44. מהם אנשי אלוהים? מהם עושי השירות?

דברי אלוהים רלוונטיים:

חמש העלמות החכמות מייצגות את בניי ואת אנשיי מבין בני האדם שבראתי. פונים אליהם בשם[א] "עלמות" מכיוון שלמרות שהם נולדו עלי אדמות, אני בכל זאת זוכה בהם; ניתן לומר שהם התקדשו, ולכן הם קרויים "עלמות". המספר "חמש" שהוזכר כאן מייצג את מספרם של בניי ואנשיי שאותם הועדתי מראש. "חמש עלמות שוטות" – זו התייחסות לעושי השירות. הם עושים למעני שירות מבלי לייחס ולו חשיבות מועטה ביותר לחיים – הם חותרים רק לדברים חיצוניים (מכיוון שאין בהם את האיכות שלי, הם עושים רק דברים חיצוניים בכל מעשיהם), והם אינם מסוגלים להיות עוזריי המיומנים, ולכן הם קרויים "העלמות השוטות". כאן המספר "חמש" מייצג את השטן, והם קרויים[ב] "עלמות" משום שכבשתי אותם והם מסוגלים לעשות למעני שירות, אך אנשים כאלה אינם קדושים, ולכן הם קרויים עושי-שירות.

מתוך "פרק 116" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

מכיוון שכן, תהיה גישה חדשה: בני האדם שקוראים את דברי ומקבלים אותו כחייהם ממש הם אנשי מלכותי. מכיוון שהם במלכותי, הם אנשיי במלכות. משום שדבריי מכוונים אותם, על אף שאני קורא להם אנשיי, התואר הזה לא נופל מהתואר "בניי". כאנשיי, על כולם להיות נאמנים לי במלכותי ולמלא את חובותיהם, ומי שיפר את הצווים המנהליים שלי יהיה חייב לקבל ממני עונש. זו אזהרתי לכולם.

מתוך "פרק 1" ב'דברי האל לתבל כולה' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

רק בני אדם ששלווים בפני אלוהים מעריכים את החיים, מעריכים שיתוף רוחני, צמאים לדברי האל ועוסקים בחיפוש האמת. כל בני האדם שלא מעריכים שלווה בפני אלוהים ואשר לא מנהיגים שלווה בפני אלוהים, הם אנשים שחצנים ושטחיים שדבקים בעולם, ואשר אין להם חיים כלל. אפילו אם הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, הם רק משלמים מס שפתיים. אלה שאלוהים הופך למושלמים ומשלים בסופו של דבר הם בני אדם שיכולים להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים. לפיכך, בני אדם ששלווים בפני אלוהים הם כאלה שזכו לברכות אדירות. בני האדם שבקושי מקדישים זמן לאכילה ולשתייה של דבר האל במהלך היום, אשר עסוקים בעניינים חיצוניים, ואשר לא מעריכים במיוחד את ההיווכחות בחיים – אלה כולם אנשים צבועים ללא כל סיכוי להתפתח בעתיד. אלה שיכולים להיות שלווים בפני אלוהים ולשתף עם אלוהים באמת ובתמים הם אנשי האל.

מתוך "בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

כעת רוב האנשים (כלומר כולם מלבד הבנים הבכורים) נתונים במצב הזה. אני אומר את הדברים האלה בצורה כל כך ברורה, והאנשים האלה לא מגיבים ועדיין עוסקים בהנאות הבשרים שלהם – הם אוכלים ואז הם ישנים; הם ישנים ואז הם אוכלים, והם אינם מהרהרים בדבריי. אפילו אם הם מקבלים מרץ, זה יהיה רק לזמן-מה, ולאחר מכן הם נותרים כפי שהיו, לגמרי ללא שינוי, כאילו שהם כלל לא הקשיבו לי. אלה הם בני האדם הנרפים הטיפוסיים שאינם נושאים בעול כלשהו – אוכלי-החינם הברורים ביותר. בעתיד אני אנטוש אותם בזה אחר זה. אל תדאגו! בזה אחר זה אשלח אותם בחזרה אל הבור חסר התחתית. רוח הקודש לעולם אינה עובדת בקרבו של אדם כזה, וכל דבר שהוא עושה הוא מתנה. כשאני מדבר על המתנה הזאת, אני מתכוון לומר שזהו אדם חסר חיים, שהוא עושה-השירות שלי. איני רוצה אף אחד מהם ואני אחסל אותם (אך כעת יש בהם עדיין שמץ של תועלת).

מתוך "פרק 102" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

ומהו תפקידם של עושי שירות אלה? לשרת את נבחריו של אלוהים. תפקידם הוא בעיקר לשרת את עבודתו של אלוהים, לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולשתף פעולה עם השלמת נבחריו של אלוהים על ידו. ...זהותו של עושה שירות היא עושה שירות, אך בעיני אלוהים, הוא אחד מקרב כל הדברים שהוא ברא – אלא שפשוט תפקידו הוא עושה שירות. אם כך, כאחד מברואיו של אלוהים, האם יש הבדל בין עושה שירות לבין נבחריו של אלוהים? למעשה, אין הבדל. להלכה, יש הבדל, במהות, יש הבדל, במונחי התפקיד שהם ממלאים, יש הבדל, אך אלוהים אינו מפלה את האנשים האלה. מדוע אם כן אנשים אלה מוגדרים כעושי שירות? עליכם להבין זאת. עושי השירות באים מקרב הכופרים. הזכרתם של הכופרים אומרת לנו כי עברם רע הוא: כולם אתיאיסטים, בעברם הם היו אתיאיסטים, הם לא האמינו באלוהים, והם היו עוינים כלפי אלוהים, האמת ודברים חיוביים. הם לא האמינו באלוהים ולא האמינו שיש אלוהים, אם כך, האם הם מסוגלים להבין את דבריו של אלוהים? הוגן לומר כי במידה רבה הם אינם מסוגלים. כפי שבעלי חיים אינם מסוגלים להבין את דברי האדם, כך עושי השירות אינם מבינים מה אומר אלוהים, מה הוא דורש, מדוע הוא דורש זאת – הם לא מבינים, הדברים האלה אינם מובנים להם, הם נותרים לא נאורים. ומסיבה זו, אין לבני אדם אלה החיים שעליהם דיברנו. ללא חיים, האם בני אדם יכולים להבין את האמת? האם הם מצוידים באמת? האם הם מצוידים בניסיון וידע של דברי אלוהים? (לא.) כאלה הם מקורותיהם של עושי השירות. אך מכיוון שאלוהים הופך אנשים אלה לעושי שירות, בכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. הוא אינו מזלזל בהם ואינו מתייחס אליהם כלאחר יד. אף שהם אינם מבינים את דבריו, ושהם חסרי חיים, אלוהים בכל זאת טוב אליהם, ובכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. זה עתה דיברתם על אמות המידה האלה: להיות נאמן לאלוהים ולעשות כדבריו. בשירותך, עליך לשרת במקום שבו יש צורך, ועליך לשרת עד הסוף. אם תוכל להיות עושה שירות נאמן, אם תהיה מסוגל לשרת עד הסוף ותהיה מסוגל להשלים בצורה מושלמת את המשימה שניתנה לך על ידי אלוהים, אתה תחיה חיים של ערך, ולכן תוכל להישאר. אם תשקיע מעט יותר מאמץ, אם תשתדל יותר, אם תהיה מסוגל להכפיל את מאמציך להכיר את אלוהים, אם תוכל לדבר מעט על הכרת אלוהים, אם תוכל לשאת עדות לאלוהים, ויתרה מזאת, אם תוכל להבין דבר-מה מרצונו של אלוהים, אם תוכל לשתף פעולה בעבודתו של אלוהים ולהיות מודע במידה מסוימת לרצונו של אלוהים, אזי יחול שינוי בגורלך, עושה השירות. ומה יהיה שינוי זה בגורל? לא תוכל עוד רק להישאר. על סמך התנהגותך, שאיפותיך ועיסוקך האישי, אלוהים יעשה אותך לאחד הנבחרים. זה יהיה השינוי בגורלך. מהו הדבר הטוב ביותר בכך לעושי השירות? זוהי העובדה שהם יכולים להיות לאחד הנבחרים של אלוהים. ...האם זהו דבר טוב? זהו דבר טוב, ואלה הן בשורות טובות. כלומר, ניתן לעצב עושי שירות. כשאלוהים מועיד אדם לשרת, אין זאת אומרת שהאדם יעשה זאת לנצח, הדבר אינו בהכרח כך. על סמך התנהגותו האישית, אלוהים יטפל בו באופן שונה, וישיב לו באופן שונה.

מתוך "אלוהים עצמו, הייחודי י'" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

מהם אנשיו של אלוהים? בני האדם שנמנים עם אנשיו של אלוהים הם אלה שיהיו מסוגלים להישאר ולשרוד בעידן המלכות. הם אלה שחוו את עבודתו של אלוהים והשיגו את האמת. הם בני אדם עם חיים חדשים. אנשיו של אלוהים מכירים את אלוהים באמת, הם מסוגלים להנהיג את האמת, ובסופו של דבר, לאחר שהם עברו ניסיונות רבים, זיכוך רב ושפע של צרות וכן אסונות, הם הפכו למושלמים. הם אלה שמובאים לידי שלמות באמצעות חוויית עבודתו של אלוהים. כל בני האדם שנמנעים עם אנשיו של אלוהים כוללים שלושה מאפיינים. ראשית, יש להם לב מלא יראת-אל – זה החלק העיקרי. שנית, הם ניחנים באנושיות טובה יחסית, יש להם מוניטין טוב, ורוב בני האדם רואים אותם בעין טובה. שלישית, הם ממלאים את חובתם במסירות. כל מי שניחן בשלושת המאפיינים האלה נמנה עם אנשיו של אלוהים. בקרב אנשיו של אלוהים, לא חשוב כמה טובה או רעה האיכות. יש להם איכות ממוצעת לפחות והם יכולים להבין אמיתות ממוצעות, אך העניין המרכזי הוא שיש להם לב מלא יראה לאנושיות ושהם ניחנים באנושיות. בלי קשר למיקום שלהם או לחובה שתבקשו מהם למלא, הם די אמינים. הם לא מתנהגים אליכם באופן שונה בפניהם ומאחורי גבכם. הם לא דו-פרצופיים, והם לא מסכימים גלויות אלא מתנגדים גלויות. הם די ישרים ומהימנים; אחרים נוטים לבטוח בהם. כל אדם כזה ניחן באנושיות די טובה וביושר די טוב. אלה הם אנשיו של אלוהים בעידן המלכות.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

עושי שירות לא השיגו את האמת כחייהם ממש. הם רק משרתים את אלוהים. יש להם לב כן כלפי אלוהים וכן אמונה, והם ניחנים באנושיות טובה יחסית, אך הם לא אוהבים את האמת עד כדי כך. הם מסתמכים על ההתלהבות שלהם להשקעת מאמצים למען אלוהים, והם מוכנים לסבול כל קושי. הם יישארו חסידי אל עד סוף הדרך ולעולם לא ייפרדו מאלוהים. זו הסיבה לכך שבני אדם שהם עושי שירות מסורים יישארו. ...מדוע נאמר שהם עושי שירות? הסיבה לכך היא שהם לא עוסקים בחיפוש האמת. לבני האדם שעוסקים בחיפוש האמת יש גם רגעים שבהם השחיתות שלהם מתגלים וזמנים שבהם הם סובלים תבוסה, אך ברגע שהם עוברים גיזום וטיפול, חווים כישלונות ומכשולים, או מסולקים מבית האל, הם מבינים: "אדם שהאמת לא בידיו הוא כה מעורר רחמים; אדם שמסתמך על קנאות לא יכול לעמוד איתן! אם אדם לא יכול להנהיג את האמת, ואם הוא לא מבין את האמת, הוא לעולם לא יהיה מסוגל למלא את חובתו כראוי. האין זה עושה שירות? אסור לי להיות עושה שירות – אני חייב לעסוק בחיפוש האמת ולחתור להשלים את חובתי כראוי כדי לנחם את לבו של אלוהים וכדי לגמול לאלוהים על אהבתו." אדם כזה מתעורר ומתחיל לעסוק בחיפוש האמת, ובסופו של דבר, הוא זוכה באמיתות מסוימות ומתחיל לפתח לב שבאמת ירא את אלוהים. אם כן, האם בני אדם כאלה הם עדיין עושי שירות? הם נמנים עם אנשיו של אלוהים מפני שיש להם אמיתות מסוימות ויש להם ירא אל, לב אוהב אל. ברגע שהם הופכים למרדנים ומתנגדים, הם מבינים זאת ומכים על חטא בפני אלוהים, ואז הם משתנים. בני אדם כאלה הם אנשים שזכו באמת והפכו אותה לחייהם.

האם יש הבדל גדול בין אנשיו של אלוהים לבין עושי השירות? אף על פי שההבדל לא כל כך גדול או ניכר, אלה בני אדם שונים במהותם. עושי שירות בקושי מפחדים מאלוהים, ולכל היותר הם אומרים: "אל תפגעו באלוהים! אם תפגעו באלוהים, תיענשו!" האם דבר כה קטן יכול להיחשב ליראת אל אמיתית? בני האדם שלבם באמת ירא את אלוהים לא רק שוקלים את השאלה אם הם יפגעו באלוהים, אלא גם את השאלה אם הם פועלים בניגוד לאמת, את השאלה אם הם פועלים בניגוד לדברי האל, את השאלה אם פעולה מסוימת ממרה את פיו של אלוהים, את השאלה אם היא יכולה להכאיב ללבו של אלוהים, ואת השאלה כיצד הם יוכלו להשביע את רצונו של אלוהים. הם שוקלים את כל ההיבטים האלה – לזו הכוונה בלב ירא אל. אדם שלבו ירא את אלוהים במהלך הנהגת האמת יכול לפחות להתרחק מרע ולהימנע מביצוע מעשים של התנגדות לאלוהים. הוא מסוגל להתעלות על הבסיס הזה. זה מה שנקרא לב ירא אל. יש הבדל בין לב ירא אל לבין לב עם קצת פחד מאלוהים. אם מישהו עם לב ירא אל באמת מבין אמיתות מסוימות ויכול להנהיג חלק מדברי האל, הרי שבהחלט יש ברשותו של האדם הזה חיים. אדם שהאמת משמשת לו כחייו נמנה עם אנשיו של אלוהים. האמת לא משמשת לעושי השירות כחייהם, הם לא אוהבים את האמת, וכל מה שיש ברשותם היא אמונה באלוהים. בנוסף, יש להם קנאות ואנושיות ממוצעת לפחות. הם מוכנים להשקיע מאמצים למען אלוהים. בלי קשר לכמות הצרות שיש להם בבית, ובלי קשר למצבים או לניסיונות שהם מתמודדים איתם, הם מתמידים במתן שירות לאלוהים והם מסורים עד סוף הדרך מבלי לסגת. אלה בני אדם שיישארו, עושי השירות הנאמנים. יש עושי שירות שלא משרתים עד הסוף. ברגע שהם שומעים שהם לא יזכו בברכות, הם מפסיקים לשרת. יש עושי שירות שלא מסוגלים לשרת היטב, ואשר לא מאפשרים לאף אחד לטפל בהם. ברגע שמישהו מטפל בהם, הם אומרים, "לא אשרת עוד. אני הולך הביתה." יש עושי שירות שמתמודדים עם נסיבות חמורות, למשל נעצרים, ואז מתמלאים בפחד ונסוגים. יש כאלה שעדיין דואגים לגבי חייהם של בני משפחתם במהלך שירותם: "איך המשפחה שלי תחיה? חובה עליי לחזור והרוויח קצת כסף, חובה עליי לטפל בבעלי (או באשתי) ובילדיי." הם מביטים לאחור כשידם אוחזת במחרשה, והם נעדרים כל נאמנות לאלוהים. עושי שירות כאלה לא עומדים ברף, ולכן הם כולם יסולקו.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

בעבר, רבים לא הבינו את עמו של האל. מהו, אחרי הכול, עמו של האל? האין זה נכון שאנו, שקיבלנו את האל הכל יכול, הננו העם שלו? האין זה כך, שכאשר אתם מקבלים את שמו של האל הכל יכול אתה הופכים להיות חלק מהעם שלו? לשם כך, קיים תהליך של הבאה לידי שלמות, הכולל קריטריון מסוים. מהו הקריטריון הזה? הקריטריון הוא שרק אם מילאתם את חובתכם כנדרש תהיו חלק מעמו של האל. אלה שלא עמדו בקריטריון זה במילוי חובתם אינם שייכים לעמו של האל. הם אינם עמו של האל. ליתר דיוק, הם עושי-שירות - כך הם נקראים במהלך תקופת ניסיון זו. אלה שטרם קיבלו את האמת הנם עושי-שירות. כאשר אדם מקבל את האמת ומסוגל להתמודד עם המצב בהתאם לעקרונות, פירושו שהוא זכה בחיים. רק אלה שהאמת היא חייהם הם באמת ובתמים עמו של האל.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי לא מופיעות המילים "פונים אליהם".

ב. בטקסט המקורי לא מופיעות המילים "הם קרויים".

קודם: 43. על מה מבסס אלוהים את קביעת התוצאה הסופית של כל אדם?

הבא: 45. מהן הבטחותיו של אלוהים לבני האדם שזכו בישועה והפכו למושלמים?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה