17. מהו משיח שקר? כיצד ניתן לזהות משיח שקר?

דברי אלוהים רלוונטיים:

מי שהוא התגלמות האל יחונן גם במהותו של אלוהים, ומי שהוא התגלמות האל יחונן גם בביטויו של אלוהים. מכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יביא את העבודה שעליו לעשות, ומכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יבטא את מה שהוא ויהיה מסוגל להביא לאדם את האמת, להעניק לאדם חיים ולהראות לאדם את הדרך. בשר ודם שלא ניחנים במהותו של אלוהים הם ודאי לא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. אין ספק בכך. כדי להבין אם זו התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, על האדם להכריע זאת על פי הטבע שהיא מבטאת והדברים שהיא אומרת. כלומר, יש לשפוט אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ואם זו הדרך הנכונה רק על פי המהות. אם כן, המפתח להכרעה[א] אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים הוא שימת לב למהות (עבודתו, דבריו, טבעו ועוד הרבה) ולא למראה החיצוני.

מתוך ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם נקרא משיח, ולכן המשיח שיכול להעניק לבני אדם את האמת נקרא אלוהים. אין בכך שום דבר מוגזם, מפני שהוא מחזיק במהות אלוהים ובטבעו של אלוהים ובחוכמה בעבודתו – דברים שהאדם לא יכול להשיג. מי שמכנה את עצמו משיח אבל לא יכול לעשות את עבודתו של אלוהים הוא רמאי. המשיח הוא לא רק התגלמות אלוהים על פני האדמה, אלא הבשר והדם שאלוהים בחר כדי לבצע ולהשלים את עבודתו בקרב בני האדם. הבשר והדם האלה לא ניתנים להחלפה על ידי כל אדם, אלא רק על ידי מי שיכול לשאת באופן הולם את עבודתו של אלוהים על פני האדמה, ולבטא את טבעו של אלוהים, ולייצג את אלוהים נאמנה ולספק לאדם חיים. במוקדם או במאוחר, כל מתחזי המשיח האלה ייפלו, מפני שעל אף שהם טוענים שהם המשיח, אין להם דבר ממהותו של המשיח. על כן אני אומר שהאדם לא יכול להגדיר את אמיתות המשיח – אלוהים עצמו משיב ומחליט עליה.

מתוך "רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח" ב'הדבר מופיע בבשר'

על אף שהמשיח עלי אדמות מסוגל לעבוד מטעם אלוהים בכבודו ובעצמו, הוא לא מגיע עם כוונה להראות את צלמו בבשר לכל בני האדם. הוא לא בא על מנת שכל בני האדם יראו אותו; הוא בא כדי להוביל את האדם, ובכך להיכנס לתקופה החדשה. התפקיד של הבשר של המשיח הוא לשם עבודתו של אלוהים עצמו, כלומר, לשם עבודת האל המתגלם כבשר ודם, ולא כדי לאפשר לאדם להבין את מהות בשרו. לא משנה עד כמה הוא עובד, עבודתו לא תעלה על מה שהבשר יכול להשיג. לא משנה באיזה אופן הוא עובד, הוא עושה זאת בגוף בשר עם אנושיות רגילה ואינו חושף לגמרי לבני האדם את פניו האמיתיים של אלוהים. בנוסף, עבודתו בבשר לעולם איננה על-טבעית או בלתי נתפסת כפי שהאדם מבין זאת. למרות שהמשיח מייצג את אלוהים עצמו בהתגלמותו כבשר ודם ומבצע באופן אישי את העבודה שעל אלוהים עצמו לעשות, הוא לא מתכחש לקיומו של אלוהים שבשמיים ולא מתרברב במעשיו שלו. במקום זאת, הוא נשאר חבוי בתוך בשרו בענווה. מלבד המשיח, אלה הטוענים באופן שקרי שהם עצמם המשיח חסרים את האיכויות שלו. כשהם מוצגים זה לצד זה, עם היהירות והשבח העצמי של משיחי שקר אלה, מיד מתברר איזה בשר הוא המשיח האמיתי. ככל שהם שקריים יותר, כך משיחי שקר אלו יותר מתפארים בעצמם, ויותר מסוגלים להונות את האדם באותות ובמופתים. משיחי השקר לא ניחנים באיכויות של אלוהים. המשיח לא נגוע בכל אלמנט השייך למשיחי השקר.

מתוך "מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש בני אדם שרוחות רעות משתלטות עליהם ואשר קוראים בעקשנות, "אני אלוהים!" אולם בסופו של דבר, הם מתגלים, מכיוון שהם פועלים מטעם הישות הלא נכונה. הם מייצגים את השטן, ורוח הקודש לא שמה לב אליהם. בלי קשר לשאלות כמה תרוממו את עצמכם וכמה חזק תקראו, אתם בכל זאת יצירים נבראים וישויות ששייכות לשטן. אני לא קורא לעולם, "אני אלוהים, אני בנו האהוב של אלוהים!" אולם העבודה שאני עושה היא עבודתו של אלוהים. האם עליי לצעוק? אין צורך ברוממות. אלוהים עושה את עבודתו בעצמו ואין לו צורך בכך שהאדם יעניק לו מעמד או תואר כבוד. מעבר לכך, די בעבודתו כדי לייצג את זהותו ומעמדו. לפני הטבלתו, ישוע היה אלוהים עצמו, הלא כן? הוא היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, הלא כן? הרי לא ניתן לומר שהוא הפך לבנו היחיד של אלוהים רק לאחר שנישאה עליו עדות? האם לא היה אדם בשם ישוע זמן רב לפני שהוא החל את עבודתו? אתם לא יכולים לברוא נתיבים חדשים או לייצג את רוח האל. אתם לא יכולים לבטא את עבודתה של רוח האל או את הדברים שהיא אומרת. אתם לא יכולים לעשות את עבודתו של אלוהים עצמו או את עבודתה של רוח האל. אתם לא יכולים להביע את החוכמה והפלא של אלוהים ואת היותו בלתי נתפס, ולא טבע כלשהו שבאמצעותו אלוהים ממיט על האדם ייסורים. אם כך, אין חשיבות לטענותיכם החוזרות ונשנות על כך שאתם אלוהים. יש לכם רק השם ואין לכם דבר מהמהות. אלוהים עצמו הגיע, אך איש לא מזהה אותו. אך על פי כן, הוא ממשיך בעבודתו ועושה זאת כשהוא מייצג את רוח האל. בין אם תקראו לו אדם או אלוהים, האדון או המשיח, ובין אם תקרא לה אחות, הכל נכון. אולם העבודה שהוא עושה היא עבודתה של רוח האל והיא מייצגת את עבודתו של אלוהים עצמו. לא אכפת לו באיזה שם האדם מכנה אותו. האם השם הזה יכול לקבוע את עבודתו? יהיה אשר יהיה השם שבו תכנו אותו, מנקודת מבטו של אלוהים, הוא התגלמותה של רוח האל כבשר ודם. הוא מייצג את רוח האל והיא מאשרת אותו. אתם לא יכולים לפנות את הדרך לעידן חדש, אתם לא יכולים לשים קץ לישן, ואתם לא יכולים לפתוח עידן חדש או לעשות עבודה חדשה. לפיכך, אתם לא יכולים להיקרא בשם אלוהים!

מתוך "תעלומת ההתגלמות (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. עבודתו של אלוהים לא מתיישבת עם תפיסותיהם של בני האדם. לדוגמה, התנ"ך חזה את ביאת המשיח, אך התברר שישוע בא, ולכן לא ייתכן שיבוא שוב משיח נוסף. ישוע כבר בא פעם אחת, ולכן לא ייתכן שהפעם ישוע יבוא שוב. יש שם אחד לכל עידן, וכל אחד מהשמות האלה מאופיין על ידי העידן. לפי תפיסותיהם של בני האדם, אלוהים תמיד חייב לעשות אותות ומופתים, תמיד חייב לרפא חולים ולגרש שדים, ותמיד חייב להיות בדיוק כמו ישוע. אולם הפעם אלוהים אינו כזה כלל וכלל. אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. זה חייב להיות ברור לכם.

מתוך "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

כל מי שמתחזה למשיח כדי לדבר אל בני אדם ולהוליך אותם שולל הוא משיח שקר. כל משיחי השקר אחוזים בדיבוק של רוחות רעות, והם כולם רמאים. כיצד ביכולתכם להבחין במשיח שקר שמדבר ללא-הרף כדי להוליך אנשים שולל? אם רק תתבוננו בכמה בדבריו של משיח שקר, תגרדו את ראשיכם ולא תהיו מסוגלים לזהות מהם הכוונות האמיתיות של הרוח הרעה. אם תמשיכו לעקוב אחר הרוח הרעה הזו ותשקלו כל דבר שהיא אמרה, יהיה לכם קל מאוד להבין איזה מין דבר היא באמת, מה היא עושה, מה היא באמת אומרת, מה היא זוממת לעשות לבני אדם ואיזה נתיב היא מציעה לאנשים – ואז ההבחנה נהיית קלה. אנחנו יכולים לראות שבאופן מהותי, דבריהם של רוחות רעות רבות כוללים את אותם מאפיינים. הן יכולות רק לחקות את דברי האל, אך הן לא יכולות בשום אופן לשחזר את מהותם של דברי האל. יש לדברי האל הקשר ומטרה. המטרה וההשפעות הסופיים של אמירות האל ברורות מאוד, ואתם יכולים לזהות שדברי האל ניחנים בסמכות ובעוצמה, ושהם יכולים לגעת ללב ולרגש את הנשמה. אולם דבריהם של רוחות רעות ושל השטן לא כוללים הקשר או השפעה – הם כמו בריכה של מים עומדים, ובני האדם חשים עכירות בלבם אחרי שהם קוראים בהם. הם לא מפיקים מהם שום תועלת. על כן, רוחות רעות מכל הסוגים נעדרות לגמרי את האמת, והן בהחלט עכורות וחשוכות בתוך תוכן. דבריהן לא יכולים להעניק אור לבני האדם ולא יכולים להראות להם באיזה נתיב לצעוד. רוחות רעות לא מציינות את כוונתם בבירור ולא אומרות מה הן מנסות להשיג. דבר לא מוזכר בנוגע למהות האמת או בנוגע לשורש הדברים. כלל וכלל לא. לא ניתן למצוא בדבריהן של רוחות רעות שום דבר שבני האדם צריכים להבין או לזכות בו. לפיכך, דבריהן של רוחות רעות יכולים רק לבלבל בני אדם ולגרום להם לעכירות וחושך פנימיים. הם לא יכולים לספק לבני אדם שום הזנה שהיא. מכאן אפשר להבין שהאופי והמהות הטבעיים של רוחות רעות הם של רוע וחושך. אין להן חיוניות, ובמקום זאת יש להן צחנת מוות. הן בהחלט דברים שליליים שראויים לקללה. אין שום אמת שהיא בדיבורן – הוא מורכב משטויות גמורות שגורמות לבחילה, גועל והקאה כאילו שזה עתה אכלתם זבוב מת.

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

אם מישהו מבלבל את אנשיו הנבחרים של אלוהים ואומר שהוא המשיח, אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, עלינו להתבונן במהותו וביטויו, בעבודתו ודבריו, וכן בטבעו כפי הוא מתגלה כלפי חוץ, כדי לברר אם הוא המשיח. כדי לבדוק את מהותו מההיבטים המשמעותיים הללו, אנחנו יכולים לברר אם הוא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. ראשית, מהיבט העבודה, עלינו לבדוק שאם עבודתו היא עבודת האל, הוא יהיה מסוגל לבטא את דבר האל, את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ואת טבעו הצודק של אלוהים. אם זו עבודת אדם, הוא יוכל לדבר רק על מה ששייך לאדם ומה שהאדם הינו, על חוויית האדם ועל הבנתו של האדם. הוא לא מסוגל לדבר על כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, על עבודתו של אלוהים ועל דרישותיו וטבעו, ועל אחת כמה וכמה, הוא לא יוכל לדבר על תוכנית הניהול של אלוהים ועל המסתורין של אלוהים. שנית, מהיבט הדבר, יש הבדל מהותי בין דבר האל ודבר האדם. דבר האל מייצג את כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ודבר האדם מייצג את כל מה ששייך לאדם ומה שהאדם הינו. דבר האל מייצג את טבעו של אלוהים. דבר האדם מייצג את האנושיות של האדם. דבר האל הוא האמת. דבר האדם הוא לא האמת. הוא לא שייך לאמת. שלישית, מהיבט הטבע, עבודתו של אלוהים יכולה לבטא את טבעו של אלוהים. עבודתו של האדם לא יכולה לבטא את טבעו של אלוהים – היא יכולה לבטא רק את האישיות של האדם. איזו אישיות יש לאדם? האם היא מלאה בצדק, מלכותיות, זעם או אמת? האישיות של האדם לא כוללת שום דבר ממה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים היו. לכן, עבודתו של האדם לא כוללת אפילו שמץ מטבעו של אלוהים. קל מאוד להכריע לפי ההיבטים הללו אם מדובר בדבר האל או בדבר האדם, בעבודתו של אלוהים או בעבודתו של האדם. אם האדם לא יכול להבדיל בזכות ההיבטים הללו, משיחי שקר וצוררי משיח יכולים לבלבל אותו בנקל. אם תוכלו להבדיל בזכות ההיבטים הללו, תהיו מסוגלים להכריע מיהו אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ומי לא. העבודה, הדברים והטבע – מדויק מאוד להבדיל בזכות ההיבטים הללו, ולא להכריע לפי מראה חיצוני.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

הערות שוליים:

א .בטקסט המקורי נכתב "באשר לשאלה."

קודם: 16. מהו צורר משיח? כיצד ניתן לזהות צורר משיח?

הבא: 18. מה הוא מנהיג שקר או רועה שקר? כיצד ניתן לזהות מנהיג שקר או רועה שקר?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה