אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדים למשיח של אחרית הימים

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

10. מה פירוש הדבר למלא את החובה?

השיתוף של האדם:

לאמיתו של דבר, האדם שממלא את חובתו מגשים את כל מה שטמון בחובו של האדם, כלומר כל מה שהאדם מסוגל לו. כך מתמלאת חובתו. במהלך שירותו, מגרעותיו של האדם פוחתות בהדרגה באמצעות הניסיון המצטבר והתהליך של השיפוט שהוא חווה. מגרעותיו של האדם לא משבשות את חובתו או משפיעות עליה. מי שמפסק לשרת או נרתע ונסוג מתוך פחד מהמגרעות שעלולות להיות בשירות הוא גדול הפחדנים. אם האדם לא יכול להביע את שעליו הביע במהלך השירות, או אם הוא לא יכול להשיג את מה שאפשרי עבורו, ובמקום זאת הוא משתטה ויוצא ידי חובה, הרי שהוא איבד את התפקיד שצריך להיות ליציר נברא. אדם כזה נחשב לאפס מאופס, לבינוני, לחסר תועלת ולבזבוז של מקום. איך ייתכן שאדם כזה יתכבד בתואר של יציר נברא? האין הוא ישות מושחתת שנוצצת כלפי חוץ אך רקובה מבפנים? ...חובתו של האדם והשאלה אם הוא מבורך או מקולל אינן קשורות זו בזו. חובה היא הדבר שהאדם אמור להגשים – זוהי חובתו המחייבת שלא צריכה להיות תלויה בפיצוי, בתנאים או בסיבות. רק כך הוא ממלא את חובתו. בן אדם מבורך נהנה מכל טוב משהוא הופך מושלם לאחר שיפוט. אדם מקולל בא על עונשו כשטבעו לא משתנה לאחר ייסורים ושיפוט, כלומר הוא לא הפך למושלם. כיציר נברא, על האדם למלא את חובתו, לעשות את מה שעליו לעשות ולעשות את מה שהוא מסוגל לעשות, בלי קשר לשאלה אם הוא יהיה מבורך או מקולל. זה המצב היסודי מאוד של האדם, כמי שמחפש אחר אלוהים. אסור לכם לעשות את חובתכם רק כדי להתברך ואסור לכם לסרב לנקוט מעשה מחשש להיות מקוללים. אומר לכם דבר אחד: אם האדם מסוגל למלא את חובתו, פירוש הדבר הוא שהוא עושה את מה שעליו לעשות. אם האדם לא מסוגל למלא את חובתו, הדבר מעיד על מרדנות האדם.

מתוך 'ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם' ב'הדבר מופיע בבשר'

6. עליכם לעשות את מה שעל האדם לעשות, ולמלא את ההתחייבויות שלכם, ולממש את האחריות שלכם, ולהקפיד על חובתכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לתרום לעבודתו של אלוהים. אם לא תעשו זאת, לא תהיו ראויים לאכול ולשתות את דברי האל ולא תהיו כשירים לחיות בביתו של אלוהים.

מתוך 'עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות' ב'הדבר מופיע בבשר'

כברואי האל, אם ברצונכם למלא את חובתם של ברואי האל ולהבין את רצונו של אלוהים, עליכם להבין את עבודתו של אלוהים, עליכם להבין את רצונו של אלוהים עבור ברואיו, עליכם להבין את תוכנית הניהול שלו ועליכם להבין את חשיבות העבודה שהוא עושה. מי שלא מבין זאת לא כשיר להיות ברוא אל! כברואי האל, אם אתם לא מבינים מה מוצאכם, אם אתם לא מבינים את ההיסטוריה של האנושות ואת כל העבודה שאלוהים עשה, ויתרה מכך, אם אתם לא מבינים איך האנושות התפתחה עד היום ולא מבינים מי מושל באנושות כולה, הרי שאתם לא מסוגלים למלא את חובתכם.

מתוך 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' ב'הדבר מופיע בבשר'

כשהעבודה נדונה, האדם סבור שהעבודה היא התרוצצות אנה ואנה למען אלוהים, הטפה בכל מקום והשקעה למען אלוהים. על אף שהסברה הזו נכונה, היא יותר מדי חד-צדדית. מה שאלוהים דורש מהאדם הוא לא רק לנדוד אנה ואנה למענו, אלא בעיקר לקיים כהונה ואספקה בתוך רוחו של האדם. ...העבודה מתייחסת לא להתרוצצות אנא ואנה למען אלוהים, אך היא נוגעת לשאלה אם חיי האדם ומה שהאדם מביא לידי ביטוי בחייו נועדו להנאתו של אלוהים. העבודה מתייחסת לכך שהאדם משתמש בנאמנות שלו לאלוהים ובידע שלו על אלוהים כדי להעיד על אלוהים ולכהן בקרב בני האדם. זו אחריותו של האדם, וזה מה שכל בני האדם צריכים להבין. במילים אחרות, ההיווכחות שלכם היא עבודתכם. אתם שואפים להיווכח במהלך עבודתכם למען אלוהים. חוויית אלוהים לא רק מורכבת מהיכולת לאכול ולשתות את דבר האל. חשוב מכך, עליכם להיות מסוגלים להעיד על אלוהים, לשרת את אלוהים, לכהן בקרב בני האדם ולקיים אותם. זו עבודה, וזו גם היווכחותכם. זה מה שכל אדם צריך להשיג. יש בני אדם רבים שרק מתמקדים בנדידה אנה ואנה למען אלוהים ובהטפה בכל מקום, אך מתעלמים מהחוויות האישיות שלהם ומזניחים את היווכחותם בחיי רוח. זה מה שגורם לבני האדם שמשרתים את אלוהים להפוך לכאלה שמתנגדים לאלוהים.

מתוך 'עבודה והיווכחות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

השיתוף של האדם:

ישנם אנשים שיגידו: "הדרך לבצע את חובותיך היא לשאת את האחריות המוטלת עליך ולמלא את מחויבויותיך בחיי הכנסייה, כמו הפצת הבשורה וקבלת אחים ואחיות. אלה הן חובות שעליך לבצע". האם הצהרה זו היא תקינה בעיניך? היא שטחית מאוד ולא מתקרבת לתמצית הסוגיה. אם כך, מה המשמעות האמיתית של ביצוע חובותיך? אם נדייק, נאמר שביצוע חובותיך פירושו לחוות את דברי אלוהים ולהיווכח בממשיות האמת. ביצוע חובותיך פירושו לחיות בפני אלוהים באמצעות יישום האמת. אדם שמבצע את חובותיו כראוי בפני אלוהים, הוא אדם שמציית לרצונו של אלוהים, אדם שחי בקרב דברי אלוהים ובפני אלוהים. אם אדם מסוים, לאחר שנים רבות של אמונה באלוהים, עדיין לא מסוגל לבצע את חובותיו בקביעות, האם אדם זה באמת חי בפני אלוהים? לכל הפחות, אם אדם לא מבצע את חובותיו, זה מעיד על כך שהוא אינו מיישם את האמת ואינו מיישם את דברי אלוהים, ולכן הוא אינו מחפש את האמת. כל אדם שלא מבצע את חובותיו הוא חסר ניסיון חיים, ולכן הוא בטח לא נוכח בחיים. האם אנשים שלא מבצעים את חובותיהם מסוגלים לתפוס את ממשיות החיים? מובן שלא! אם כן, עתה ברור לנו מה המשמעות של 'ביצוע חובותיך': המשמעות היא אכילת ושתיית דברי אלוהים, נהיגה על-פי דברי אלוהים וחווייתם, נהיגה בדרך האמת, היווכחות במציאות וחיים בפני אלוהים. זוהי האמת לאמיתה. ... ניתן לומר שכל החובות שאנו מבצעים הן האחריות והמחויבויות המוטלות עלינו מתוך דברי אלוהים, הן האחריות שאנו מקבלים על עצמנו דרך אכילת ושתיית דברי אלוהים וחוויית דבריו. למשל, לאחר שאני קורא את דברי אלוהים וחווה אותם, אני חולק אותם עם אחרים ומעיד עליהם באמצעות הידע שיש לי אודות אלוהים. אני מעיד על החסד שאלוהים העניק לי, כדי שאחינו ואחיותינו יוכלו ליהנות ממנו, ומאפשר להם לקבל את השירות, אספקת החיים והתמיכה. כך אנו נושאים עדות לאלוהים, משבחים אותו ומבצעים את חובותינו. נוסף לכך, כל אדם נדרש לקחת אחריות בכנסייה. ישנם אנשים שמשרתים כמנהיגים, אחרים מטיפים דרשות, משרתים כעובדים, מפיצים את הבשורה או מציעים הכנסת אורחים. כל אלה הן דוגמאות למיני אחריות שאנשים נדרשים למלא כחלק מחובתם. ניתן לומר שגם האחריות או החובה שמוקצבת לאדם נקבעה מראש בידי אלוהים. כלשונם של חסרי האמונה, זו תוצאה של רצון השמיים או של חוק שמיימי – אינך יכול להתנגד לה. לכל אדם מוקצבת שליחות מרגע לידתו, או כפי שחסרי האמונה מכנים זאת: "גורל". כפי שאנו מנסחים זאת, לכל אדם יש שליחות. אלוהים הוא שמפקיד בידי כל אחד מאתנו את האחריות והחובות שלנו בכנסייה – זוהי שליחותנו. אם אינך מבצע את חובותיך כראוי ואינך מסוגל למלא את שליחותך, זהו חטא איום. מי הם אותם אנשים שלעולם לא מבצעים את חובותיהם בכנסייה? אפשר לכנותם "בוגדי אלוהים". הם אוכלים ושותים את דברי אלוהים ונהנים מחסדו, ובכל זאת בוגדים בו. ישנם אנשים רבים שרואים את ברכתו של אלוהים בחובות שהם מבצעים. כלומר, הם רואים בחובותיהם את נוכחותו של אלוהים והכוונת רוח הקודש. כתוצאה מכך, הם מרגישים שככל שהם מבצעים את חובותיהם, כך הם מבורכים יותר בידי אלוהים, מקבלים את עבודת רוח הקודש, ורואים כיצד חייהם גדלים ללא הרף. על כן, מה ממחישות עובדות אלה? שאם אדם מסוגל לבצע נאמנה את חובותיו בבית אלוהים, אם הוא מסוגל לעשות זאת חרף כל המכשולים, מדובר באדם בעל מצפון והיגיון שיקבל את ברכתו של אלוהים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

אם כך, מה הן החובות שכל אדם צריך לבצע? החובה המוטלת על כל אדם היא ליישם את האמת. האמת שתיישם היא החובה שעליך לבצע והמחויבות שעליך למלא. אם אתה מיישם את האמת – זו שאתה מודע ומחויב לה – אתה ממלא את חובתך כראוי. אם אינך נוהג על-פי האמת, אינך ממלא את חובתך. אתה מתבטל, מהתל באלוהים ומעמיד פנים בפני אלוהים. על כן, ביצוע חובתך צריך לבוא יד ביד עם האמת, עליו להיות קשור באופן הדוק לאמת. עליך ליישם את כל האמיתות שאתה מבין, ולהביא לידי ביטוי את ממשיות האמת. בכל פעם שאתה מביא לידי ביטוי את ממשיות האמת, אתה מייצג את צלמו האמיתי של האדם. אלוהים ברא את האדם בהסתמך על צלם זה, לכן אם תביא לידי ביטוי את צלם האמת, תרצה את אלוהים. אלוהים יביט בך בשביעות רצון, יברך אותך, ויעניק לך חיי נצח. הוא ייתן לך לחיות לנצח. אולם אם אינך מביא לידי ביטוי את צלם האמת, אינך ראוי להיקרא אדם, וכאשר אלוהים יביט בך, הוא יניח שאתה נעדר הילה רוחנית ושאיבדת את נשימת החיים שהוא העניק לך. הוא יורה להיפטר מבזבוז שכזה. אם כך, ביצוע חובות הוא כשלעצמו יישום האמת. אם אינך מיישם את האמת בעת ביצוע חובותיך, אינך מבצע אותן כלל. אתה סתם מתבטל, מהתל באלוהים ומעמיד פנים בפניו. אתה פועל אך ורק לפי הנהלים. אם אתה מאמין באלוהים, עליך לחוות וליישם את האמת שהוא העניק לאנושות, ובסופו של דבר להביא לידי ביטוי בחייך את ממשיות דבריו. כך עליך לבצע את חובותיך. ...אם ביצוע חובתך נעדר אמת, זהו ביצוע כוזב, מזויף ומטעה – אתה עושה את המצופה ממך באופן שטחי ופועל לפי הנהלים. כדי לבצע את חובותיך באמת, עליך ליישם את האמת בעת ביצוען. זו הדרך היחידה לבצע את חובתך כראוי. זו הדרך היחידה באמת להיות אדם. עליך ליישם את האמת בכל עבודה שאתה מבצע; וכשאתה מיישם את האמת, אתה ממלא את האחריות המוטלת עליך. זו מחויבותך וחובתך, לכן עליך לבצעה היטב. זוהי כוונתנו ביישום האמת. אם כן, מהו טיב היחסים בין ביצוע חובות לבין יישום האמת? אלה שתי דרכים שונות לפרש את אותו הדבר. כלפי חוץ נראה שאתה מבצע חובה, אך בעיקרו של דבר אתה מיישם את האמת. לאור זאת, אם אינך מבין את האמת בעת ביצוע חובותיך, האם תוכל לעשות את עבודתך כראוי? לא תוכל. ראשית, לא תבין בבירור את משמעות ביצוע חובותיך או כיצד יש לבצע אותן כהלכה. לא תהיה לך הבנה ברורה בנושאים אלה. שנית, יום יבוא וכן תזכה להבין זאת, אך בכל זאת תיכשל בביצוע חובותיך – ביצועך עדיין יהיה רווי שגיאות. בשלב זה תגלה שאנושיותך פגומה, שאתה שוגה רבות במעשיך, ושאתה מלא בשחיתות. או-אז אתה תתחיל לחפש את האמת כדי להיפטר משחיתות זו, וכשתצליח להיפטר ממנה, אתה תתחיל לבצע את חובותיך ביעילות. ברגע שתיפטר משחיתותך ותהיה מודע לאמת, תוכל לבצע את חובותיך כראוי וכנדרש, לא כמס שפתיים, אלא גם בפועל. אם אתה מחזיק באמת אגב ביצוע חובותיך, ואינך מבטא אף לא קמצוץ של שחיתות, ביצועיך יניבו תוצאות הולמות. משמעות הדבר היא שיישמת את האמת כהלכה. זו האמת לאמיתה. לכן, בכל פעם שאתה מבצע את חובותיך, עליך להקפיד על האופן שבו מחפש את האמת. אם אינך מחפש את האמת, ביצועיך לוודאי לא יעמדו בתקן.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם:כיצד יש להנהיג היווכחות בהפיכה לאדם ישר?

הבא:מה ההבדל בין מילוי החובה ועשיית שירות?