41. מהם מעשים רעים? כיצד מתבטאים מעשים רעים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

מהו הרף שלפיו נקבע אם מעשיו של אדם טובים או רעים? הדבר תלוי בשאלה אם במחשבותיכם, דבריכם ומעשיכם, יש ברשותכם עדות בדבר הנהגת האמת והבאה לידי ביטוי של מציאות האמת. אם המציאות הזו לא ברשותכם או אם אתם לא מביאים אותה לידי ביטוי, הרי שאתם רשעים ללא צל של ספק.

מתוך "תוכלו להשיג את האמת אחרי שתפקידו את לבכם האמיתי בידי אלוהים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אם אתם תמיד חיים לפי הבשר והדם, ותמיד מספקים את הרצונות האנוכיים שלכם, מציאות האמת לא בידכם. זה סימן לאדם שממיט בושה על אלוהים. אתם אומרים, "לא עשיתי שום דבר. איך ביישתי את אלוהים?" במחשבותיכם ובדעותיכם, בכוונותיכם, במטרות ובמניעים למעשיכם, וכן בהשלכות של מעשיכם – אתם מספקים את השטן מכל בחינה, אתם מושא הלעג שלו, ואתם נותנים לו שליטה עליכם. אין לכם אפילו שמץ מהעדות שצריכה להיות לכם כמשיחיים. אתם מטילים קלון על שמו של אלוהים בדרכים שונות, ואין לכם עדות אמיתית. האם אלוהים יזכור את הדברים שעשיתם? בסופו של דבר, לאיזו מסקנה אלוהים יגיע לגבי מעשיכם ולגבי החובה שאתם ממלאים? האם לא צריך לנבוע מכך דבר מסוים, הצהרה כלשהי? בכתבי הקודש, ישוע אדוננו אומר, "רבים יאמרו לי ביום ההוא, 'אדוני, אדוני, הלא ניבאנו בשמך? הלא גירשנו בשמך שדים? הלא עשינו בשמך נפלאות?' ואז אני אטען בפניהם, 'מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני, עושי רשע!'" מדוע ישוע אדוננו אמר זאת? מדוע אלה המרפאים את החולים ומגרשים את השדים בשם אלוהים, הנוסעים להטיף בשם אלוהים, הפכו לרשעים? מיהם הרשעים האלה? האם הם בני האדם שלא מאמינים באלוהים? הם כולם מאמינים באלוהים וכולם חסידי-אל. הם גם מוותרים על דברים למען אלוהים, משקיעים מאמצים למען אלוהים וממלאים את חובתם. עם זאת, בעת מילוי חובתם, חסרות להם מסירות ועדות, ולכן מילוי חובתם הפך לעשיית רע. זו הסיבה לכך שישוע אדוננו אמר, "סורו ממני, עושי רשע!"

מתוך "תוכלו להשיג את האמת אחרי שתפקידו את לבכם האמיתי בידי אלוהים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אתם רואים כעת את כל המעשים האלה של אלוהים, אך אתם ממשיכים להתנגד ולהתמרד, ואתם לא נשמעים לו. אתם אוצרים בתוככם הרבה דברים ואתם עושים את כל מה שמתחשק לכם. אתם הולכים שבי אחרי התאוות והרצונות שלכם – זו מרדנות, וזו התנגדות. אמונה באלוהים שמתקיימת לשם הבשר והדם, לשם תאוותיו של האדם ולשם רצונותיו, לשם העולם, ולשם השטן היא אמונה טמאה – זו התנגדות והתמרדות. יש כיום סוגים רבים של אמונה: יש כאלה שמחפשים מחסה מאסון, ואחרים רוצים להשיג ברכות, ואילו יש כאלה שמעוניינים להבין תעלומות, ואחרים מנסים להשיג כסף. כל אלה צורות שונות של התנגדות – הם כולם חילול קודש! כשנאמר שאדם מתנגד לאלוהים או מתמרד בו, הכוונה היא לדברים כאלה בדיוק, הלא כן? בני אדם רבים רוטנים כיום, מתלוננים או מותחים ביקורת. כל אלה הם דברים שעושים רשעים. אלה מעשים של התנגדות ומרדנות אנושיות. בני אדם כאלה שייכים לשטן והוא שולט בהם.

מתוך "עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום" ב'הדבר מופיע בבשר'

אלה מבין האחים והאחיות שתמיד נותנים פורקן לשליליות שלהם הם המשרתים של אלוהים והם מפריעים לכנסייה. יום יבוא ובני האדם האלה יסולקו ויגורשו. באמונתם באלוהים, אם לב ירא אל לא פועם בקרבם של בני האדם, ואם אין להם לב שנשמע לאלוהים, הרי שלא זו בלבד שהם לא יהיו מסוגלים לעשות שום עבודה למען אלוהים, אלא שנהפוך הוא – הם יהפכו לבני אדם שמפריעים לעבודתו של אלוהים ואשר מתריסים נגדו. כשמישהו שמאמין באלוהים לא נשמע לאלוהים או לא ירא אותו, אלא מתריס נגדו, זו החרפה הגדולה ביותר למאמין. אם דיבורו והתנהלותו של מאמין תמיד מזדמנת ובלתי מאופקת, כאילו היה לא מאמין, הרי שהמאמין הזה אפילו רע יותר מלא מאמין – הוא שד טיפוסי. צריך היה לסלק מהכנסייה את בני האדם בכנסייה שנותנים פורקן לדבריהם הארסיים, ואת אלה מבין האחים והאחיות שמפיצים שמועות, מחרחרים מדון ומגבשים קליקות. אולם משום שעבודתו של אלוהים נמצאת בתקופה שונה, בני האדם האלה הוגבלו, מכיוון שנגזר עליהם להיות מושא לסילוק. כל מי שהשטן השחית אותו ניחן בטבע מושחת. אולם בעוד יש כאלה שפשוט ניחנים בטבע מושחת, יש בני אדם שאינם כאלה – כלומר לא זו בלבד שיש להם טבע מושחת, אלא שגם אופיים זדוני באופן קיצוני. כל מה שאדם כזה עושה ואומר אינו רק ביטוי של טבעו השטני המושחת, אלא שהוא עצמו השטן הרשע האמיתי.

מתוך "אזהרה למי שלא מנהיג את האמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

בכל כנסייה וכנסייה יש בני אדם שמפריעים לכנסייה ובני אדם שמפריעים לעבודתו של אלוהים. כל בני האדם האלה הם השטן המתחזה לבני משפחתו של אלוהים. בני אדם כאלה טובים במיוחד בחיקוי, בהתייצבות מכובדת בפניי, בהנהון ובהשתחוות – הם מתנהגים כמו כלבים מוכי שחין: הם מקדישים את "כל כולם" על מנת להשיג את היעדים שלהם עצמם, אך הם מגלים את ארשת פניהם המכוערת בפני האחים והאחיות. כשהם רואים מישהו שמנהיג את האמת, הם מתקיפים אותו ומדירים אותו, וכשהם רואים מישהו יותר מאיים מהם עצמם, הם מתחנפים ומתרפסים בפניו. הם מתנהגים כמו רודנים בכנסייה. אפשר לומר שברוב הכנסיות יש כאלה "נחשים מרושעים מקומיים" וכאלה "כלבי שעשועים". הם מתגנבים ביחד, קורצים ומאותתים זה לזה בסתר, ואף אחד מהם לא מנהיג את האמת. מי מהם שניחן בכמות הארס הרבה ביותר הוא "השד הראשי", ומי מהם שניחן ביוקרה הרבה ביותר הוא זה שמוביל אותם ונושא את דגלם גבוה באוויר. בני האדם האלה גדלים פרא בכנסייה, מפיצים את השליליות שלהם, יורקים מוות, עושים כל דבר שעולה על רוחם, אומרים כל דבר שעולה על רוחם, ואיש לא עושה דבר כדי לעצור אותם, מכיוון שטבעם שטני לחלוטין. ברגע שהם מתחילים לגרום להפרעות, אווירת מוות משתררת בכנסייה. ...אם יש מספר נחשים מרושעים מקומיים בכנסייה, וכן כמה זבובים קטנים שנוהים אחריהם ואשר נעדרים כל יכולת הבחנה, אם אנשי הכנסייה עדיין לא יכולים להתנער מהכבלים והמניפולציות של הנחשים האלה אחרי שהם ראו את האמת, הרי שהשוטים האלה יסולקו בסופו של דבר. אף על פי שייתכן שהזבובים הקטנים האלה לא עשו שום מעשה איום, הם אפילו יותר ערמומיים, ואפילו יותר חלקלקים וחמקנים, וכל זבוב כזה יסולק. לא יישאר אף אחד!

מתוך "אזהרה למי שלא מנהיג את האמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

המרמה שלכם, ההתנשאות שלכם, החמדנות שלכם, רצונותיכם המוגזמים, הבגידה שלכם, המרדנות שלכם – האם יכולים הדברים האלו לחמוק מהבחנתי? אתם מקלים בי ראש, אתם משטים בי, אתם מעליבים אותי, אתם מרמים אותי, אתם תובעים ממני דברים, אתם סוחטים ממני קורבנות – כיצד יכול זדון שכזה לחמוק מעונשי? מעשיכם הרעים הם הוכחה לעוינותכם כלפיי, וכן הוכחה להיותכם מנוגדים לי. כל אחד מכם מאמין שהוא כה תואם לי, אך אם כך הדבר, על מי חלה עדות זו שאינה ניתנת להפרכה? אתם מאמינים שהכנות והנאמנות שלכם כלפיי היא הנעלה ביותר. אתם סבורים שאתם כה טובי לב, כה מלאי חמלה, ושהקדשתם לי הרבה כל כך. אתם סבורים שעשיתם די למעני. אך האם אי-פעם השוויתם אמונות אלו להתנהגותכם? אני אומר שאתם מאוד גאוותנים, מאוד חמדנים ומאוד שטחיים; התחבולות שבהן אתם משטים בי מאוד מחוכמות, ויש לכם די והותר כוונות ושיטות בזויות. נאמנותכם דלה מדי, רצינותכם חסרת ערך, ומצפונכם נבוב עוד יותר מכך. יש בלבכם זדון רב מדי, ואיש אינו פטור ממנו, גם לא אנוכי. אתם מסתגרים מפניי למען ילדיכם, למען הבעלים שלכן או למען השימור העצמי שלכם. במקום לדאוג לי, אתם דואגים למשפחתכם, לילדיכם, למעמדכם, לעתידכם ולסיפוק שלכם. מתי בכלל חשבתם עלי בזמן שדיברתם או פעלתם? כשמזג האוויר קר, מחשבותיכם פונות לעבר ילדיכם, בעליכן, נשותיכם או הוריכם. גם כשמזג האוויר חם, אין לי מקום במחשבותיכם. כשאתם ממלאים את חובתכם, אתם חושבים על האינטרסים שלכם, על בטיחותכם האישית, על בני משפחתכם. איזה דבר עשיתם אי-פעם למעני? מתי בכלל חשבתם עלי? מתי התמסרתם בכל מחיר לי ולעבודתי? היכן העדות להיותכם תואמים לי? היכן ההוכחות האמיתיות לנאמנותכם לי? היכן ההוכחות האמיתיות לציותכם לי? מתי כוונותיכם לא היו למען קבלת ברכותיי? אתם משטים בי ומרמים אותי, אתם משחקים באמת, מסתירים את קיומה של האמת, בוגדים במהותה של האמת, ונוהגים בי בעוינות. אם כך, מה מצפה לכם בעתיד? אתם שואפים לתאום לאל המעורפל שלכם, ושואפים רק לאמונה מעורפלת, אך אינכם תואמים למשיח. האם הזדוניות שלכם לא תזכה לגמול זהה לזה שמגיע לרשעים?

מתוך "עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח" ב'הדבר מופיע בבשר'

ייתכן שבכל שנות אמונתכם באלוהים, מעולם לא קיללתם איש ולא ביצעתם מעשה רע, אך בקשרכם עם המשיח אינכם מסוגלים לדבר אמת, לפעול ביושר או להישמע לדברי המשיח. במקרה כזה, אני אומר שאתם המרושעים והזדוניים ביותר בעולם. ייתכן שאתם ידידותיים ומסורים לקרוביכם, חבריכם, רעייתכם (או בעלכן), בניכם ובנותיכם והוריכם, ולעולם אינכם מנצלים אחרים, אך אם אינכם יכולים להיות תואמים למשיח ולחיות איתו בשלום, הרי שאפילו אם תתנו הכל כדי לסייע לשכניכם, או שטיפלתם היטב באביכם, באמכם ובבני ביתכם, אני בכל זאת אומר שאתם מרושעים וגם מלאים בתכסיסים ערמומיים. אל תחשבו שאתם תואמים למשיח רק מפני שאתם מסתדרים עם הזולת או עושים כמה מעשים טובים. האם אתם מאמינים שנדיבותכם יכולה לגנוב ברכות מהשמיים? האם אתם חושבים שכמה מעשים טובים הם תחליף לציות מצדכם?

