10. מה פירוש הדבר למלא את חובתו של אדם?

דברי אלוהים רלוונטיים:

מילוי חובתכם הוא האמת. מילוי חובתכם בבית האל אין פירושו רק עמידה בכמה התחייבויות או ביצוע דברים שעליכם לעשות. פירוש הדבר הוא למלא את חובתו של יציר נברא החי בין השמיים והארץ! פירוש הדבר הוא עמידה בהתחייבויות שלכם ובתחומי האחריות שלכם בפני אדון הבריאה. תחומי האחריות האלה הם תחומי האחריות האמיתיים שלכם. השוו את מילוי חובתו של יציר נברא לכיבוד הוריכם – מה מאלה הוא האמת? מילוי חובתו של יציר נברא הוא האמת – זו החובה המוטלת עליכם.

מתוך "מהי מציאות האמת?" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אתם לא מנהלים את חובתכם והיא לא המיזם או העבודה שלכם. עבודתו של אלוהים היא זו שדורשת מכם שיתוף פעולה, וממנה נובעת חובתכם. עבודת הניהול של אלוהים מתבצעת עד עצם היום הזה, והחלק של עבודתו שבו בני האדם חייבים לשתף פעולה הוא חובתו של האדם. בלי קשר לסוג החובה שאתם ממלאים, לא מדובר במיזם או בעבודה אישיים שלכם. זו העבודה של בית האל, היא מהווה חלק אחד מתוכנית הניהול של אלוהים, והיא התפקיד שאלוהים מטיל עליכם. אם כן, איך עליכם להתייחס לחובתכם? ...

בלי קשר לחובה שאתם ממלאים, עליכם תמיד לשאוף לתפוס את רצונו של אלוהים ולהבין מהן דרישותיו בנוגע לחובתכם. רק כך תהיו מסוגלים להתמודד עם דברים על סמך עקרונות. כשאתם ממלאים את חובתכם, אתם לא יכולים בשום אופן לפעול לפי ההעדפות האישיות שלכם ולעשות רק את שתרצו לעשות, את שתשמחו לעשות ואת שתרגישו איתו בנוח, או את שיציג אתכם באור חיובי. אם תכפו בכוח את ההעדפות האישיות שלכם על אלוהים או אם תנהיגו אותן כאילו הן האמת, ותתייחסו אליהן כאל עקרונות האמת, הרי שאינכם ממלאים את חובתכם. אלוהים לא יזכור מילוי כזה של חובתכם.

מתוך "אתם יכולים למלא את חובתכם היטב רק על ידי חיפוש עקרונות האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

6. עליכם לעשות את מה שעל האדם לעשות, ולמלא את ההתחייבויות שלכם, ולממש את האחריות שלכם, ולהקפיד על חובתכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לתרום לעבודתו של אלוהים. אם לא תעשו זאת, לא תהיו ראויים לאכול ולשתות את דברי האל ולא תהיו כשירים לחיות בביתו של אלוהים.

מתוך "עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות" ב'הדבר מופיע בבשר'

לאמיתו של דבר, האדם שממלא את חובתו מגשים את כל מה שטמון בחובו של האדם, כלומר כל מה שהאדם מסוגל לו. כך מתמלאת חובתו. במהלך שירותו, מגרעותיו של האדם פוחתות בהדרגה באמצעות הניסיון המצטבר והתהליך של השיפוט שהוא חווה. מגרעותיו של האדם לא משבשות את חובתו או משפיעות עליה. מי שמפסק לשרת או נרתע ונסוג מתוך פחד מהמגרעות שעלולות להיות בשירות הוא גדול הפחדנים. אם האדם לא יכול להביע את שעליו הביע במהלך השירות, או אם הוא לא יכול להשיג את מה שאפשרי עבורו, ובמקום זאת הוא משתטה ויוצא ידי חובה, הרי שהוא איבד את התפקיד שצריך להיות ליציר נברא. אדם כזה נחשב לאפס מאופס, לבינוני, לחסר תועלת ולבזבוז של מקום. איך ייתכן שאדם כזה יתכבד בתואר של יציר נברא? האין הוא ישות מושחתת שנוצצת כלפי חוץ אך רקובה מבפנים?

מתוך "ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

חובתו של האדם והשאלה אם הוא מבורך או מקולל אינן קשורות זו בזו. חובה היא הדבר שהאדם אמור להגשים – זוהי חובתו המחייבת שלא צריכה להיות תלויה בפיצוי, בתנאים או בסיבות. רק כך הוא ממלא את חובתו. בן אדם מבורך נהנה מכל טוב משהוא הופך מושלם לאחר שיפוט. אדם מקולל בא על עונשו כשטבעו לא משתנה לאחר ייסורים ושיפוט, כלומר הוא לא הפך למושלם. כיציר נברא, על האדם למלא את חובתו, לעשות את מה שעליו לעשות ולעשות את מה שהוא מסוגל לעשות, בלי קשר לשאלה אם הוא יהיה מבורך או מקולל. זה המצב היסודי מאוד של האדם, כמי שמחפש אחר אלוהים. אסור לכם לעשות את חובתכם רק כדי להתברך ואסור לכם לסרב לנקוט מעשה מחשש להיות מקוללים. אומר לכם דבר אחד: אם האדם מסוגל למלא את חובתו, פירוש הדבר הוא שהוא עושה את מה שעליו לעשות. אם האדם לא מסוגל למלא את חובתו, הדבר מעיד על מרדנות האדם.

מתוך "ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

אם כך, מה הן החובות שכל אדם צריך לבצע? החובה המוטלת על כל אדם היא ליישם את האמת. האמת שתיישם היא החובה שעליך לבצע והמחויבות שעליך למלא. אם אתה מיישם את האמת – זו שאתה מודע ומחויב לה – אתה ממלא את חובתך כראוי. אם אינך נוהג על-פי האמת, אינך ממלא את חובתך. אתה מתבטל, מהתל באלוהים ומעמיד פנים בפני אלוהים. על כן, ביצוע חובתך צריך לבוא יד ביד עם האמת, עליו להיות קשור באופן הדוק לאמת. עליך ליישם את כל האמיתות שאתה מבין, ולהביא לידי ביטוי את ממשיות האמת. בכל פעם שאתה מביא לידי ביטוי את ממשיות האמת, אתה מייצג את צלמו האמיתי של האדם. אלוהים ברא את האדם בהסתמך על צלם זה, לכן אם תביא לידי ביטוי את צלם האמת, תרצה את אלוהים. אלוהים יביט בך בשביעות רצון, יברך אותך, ויעניק לך חיי נצח. הוא ייתן לך לחיות לנצח. אולם אם אינך מביא לידי ביטוי את צלם האמת, אינך ראוי להיקרא אדם, וכאשר אלוהים יביט בך, הוא יניח שאתה נעדר הילה רוחנית ושאיבדת את נשימת החיים שהוא העניק לך. הוא יורה להיפטר מבזבוז שכזה. אם כך, ביצוע חובות הוא כשלעצמו יישום האמת. אם אינך מיישם את האמת בעת ביצוע חובותיך, אינך מבצע אותן כלל. אתה סתם מתבטל, מהתל באלוהים ומעמיד פנים בפניו. אתה פועל אך ורק לפי הנהלים. אם אתה מאמין באלוהים, עליך לחוות וליישם את האמת שהוא העניק לאנושות, ובסופו של דבר להביא לידי ביטוי בחייך את ממשיות דבריו. כך עליך לבצע את חובותיך. ... אם ביצוע חובתך נעדר אמת, זהו ביצוע כוזב, מזויף ומטעה – אתה עושה את המצופה ממך באופן שטחי ופועל לפי הנהלים. כדי לבצע את חובותיך באמת, עליך ליישם את האמת בעת ביצוען. זו הדרך היחידה לבצע את חובתך כראוי. זו הדרך היחידה באמת להיות אדם. עליך ליישם את האמת בכל עבודה שאתה מבצע; וכשאתה מיישם את האמת, אתה ממלא את האחריות המוטלת עליך. זו מחויבותך וחובתך, לכן עליך לבצעה היטב. זוהי כוונתנו ביישום האמת. אם כן, מהו טיב היחסים בין ביצוע חובות לבין יישום האמת? אלה שתי דרכים שונות לפרש את אותו הדבר. כלפי חוץ נראה שאתה מבצע חובה, אך בעיקרו של דבר אתה מיישם את האמת. לאור זאת, אם אינך מבין את האמת בעת ביצוע חובותיך, האם תוכל לעשות את עבודתך כראוי? לא תוכל. ראשית, לא תבין בבירור את משמעות ביצוע חובותיך או כיצד יש לבצע אותן כהלכה. לא תהיה לך הבנה ברורה בנושאים אלה. שנית, יום יבוא וכן תזכה להבין זאת, אך בכל זאת תיכשל בביצוע חובותיך – ביצועך עדיין יהיה רווי שגיאות. בשלב זה תגלה שאנושיותך פגומה, שאתה שוגה רבות במעשיך, ושאתה מלא בשחיתות. או-אז אתה תתחיל לחפש את האמת כדי להיפטר משחיתות זו, וכשתצליח להיפטר ממנה, אתה תתחיל לבצע את חובותיך ביעילות. ברגע שתיפטר משחיתותך ותהיה מודע לאמת, תוכל לבצע את חובותיך כראוי וכנדרש, לא כמס שפתיים, אלא גם בפועל. אם אתה מחזיק באמת אגב ביצוע חובותיך, ואינך מבטא אף לא קמצוץ של שחיתות, ביצועיך יניבו תוצאות הולמות. משמעות הדבר היא שיישמת את האמת כהלכה. זו האמת לאמיתה. לכן, בכל פעם שאתה מבצע את חובותיך, עליך להקפיד על האופן שבו מחפש את האמת. אם אינך מחפש את האמת, ביצועיך לוודאי לא יעמדו בתקן.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: 9. כיצד יש לנהוג ולהיווכח כדי להפוך לאדם ישר?

הבא: 11. מהם ההבדלים בין מילוי חובתו של אדם ועשיית שירות?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה