16. מהו צורר משיח? כיצד ניתן לזהות צורר משיח?

דברי אלוהים רלוונטיים:

בזמן שבו אלוהים לא התגלם כבשר ודם, הרף לשאלה אם בן אדם מתנגד לאלוהים היה אם הוא עבד והעריץ את אלוהים הנסתר שבשמיים. הגדרתה של התנגדות לאלוהים באותה עת לא הייתה כל כך ממשית, מכיוון שהאדם לא יכול היה לראות את אלוהים, להכיר את צלם האל או לדעת כיצד הוא עובד ומדבר. לאדם לא היו תפיסות לגבי אלוהים והוא האמין באלוהים באופן מעורפל, משום שאלוהים לא התגלה לאדם. לפיכך, ללא קשר לאופן שבו האדם האמין באלוהים בדמיונו, אלוהים לא גינה את האדם או ביקש הרבה מן האדם, משום שהאדם לא יכול היה לראות את אלוהים כלל. כשאלוהים מתגלם כבשר ודם ובא לעבוד בקרב בני האדם, כולם רואים את אלוהים ושומעים את דבריו, וכולם רואים את מעשיו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. בעת הזו, כל התפיסות האנושיות מתמוססות והופכות לקצף בלבד. באשר לבני האדם שרואים את אלוהים שהתגלם כבשר ודם, כל מי שממושמע בלבו לא יגונה, ואילו מי שמתנגד לאלוהים בכוונה תחילה ייחשב למתנגד של אלוהים. בני אדם כאלה הם צוררי משיח והם אויבים המתנגדים לאלוהים ברצון.

מתוך "כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם אתם מאמינים באלוהים מזה שנים רבות, אך מעולם לא שמעתם לו ומעולם לא קיבלתם את כל דבריו, אלא דרשתם מאלוהים להישמע לכם ולפעול על פי התפיסות שלכם, הרי שאתם בני האדם המרדנים ביותר, ואתם חסרי אמונה. כיצד יכול אדם כזה להישמע לדברים ולעבודה של אלוהים, שלא תואמים את תפיסות האדם? האדם המרדן ביותר הוא זה שמתריס נגד אלוהים ומתנגד לו ביודעין. הוא אויבו של אלוהים והוא צורר משיח. אדם כזה תמיד רוחש עוינות נגד עבודתו החדשה של אלוהים, הוא לא שום מראה נכונות להישמע לאלוהים, והוא מעולם לא נשמע לו ברצון ולא היה צנוע בפניו. הוא מרומם את עצמו על פני הזולת ולעולם לא נשמע לאיש. לפני אלוהים, הוא רואה בעצמו האדם המיומן ביותר בהטפת דבר האל והמוכשר ביותר בעבודה בזולת. הוא לעולם לא נפטר מה"אוצרות" שכבר בבעלותו, אלא מתייחס אליהם כאל נכסים משפחתיים שיש לעבוד אותם, שיש להטיף עליהם לזולת, והוא משתמש בהם כדי לחנך את השוטים שמעריצים אותו כאליל. בהחלט ישנם כמה בני אדם כאלה בכנסייה. אפשר לומר שהם "גיבורים עשויים לבלי חת", אשר דרים כפולשים ארעיים דור אחר דור בבית האל. הם רואים בהטפת "דבר האל" (הדוקטרינה) את חובתם הרמה ביותר. שנה אחר שנה ודור אחר דור, הם מתרוצצים ואוכפים במרץ את חובתם "המקודשת והבלתי ניתנת להפרה". איש לא מעז להתקרב אליהם ואיש לא מעז להוכיח אותם בגלוי. הם הופכים ל"מלכים" בבית האל, ומשתוללים כרודנים על הזולת לאורך העידנים. להקת השדים הזו שואפת להתאחד ולהשמיד את עבודתי. איך ייתכן שאאפשר לשדים החיים האלה להתקיים לנגד עיניי?