מתוך "מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

לא ארחם עוד על אלה שהיו לגמרי לא נאמנים לי בעתות מצוקה, משום שיש גבול לרחמיי. מעבר לכך, אין בי כל חיבה לאף בן אדם שבגד בי בעבר, ויותר מכך, אין לי כל עניין להתקשר עם אלה שבגדו בעניינם של חבריהם. זה הטבע שלי, יהיה האדם אשר יהיה.

מתוך "הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם" ב'הדבר מופיע בבשר'

כל אחד מכם עלה לגבהים הרמים ביותר של ההמון. עליתם והפכתם לאבותיהם של בני האדם בהמון. אתם שרירותיים במיוחד, ואתם מתפרעים בקרב כל הרמשים המחפשים מקום לנוח ומנסים לטרוף את הרמשים שקטנים מכם. אתם מרושעים וזדוניים בלבכם, ואתם עולים על רוחות הרפאים ששקעו אל המצולות. אתם חיים בתחתית ערימת הזבל ומפריעים לרמשים לכל אורכה ורוחבה כך שלא תהיה להם מנוחה, ואתם נאבקים זה בזה לזמן מה ואז נרגעים. אתם עדיין לא יודעים מה מהמעמד שלכם, אך אתם בכל זאת נאבקים זה בזה בערימת הזבל. מה אתם יכולים להשיג מהמאבק הזה? אם באמת היה לכם לב מלא יראה כלפיי, איך ייתכן שהייתם יכולים להיאבק זה בזה מאחורי גבי? גם אם מעמדכם רם, אתם בכל זאת תולעים קטנות ומצחינות בזבל, הלא כן? האם תהיו מסוגלים להצמיח כנפיים ולהפוך ליונת שלום ברקיע? תולעים קטנות ומצחינות שכמוכם שגונבות את קורבנות המנחה מהמזבח שלי, יהוה. האם כך אתם יכולים להציל את השמות הנכשלים שלכם ולהפוך לעם ישראל הנבחר? אתם חדלי אישים חסרי בושה!

מתוך "כשעלי השלכת ישובו לשורשיהם, אתם תתחרטו על כל הדברים הרעים שעשיתם" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

מהם הביטויים של מעשים זדוניים? הביטוי הראשון מתרחש בבית האל כשמישהו מותח ביקורת על אלוהים ועל עבודתו. בתוך זה נכללת החזקה תכופה בתפיסות לגבי אלוהים ולגבי האדם שרוח הקודש משתמשת בו. יש אפילו בני אדם עוינים שמפיצים לכל עבר שליליות ותפיסות על אלוהים ועל, וגם מפיצים שמועות על אלוהים ועל האדם שרוח הקודש משתמשת בו כדי להונות את אנשיו הנבחרים של אלוהים ולהפריע לעבודת בית האל. אלה המעשים הרעים ביותר. אלה הדברים שהכי מפריעים ומזיקים להיווכחות בחיים של אנשיו הנבחרים של אלוהים ולעבודה של בית האל. זו הסיבה לכך שאלה המעשים הרעים ביותר. כל מי שמסוגל לעשות מעשים רעים כאלה הוא אדם שמבצע כל מיני מעשים זדוניים. הביטוי השני הוא שמנהיגים מסוימים בבית האל לא מתחשבים ברצונו של אלוהים ולא עושים את העבודה החיונית שאלוהים הפקיד בידיהם. במקום זאת, הם עובדים כדי לשאת עדות על עצמם וכדי לשמר את מעמדם. הם דואגים לעוזריהם הנאמנים ולבני בריתם למשרות הנהגה בכל הדרגים בבית האל. בני אדם כאלה גם מבצעים כל מיני מעשים זדוניים. הם לא דואגים לעמדות הנהגה לאנשים לבני אדם שבאמת עוסקים בחיפוש האמת ואשר מחזיקים בעבודת רוח הקודש. במקום זאת, הם ממנים לתפקידים חשובים את שותפיהם לפשע, את עוזריהם הנאמנים ואת מלחכי הפנכה שלהם. האין הם מציבים בכך מכשולים וקשיים לאנשיו הנבחר של אלוהים בנתיבם להיווכחות בחיים? לפיכך, גם בני אדם כאלה מבצעים כל מיני מעשים זדוניים. בית האל מרומם אותם ומאפשר להם להפוך למנהיגים, אולם הם נושאים עדות על עצמם, מתרברבים ולא נושאים שום עדות על אלוהים ועל כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו. הם לא מבטאים את האמת שבדבר האל ולא מכוונים אחרים להיווכח באמת. הם תמיד עובדים במטרה לשמר את מעמדם האישי; הם תמיד מדברים למען המעמד והמוניטין שלהם; הם משמרים את המעמד שלהם בקרב אנשיו הנבחרים של אלוהים ומשמרים את מעמדם בלב ההנהגה. בני אדם כאלה הם צוררי משיח. צוררי המשיח מבצעים כל מיני מעשים זדוניים. הביטוי השלישי הוא שבני אדם ממלאים את חובותיהם ללא כל מסירות לאלוהים, ברשלנות מתמדת, כשבשרם וטעמם האישי הם אלה שמכתיבים להם את כל מעשיהם. התוצאה היא שהם גורמים לצרות רבות בבית האל וממיטים על בית האל הפסדים כספיים כבדים. בני אדם כאלה מבצעים כל מיני מעשים זדוניים. הביטוי הרביעי הוא כל בני האדם שלא עוסקים בחיפוש האמת ומפריעים לאחרים לעסוק בחיפוש האמת, שתמיד מפיצים שליליות, ואשר תמיד מפיצים את השקפותיהם הכוזבות של חסרי אמונה או אנשי דת כדי להפריע לאנשיו הנבחרים של אלוהים. גם אלה הם בני אדם שמבצעים כל מיני מעשים זדוניים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

שלושים המעשים הרעים המהווים הפרעה ושיבוש של עבודת האל והתנגדות ישירה לאלוהים:

1. אי-יכולת להתמקד לגמרי במילוי חובתכם בכנסייה ועיסוק במקום זאת בוויכוחים ומאבקים קנאיים על מעמד שמובילים לתוהו ובואו בחיי הכנסייה – זה מעשה רע.

2. זריית מדון, גיבוש קליקות ויצירת הפרעות שמובילות לקרעים בכנסייה ומפריעות משמעותית לעבודת הכנסייה – זה מעשה רע.

3. היעדר אהבה לאמת, נטייה לביצוע מעשי קונדס וליצירת סכסוכים, הסתה למדון בין אנשים והפרעה לחיי הכנסייה – זה מעשה רע.

4. אמירת שקרים, הונאה והולכת אנשים שולל, עיוות תכוף של העובדות ובלבול בין טוב ורע כדי לגרום לתוהו ובוהו – זה מעשה רע.

5. הפצת רעיונות מופרכים וכפירה כדי להטעות בני אדם על מנת שהם לא יוכלו לעסוק בחיפוש האמת, שלא יהיה להם נתיב, ושהם ידבקו בשטן ובשדים – זה מעשה רע.

6. הפצת שליליות ומוות, הפצת תפיסות לכל עבר על מנת להוליך בני אדם שולל, שיבוש חיי הכנסייה וגרימה לבני אדם להפוך לקרים ולהתרחק מאלוהים – זה מעשה רע.

7. אם אתם יודעים בבירור שמציאות האמת לא ברשותכם ושאתם לא ניחנים באנושיות טובה, אך אתם בכל זאת נאבקים למלא תפקידי מנהיגות, מה שיוביל לתוהו ובוהו – זה מעשה רע.

8. התנהגות בדרך אחת לפניהם של בני אדם ובדרך אחרת מאחורי גביהם, זיוף ציות תוך התנגדות, הונאת בני האדם מעליכם ותחתיכם, ושימוש בטקטיקות דו-פרצופיות כדי להונות אחרים – זה מעשה רע.

9. חוסר יכולת לשתף לגבי האמת כדי לפתור בעיות, זינוק מתמיד על החולשות של אחרים כדי ללמוד אותם לקח, וגערה מתנשאת באחרים – זה מעשה רע.

10. הינעלות על העבירות של מנהיגים ועובדים, התייחסות בלתי הולמת אליהם והשפעה על עבודתם הרגילה – זה מעשה רע.

11. בעיצומן של פעולות דיכוי כנגד מנהיגי שקר ועובדי שקר, תיקונם, ניסיון לשלוח אותם לאבדון מבלי לתת להם הזדמנות להכות על חטא, וגרימה לפניקה – זה מעשה רע.

12. התנהלות חסרת אחריות כמנהיגים או כעובדים, עמידה מנגד כשרשעים משבשים את הכנסייה, והימנעות מהגנה על עבודת הכנסייה – זה מעשה רע.

13. הימנעות ממילוי חובתכם בהתאם להסדרי העבודה על מנת לפתור בעיות מעשיות ולאפשר לרשעים לשבש את הכנסייה – זה מעשה רע.

14. הפרה בוטה של הסדרי העבודה ועשיית דברים בדרככם האישית, התעקשות על התנהגות הסותרת את האמת עד סוף הדרך ופגיעה באנשיו הנבחרים של אלוהים – זה מעשה רע.

15. אם מנהיגים ועובדים לא מנהיגים את האמת אלא משתוללים ולא מקבלים את הפיקוח והביקורת של אנשיו הנבחרים של אלוהים, זה מעשה רע.

16. אם מנהיגים ועובדים עושים כרצונם, בוחרים בבני האדם שמציאות האמת לא ברשותם ומשתמשים בהם, ולא מסוגלים לבצע עבודה מעשית, מה שמוביל להשפעה איומה – זה מעשה רע.

17. מילוי חובתכם בבלבול מתמיד ללא כל השפעה, דבר שגורם יותר נזק מאשר תועלת ומשפיע באופן חמור על עבודת הכנסייה – זה מעשה רע.

18. לא רק הימנעות מהנהגת האמת בעצמכם, אלא פגיעה באחרים ומניעה מעם למלא את חובתם ולבצע מעשים טובים – זה מעשה רע.

19. סירוב לקבל טיפול וגיזום, היעדר מוחלט של ציות, שיבוש הכנסייה על ידי התנהגות כרודנים ועשייה כרצונכם ללא רסן – זה מעשה רע.

20. העצמה מתמדת של עצמכם ונשיאת עדות על עצמכם, נשיאת עדות שקר והתרברבות במטרה לזכות בהערצתם של אחרים מסווגים כהולכת בני אדם שולל, וזה מעשה רע.

21. מגע וקשירת קשר מתמידים עם בני אדם רעים ורשעים, הגנה מתמדת על האינטרסים שלהם ושיבוש מתמיד של עבודת הכנסייה – זה מעשה רע.

22. שיתוף פעולה עם הרשעים ביצירת בעיות בעיוורון, שיבוש עבודת הכנסייה והשפעה על חיי הכנסייה, והימנעות מהכאה על חטא עד סוף הדרך – זה מעשה רע.

23. טיפוח מתמיד של שאיפות וחיפוש תמיד של מעמד, הפצת תפיסות לעתים קרובות במטרה להוליך אחרים שולל, ומאבק להשגת סמכות בנקיטת אמצעים שונים – זה מעשה רע.

24. שימוש בתכסיסים מלוכלכים כדי להפיץ את הבשורה, ביזוי שמו של אלוהים, השפעה איומה והסתת אחרים לגועל – זה מעשה רע.

25. חוסר אכפתיות כלפי בני האדם שנפלו בנחלתו של אלוהים בזכות אוונגליזם, חוסר אחריות מוחלט והשפעה חמורה על עבודת הבשורה – זה מעשה רע.

26. גניבת מנחות, הנאה חמדנית מפאר והדר, הימנעות מעשיית עבודה מעשית ומניעה חמורה של עבודת הכנסייה – זה מעשה רע.

27. מעילה בכספי הצדקה ובקרנות הסיוע של הכנסייה, שימוש בכסף של בית האל ללא נקיפות מצפון, שחיתות וניוון המהווים השפעה איומה – זה מעשה רע.

28. חוסר אחריות בהגנה על המנחות של בית האל, מסירת המנחות למנהיגי שקר, לצוררי משיח ולתנין הגדול האדום כאש – זה מעשה רע.

29. בגידה בכנסייה, בגידה באחים ובאחריות, ואפילו הצעת שירות לשטן, פיקוח על מנהיגים ועובדים ומעקב אחריהם – זה מעשה רע.

30. התנהגות מופקרת ומרושעת באופן מתמיד, פריצות הטרוסקסואלית או פעילות הומוסקסואלית, שיבוש חיי הכנסייה והשפעה איומה – זה מעשה רע.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

קודם: 40. מהם מעשים טובים? כיצד מתבטאים מעשים טובים?

הבא: 42. את אילו בני אדם אלוהים מושיע? את אילו בני אדם אלוהים מסלק?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה