אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
 多少个搜索结果

לא נמצאו תוצאות!

דרך החיים - 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה הרביעית' 11:11
דברי המשיח באחרית הימים | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה א') 4:57
אמירתו של האל הכול יכול | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (Hebrew Dubbed) 14:31
דברי המשיח באחרית הימים | 'אהכרת עבודתו של אלוהים כיום' (מובאה ב') 7:33
דברי המשיח באחרית הימים | 'אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה' (מובאה א) 7:09
דברי המשיח באחרית הימים | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה) 6:16
אמירתו של האל הכול יכול | 'תעלומת ההתגלמות (4)' (מובאה א') 4:59
דברי חיים | 'אנחתו של האל הכול יכול' (מובאה א') 7:21
דברי חיים | 'רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים' (מובאה א') 10:20
דרך החיים | 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה האמירה השמינית' 12:57
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'בנוגע לתארים וזהות' חלק 2 29:13
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח'(מובאה) 6:33
דרך החיים | 'עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים' 11:35
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים  'מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים' (מובאה א') 3:23
דברי חיים | 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה האמירה התשע עשרה' 17:35
דרך החיים | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה) 7:32
דרך החיים | 'כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים?' (מובאה) 6:25
דברי חיים | 'רק אלו שמכירים את אלוהים יכולים לשמש עדות לאלוהים' 27:14

הסרטים האחרונים בסדרות אחרות