מתוך "מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו" ב'הדבר מופיע בבשר'

דעו לכם שאתם מתנגדים לעבודתו של אלוהים או משתמשים בתפיסות שלכם עצמכם כדי למדוד את העבודה של ימינו משום שאתם לא מכירים את עקרונות עבודתו של אלוהים ומשום שאתם לא מתייחסים במספיק רצינות לעבודתה של רוח הקודש. התנגדותכם לאלוהים והפרעתכם לעבודתה של רוח הקודש נובעות מתפיסותיכם ומהיהירות הטבעית שלכם. הן לא נגרמות מכך שעבודתו של אלוהים מוטעית אלא משום שאתם יותר מדי מרדנים מטבעכם. לאחר שבני אדם מסוימים מוצאים את אמונתם באלוהים, הם אפילו לא יכולים לומר בוודאות מהיכן הגיע האדם, אך הם מעזים לשאת נאומים בפומבי שבהם הם אומדים את הדברים הטובים והרעים בעבודתה של רוח הקודש. והם אפילו מתחצפים, מעבירים ביקורת ומטיפים לשליחים שמחזיקים בעבודתה החדשה של רוח הקודש. אנושיותם נחותה מדי ואין להם אפילו טיפה אחת של היגיון. יבוא יום שבו עבודתה של רוח הקודש תדחה בני אדם כאלה והם יישרפו באש הגיהינום, הלא כן? הם לא מכירים את עבודת האל, אך במקום זאת הם מבקרים את עבודתו וגם מנסים להורות לאלוהים איך לעבוד. איך ייתכן שבני אדם חסרי היגיון כאלה יכירו את אלוהים? האדם מתחיל להכיר את אלוהים במהלך התהליך שבו הוא מחפש אותו וחווה אותו. הוא לא מתחיל להכיר את אלוהים באמצעות הנאורות של רוח הקודש בכך שהוא מבקר את אלוהים מתוך גחמה. ככל שבני אדם מכירים את אלוהים באופן יותר מדויק, כך הם פחות מתנגדים אליו. בניגוד לכך, ככל שבני אדם פחות מכירים את אלוהים, כך סביר יותר שהם יתנגדו אליו. תפיסותיכם, טבעכם הישן והאנושיות, האופי וההשקפה המוסרית שלכם הם ה"הון" שבאמצעותו אתם מתנגדים לאלוהים, וככל שאתם יותר מושחתים, שפלים ונחותים, כך אתם יותר אויבים של אלוהים. מי שמחזיק בתפיסות מצערות וניחן בטבע יהיר עוין את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם אפילו יותר, ובני אדם כאלה הם צוררי המשיח.

מתוך "הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל" ב'הדבר מופיע בבשר'

כל מי שלא מבין את התכלית של עבודתו של אלוהים הוא אדם שמתנגד לאלוהים, וגרוע ממנו הוא אדם המודע לתכליתה של עבודתו של אלוהים אך לא שואף לְרַצות את אלוהים. בני האדם שקוראים את כתבי הקודש בכנסיות גדולות מדקלמים כל יום פסוקים מכתבי הקודש, אך אף אחד מהם לא מבין את תכליתה של עבודתו של אלוהים. אף אחד מהם לא מסוגל להכיר את אלוהים. יתרה מזאת, אף אחד מהם לא תואם את לבו של אלוהים. הם כולם בני אדם חסרי תועלת ונתעבים, שכל אחד מהם מתייהר לרצות לחנך את אלוהים. על אף שהם מנופפים בשמו של אלוהים, הם מתנגדים אליו בכוונה תחילה. על אף שהם מתקראים מאמינים באלוהים, הם בני האדם שאוכלים ושותים את דמו של האדם. בני אדם כאלה הם שטנים שטורפים את נשמתו של האדם, שדים ראשיים שמפריעים בכוונה לבני האדם שמנסים לעלות על הדרך הנכונה, ואבני נגף שמכשילים בדרכם את בני האדם שמחפשים את אלוהים. על אף שבשרם "איתן", כיצד יוכלו חסידיהם לדעת שהם צוררי משיח שמובילים את האדם בדרכים המנוגדות לאלוהים? כיצד הם יוכלו לדעת שהם שטנים חיים שמחפשים במיוחד נשמות לטרוף?

מתוך "כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

על אף שנראה שמה שצוררי המשיח משתפים נראה כלפי חוץ כדברי האל, ועל אף שהם כן משתפים ידע מסוים וחוויה מסוימת לגבי האמת, זה לא אומר שיש בהם הנאורות וההארה של רוח הקודש, מפני שרוח הקודש אינה עובדת בהם. אולם הם יכולים לגנוב את דבריהם של אחרים, דברים המעידים על חוויות והבנה, והם משתמשים בהם כדי לעטר את עצמם. הם יכולים להעתיק את ההבנות של אחרים שתואמות יחסית לאמת כדי להוליך בני אדם שולל, וכשבני אדם שומעים את הדברים האלה, הם חושבים: " מה שהאדם הזה אומר הוא נכון וטוב. יש לו באמת הנאורות וההארה של רוח הקודש." בני אדם יעריצו אדם כזה. למעשה, הוא גנב הכל מאחרים. אמרו לי, האם האנושות המושחתת משתמשת בתכסיסים האלה? כל האנושות המושחתת יודעת איך לגנוב, איך להעמיד פנים, איך להתחזות. פשוט קל מדי לגנוב את דבריו של מישהו אחר. אחרי שבני האדם מקשיבים לשיתוף של מישהו אחר, הם כותבים בסתר את הדברים העוצמתיים והטובים ביותר ומדקלמים אותם מספר פעמים עד שהם יודעים אותם בעל פה, ואז הם הולכים לתקשר אותם עם אחרים. לעתים הם הולכים להקשיב לאחרים במקום אחד ואז הולכים לשאת דברים במקום אחר. הם עושים זאת במהירות כה רבה עד כי בהרף עין, הם הופכים את הדברים לשלהם. הם סוחרים בדברים האלה ברגע שהם משיגים אותם. בני אדם מסוגלים לכך – דבר זה שידוע לכל. מאחר שצוררי המשיח צועדים בנתיב הלא נכון, ומאחר שאין להם העבודה של רוח הקודש, הם לא יכולים להבין באמת את דבר האל ואת האמת. אולם יש בני אדם מסוימים ששומעים דברים שצורר משיח מתקשר ומרגישים שהם ראויים להערצה, ואז הם חושבים, "מחזיק בעבודתה של רוח הקודש ברשותו, הלא כן? אחרת, איך ייתכן שתהיה לו כזאת הבנה של דברי האל ושל האמת?" זו חשיבה שגויה, משום שניתן לגנוב דברים כאלה. הוא יכול לחקות דברים של אחרים. כיום, קיימים מספר כמרים בעולם הדתי שלוקחים לעצמם את דברי האל ואת השיתופים של בית האל. לאחר שהם קוראים אותם, הם מטיפים אותם לקהילה בימי ראשון,וכשבני אדם שומעים אותם, הם חושבים, "הו, זו דרשה כל כך מופלאה. הפעם היא באמת הכילה את האמת." לאחר מכן, כולם תורמים כסף בהתלהבות, וכך מובטחת פרנסתם של הכמרים האלה. האם יש מטיפים רבים כאלה בעולם הדתי? כאשר מראים להם את דרך האמת, הם לא מקבלים אותה, אך כשהם משיגים את הספרים מבית האל, הם משתמשים בהם בסתר בדרשות שלהם. הם משתמשים בהם כדי להרוויח כסף, להוליך בני אדם שולל ולרומם את עצמם. הם לוקחים דברים שניכר שהיו דברי האל וטוענים שמדובר בדברים שלהם עצמם, בחוויות שלהם ובידע האישי שלהם. זוהי טקטיקה נתעבת של צוררי המשיח להולכת אחרים שולל.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

כדי להבחין בשדים צוררי משיח, צריך להיות מסוגלים לזהות את שבעת המאפיינים של אופיים. יש לכך חשיבות גדולה לזיהוי ודאי של פרצופם האמיתי והשטני של שדים צוררי משיח. להלן הסבר על שבעת המאפיינים של האופי השטני של צוררי המשיח:

ראשית, כל צוררי המשיח הם יהירים וגאוותנים. הם מסרבים להישמע לאף אחד, משבחים רק את עצמם ודבקים בדרכי הפעולה האישיות שלהם. הם מתנשאים על הזולת, אין בלבם שום מקום לאלוהים, והם לא מפחדים מאלוהים בשום אופן. אף אחד מחברי הכנסייה לא יכול לגרום לצוררי משיח לשתף פעולה עם דברים, ואף אחד לא יכול לשלוט בהם. מנהיגים ועובדים בכל דרגי הכנסייה נתפסים בעיניהם כאויבים. לדוגמה, יש כאלה שאומרים: "אני לא נשמע לאף אחד מלבד לאלוהים"; או שהם אומרים: "אני נשמע רק לאדם כזה או אחר, אבל לא אשמע לאף אחד אחר", וכן הלאה. מזה ניתן לראות שאופיים של בני אדם כאלה הוא אופיו של השטן, ולכן לא מפתיע כלל שהם מסוגלים לפאר את עצמם, שהם שאננים ואינם מוכנים להתקדם, ושהם משתוקקים להעיד שהם בניו הבכורים של אלוהים, בניו האהובים של אלוהים. מרשעים כאלה הופכים כולם לשדים צוררי משיח אמיתיים ברגע שהם תופסים עמדת כוח. המאפיין הראשון של האופי השטני של צוררי משיח הוא שהם מסרבים להישמע לאף אחד ושהם מפארים את עצמם.

שנית, מפני שלצוררי משיח יש אופי שטני – כלומר הם לא אוהבים את האמת, ואפילו שונאים את האמת ומתנגדים לה, וכן מתנגדים לאלוהים – הם אף פעם לא מתייחסים ברצינות לשתייה והאכילה של דברי האל. הם מעולם לא אכלו או שתו את דברי האל באמת, והם גם לא מקבלים את דברי האל ואת האמת. בהתאם לכך, אין להם הארה או נאורות של רוח הקודש מדברי האל, והם אף לא באמת מגלים מדברי האל את האמת בנוגע לשחיתותם שלהם. לפיכך, שדים צוררי משיח לעולם לא מדברים על הכרת עצמם, ועל אחת כמה וכמה לא מנתחים או חושפים את עצמם, כאילו השחיתות היא מהם והלאה. הם מעולם לא שיתפו אחרים בידע אמיתי על דברי האל ועל האמת, ויתרה מזאת, הם לא מסוגלים לשאת עדות על עבודתו של אלוהים ועל מה שיש לו ומה שהוא. הם יודעים רק לרומם את עצמם ולשאת עדות על עצמם. הם אפילו מעזים להעיד שהם בניו הבכורים של אלוהים, בניו האהובים, ושהם הפכו למושלמים. הם באמת אנשים בזויים וחסרי בושה עד מאוד. זהו המאפיין השני של האופי השטני של צוררי משיח.

שלישית, משום אופיים השטני, צוררי משיח לא אוהבים את האמת ואפילו שונאים אותה, והם מתנגדים לה ולאלוהים, ולכן לעולם לא תראו צוררי משיח מנהיגים את האמת. שדים צוררי משיח לעולם לא מנהיגים את האמת, והביטויים העיקריים של כך הם להלן: 1. הם לעולם לא נשמעים לשיפוט, לייסורים, לניסיונות ולזיכוך של אלוהים; 2. הם לעולם לא נשמעים לדברי האל או לאמת; 3. הם לעולם לא מקבלים את האמת; 4. הם לעולם לא מקבלים גיזום וטיפול; 5. הם לעולם לא נשמעים לאף אחד שיכול לשתף על האמת ולהנהיג אותה – הם לא נשמעים לאיש; 6. הם תמיד מדברים מעמדה נעלה מזו של אחרים או אפילו מעמדתו של אלוהים, והם תמיד מטיפים מוסר. הם מומחים לפירוש מוטעה של דברי האל, והם מסלפים את האמת, מבלבלים בין טוב ורע, מעלים האשמות נגד שקריות, מוקיעים את הזולת בזדון ומותחים עליו ביקורת באופן שרירותי. הם מרבים לרמות, למתוח ביקורת, להוקיע ולהפליל אחרים. יתרה מזאת, הם רוחשים עוינות רבה מאוד לאנשיו הנבחרים של אלוהים. זה מוכיח שצוררי משיח לעולם לא יכולים להנהיג את האמת. זהו המאפיין השלישי של האופי השטני של צוררי המשיח.

רביעית, כל המעשים וההתנהגויות של צוררי משיח נועדו למען המאבק להשגת כוח ורווח, ולמען השגת המטרה לשלוט באנשיו הנבחרים של אלוהים ולהקים מלכות עצמאית משלהם. צוררי משיח עוסקים רק בהשגת מעמד ועוצמה, והם עובדים כוחות שטניים באופן קיצוני. מעמד, עוצמה וכסף הם האלילים של צוררי המשיח, והם המטרות שהם עוסקים בהשגתן. הדברים היחידים שצוררי משיח שואפים אליהם ומתאמצים להשיג אותם הם מעמד ועוצמה. אם דבר מה לא משמש להשגת מעמד ועוצמה, הם לא יבצעו אותו. הם מוכנים לעשות כל דבר שיועיל למאבקם להשגת מעמד ועוצמה. הם לא יהססו להעניש, להפליל או לפגוע באחרים בכל דרך שהיא למען השגת מעמד. בעיניהם של צוררי המשיח, מעמד ועוצמה יאפשרו להם להשיג כל דבר, ואילו אובדן מעמדם ועוצמתם פירושם אובדן הכל. זה ביטוי מושלם למהות האופי השטני של התנין הגדול האדום כאש. זהו המאפיין הרביעי של האופי השטני של צוררי המשיח.

חמישית, מלבד אהבתם לעיסוק בשאיפה לעוצמה ומעמד, צוררי משיח אוהבים גם לחבור לכל הרשעים ולשתף איתם פעולה. הם נמשכים לכל אחד שיש לו נטיות רקובות כמו שלהם ושיכול לבצע עבורם שירותים. הם אוהבים את כל מי שעובד אותם ומחמיאים להם, והם מתרועעים עם בני אדם כאלה. כל מי שנלכדים בידי צוררי המשיח הם שדים ומפלצות, חיות חסרות נשמה. שדים צוררי משיח לעולם לא אוהבים להתרועע עם בני אדם ישרים שצועדים בנתיב הנכון ועוסקים בחיפוש האמת. הם לעולם לא אוהבים בני אדם טובים ואדיבים, והם אפילו מסוגלים לסלף את האמת ולבלבל בין טוב ורע ולטעון שרשעים הם טובים ושבני אדם טובים הם רשעים. הם לא יבחלו בשום אמצעים כדי לתקן ולהעניש אחרים, להשמיץ אותם, לגנות אותם מתוך גחמה, לחפות על חטאיהם שלהם על ידי האשמת אחרים ולנהוג בפראות. ההתנהגות הזו יוצרת תוהו ובוהו בכנסיות בכל מקום. זו אפילו הוכחה נוספת לאופיים השטני של צוררי המשיח. כל צוררי המשיח מתעבים יותר מכל בני אדם טובים שעוסקים בחיפוש האמת, שמצייתים לעקרונות ושיש להם חוש צדק. הם שונאים יותר מכל אנשים שמסוגלים להבחין בהם, שסולדים מרוע, שהאמת ברשותם ואשר ניחנים באנושיות. זו הסיבה לכך שצוררי משיח מסוגלים לרדוף בני אדם טובים, להפליל אותם ולפגוע בהם, וזו גם הסיבה להתנגדותם למנהיגים ולעובדים בכל הדרגים. זהו המאפיין החמישי של האופי השטני של צוררי המשיח.

שישית, השנאה לאדם שמשמש את רוח הקודש מושרשת בעצמותיהם של כל השדים צוררי המשיח, והם זוממים מזימות במטרה להחליף אותו. הם זועמים ומשתוללים בטירוף. כשהם רואים שהכנסיות עורכות בחירות דמוקרטיות ורואים את אנשיו הנבחרים של אלוהים עולים על דרך הישר באמונתם, הם פוצחים בכעס במתקפות נגד פרועות, ועושים כמיטב יכולתם כדי לשבש את הבחירות בכנסייה. הם מפיצים כל מיני טענות מופרכות ודברי כפירה כדי להטעות את אנשיו הנבחרים של אלוהים, והם אפילו מתקיפים את המנהיגים והעובדים בכל דרגי בית האל, מותחים עליהם ביקורת ומגנים אותם כמתחזים. מטרתם בכך היא לעורר מחלוקות בקרב אנשיו הנבחרים של אלוהים ובקרב המנהיגים והעובדים בכל הדרגים. כדי להוליך שולל את אנשיו הנבחרים של אלוהים וכדי לשלוט בהם, הם אפילו גורמים לאחרים לבחור בהם לתפקידי מנהלים ועובדים בכל דרג ולהישמע להם, במקום לבחור בבני אדם שעוסקים בחיפוש האמת, שבאמת ובתמים נשמעים לעבודתו של אלוהים, ואשר נוכחו במציאות האמת. מכאן ניתן לראות בבירור רב את השאיפות של צוררי המשיח לשלוט בכנסיות ובאנשיו הנבחרים של אלוהים. ניתן להסיק מכך שכל השדים צוררי המשיח שונאים במיוחד את האדם שמשמש את רוח הקודש וכן את המנהיגים והעובדים בכל הדרגים בבית האל. עובדה זו חושפת עוד יותר את הכוונות הבזויות של השדים צוררי המשיח, שמפחדים יותר מכל שהאמת תשלוט בבית האל ושבני האדם שעוסקים בחיפוש האמת ישלטו בבית האל. זאת משום שביום שבו האמת ובני האדם שעוסקים בחיפוש האמת ישלטו בבית האל, הוא היום שבו צוררי המשיח ימצאו את קצם. אין ספק ששדים צוררי משיח שונאים יותר מכל את האדם שמשמש את רוח הקודש ואת המנהיגים והעובדים בכל הדרגים שעוסקים בחיפוש האמת. זהו המאפיין השישי של האופי השטני של צוררי המשיח.

שביעית, אף שד צורר משיח מעולם לא הכה על חטא, וגם אם שדים כאלה חווים תבוסה מוחצת או דחייה, הם אף לא מהרהרים בעצמם במטרה להכיר את עצמם. אומנם ייתכן שיש שדים שמזילים דמעות, אלה לא דמעות של חרטה, אלא דמעות על עוול שנעשה להם, דמעות של מרדנות ושל שנאה. אלה בהחלט לא בדמעות של צער או הודיה. הסיבה לכך היא שכל בני האדם חסרי המצפון וההיגיון הם שדים, וכל השדים נטולים כל שמץ של אנושיות. הם כולם שייכים לסוגו של השטן, ואלוהים לא יושיע אותם בשום אופן. לכל השדים צוררי המשיח יש אופי שטני, וכבר לא ניתן להושיע אותם. לכן הם לעולם לא יכירו את עצמם ולעולם לא יכו על חטא באמת. הם לעולם לא יקבלו את האמת וישמעו לאלוהים באמת ובתמים. זהו המאפיין השביעי של האופי השטני של צוררי המשיח.

שבעת המאפיינים לעיל מהווים הם תיאור מקיף של המהות השטנית ושל האופי של שדים צוררי משיח. כל מי שניחן בשבעת המאפיינים האלה של צוררי משיח הוא שטן ושד אמיתי. כל בני האדם האלה הם משרתים של השטן, שדים שנולדו מחדש...

מתוך 'אוסף של הסדרי העבודה של כנסיית האל הכול יכול'

קודם: 15. מדוע הכנסיות מסוגלות להתנוון ולהפוך לדת?

הבא: 17. מהו משיח שקר? כיצד ניתן לזהות משיח שקר?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה