שאלה 5: האדון ישוע היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. זה דבר שלא נתון לוויכוח. כעת אתם נושאים עדות לכך שהאל הכול יכול הוא האדון ישוע שחזר כבשר ודם, אך כמרים ובכירים דתיים אומרים שהדבר שאתם מאמינים בו הוא רק בן אדם, שהוליכו אתכם שולל. אנחנו לא יכולים לפענח זאת. בתקופה ההיא שהאדון ישוע התגלם כבשר ודם ובא לעשות את עבודת הגאולה, הפרושים היהודים גם אמרו שהאדון ישוע הוא רק בן אדם, ושכל מי שמאמין בו מולך שולל. לפיכך, אנחנו רוצים לעסוק בהיבט הזה של האמת לגבי ההתגלמות של אלוהים. מהי בדיוק ההתגלמות כבשר ודם ומה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם? אנא שתפו עימנו בנושא זה.

תשובה:

אמונתכם בישוע אדוננו כהתגלמותו של אלוהים אינה שגויה. אך מדוע אתם מאמינים בישוע אדוננו? האם אתם באמת חושבים על ישוע אדוננו כעל אלוהים? אתם מאמינים בישוע אדוננו בשל הדברים שתועדו בכתבי הקודש ובשל עבודתה של רוח הקודש. אך תאמרו את אשר תאמרו, אם לא פגשתם את ישוע אדוננו פנים אל פנים, האם תעזו לומר שאתם מכירים את ישוע אדוננו? אמונתכם בישוע מהווה רק הד לדבריו של פטרוס, שאמר שישוע אדוננו הוא המשיח, בנו של האל החי, אך האם אתם מאמינים שישוע אדוננו הוא הביטוי של אלוהים, שהוא אלוהים עצמו? האם תעזו לומר שאתם מזהים את מהותו האלוהית של ישוע אדוננו? האם תעזו להבטיח שתזהו את קולו של ישוע אדוננו לו שב והשמיע את האמת? אמונתכם בישוע אדוננו אינה יותר מאשר אמונה בשתי המילים האלו: "ישוע אדוננו". אתם מאמינים אך ורק בשמו. אינכם מבינים את מהותו האלוהית של ישוע אדוננו. אם אתם מבינים, מדוע אינכם מסוגלים להבחין בקולה של רוח האלוהים? מדוע אינכם מכירים בכך שהאמת שמשמיע האל הכול יכול נובעת מאלוהים וכי מדובר בקולה ודבריה של רוח הקודש? מתוך מה שראיתי היום, האופן שבו אתם דוחים את קולו של אלוהים ומתכחשים לאמת שמשמיע אלוהים, אני בטוח שאינכם מכירים את אלוהים בהתגלמותו! אילו נולדתם לפני אלפיים שנה, בתקופה שבה ישוע אדוננו נשא דרשות ועשה את עבודתו, אתם לבטח הייתם מצטרפים אל הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים היהודים ומוקיעים את ישוע אדוננו. האין זה כך? הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים היהודים האמינו במשך שנים רבות באל האחד והיחיד, אך מדוע הם לא זיהו את ישוע אדוננו? מדוע הם צלבו אותו? מה היה העניין? מדוע הכמרים והבכירים בעולם הדת באחרית הימים אינם שומעים את קולה של רוח הקודש? מדוע הם עדיין מגנים את עבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים? תנו לי לשאול אתכם: אדם שמאמין באלוהים, אך אינו מכיר בהתגלמותו של אלוהים, אינו צורר משיח? המנהיגים היהודים התנגדו לישוע אדוננו, אלוהים בהתגלמותו, והוקיעוהו. הם היו כולם צוררי משיח, שעבודתו של אלוהים חשפה. באשר לכמרים ולבכירים שבעולם הדת באחרית הימים, המתנגדים לאל הכול יכול בהתגלמותו ומוקיעים אותו, האם הם אינם גם כן צוררי משיח, שעבודתו של אלוהים חשפה? כולנו יכולים לראות בבירור שרוב הכמרים והבכירים בעולם הדת מתנגדים לעבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים ומגנים אותה. הם מתבוננים בעבודתו של האל הכול יכול מבלי לראות באמת. הם שומעים את דבריו מבלי להקשיב באמת. האל הכול יכול השמיע את כל האמיתות הדרושות לטיהור ולהושעת האנושות. הוא כבש, הושיע ויצר קבוצה של מתגברים. בשורת המלכות מתפשטת ברחבי העולם. זה בלתי נמנע! האם ייתכן שהכמרים והמנהיגים בעולם הדת אינם רואים את ההוכחות לעבודתו של אלוהים? איך הם עדיין מסוגלים לומר דבר כה מגוחך כמו "האמונה באל הכול יכול היא אמונה בבן אדם"? מה העניין כאן? זה פשוט מראה שרבים מאמינים באל המעורפל שבמרומי השמיים, אך רק מעטים יודעים דבר-מה אודות האל בהתגלמותו. מדוע ישוע אדוננו גינה את הפרושים שהתנגדו לו? מפני שהם האמינו רק באל המעורפל שבמרומי השמיים, אך גינו את האל בהתגלמותו והתנגדו לו.

הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים הבחינו בבירור בסמכות ובעוצמה שבדברי ישוע אדוננו ובעבודתו. אז איך הם עדיין היו מסוגלים להתנגד בעזות מצח לישוע אדוננו, לגנותו ולחלל את שמו? הם אמרו שהוא גירש שדים באמצעות בעל זבוב, ראש השדים, וניסה להוליך שולל את קהלו. הם אפילו צלבו אותו חי. מה זה מלמד? האם הם לא עשו את כל זה מפני שהם ראו בישוע אדוננו אדם רגיל? בדיוק כמו שהם אמרו, "האם זה לא אותו נצרתי, בן הנגר"? כפי שהפרושים ראו זאת, על גופו הגשמי של האל בהתגלמותו להיות ניחן בתכונות על-טבעיות. צריך להיות לו שיעור קומה גדול ומבנה גוף חזק, עם יציבה הרואית ונוכחות דומיננטית. לדבריו חייב להיות צליל מרעיד אדמות ומחריש אוזניים. על דבריו לעורר פחד בלב האנשים, כך שאיש לא יעז להתקרב אליו. אחרת, לא ניתן להחשיבו כאלוהים. למעשה, לא הייתה להם ולו שמץ של הבנה באשר למשמעות ההתגלמות, והם לא חיפשו את האמת בדבריו ובעבודתו של ישוע אדוננו שתסביר את טבעו של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו. הם התייחסו לישוע אדוננו כאל אדם רגיל, שפטו אותו לחומרה וחיללו את שמו בהתבסס על אשליותיהם ותפיסותיהם. זה מוכיח שגם אם הם האמינו באלוהים, הם לא הכירו אותו ואפילו התנגדו לו. עכשיו, הכמרים והבכירים בעולם הדת אומרים שזה שאנחנו מאמינים בו הוא אנושי גרידא. זה לא שונה מהצורה שבה הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים היהודים הוקיעו את חסידיו של ישוע אדוננו. כפי שאתם רואים, רוב הכמרים והבכירים בעולם הדת אינם שונים כלל מהפרושים הצבועים מן העבר. הם כולם מאמינים באלוהים ומתנגדים לו באותה עת. הם נוכלים שמכירים רק באל המעורפל שבמרומי השמיים, ובאותה עת מתכחשים למשיח עצמו! איזו זכות יש להם לגנות את מי שמקבל את המשיח ונשמע לו?

באחרית הימים, אלוהים התגלם שוב כבשר ודם כדי להשמיע את דבריו ולעשות את עבודתו בקרב בני האדם. הפעם הוא בא כאל הכול יכול בהתגלמותו. על פי הופעתו החיצונית, האל הכול יכול נראה בדיוק כמו אדם רגיל. הוא חי באופן מעשי בחברת בני אדם. הוא נוטל חלק בחייהם. הוא משמיע את האמת על פי צרכיהם של בני האדם, ועושה את עבודת השפיטה החל מבית האל. כאשר חווינו את עבודתו של האל הכול יכול, שמענו את דברי האל הכול יכול במו אוזנינו. ראינו במו עינינו כיצד הוא חושף את פשר תעלומות תוכנית הניהול של אלוהים. כלומר, את הסיפור שמאחורי שלושת שלבי עבודתו של אלוהים לשם הושעת האנושות, את מטרת תוכנית הניהול של אלוהים, את תעלומת ההתגלמות, את האופן שבו השטן משחית את בני האדם, את מהות השחתת האדם בידי השטן והאמת אודותיה, את האופן שבו אלוהים מטהר את בני האדם, מושיעם ומביאם לידי שלמות, את המשמעות והמטרה של עבודת השפיטה של אלוהים, את מי אלוהים אוהב ואת מי הוא מקלל, מי ייוושע ומי יושמד, את היעד של בני האדם, את סופם של בני האדם לסוגיהם הרבים, את האופן שבו תתממש מלכות האלוהים על פני האדמה ועוד. בהשמיעו את האמיתות האלו, האל הכול יכול גם שופט וחושף את טבעם השטני של בני האדם ואת הטבע והמהות של התנגדותם לאלוהים, ובכך הוא מאפשר לנו לראות את מהות השחתתנו העמוקה בידי השטן, וכי זו אכן עובדה. הוא מאפשר לנו לראות עד כמה אנו שחצנים, רברבנים, בוגדניים ואנוכיים, כיצד אין בנו דבר מדמותו של בן אנוש ועד כמה איננו ראויים לחיות בנוכחותו של אלוהים. עם זאת, אלוהים התגלם כבשר ודם והוא מסתתר וחי בצניעות בקרב בני האדם המטונפים והמושחתים. הוא משמיע את האמת כדי לשפוט, לחשוף ולהושיע את בני האדם. אנו חשנו באופן עמוק שמהות חייו של אלוהים היא כה טובת לב וראויה לכבוד. אהבתו של אלוהים לאנושות היא כה אמיתית! כאשר חווינו את שיפוטו של אלוהים באמצעות דבריו, זכינו להיכרות אינטימית עם טבעו הצודק והקדוש של אלוהים, טבע שאין לפגוע בו, וחשנו את הסמכות והעוצמה שבדברי האל הכול יכול. מבלי שהשגחנו בכך, היראה כלפי אלוהים צמחה בלבנו. התחלנו לבקש את האמת וטבע חיינו החל להשתנות. בנקודת זמן זו באמת הבנו שהאל הכול יכול בהתגלמותו השמיע את כל האמת כדי לטהרנו ולהושיענו ובכך הוא אפשר לנו להיפטר מהשחצנות, מהבוגדנות ומטבענו השטני ולחיות בדמותו של אדם ישר. האל הכול יכול חי בקרבנו ומהלך בכנסיות. כלפי חוץ הוא רק אדם רגיל אך הוא משמיע את האמת ומבטא את טבעו הצודק של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת כל מה שאלוהים הינו. אלו הנוהים אחריו וחווים את עבודתו קיבלו את האמת, הדרך והחיים. הם רואים שהאופן שבו אלוהים עובד הוא מאוד מעשי ומלא חוכמה. הם רואים עד כמה אלוהים צנוע ונחבא, עד כמה הוא משובב עין. אין באלוהים כל שחצנות. טבעו אינו מושחת. מבחינה הגיונית ניתן היה לחשוב שאלוהים, הנעלה על כולם, יעטה גוף בעל גובה אדיר ומבנה גוף חזק, גוף כזה שבני האדם יהיו חייבים להעריץ. אך זה לא מה שאלוהים עשה. כדי להושיע את בני האדם המושחתים, אלוהים עטה גוף גשמי רגיל. הוא עטה את מראהו של אדם שאינו יוצא דופן, ובא לחיות עמנו בני האדם המושחתים. הוא משמיע דברים, שופט ומספק לנו צידה לחיים על פי צרכינו. אלוהים התגלם כאדם צנום, והוא כבר עבר השפלות רבות וסבל רב. מלבד זאת, הוא גם סבל השמצות, גינויים ודחייה מצד האנושות המושחתת, וכן רדיפות מצד המשטר הקומוניסטי בסין. למרות כל זאת, אלוהים ממשיך, מתוך כוח רצון שאת עוצמתו לא ניתן להבין, להשמיע את האמת ולבצע את עבודת הושעתה של האנושות. אלוהים סבל ייסורים שלא יתוארו כדי להושיע את האנושות! אהבתו של אלוהים לאנושות היא כה אמיתית! מתוך זה אנו יכולים לראות עד כמה אלוהים קדוש ואדיר. אין מילים כדי לתאר אותו! האל הכול יכול מקרב אותנו לאלוהים, הוא מפגיש אותנו אישית עם אלוהים כדי שנוכל לראות אותו, להכיר אותו ולאהוב אותו אהבת אמת. בכך הוא מאפשר לנו לבוא לידי שלמות כדי שנוכל באמת לעבוד את אלוהים ולהישמע לו. כולנו הכרנו בלבנו שהאל הכול יכול שבו אנו מאמינים הוא ישוע אדוננו ששב לגוף בשר ודם. הוא אדם, אך הוא גם אלוהים. האל הכול יכול הוא האל האחד והיחיד, בורא השמיים, הארץ וכל הדברים! אכן, הכמרים והבכירים שבעולם הדת מגנים אותנו וחושבים שאנו מאמינים באדם פשוט. תנו לי לשאול אתכם, מי בכל האנושות מסוגל להשמיע את האמת ואת קולו של אלוהים? מי מבין בני האדם יכול לבצע בצורה כל כך מעשית את העבודה הנוגעת לטיהור והושעת האנושות? מי מקרב בני האדם יכול לאפשר לבני אדם מושחתים לבוא לידי שלמות ולהפוך לאנשים המכירים באמת את אלוהים ונשמעים לו באמת, לאחר שהם מתנסים בעבודתו? אין אף אדם כזה, אפילו לא אחד! רק האל הכול יכול מסוגל לעשות עבודה כה מעשית. האל הכול יכול הוא הביטוי של מושיע העולם. הוא האל המעשי בהתגלמותו. רק האל הכול יכול מסוגל להושיע את האנושות ולהעניק לה יעד נפלא!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

לגבי השאלות מהי ההתגלמות ומהו המשיח, ניתן לומר שהללו הן תעלומות הנוגעת לאמת שאף אדם מאמין אינו מבין. גם אם במשך אלפי שנים מאמינים ידעו שישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו, איש אינו מבין את ההתגלמות או את מהותה האמיתית. רק עכשיו, לאחר שהאל הכול יכול של אחרית הימים הגיע, נחשף היבט זה של התעלומה הנוגעת לאמת בפני בני האדם. בואו נראה כיצד מציג האל הכול יכול את הדברים.

האל הכול יכול אומר, "משמעותה של ההתגלמות היא שאלוהים מופיע כבשר ודם ובא לעבוד בקרב בני האדם שהוא ברא בצלם בשר ודם. לפיכך, כדי שאלוהים יתגלם כבשר ודם, עליו להיות תחילה בשר ודם בעלי אנושיות רגילה. זו הדרישה המוקדמת הבסיסית ביותר. למעשה, ההשלכה של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם היא שאלוהים חי ועובד כבשר ודם. אלוהים בעצם מהותו הופך לבשר ודם – הופך לאדם" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האל בהתגלמותו כבשר ודם נקרא המשיח, והמשיח הוא הבשר שעוטה רוח האל. בשר זה שונה מכל אדם העשוי בשר ודם. הבדל זה נובע מהעובדה שהמשיח הוא לא בשר ודם, אלא התגלמותה של רוח האל. יש בו גם אנושיות רגילה וגם אלוהות מוחלטת. אף בן אדם אינו ניחן באלוהות של המשיח. האנושיות הרגילה שלו מקיימת את כל הפעילויות הרגילות שלו בבשר, בעוד שהאלוהות שלו מבצעת את העבודה של אלוהים עצמו" ("מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים" ב'הדבר מופיע בבשר').

"המשיח בעל האנושיות הרגילה הוא גוף בשר ודם שהרוח מתממשת בו, בעל אנושיות רגילה, היגיון רגיל ומחשבה רגילה. 'להתממש' פירושו שאלוהים הופך לאדם – שרוחו מתגלמת כבשר ודם. במילים פשוטות, הדבר מתרחש כשאלוהים עצמו שוכן בבשר ודם בעלי אנושיות רגילה ומבטא דרכם את עבודתו האלוהית – זו משמעותה של ההתממשות או ההתגלמות" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"מכיוון שהוא אדם עם מהותו של אלוהים, הוא נעלה על כל אדם נברא ועל כל אדם שיכול לבצע את עבודתו של אלוהים. על כן, בקרב כל מי שיש לו מעטפת אנושית כמו שלו, בין כל מי שיש לו אנושיות, רק הוא אלוהים עצמו בהתגלמותו – כל היתר הם בני אדם נבראים. על אף שלכולם יש אנושיות, לבני האדם הנבראים אין דבר פרט לאנושיות, ואילו אלוהים בהתגלמותו שונה מהם. בבשרו יש לא רק אנושיות, אלא חשוב מכך, אלוהיות. אנושיותו משתקפת במראה החיצוני של בשרו ודמו ובחיי היום יום שלו, אך קשה לתפוס את אלוהיותו. מכיוון שאלוהיותו באה לידי ביטוי רק כשיש לו אנושיות, ומפני שהוא לא על-טבעי כפי שבני אדם מאמינים, קשה מאוד לבני אדם להבין זאת. ...מכיוון שאלוהים מתגלם כבשר ודם, מהותו היא שילוב של אנושיות ואלוהיות. השילוב הזה נקרא אלוהים עצמו, אלוהים עצמו על פני האדמה" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

מדברי האל הכול יכול אנו למדים שההתגלמות היא רוח האלוהים במעטה בשר ודם. כלומר, רוחו של אלוהים מתממשת כבשר ודם, עם אנושיות רגילה וחשיבה אנושית רגילה ובכך הופכת לאדם רגיל ונורמלי העובד ומדבר בקרב בני האדם. לגוף הגשמי הזה יש אנושיות רגילה, אך גם אלוהיות מלאה. גם אם בהופעתו החיצונית, גופו הגשמי נראה רגיל ונורמלי, הוא מסוגל ליטול על עצמו את עבודתו של אלוהים, להביע את קול האלוהים, להנחות את האנושות ולהושיעה. זה מפני שיש בו אלוהיות מלאה. אלוהיות מלאה משמעה שכל מה שברשותה של רוח הקודש: טבעו הפנימי של אלוהים, מהותו הקדושה והצודקת של אלוהים, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כל-יכולתו וחוכמתו של אלוהים, סמכותו ועוצמתו של אלוהים, כל אלה התממשו בגוף הגשמי. גוף גשמי זה הוא המשיח. זהו האל המעשי שנמצא כאן על פני האדמה כדי לעשות עבודה ולהושיע את האנושות. על פי הופעתו החיצונית, המשיח הוא בר אנוש רגיל ונורמלי, אך הוא שונה במהותו מכל בן אדם שנברא. לבני אדם שנבראו יש רק אנושיות, ואין להם ולו טיפה של מהות אלוהית. לעומת זאת, למשיח יש יותר מאשר אנושיות רגילה. יש בו אלוהיות מלאה. לפיכך, מהותו של אלוהים נמצאת בו, והוא יכול לייצג את אלוהים באופן מלא, להביע את כל האמיתות כמו אלוהים עצמו, להביע את טבעו של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו ולהעניק לבני האדם את האמת, הדרך והחיים. אף אדם שנברא אינו מסוגל למעשים כה גדולים. המשיח עובד ומדבר. הוא מבטא את טבעו של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת כל מה שאלוהים הינו בגופו הגשמי. יהיה אשר יהיה האופן שבו שהמשיח מביע את דברי אלוהים ועושה את עבודתו, הוא תמיד עושה זאת במסגרת האנושיות הרגילה. יש לו גוף גשמי רגיל. אין בו שום דבר על-טבעי. הדבר מוכיח שאלוהים התגלם בגוף הגשמי הזה, שהוא כבר הפך לאדם רגיל. הגוף הרגיל והנורמלי הזה הגשים את הביטוי "הדבר מופיע בבשר". הוא האל המעשי בהתגלמותו. היות שהמשיח ניחן באלוהיות מלאה, הוא יכול לייצג את אלוהים, להביע את האמת ולהושיע את האנושות. מכיוון שהמשיח ניחן באלוהיות מלאה הוא יכול לבטא את דברי אלוהים ישירות, ולא רק להעבירם הלאה. הוא יכול להביע את האמת בכל עת ובכל מקום, לספק לאדם צידה לחייו, להשקותו, לרעותו ולהנחות את האנושות כולה. רק מכיוון שהמשיח ניחן באלוהיות מלאה ומחזיק בזהותו של אלוהים ובמהותו, אנו יכולים לומר שהוא אלוהים בהתגלמותו, האל המעשי בעצמו.

התעלומה הגדולה ביותר הנוגעת להתגלמות אינה קשורה לשאלה האם גופו הגשמי של אלוהים הוא גדול או דומה לזה של אדם פשוט. העניין הוא שאלוהיות מלאה חבויה בקרבו של הגוף הרגיל הזה. אף אדם אינו מסוגל לגלות או לראות את האלוהיות החבויה הזאת. בדיוק כמו בימים שבהם ישוע אדוננו בא לעשות את עבודתו. אם איש לא היה שומע את קולו וחווה את דבריו ועבודתו, איש לא היה מזהה שישוע אדוננו הוא המשיח, בן האלוהים. לפיכך, התגלמותו של אלוהים היא הדרך הטובה ביותר עבורו לרדת בחשאי אל בני האדם. כאשר ישוע אדוננו בא, איש לא יכול היה ללמוד מתוך הופעתו החיצונית שהוא היה המשיח, אלוהים בהתגלמותו, ואיש לא יכול היה לראות את האלוהיות החבויה באנושיותו. רק לאחר שישוע אדוננו ביטא את האמת ועשה את העבודה של גאולת האנושות, בני האדם גילו שדבריו טעונים סמכות ועוצמה, ורק אז החלו בני אדם לנהור אחריו. רק כאשר ישוע אדוננו הופיע בפני בני אדם לאחר שקם לתחייה, הם הבינו שהוא המשיח בהתגלמותו, הופעתו של אלוהים. אילולא ביטא את האמת ועשה את עבודתו, איש לא היה מאמין בו. אילולא העיד שהוא המשיח, הופעתו של אלוהים, איש לא היה מזהה אותו. מכיוון שבני אדם מאמינים שאם באמת מדובר באלוהים בהתגלמותו, גופו הגשמי אמור להיות ניחן בתכונות על-טבעיות, עליו להיות על-אנושי, עם מבנה גוף רחב ורב-עוצמה ונוכחות של ענק. אין די בכך שידבר בצורה סמכותית ורבת-עוצמה, אלא עליו גם לחולל אותות ומופתים בכל אשר יפנה. כך אמור להיות האלוהים בהתגלמותו. אם הוא בעל הופעה חיצונית רגילה, בדיוק כמו כל אדם רגיל, ואנושיותו רגילה, אזי הוא לבטח אינו אלוהים בהתגלמותו. הבה ניזכר שוב. כאשר ישוע אדוננו התגלם כבשר ודם כדי לדבר ולעשות עבודה, לא משנה כמה הוא ביטא את האמת ודיבר בקולו של אלוהים, איש לא זיהה אותו. כאשר הם שמעו אדם המעיד על ישוע אדוננו הם אף אמרו: האין זה בנו של יוסף? האין הוא מנצרת? מדוע שאנשים ידברו עליו כך? מכיוון שלישוע אדוננו הייתה אנושיות רגילה מבחינת הופעתו החיצונית. הוא היה אדם רגיל וממוצע, ולא הייתה לו נוכחות חזקה כשל ענק, ולכן איש לא קיבל אותו. למעשה, היות שהוא בעצמו ההתגלמות, על פי ההגדרה אמורה להיות לו אנושיות רגילה. עליו להראות לבני האדם שהגוף הגשמי שאלוהים עוטה הוא גוף רגיל ונורמלי, שהוא מופיע כאדם רגיל. אילו עטה אלוהים גוף של על-אדם ולא של אדם עם אנושיות רגילה, כל המשמעות של ההתגלמות כבשר ודם הייתה יורדת לטמיון. לפיכך, המשיח זקוק לאנושיות רגילה. רק כך ניתן יהיה להוכיח שהוא 'הדבר שהפך בשר'.

בואו נקרא עוד קטע מדברי האל הכול יכול: "חשיבותה של התגלמות כבשר ודם היא בכך שאדם רגיל מבצע את עבודתו של אלוהים עצמו. כלומר אלוהים מבצע את עבודתו האלוהית באנושיות, ועל ידי כך הוא מביס את השטן. ...במהלך ביאתו הראשונה של אלוהים בהתגלמותו, אילו לא הייתה לאלוהים האנושיות הרגילה לפני גיל עשרים ותשע – אילו מיד לאחר שהוא נולד הוא יכול היה לעשות נסים, אילו מיד לאחר שהוא למד לדבר הוא יכול היה לדבר בשפת השמיים, אילו ברגע שהוא דרך לראשונה על פני האדמה הוא יכול היה לתפוס את כל העניינים הארציים ולהבחין במחשבותיו וכוונותיו של כל אדם – ניתן היה לכנות אדם כזה אדם רגיל, ולא ניתן היה לכנות בשר ודם כאלה בשר ודם אנושיים. אם כך היה קורה עם המשיח, משמעותה ומהותה של התגלמותו של אלוהים היו הולכות לאיבוד. העובדה שהייתה לו אנושיות רגילה מוכיחה שהוא היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. העובדה שהוא עבר תהליך גדילה אנושי רגיל מוסיפה ומדגימה שהוא היה בשר ודם רגילים. יתרה מזאת, עבודתו מהווה הוכחה מספקת לכך שהוא היה דבר האל ורוח האל בהתגלמותם כבשר ודם. אלוהים מתגלם כבשר ודם משום צורכי העבודה. במילים אחרות, השלב הזה של העבודה צריך להיעשות כבשר ודם, באנושיות רגילה. זהו התנאי המקדים ל 'דבר המתגלם בבשר' ול'דבר המופיע בבשר', וזה והסיפור האמיתי מאחורי שתי ההתגלמויות של אלוהים" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אילו אלוהים החל את כהונתו במלוא המרץ מרגע לידתו, אילו הוא היה עושה אותות ונסים על-טבעיים, לא הייתה לו מהות גשמית. לפיכך, אנושיותו קיימת למען מהותו הגשמית. לא ייתכנו בשר ודם ללא אנושיות, ואדם ללא אנושיות הוא לא בן אנוש. כך, אנושיות בשרו של אלוהים היא תכונה פנימית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. האמירה ש'כאשר אלוהים מתגלם כבשר ודם הוא כולו אלוהי וכלל לא אנושי', היא חילול הקודש, מפני שזו עמדה בלתי אפשרית שמפרה את עקרון ההתגלמות כבשר ודם. (...)

.." אנושיותו של אלוהים בהתגלמותו קיימת כדי לשמר את העבודה האלוהית הרגילה כבשר ודם. חשיבתו האנושית הרגילה מקיימת את אנושיותו הרגילה ואת כל פעילויותיו הגשמיות הרגילות. ניתן לומר שחשיבתו האנושית הרגילה קיימת כדי לקיים את עבודתו של אלוהים המתגלם כבשר ודם. לולא היה לבשר והדם האלה שכל אנושי רגיל, אלוהים לא היה יכול לעבוד כבשר ודם, והדברים שעליו לעשות כבשר ודם לעולם לא היו יכולים להתגשם. ...לפיכך, על אלוהים בהתגלמותו להיות בעל שכל אנושי רגיל ובעל אנושיות רגילה, מפני שעליו לבצע את עבודתו באנושות עם שכל רגיל. זוהי מהות עבודתו של אלוהים בהתגלמותו – עצם מהותו של אלוהים בהתגלמותו" ("מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו" ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך דברי האל הכול יכול אנו למדים בבירור שלאלוהים בהתגלמותו חייבת להיות אנושיות רגילה, אחרת הוא לא היה אלוהים בהתגלמותו. מבחינת הופעתו החיצונית הוא נראה כאדם רגיל ונורמלי, ואין כל דבר על-טבעי באנושיותו. לפיכך, אם נמדוד את המשיח על פי תפיסותינו ודמיונותינו, לעולם לא נכיר במשיח ולא נקבל אותו. לכל היותר נודה בכך שזהו נביא שאלוהים שלח או אדם שאלוהים משתמש בו. אם ברצוננו להכיר באמת את המשיח, עלינו ללמוד את דבריו ועבודתו כדי לראות האם מה שהוא מביע הוא קולו של אלוהים עצמו, אם המילים שהוא מביע הם ביטויים של טבעו של אלוהים ושל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, וכן לראות אם עבודתו והאמת שהוא מבטא מסוגלות להושיע את האנושות. רק אז נוכל להכיר את המשיח, לקבלו ולהישמע לו. אם איננו מבקשים את האמת ואיננו חוקרים את עבודתו של אלוהים, אזי אפילו אם נשמע את דבריו של המשיח ונחזה בעבודתו, עדיין לא נכיר את המשיח. אפילו אם נשהה במחיצת המשיח מבוקר עד ליל, עדיין נתייחס אליו כאל אדם רגיל, ולכן נתנגד למשיח ונוקיעהו. למעשה, כדי להכיר במשיח ולקבלו, כל שעלינו לעשות הוא להכיר את קולו של אלוהים ולהודות בכך שהמשיח עושה את עבודתו של אלוהים. אך כדי להכיר את מהותו האלוהית של המשיח, ובכך להישמע באמת למשיח ולאהוב את האל המעשי, עלינו לגלות את האמת שבדברי המשיח ובעבודתו, להיווכח בטבעו של אלוהים, במה ששייך לאלוהים ובמה שאלוהים הינו, להיווכח במהותו הקדושה של אלוהים, בכול-יכולתו ובחוכמתו, להיווכח כי אלוהים הוא נפלא ולהעריך את כוונותיו הכנות. רק כך יוכל אדם להישמע באמת ובתמים למשיח ולעבוד את האל המעשי בלבו.

כמאמינים כולנו יודעים שהאופן שבו ישוע אדוננו נשא את דרשותיו, הדברים שהוא אמר, תעלומות מלכות השמיים שאת פשרן הוא חשף והדרישות שהוא הציב בפני בני האדם, היו כולם אמת ונאמרו בקולו של אלוהים עצמו וכן היו ביטויים של טבע חייו של אלוהים, של כל מה ששייך לאלוהים ושל מה שאלוהים הינו. הניסים שהוא חולל: ריפוי חולים, גירוש שדים, הרגעת הרוחות והים, האכלת חמשת אלפים איש בחמש כיכרות לחם ושני דגים, הקמת המתים לתחייה, כל אלה היו ביטויים של הסמכות והעוצמה של אלוהים עצמו. מי שחיפש אחר האמת באותם ימים, כמו פטרוס, יוחנן, מתי ונתנאל, זיהו על פי דבריו ועבודתו של ישוע אדוננו שזהו המשיח המובטח, ולכן הם נעשו לחסידיו וזכו לישועתו. הפרושים היהודים, לעומתם, למרות ששמעו את דרשותיו של ישוע אדוננו וראוהו מחולל ניסים, עדיין החשיבו את אותו כאדם רגיל גרידא, ללא כל עוצמה או שיעור קומה, ולכן הם העזו בחוצפתם להתנגד לו ולהוקיעו ללא שמץ פחד. בסופו של דבר, הם חטאו חטא שאין גדול ממנו כשצלבו את ישוע אדוננו. הלקח מסיפור הפרושים ראוי למחשבה מעמיקה! הדברים חושפים בבירור את טבעם שונא-האמת ושונא-האלוהים של צוררי המשיח, ומגלים את טיפשותה ובורותה של האנושות המושחתת. כיום, האל הכול יכול בהתגלמותו, ממש כמו ישוע אדוננו, עושה את עבודתו של אלוהים עצמו מתוך האנושיות הרגילה. האל הכול יכול מבטא את כל האמיתות הדרושות לאנושות המושחתת כדי שתיוושע. הוא עושה את עבודת השפיטה החל מבית האל באחרית הימים. לא רק שהוא שופט וחושף את טבעה השטני של האנושות המושחתת ואת האמת בדבר שחיתותה, הוא גם גילה את פשרן של כל התעלומות הכרוכות בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים להושעת האנושות, הציג בבירור את הדרך שבאמצעותה האנושות יכולה להשתחרר מן החטא, להיטהר ולזכות בישועת האלוהים, גילה את הטבע הצודק הגלום באלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו, ואת עוצמתו וסמכותו הייחודיות של אלוהים... דבריו ועבודתו של האל הכול יכול הם ביטוי מלא של זהותו ומהותו של אלוהים עצמו. בימינו, כל המאמינים באל הכול יכול שמעו את קולו של אלוהים בדבריו ובעבודתו של האל הכול יכול, ראו את הביטוי של דברי אלוהים בבשר והתייצבו בפני כס מלכותו של האל הכול יכול, שם אלוהים מטהר אותם ומביא אותם לידי שלמות. אנשי העולם הדתי, שעדיין מתכחשים ומתנגדים לאל הכול יכול ומוקיעים אותו, עשו את אותה השגיאה של הפרושים היהודים, בכך שהתייחסו למשיח של אחרית הימים, לאל הכול יכול, כאל כל אדם רגיל אחר, מבלי שטרחו להשקיע ולו מאמץ קלוש בבירור ולמידה של כל האמיתות שהאל הכול יכול ביטא. בכך הם צולבים את אלוהים בשנית ומעוררים את החימה שבטבעו של אלוהים. כפי שניתן לראות, כאשר אדם נאחז בתפיסותיו ובדמיונותיו ואינו מברר ולומד את האמיתות שהמשיח מביע, הוא לא יוכל לזהות את קולו של אלוהים שאותו מביע המשיח, לא יוכל לקבל את עבודתו של המשיח ולהישמע לה, ולעולם לא יזכה לישועת האלוהים באחרית הימים. אם אדם אינו מבין את האמת בנושא ההתגלמות, הוא לא יוכל לקבל את עבודתו של אלוהים ולהישמע לה. הוא יוקיע את המשיח ויתנגד לאלוהים, וסביר להניח שאלוהים יעניש ויקלל אותו. לכן על פי אמונתנו, כדי לזכות בישועת האלוהים, חשוב ביותר שנבקש את האמת ונבין את תעלומת ההתגלמות!

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 4: הכמרים והבכירים הדתיים מטיפים לעתים קרובות למאמינים שכל עדות שלפיה האדון שב כבשר ודם היא שקרית. הם מבססים זאת על הפסוקים הבאים מכתבי הקודש: "אִם יֺאמַר לָכֶם אִישׁ בָּעֵת הַהִיא, 'הִנֵּה פֺּה הַמָּשִׁיחַ' אוֹ 'הִנֵּהוּ שָׁם', אַל תַּאֲמִינוּ, כִּי יָקוּמוּ מְשִׁיחֵי שֶׁקֶר וּנְבִיאֵי שֶׁקֶר וְיִתְּנוּ אוֹתוֹת גְּדוֹלִים וּמוֹפְתִים כְּדֵי לְהַתְעוֹת, אִם אֶפְשָׁר, גַּם אֶת הַבְּחִירִים" (מתי כ"ד 23-24). עכשיו אין לנו מושג איך עלינו להבחין במשיח האמיתי מבין משיחי השקר. תוכלו בבקשה לשפוף אור על השאלה הזו.

הבא: שאלה 6: כולנו יודעים שישוע אדוננו היה התגלמותו של אלוהים. לאחר שהשלים את עבודתו, הוא נצלב, קם לתחייה והופיע לפני כל תלמידיו, ואז עלה השמיימה בגופו הרוחני רב התהילה. בדיוק כמו שכתוב בכתבי הקודש: "אנשי הגליל, מדוע אתם עומדים ומביטים בשמיים? ישוע הזה שנלקח מכם אל השמיים – בוא יבוא באותו אופן שבו ראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). ובכן, בכתבי הקודש קיים אישור לכך שכשישוע יחזור, גופו הרוחני שקם לתחייה יהיה זה שיופיע בפנינו. מדוע באחרית הימים אלוהים התגלם כבשר ודם בדמותו של בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט? מה ההבדל בין הגוף הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה לבין התגלמותו כבר האנוש?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה