37. מהו שינוי בטבעם של בני האדם?

דברי אלוהים רלוונטיים:

למה מתייחס השינוי בטבעו של אדם? הוא מתחולל כשמישהו שאוהב את האמת מקבל את המשפט והייסורים של דברי האל בעודו חווה את עבודתו של אלוהים, וכן עובר סוגים שונים של סבל וזיכוך. אדם כזה מיטהר מהרעלים השטניים שבקרבו ומשתחרר לחלוטין מטבעו המושחת, כך שהוא יכול להישמע לדברי האל ולכל התזמורים וההסדרים שלו, ולעולם לא למרוד בו או להתנגד אליו. זהו שינוי בטבע האדם. ...שינוי בטבע פירושו שמשום שאדם מסוים אוהב את האמת ויכול לקבל אותה, הוא סוף-סוף מתוודע לאופיו המרדני שמתנגד לאלוהים. הוא מבין שהשחיתות האנושית עמוקה מדי, והוא מכיר באבסורדיות והערמומיות של האדם. הוא מכיר את עניותו ואת עליבותו של אדם ומבין את הטבע והמהות האנושיים במלואם. משרכש ידע זה, הוא יכול להתכחש לעצמו ולנטוש את עצמו כליל, לחיות על פי דבר האלוהים וליישם את האמת בכל דבר. זה אדם שמכיר את אלוהים, וזה אדם שטבעו השתנה.

מתוך "כיצד יש להכיר את טבע האדם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

שינוי בטבע האדם מתייחס בעיקר ל שינוי באופיו. לא ניתן לזהות את היבטי אופיו של אדם לפי התנהגויות הגלויות באופן חיצוני. הם קשורים ישירות לערכו של אדם ולחשיבות קיומו. במילים אחרות, הם קשורים ישירות לערכי החיים האנושיים, לדברים שבמעמקי הנשמה ולמהותם של בני האדם. אדם שלא מסוגל לקבל את האמת לא יחווה שינוי מההיבטים האלה. רק אם בני אדם חוו את עבודתו של אלוהים, נוכחו לחלוטין באמת, שינו את ערכיהם ואת השקפותיהם על הקיום ועל החיים, התאימו את דעותיהם עם אלה של אלוהים ורכשו את היכולת להישמע לאלוהים באופן מלא ולהיות מסורים לאלוהים – רק אז ניתן לומר שטבעם השתנה.

מתוך "מה שעליכם לדעת על שינוי טבעכם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אין הכוונה בכך שבני אדם בשלים וממולחים באנושיותם בהכרח יחוו שינוי בטבעם. הכוונה היא בעיקר למקרים שבהם חלק מהרעלים השטניים שבתוך אופיים של בני אדם משתנים עקב הכרתם את אלוהים והבנתם את האמת. במילים אחרות, רעלי השטן מיטהרים, והאמת שאלוהים מבטא מכה שורשים בקרב בני האדם האלה, הופכת לחייהן ונעשית לתשתית קיומם. רק אז הם הופכים לבני אדם חדשים, ובעקבות כך, טבעם משתנה. שינוי בטבע האדם אין פירושו ש טבעם החיצוני של בני האדם כנוע יותר מאשר היה לפני כן, שהם היו יהירים אך עכשיו דבריהם הגיוניים, או שהם נהגו להקשיב לאיש ושעכשיו הם מסוגלים להקשיב לאחרים – אי-אפשר לומר שהשינויים החיצוניים האלה הם שינויים בטבע האדם. כמובן, שינויים בטבע האדם אכן כוללים מצבים כאלה, אך העיקר הוא שחייהם הפנימיים של בני האדם השתנו. האמת שאלוהים מבטא הופכת ממש לחייהם, חלק מהרעלים השטניים שבקרבם סולקו, ונקודות המבט שלהם השתנו לחלוטין ואינן תואמות משום בחינה את נקודת המבט של העולם. הם רואים בבירור את מזימותיו ורעליו של התנין הגדול האדום כאש, והם תפסו את המהות האמיתית של החיים. אם כן, ערכי החיים שלהם השתנו – זהו השינוי היסודי ביותר וזו המהות של שינוי בטבע האדם.

מתוך "ההבדל בין שינויים חיצוניים לשינויים בטבעו של אדם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

מהו אופי? אופי הוא מהותו של האדם. טבעו של אדם הוא הדברים שנחשפים באופיו, ושינוי בטבעכם משמעו שהדברים המושחתים שהיו בכם במקור לעולם לא יופיעו שוב, ושהם הוחלפו בָּאמת. לא הדברים שבשורש אופיו של האדם הם אלה שהשתנו, אלא הדברים המושחתים שהתגלו הם אלה שהשתנו, והדברים הנוגעים לטבעו של האדם הגלויים באופיו השתנו. השטן משחית את האדם, והאדם הופך להתגלמותו של השטן, לדבר שמתנגד לאלוהים; והאדם לגמרי מסוגל לבגוד באלוהים. מדוע נדרש מבני האדם שטבעם ישתנה? לבני אדם שהושלמו סוף-סוף נוספת מידה רבה של הכרת האל, ונוספים דברים רבים שתואמים את רצון האל. בעבר, כשהיה לבני האדם טבע מושחת, כל שהם עשוי היה שגוי, וכל שהם עשו התנגד לאלוהים. כעת האמת בידיהם, והם מסוגלים לעשות דברים רבים בתואם עם רצון האל. אולם אין פירוש הדבר שהם לא בוגדים באלוהים – הם עדיין מסוגלים לבגוד באלוהים. אפשר לשנות חלק ממה שאופיים של בני האדם מגלה, והחלק שמשתנה הוא החלק שלכם שמסוגל לנהוג לפי האמת. אולם יכולתכם להנהיג את האמת כיום אין פירושה שהאופי שלכם השתנה. ...אם כן, מה פירושו של ה"שינוי" הזה? פירושו שכאשר תבינו את רצון האל תהיו מסוגלים להישמע לו. אם לא תבינו את רצון האל, עדיין תפעלו בהתאם לרצונותיכם ועדיין תהיו סבורים שמעשיכם תואמים את רצונו של אלוהים. זו בגידה, והיא נמצאת באופי שלכם. כמובן, אין גבול לשינוי שאפשרי בטבעו של אדם. ככל שתזכו באמיתות רבות יותר – כלומר ככל שתכירו את אלוהים יותר לעומק – כך תפחת התנגדותכם לאלוהים, וכך תבגדו בו פחות. השאיפה לשינויים בטבעכם תבוא על סיפוקה בעיקר בעקבות חיפוש האמת. גם הכרת מהות אופיים של בני האדם מוסגת על ידי הבנת האמת. כשבני האדם זוכים באמת בפועל, כל הבעיות נפתרות.

מתוך "בני אדם באים בדרישות רבות מדי לאלוהים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

לסיכום, שינוי טבע החיים הוא תהליך שמתחיל בהתנגדות לאלוהים ובגידה בו ומסתיים בציות לאלוהים נאמנות לו ועבודה לאלוהים. בשלב שבו בני אדם מסוגלים להישמע לאלוהים ולעבוד אותו, יש להם גם האמת וגם אנושיות. אדם שמסוגל לעשות זאת עבר שינוי בטבע חייו. לפיכך, תהליך השינוי בטבע החיים הוא תהליך היווכחות באמת, השגת האמת וקבלתה כחיים, וכן תהליך שבו האדם מכיר את אלוהים. אדם שמכיר את אלוהים באמת, שמפקיד את לבו בידי דבר האל לחלוטין, שיכול לאהוב את אלוהים, לשמור לו אמונים, לעשות הכל כדי לְרַצות את אלוהים ולהיות בעצה אחת עם אלוהים, הוא אדם שנפל בנחלתו של אלוהים. אם לבו של אדם לא יכול לאהוב את אלוהים ולהישמע לו כעת, הדבר מוכיח שלבו עדיין מוחזק בידי השטן, וכן שהרעל והפילוסופיות של השטן עדיין מושלים בלבו. כשאדם ישיג את כל האמת שהוא צריך ויקבל את כולה בלבו, הוא יזכה בחיים חדשים. עם חיים חדשים, באים גם ציות לאלוהים, אהבה לאלוהים ועבודה את אלוהים – בשלב הזה, טבע חייו של האדם ישתנה לחלוטין. תהליך שינוי טבע החיים של אדם הוא גם תהליך התחדשות של טבע חייו. במקור, השטן משל בלבו של האדם הזה, וחייו של השטן ורעליו עיצבו הפכו לאופיו של האדם. כעת, כל האמיתות שהאדם קיבל מפוררות את הדברים האלה. האמת נמצאת בלבו, היא הפכה לאדון החדש של לבו, ולכן חל שינוי גם בטבע חייו. כך נראה שינוי בטבע החיים. במקור, השטן משל בכם, צייתֶּם לו, והייתם מרצים אותו מכל בחינה – הכל נַעֲשָׂה בהתאם לשטן. כיום, האמת היא שמושלת בכם; אתם רק מצייתים לאמת ומרצים את אלוהים. כזהו התהליך שבו אלוהים זוכה באדם: בתחילה, היה לכם קל מאוד לאהוב את השטן, והיה לכם קשה מאוד לאהוב את אלוהים. אולם כעת יש אמת בקרבכם, ואתם אוהבים את האמת, ולכן נהיה לכם קל לאהוב את אלוהים. כשתתבקשו לאהוב את השטן, שום דבר לא יוכל לשכנע אתכם, ולא תעשו זאת. לכן, ברגע שהאמת משתלטת על אדם, הוא עובר שינוי יסודי והופך לאדם חדש. לכן, אפשר לומר שטבע חייו של אדם משתנה בעיקר על ידי חיפוש האמת והזכייה בה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: 35. מדוע אלוהים ימיט אסונות על מי שלא מקבל את האל הכול יכול?

הבא: 39. מהם ההבדלים בין שינוי בטבעם של בני האדם והתנהגות טובה?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה