בפני אלוהים. אלוהים יביא שגשוג לחסידיו ולעובדים אותו ויגרום להידרדרות והיכחדות למי שמתנגד לו ודוחה אותו.

היזכרו בתיאור בתנ"ך כיצד אלוהים החריב את סדום, וחשבו גם על כך שאשת לוט הפכה לנציב מלח. היזכרו באנשי נינווה שכיפרו על עוונותיהם בשק ואפר, וזכרו מה קרה אחרי שהיהודים צלבו את ישוע לפני אלפיים שנה. היהודים הוגלו מארץ ישראל ונמלטו לארצות העולם. רבים מהם נהרגו, והעם היהודי כולו סבל מהרס חסר תקדים. הם צלבו את אלוהים – חטאו חטא מחריד – והתגרו בטבעו של אלוהים. הם אולצו לשלם על מעשיהם ולשאת בתוצאות מעשיהם. הם גינו את אלוהים ודחו את אלוהים, ולכן לא נותר להם אלא גורל אחד: להיענש בידי אלוהים. אלה היו התוצאה המרה והאסון המר ששליטיהם המיטו על מדינתם ועל עמם.

היום אלוהים שב לעולם לבצע את עבודתו. התחנה הראשונה שלו היא המקבץ הגדול של השליטים הרודנים: סין, המעוז האיתן של האתאיזם. הודות לחוכמתו ולעוצמתו זכה אלוהים בקבוצה של בני אדם. בפרק הזמן הזה, רדפה אותו מפלגת השלטון של סין בכל האמצעים והוא סבל ייסורים רבים, ללא מקום להניח את ראשו וללא יכולת למצוא מקלט. אף על פי כן, אלוהים עדיין ממשיך בעבודה שהוא מתכוון לעשות: הוא משמיע את קולו ומפיץ את הבשורה. איש לא יכול להעלות על דעתו את כל-יכולתו של אלוהים. בסין, מדינה שמתייחסת לאלוהים כאל אויב, אלוהים מעולם לא חדל מעבודתו. להפך, בני אדם נוספים קיבלו את עבודתו ואת דברו, משום שאלוהים עושה ככל יכולתו להציל כל אחד ואחד מבני האדם. אנחנו סמוכים ובטוחים ששום מדינה ושום כוח אינם יכולים לעמוד בדרכו של אלוהים ובמטרה שהוא רוצה להשיג. בסופו של דבר, אלוהים יעניש את כל מי שחוסם את עבודת האל, מתנגד לדבר האל, מפריע לתוכניתו של האל ופוגם בה. מי שמתריס נגד עבודת האל יישלח לגיהינום. כל מדינה שמתריסה נגד עבודת האל תיחרב. כל אומה שקמה להתנגד לעבודת האל תימחה מעל פני האדמה ותחדל מלהתקיים.

קטע מתוך "אלוהים שולט בגורל האנושות כולה" ב'הדבר מופיע בבשר'

הכרת ההיסטוריה והתרבות העתיקות בנות כמה אלפי השנים חסמה את חשיבתו, את תפיסותיו ואת השקפתו המנטלית של האדם באופן כה הדוק עד שדעתו של האדם בלתי חדירה ובלתי ניתנת לפירוק.[1] בני האדם חיים במעגל השמונה עשר של הגיהינום, כאילו שאלוהים גירש אותם אל הצינוק והם לא יראו עוד אור יום. החשיבה הפאודלית דיכאה את האדם עד כדי כך שהאדם בקושי מצליח לנשום והוא הולך ונחנק. אין לו כוח כלל להתנגד והוא רק נושא את סבלו בדממה... איש מעולם לא העז להתקומם בשם היושר והצדק. בני האדם פשוט חיים באופן גרוע מבעלי חיים וסובלים יום אחר יום ושנה אחרי שנה ממכות ומהתעללות מצד האתיקה הפאודלית. האדם מעולם לא חשב לחפש את אלוהים כדי ליהנות מאושר בעולם האנושי. נדמה שהאדם הוכה אפיים ארצה עד שהוא נדמה לעלי שלכת, קמולים יבשים וצהבהבים. האדם איבד זה מכבר את זיכרונו והוא חי בחוסר ישע בגיהינום הידוע בשם "העולם האנושי", בהמתנה ליומו האחרון, כדי שיגווע יחד עם הגיהינום הזה, כאילו שהיום האחרון שהוא מחכה לו הוא היום שבו הוא ייהנה משלווה רגועה. האתיקה הפאודלית הובילה את חיי האדם אל "השאול" והחלישה עוד יותר את יכולתו להתנגד. סוגים שונים של דיכוי דחקו את האדם בהדרגה עמוק יותר ויותר אל תוך השאול ויותר ויותר רחוק מאלוהים, עד כדי כך שכיום אלוהים זר לגמרי לאדם והאדם נחפז לחמוק ממנו כשהם נפגשים. האדם אינו נשמע לאלוהים ונוטש את אלוהים בצד כאילו שמעולם לא הכיר אותו או ראה אותו. ...הידע של האדם אודות התרבות העתיקה גזל מהאדם בסתר את נוכחותו של אלוהים ומסר את האדם לידי שר השדים וצאצאיו. ארבעת הספרים וחמשת הקבצים הקלאסיים[א] לקחו את החשיבה ואת התפיסות של האדם אל עידן אחר של מרד וגרמו לו לעבוד אף יותר את בני האדם שכתבו את הספרים ואת הקבצים הקלאסיים, וכתוצאה מכך, להזיק עוד יותר לתפיסותיו לגבי אלוהים. ללא ידיעתו של האדם, שר השדים גירש את אלוהים באכזריות מלבו של האדם ואז השתלט בעצמו על לב האדם בשמחת ניצחון. מאותו רגע ואילך, האדם נמלא בנפש מכוערת ומרושעת ובחזותו של שר השדים. חזהו נמלא שנאה לאלוהים והזדוניות של שר השדים התפשטה באדם יום אחר יום, עד שאיכלה אותו לגמרי. האדם חדל להיות בן חורין וכבר לא היה מסוגל להתנתק מאחיזתו של שר השדים. לא נותרה לאדם ברירה אלא להילכד מיד, להיכנע לשר השדים ולהפוך לנתין שלו. זה מכבר, כשלבו ונפשו של האדם היו עוד בינקותם, נטע בהם שר השדים את זרע הגידול האתאיסטי, ולימד את האדם את רעיונות מופרכים, כגון: "למד מדע וטכנולוגיה, ממש את ארבע המודרניזציות [של דנג שיאופינג], ואין אלוהים בעולם". יתר על כן, בכל הזדמנות שר השדים קורא בקול: "הבה נבנה מולדת יפהפייה באמצעות עמלנו וחריצותנו", והוא דורש מכל אדם להתכונן מילדותו לשרת נאמנה את מדינתו. האדם הובא בפניו באופן לא מודע, ושר השדים ניכס לעצמו ללא היסוס את הקרדיט (כלומר, את הקרדיט המגיע לאלוהים על אחיזת האנושות כולה בידיו). שר השדים מעולם לא חש כל בושה. יתרה מזאת, הוא לכד בחוסר בושה את אנשיו של האל וגרר אותם אל ביתו, שם הוא זינק כעכבר על השולחן וגרם לאדם לעבוד אותו כאילו היה אלוהים. איזה פושע נואש! הוא קורא דברים שערורייתיים ומזעזעים כגון: "אין אלוהים בעולם. הרוח נובעת משינויים בהתאם לחוקי הטבע. הגשם הוא לחות שמתעבה, פוגשת בטמפרטורה קרה ונושרת אל פני האדמה. רעידת אדמה היא תזוזה של פני האדמה משום שינויים גאולוגיים. בצורת נובעת מיובש באוויר שנגרם מהפרעה גרעינית על פני השמש. אלה הן תופעות טבע. היכן יש בכל אלה את מעשה ידיו של אלוהים?" ישנם אפילו כאלה שזועקים דברים כגון: "האדם התפתח בזמנים הקדומים מקופי אדם והעולם של ימינו נוצר משורה של חברות פרימיטיביות שהחלו לפני עידן ועידנים. השאלה אם מדינה תשגשג או תקרוס נתונה אך ורק בידי אנשיה". הוא גורם לאדם לתלות אותו על הקיר ולהניח אותו על השולחן כדי להוקיר אותו ולהקריב לו מנחות. בה בשעה שהוא קורא בקול "אין אלוהים", הוא מתייחס אל עצמו כאל אלוהים ודוחק בגסות את אלוהים אל מחוץ לפני האדמה, בעוד הוא תופס את מקומו של אלוהים ומתנהג כשר השדים. כמה חסר הגיון! הוא מעורר שנאה ארסית כלפיו. נראה שהוא ואלוהים אויבים מושבעים שאינם יכולים להתקיים זה לצד זה. הוא זומם להבריח את אלוהים תוך שהוא עצמו משוטט חופשי, מחוץ להישג ידו של החוק.[2] שר שדים שכזה! איך ייתכן שנסבול את קיומו? הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שיהפוך לגמרי את עבודתו של אלוהים ויחריב אותה לחלוטין.[3] נראה שהוא רוצה להתנגד לאלוהים עד הסוף המר, עד שהכלב ימות או הפריץ ימות. הוא מתנגד לאלוהים במכוון ומתקרב יותר ויותר. פרצופו הדוחה נחשף זה מכבר וכעת הוא חבול ומוכה[4] ובמצב אומלל, אך הוא אינו מוותר על שנאתו לאלוהים, כך שאילו היה יכול לטרוף את אלוהים לגמרי בנגיסה אחת, הוא היה משחרר את השנאה שהצטברה בלבו. איך ייתכן שנסבול זאת, את האויב הזה של אלוהים? רק השמדתו וחיסולו הגמורים יגשימו את משאלת חיינו. איך ייתכן שניתן לו להמשיך להשתולל כפרא? הוא השחית את האדמה ברמה כזו שהאדם אינו מכיר את השמש שבשמיים ונעשה קהה חושים ונטול רגשות. האדם איבד את ההיגיון האנושי הרגיל. מדוע שלא נקריב את כל הווייתנו כדי להרוס אותו ולשרוף אותו, על מנת להסיר את דאגותינו באשר לעתיד ולאפשר לעבודתו של אלוהים לזכות מוקדם יותר בתפארת חסרת תקדים? חבורת הנבלים הזו הגיעה אל עולמם של בני האדם והפכה אותו לתוהו ובוהו. הם הביאו את בני האדם כולם אל סף תהום, ותוכניתם הסודית היא לדחוף אותם מטה כדי שייקרעו לגזרים וכדי שהם יוכלו לטרוף את גופותיהם. הם מקווים לשווא להפריע את תוכניתו של אלוהים ולהתחרות באלוהים, כשהם שמים את כל הקלפים שלהם על הימור אחד.[5] אין זה קל בשום אופן! אחרי הכול, הצלב מוכן עבור שר השדים, אשר אשם בפשעים הנתעבים ביותר. אלוהים אינו שייך לצלב. הוא כבר השליך אותו הצדה עבור השטן. אלוהים נחל זה מכבר ניצחון וכבר אינו חש צער על חטאי האנושות, אלא הוא יביא ישועה לאנושות כולה.

קטע מתוך "עבודה והיווכחות (7)" ב'הדבר מופיע בבשר'

לאחר כמה אלפי שנות שחיתות, נעשה האדם אדיש וקהה חושים ונעשה לשד המתנגד לאלוהים, עד כדי כך שמרדנותו של האדם כלפי אלוהים תועדה בספרי ההיסטוריה, ואפילו האדם עצמו לא מסוגל לתת דין וחשבון מלאים על התנהגותו המרדנית. זאת משום שהשטן השחית את האדם עד עמקי נשמתו והוביל את האדם הרחק מדרך הישר, עד כדי כך שהאדם לא יודע לאן לפנות. גם היום, האדם עודנו בוגד באלוהים: כשהאדם רואה את אלוהים, הוא בוגד בו, וכשהוא לא יכול לראות את אלוהים, גם אז הוא בוגד בו. יש גם מי שלאחר שהיה עד לקללות אלוהים ולחרון אפו, בכל זאת בוגד בו. לכן אני אומר שההיגיון של האדם איבד את תפקידו המקורי, ושגם מצפונו של האדם איבד את תפקידו המקורי. האדם שאני מביט בו הוא חיה בדמות אדם – הוא נחש ארסי – ולא משנה כמה הוא מנסה להיראות מעורר רחמים אל מול עיני, לעולם לא אהיה רחמן כלפיו, מפני שאין לאדם יכולת הבחנה בין שחור ללבן ובין אמת לשקר. הגיון האדם נעשה כה אטום, אך הוא בכל זאת מבקש לקבל את ברכתי. אנושיותו כה נחותה, אך הוא בכל זאת רוצה להחזיק בריבונות של מלך. על מי הוא יכול למלוך, עם היגיון שכזה? איך הוא יכול לשבת על כס מלכות עם אנושיות כזו? אין ספק שאין לאדם בושה! הוא חדל אישים ויהיר! למי מכם שרוצה לקבל ברכות, אני מציע שימצא תחילה ראי ויתבונן בבבואתו המכוערת – האם יש לכם את מה שנדרש כדי למלוך? האם יש לכם פנים של אדם שיכול לקבל ברכות? לא חל אפילו שינוי קל בטבעכם, ולא הנהגתם שום דבר מן האמת, ובכל זאת אתם מייחלים לעתיד נפלא. אתם משלים את עצמכם! מאחר שהאדם נולד לתוך ארץ כה מזוהמת, החברה פגעה בו אנושות, הוא הושפע ממוסר פיאודלי, ולמד ב"מוסדות להשכלה גבוהה." החשיבה הנחשלת, המוסר המושחת, ההשקפה הנבזית על החיים, הפילוסופיה הנתעבת, הקיום חסר התוחלת, ואורח חייכם ומנהגיכם המושחתים – כל הדברים האלה פלשו באופן חמור לתוך לבו של האדם, חתרו תחת מצפונו והתקיפו אותו באופן חמור. כתוצאה מכך, האדם מרוחק עוד יותר מאלוהים ומתנגד לו עוד יותר. טבע האדם הולך ונעשה מרושע יותר מיום ליום, ואין ולו אדם אחד שיוותר מרצון על שום דבר למען אלוהים, אין ולו אדם אחד שיישמע לאלוהים מרצון, ויתרה מזאת, אין ולו אדם אחד שישאף מרצונו להופעת אלוהים. במקום זאת, בתחומו של השטן, האדם לא עושה דבר מלבד לחפש הנאות, והוא נכנע לשחיתות הבשר בארץ הרפש. גם כשאלה שחיים בחשיכה שומעים את האמת, לא עולה בדעתם להנהיג אותה, והם לא שואפים לחפש את אלוהים גם אם הם חזו בהופעתו. כיצד יכול להיות לאנושות כה מושחתת סיכוי כלשהו לישועה? כיצד יכולה אנושות כה מנוונת לחיות באור?

קטע מתוך "מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

האנושות אינה אלא אויבת שלי. האנושות היא השטן המתנגד לי וממרה את פי. האנושות אינה אלא התולדה של השטן שאותו קיללתי. האנושות אינה אלא צאצא הארכי-מלאך שבגד בי. האנושות אינה אלא המורשת של השטן, שאותו דחיתי לפני זמן רב, ואשר מאז הוא האויב העוין שלי. הרקיע מעל האנושות יורד. הוא קודר ואפל ואין בו שום ניצוץ של בהירות, והעולם האנושי שרוי בעלטה מוחלטת, ובעלטה כזו, בן אדם לא יכול לראות את ידו מול פניו, ולא יכול לראות את השמש כשהוא מרים את ראשו. הדרך שלרגליו היא דרך בוצית ומלאת מהמורות, והיא מתעקלת בפיתולי פיתולים. הארץ כולה זרועה גוויות. הפינות החשוכות מלאות בשרידי המתים. הפינות הקרות והמוצללות דחוסות בהמוני שדים המתגוררים שם. בנוסף, גם בכל מקום בעולם האנושי, המוני שדים מופיעים לפרקים. צאצאיהם של בהמות שונות המכוסים בזוהמה נלחמים פנים אל פנים במאבק אכזרי שקולו מעורר אימה בלב. בזמנים כאלה, בעולם כזה, וב"גן עדן ארצי" כזה, היכן מחפשים את רגעי האושר שבחיים? לאן הולכים למצוא את יעד החיים? האנושות שמזמן נרמסה תחת רגלי השטן, פועלת מהרגע הראשון בצלם השטן, ויתרה מזאת, היא משמשת התגלמות של השטן ומהווה ראיה שנושאת עדות רמה וברורה על השטן. איך ייתכן שבני אנוש כאלה, חלאות אדם מנוונות וצאצאים כאלה של משפחת האדם המושחתת, יישאו עדות על אלוהים? מהיכן מגיע כבודי? היכן ניתן להתחיל לשאת עליי עדות? זאת מכיוון שהאויב שניצב נגדי אחרי שהוא השחית את האנושות, כבר לקח את האנושות – את האנושות שבראתי לפני זמן רב ואשר הייתה מלאה בכבודי ובהבאתי לידי ביטוי – והכתים אותה. הוא חטף ממני את כבודי, ומה שהוא הטמיע באדם הוא רעל עם קורטוב של כיעורו של השטן וקורטוב ממיץ פרי עץ הדעת. בראשית בראתי את האנושות, כלומר בראתי את אבי האנושות, אדם. הייתה לו דמות והיה לו צלם, והוא היה גדוש חיוניות ומלא חיים, ובנוסף, כבודי היה לו לחברה. זה היה היום המכובד שבו בראתי את האדם. לאחר מכן, נוצרה חוה מגופו של אדם, והיא הייתה אם האנושות. כך היו ברואיי מלאים בנשמת החיים שלי וגדושים בכבודי. בראתי את אדם במו ידיי והוא היה ייצוג של צלמי. לכן, הפירוש המקורי של "אדם" היה להיות ברוא שלי, שהוטמעו בו החיוניות והכבוד שלי, שהיא בעלת צורה וצלם, עם רוח ונשמת חיים. הוא היה היציר הנברא היחיד שזכה לרוח ושיכול היה לייצג אותי, להיות בצלמי ולזכות בנשמת החיים שלי. בראשית, חוה הייתה בת האנוש השנייה בעלת נשמת החיים שהחלטתי לברוא, כך שהפירוש המקורי של "חוה" היה להיות ברייה שייעודה הוא להמשיך את כבודי, שהיא מלאה בחיוניות ויתרה מזאת, שכבודי מוטמע בה. חוה נבעה מאדם, כך שגם היא הייתה בצלמי, מפני שהיא הייתה בת האנוש השנייה שנבראה בצלמי. הפירוש המקורי של "חוה" היה להיות בת אנוש חיה שקיבלה רוח, בשר ועצם, שהיה העדות השנייה שלי וכן צלמי השני באנושות. הם היו אבי האנושות ואם האנושות, האוצר הטהור והיקר של האדם, ומהרגע הראשון, הם היו ברואים חיים בעלי רוח. עם זאת, השטן לקח את צאצאי אבות האנושות, רמס אותם ושבה אותם, מה שכיסה את העולם האנושי בעלטה גמורה וגרם לכך שהצאצאים האלה לא מאמינים עוד בקיומי. הדבר המתועב עוד יותר הוא העובדה שבו בזמן שהשטן משחית ורומס בני אדם, הוא לוקח באכזריות את כבודי, את עדותי, את החיוניות שהענקתי לבני האדם, את נשמת החיים והחיים שנפחתי לתוכם, את כל כבודי בעולם האנושי ואת כל המאמץ והטרחה שהשקעתי באנושות. האנושות לא נמצאת עוד באור. היא איבדה את כל מה שהענקתי לה, והיא משליכה מעליה את הכבוד שהענקתי. איך ייתכן שבני האדם יכירו בכך שאני אדון כל הברואים? איך ייתכן שהם ימשיכו להאמין בקיומי בשמיים? איך ייתכן שהם יגלו את הביטויים של כבודי בארץ? איך ייתכן שהנכדים האלה יקבלו את האל שאבותיהם יראו אותו כאדון הבריאה שלהם? הנכדים מעוררי הרחמים האלה "העניקו" לשטן בנדיבותם את הכבוד, את הצלם וכן את העדות שהענקתי לאדם וחוה, ואת החיים שהוענקו לאנושות ואשר בהם היא תלויה כדי להתקיים. הם כלל לא שמים לב לנוכחותו של השטן, כשהם נותנים לו את כל כבודי. האין זה המקור להגדרה של "חלאת אדם"? איך ייתכן שאנושות כזו, שדים רשעים שכאלה, גוויות מהלכות שכאלה, דמויות כאלה של השטן, אויבים כאלה שלי, תחזיק בכבודי? אשיב לעצמי את כבודי, את העדות בקרב בני האדם על כך שאני קיים, ואת כל מה שהיה שייך לי בעבר ושנתתי לאנושות לפני זמן רב – אכבוש את האנושות לחלוטין. עם זאת, עליכם לדעת שבני האדם שבראתי היו קדושים שנשאו את צלמי ואת כבודי. במקור, הם לא היו שייכים לשטן, ולא היו נתונים לרמיסתו, אלא ביטוי טהור שלי הנקי מכל שמץ של רעל השטן. על כן, אני מודיע לאנושות שאני רוצה רק את מה שבראתי במו ידיי, את הקדושים האהובים שלי שלא שייכים לאף ישות אחרת. יתרה מזאת, הם יסבו לי עונג ואראה בהם את כבודי. אולם רצוני הוא לא באנושות שהשטן השחית ואשר שייכת לשטן כיום, שהיא כבר לא בריאתי המקורית. כיוון שאני רוצה להשיב לעצמי את כבודי בעולם האנושי, אכבוש לחלוטין את הניצולים הנותרים של האנושות, כהוכחה לכבודי בניצחוני על השטן. אני רואה בעדותי רק מימוש של עצמי ומושא הנאה. זה רצוני.

האנושות התפתחה במהלך רבבות שנות היסטוריה כדי להגיע למקום שבו היא נמצאת כיום. עם זאת, האנושות של בריאתי המקורית התנוונה זה מכבר. היא חדלה להיות מה שרציתי, ולכן האנושות שאני רואה לנגד עיניי כבר לא ראויה להיקרא אנושות. במקום זאת, בני האדם האלה ראויים להיקרא חלאות אדם שהשטן שבה וגוויות מהלכות רקובות שהשטן חי בקרבן ועוטה כלבוש. בני האדם לא מאמינים בקיומי כלל, והם לא מקבלים בברכה את בואי. האנושות רק מגיבה באי-רצון לבקשותיי, מסכימה איתן באופן זמני, ולא חולקת איתי בכנות את השמחה והעצב שבחיים. כיוון שבני אדם רואים בי דבר בלתי נתפס, הם מעמידים פנים באי-רצון שהם מחייכים אליי ונוקטים גישה של חנופה לבעלי סמכויות. זאת משום שבני אדם לא מכירים את עבודתי, וקל וחומר שהם לא יודעים מה רצוני כיום. אדבר אליכם בכנות: בבוא היום, הייסורים של כל מי שעובד אותי יהיו קלים לעומת ייסוריכם. למעשה, מידת אמונתכם בי לא עולה על זו של איוב – ואף אמונתם של הפרושים היהודים גוברת על אמונתכם – ולפיכך, אם יום האש יפקוד אתכם, הסבל שלכם יהיה חמור יותר מזה של הפרושים כשישוע נזף בהם, חמור יותר מזה של 250 המנהיגים שהתנגדו למשה, וחמור יותר מזה של סדום בלהבות שבהן היא נחרבה.

קטע מתוך "מהו אדם אמיתי" ב'הדבר מופיע בבשר'

האנשים השייכים לשטן חיים כולם למען עצמם. השקפתם על החיים והעקרונות שלהם מגיעים בעיקר מאמירות של השטן, כגון: "כל אחד למען עצמו, והשד ייקח את האחרון". דבריהם של אותם מלכים רשעים, אנשי השם והפילוסופים של העולם הזה הפכו ליסוד חייהם של אותם אנשים. בייחוד, רוב דבריו של קונפוציוס, שהסינים מפרסמים כ"חכם", הפכו ליסוד חייהם של בני האדם. קיימים גם הפתגמים הידועים של הבודהיזם והטאואיזם והאמרות הקלאסיות מפי אנשי שם המצוטטות לעיתים קרובות; כל אלה הם קווי המתאר של הפילוסופיה של השטן ושל אופיו. הם גם ההמחשות וההסברים הטובים ביותר לאופיו של השטן. הרעלים האלה שהוחדרו ללב האדם מקורם כולם בשטן. אפילו שמץ מהם אין מקורו באלוהים. השקרים והשטויות האלה גם עומדים בניגוד מוחלט לדבר האלוהים. ברור לחלוטין שאלוהים הוא המקור של המציאות של כל הדברים החיוביים ושכל הדברים השליליים שמרעילים את בני האדם מקורם בשטן. לפיכך, ניתן לזהות את אופיו של אדם ולדעת למי הוא שייך על פי השקפתו על החיים ועל פי ערכיו. השטן משחית בני אדם באמצעות החינוך ובאמצעות השפעתם של ממשלות לאומיות ושל אנשים דגולים ומפורסמים. השקרים והשטויות שלהם הפכו לחייהם ולטבעם של בני האדם. "כל אחד עבור עצמו והשד ייקח את האחרון" היא מימרה שטנית ידועה שהוחדרה בכולם והפכה לחייהם של בני האדם. קיימות אמירות נוספות דומות של פילוסופיות חיים. השטן משתמש בתרבות המסורתית המעודנת של כל אומה ואומה כדי לחנך את בני האדם וגורם לאנושות ליפול ולהיבלע בתהומות של הרס ללא תחתית, ובסופו של דבר, אלוהים משמיד את בני האדם מפני שהם משרתים את השטן ומתנגדים לאלוהים.

קטע מתוך "כיצד יש להכיר את טבע האדם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

לצד השימוש בכל הממצאים והמסקנות המדעיים השונים כדי לרמות את האדם, השטן גם משתמש במדע כאמצעי להרס וניצול משולחי רסן של סביבת החיים שאלוהים העניק לאדם. הוא עושה זאת תחת האמתלה שאם האדם יבצע מחקרים מדעיים, סביבת החיים של האדם תשתפר עוד ועוד ותנאי חייו ישתבחו בהדרגה, ויתר על כן, שפיתוח מדעי מתבצע כדי לענות על צרכיו החומריים הגוברים והולכים של האדם ועל צרכו להמשיך וללשפר את איכות חייו. זה הבסיס התיאורטי של השטן לפיתוח המדע. אולם מה הביא המדע לאנושות? ממה מורכבת סביבתנו הקרובה? האם האוויר שהאנושות נושמת לא זוהם? האם המים שאנחנו שותים עדיין טהורים באמת? (לא.) האם המזון שאנחנו אוכלים הוא טבעי? רובו מגודל באמצעות דשן ומעובד באמצעות הנדסה גנטית, וישנן גם מוטציות המושגות באמצעות שיטות מדעיות שונות. אפילו הפירות והירקות שאנחנו אוכלים כבר לא טבעיים. בני האדם מתקשים למצוא ביצה טבעית למאכל. ואפילו טעמן של הביצים השתנה, משום שה"מדע" של השטן עיבד אותן. אם נביט בתמונה הגדולה, האטמוספירה כולה נהרסה וזוהמה; "הישגים" מדעיים החריבו הרים, אגמים, יערות, נהרות, אוקיינוסים וכל דבר על פני האדמה או מתחתיה. במילים אחרות, ה"מדע" הרס והחריב את המערכת האקולוגית כולה, את כל הסביבה החיה שאלוהים העניק לאנושות. על אף שישנם בני אדם רבים שהשיגו את איכות החיים שהם רוצים ובכך סיפקו את תאוותיהם ואת בשרם ודמם, ה"הישגים" השונים של המדע הרסו והחריבו הלכה למעשה את הסביבה שהאדם חי בה. כעת, כבר אין לנו זכות לנשום נשימה אחת של אוויר נקי. האם זהו צערה של האנושות? האם האדם עדיין מפיק אושר כלשהו מהחיים במרחב המחייה הזה? האדם חי במרחב המחייה הזה וכבר מבראשית, אלוהים ברא את סביבת המחייה הזו עבור האדם. המים שבני האדם שותים, האוויר שבני האדם נושמים, המזון שבני האדם אוכלים, צמחים, עצים והאוקיינוסים – אלוהים העניק לאדם את כל סביבת המחייה הזו. היא טבעית ופועלת בהתאם לחוק הטבעי שקבע אלוהים. אם לא היה מדע, אנשים היו מאושרים ויכלו ליהנות מכל דבר במצבו הבתולי בהתאם לדרך האך ולפי מה שאלוהים העניק להם כדי שיהינו. עם זאת, השטן השמיד והחריב את כל זה. מרחב המחייה היסודי של האדם כבר לא מצוי במצבו הבתולי. אולם איש לא מסוגל לזהות מה גרם להשלכות הללו או מדוע הדבר קרה, ויתרה מזאת, אפילו יותר בני אדם מבינים את המדע וניגשים אליו בשימוש ברעיונות שהשטן הטמיע בהם. האין הדבר נתעב ועלוב? כעת, מאחר שהשטן לקח את המרחב שבו קיימת האנושות ואת סביבת המחייה שלה והשחית אותם עד למצב הזה, וכשהאנושות ממשיכה להתפתח כך, האם יש כל צורך שיד האל תשמיד את האנושות? אם האנושות תמשיך להתפתח בדרך הזו, באיזה כיוון היא תפנה? (היא תושמד). כיצד היא תושמד? בנוסף לחיפושו תאב הבצע של האדם אחר הפרסום והרווח, הוא ממשיך לחקור מדעית ולקיים מחקרים מעמיקים, ולאחר מכן הוא מספק את צרכיו ותאוותיו החומריים עד אין קץ. אם כן, מה ההשלכות על האדם? ראשית, כבר אין שום שיווי משקל אקולוגי, ובד בבד, הסביבה הזו מזהמת ופוגמת את גוף האדם וכל מיני מחלות זיהומיות ומגיפות מתפשטים בכל מקום. זה מצב שהאדם כבר לא שולט בו כלל, הלא כן? עכשיו שאתם מבינים זאת, אם האנושות לא תלך בעקבות אלוהים, אלא תמיד תלך כך בעקבות השטן – תוך שימוש בידע כדי להעשיר את עצמה ללא הרף, תוך שימוש במדע כדי לחקור ללא הפסק את עתיד חיי האדם, תוך שימוש בשיטות כאלה כדי להמשיך לחיות – האם אתם מסוגלים לזהות מה יהיה סופה הטבעי של האנושות? (חורבן.) היא תהיה חורבן: התקדמות לקראת חורבן, צעד אחר צעד. התקדמות לקראת חורבן, צעד אחר צעד!

קטע מתוך "אלוהים עצמו, הייחודי ו'" ב'הדבר מופיע בבשר'

הערות שוליים:

1. המילים "בלתי ניתנת לפירוק" משמשות כאן באופן סטירי, במשמעות שבני האדם נוקשים בידע שלהם, בתרבותם ובהשקפתם הרוחנית.

2. המילים "משוטט חופשי, מחוץ להישג ידו של החוק" מתייחסות לכך שהשטן משתולל ומתפרע ללא רסן.

3. המילים "יחריב אותה לחלוטין" מתייחסות לאופן שבו התנהגותו האלימה של השטן בלתי נסבלת למראה.

4. המילים "חבול ומוכה" מתייחסות לפרצופו המכוער של שר השדים.

5. המילים "שמים את כל הקלפים שלהם על הימור אחד" משמען לשים את כל הכסף על הימור בודד בתקווה לזכות בסופו של דבר. זו מטאפורה למזימות הבוגדניות והזדוניות של השטן. ביטוי זה נאמר בלעג.

א. ארבעת הספרים וחמשת הקבצים הקלאסיים הם הספרים המוסמכים בסין של התורה הקונפוציאנית.

קודם: 1. השטן המרמה ומשחית את האנושות הוא שורש האפלה והרשע בעולם

הבא: 3. כיצד אלוהים שם קץ לעידן החשוך של תחום השטן באחרית הימים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה