33. מהי ההילקחות לפני האסון? מהו מתגבר שאלוהים יוצר לפני האסון?

דברי אלוהים רלוונטיים:

המשמעות של "הילקחות" אינה להילקח ממקום נמוך אל מקום גבוה, כפי שאנשים מתארים לעצמם. זו טעות ענקית. המונח "הילקחות" פירושו שבחרתי והועדתי אותם מראש. המילה מתייחסת לכל אלה שבחרתי והועדתי מראש. אלה שזכו במעמד של בן בכור, במעמד של בנים או אנשים, הם כולם אנשים שחוו הילקחות. זה כלל אינו מתיישב עם תפיסותיהם של אנשים. אלה שיש להם חלק בביתי העתידי הם כולם אנשים שחוו הילקחות. הקביעה הזו נכונה לחלוטין, לעולם אינה משתנה ואיש אינו יכול להפריך אותה. זו התקפת-הנגד על השטן. כל מי שהועדתיו מראש יילקח.

מתוך "פרק 104" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

כנסיית פילדלפיה לבשה צורה, וזה קרה לגמרי הודות לחסדו וחמלתו של אלוהים. הקדושים הציגו את אהבתם לאלוהים ומעולם לא משו מדרכם הרוחנית. הֱיוּ איתנים באמונה שאלוהי האמת האחד והיחיד התגלם כבשר ודם, שהוא אדון היקום השולט על כל הדברים – דבר שאושר על ידי רוח הקודש ושמהווה הוכחה נחרצת! זה לעולם לא יכול להשתנות!

(...)

היום השלמת את כל הכנסיות – כנסיית פילדלפיה – וזאת מימושה של תכנית הניהול בת 6,000 השנה שלך. כעת הקדושים יכולים לציית לך בהכנעה; הם מחוברים זה לזה ברוחם ומלווים אלה את אלה באהבה. הם מחוברים למקור הנביעה. המים החַיִּים של החיים מפכים ללא הפסק ושוטפים מנקים את כל הטומאה והרפש שיש בכנסייה, ושוב פעם מטהרים את מקדשך. ידענו את האל המעשי האמיתי, הלכנו בדבריו, זיהינו את תפקידנו ואת חובותינו, ועשינו ככול יכולתנו כדי להשקיע את עצמנו למען הכנסייה. עלינו לנצל כל רגע כדי להיות שקטים לפניך ולשים לב לעבודתה של רוח הקודש, כך שרצונך לא יהיה חסום בנו. בקרב קדושים ישנה אהבה הדדית, וחוסנם של חלק מהם יפצה על חולשתם של אחרים. צעדו תמיד בנתיב הרוח ותזכו בנאורות ובהארה של רוח הקודש; הבינו את האמת ויישמו אותה באופן מיידי; תתמידו עם האור החדש ולכו בעקבות צעדיו של אלוהים.

(...)

היו שותפים פעילים של אלוהים, שרתו אותו בתיאום והתאחדו איתו. מלאו את רצונו של האל הכול יכול, הזדרזו להפוך לגוף רוחני קדוש, רימסו את השטן, ושימו סוף לגורלו. כנסיית פילדלפיה הועלתה השמיימה לפני אלוהים, ומתגשמת בתהילתו של אלוהים.

מתוך "פרק 2" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

כשאלוהים בא, בני האדם צריכים ליהנות מהמלכותיות שלו ומחרון אפו, אך בלי קשר לחומרת דבריו, הוא בא כדי להושיע את האנושות וכדי להפוך את בני האדם למושלמים. כברואים, על בני האדם למלא את חובותיהם ולשאת עדות על אלוהים בעיצומו של הזיכוך. בכל ניסיון, עליהם לתמוך בעדות שעליהם לשאת, ועליהם לשאת עדות מהדהדת על אלוהים. כזהו מתגבר. בלי קשר לאופן שבו אלוהים מזכך אתכם, אתם נשארים מלאי אמון ואתם אף פעם לא מאבדים אמון באלוהים. אתם עושים את מה שעל האדם לעשות. זה מה שאלוהים דורש מהאדם, ולבו של האדם צריך להיות מסוגל לשוב לאלוהים ולפנות אליו בכל רגע ורגע. כזהו מתגבר. בני האדם שאלוהים מתייחס אליהם כאל מתגברים הם אלה שעדיין מסוגלים לשאת עדות, לשמר את ביטחונם העצמי ואת מסירותם לאלוהים כשהם תחת השפעתו של השטן ותחת מצור של השטן, כלומר כשהם מצויים בתוך כוחות החושך. אם אתם עדיין מסוגלים לשמור על לב טהור ועל אהבתכם האמיתית לאלוהים בלי קשר לנסיבות, אתם נושאים עדות בפני אלוהים, וזה הדבר שאלוהים קורא לו להיות מתגברים.

מתוך "עליכם לשמור על מסירותכם לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

כבני אדם שמאמינים באלוהים, עליכם להבין שכאשר אתם מקבלים כיום את עבודתו של אלוהים באחרית הימים ואת כל העבודה של תוכניתו של אלוהים עבורכם, אלוהים למעשה מעניק לכם התעלות וישועה. כל עבודתו של אלוהים בתבל כולה התמקדה בקבוצת בני האדם הזו. אלוהים הקדיש לכם את כל מאמציו והקריב את הכול למענכם. הוא השיב לעצמו ונתן לכם את כל העבודה של רוח האל ברחבי תבל. זו הסיבה שאני אומר שאתם בני המזל. יתר על כן, הוא העביר את כבודו אליכם מעם ישראל, עמו הנבחר, כדי להגשים לגמרי את מטרת תוכניתו באמצעות קבוצת בני האדם שאתם שייכים לה. לפיכך, אתם אלה שיקבלו את ירושתו של אלוהים, ויתרה מזאת, אתם תהיו יורשי כבודו של אלוהים. אולי אתם זוכרים את המילים האלה: "כי סבלנו הקל, שהוא רק לרגע, יביא לנו כבוד עולמים גדול במאוד מאוד." בעבר, כולכם שמעתם את האמרה הזאת, אך איש מביניכם לא הבין את משמעותן האמיתית של המילים. כיום, אתם יודעים היטב את המשמעות האמיתית שהן טומנות בחובן. המילים האלה הן מה שאלוהים ישיג באחרית הימים. והן יושגו על בני האדם שהתנין הגדול האדום כאש אמלל בארץ שבה הוא שוכן. התנין הגדול האדום כאש רודף את אלוהים והוא אויבו של אלוהים, ולכן בארץ הזו, בני האדם שמאמינים באלוהים חשופים להשפלה ולרדיפה. זו הסיבה שהמילים האלה יהפכו למציאות בקרב קבוצת בני האדם שאתם שייכים לה. היות שהעבודה מתבצעת בארץ שמתנגדת לאלוהים, כל עבודתו נתקלת במחסומים יוצאי דופן, והגשמתה של רבים מדבריו מתעכבת. לפיכך, בני אדם מזוככים בזכות דברי האל. גם זה יסוד של סבל. ביצוע עבודתו של אלוהים בארצו של התנין הגדול והאדום כאש מפרך ביותר, אך דווקא באמצעות הקשיים האלה, אלוהים מבצע שלב בעבודתו שמגשים את חוכמתו ואת מעשיו המופלאים. אלוהים מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להשלים את קבוצת בני האדם הזו. עקב הסבל, האיכות וכל הטבע השטני של בני האדם בארץ הטמאה הזו, אלוהים עושה את עבודת הטיהור והכיבוש שלו כדי לזכות בכבוד וכדי לזכות בבני האדם שנושאים עדות על מעשיו. זו המשמעות המלאה של כל הקורבנות שאלוהים הקריב למען קבוצת בני האדם הזו.

מתוך "האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?" ב'הדבר מופיע בבשר'

האדם יובא לשלמות מלאה בעידן המלכות. לאחר עבודת הכיבוש, האדם יזוכך ויעבור תלאות. מי שיכול להתגבר ולשאת עדות במהלך התלאות האלה הוא זה שיובא לשלמות בסופו של דבר וזה שמתגבר. במהלך התלאות האלה, האדם נדרש לקבל את הזיכוך הזה, והזיכוך הזה הוא הצעד האחרון בעבודתו של אלוהים. זו הפעם האחרונה שבה האדם יזוכך לפני שתושלם כל עבודת הניהול של אלוהים, וכל חסידיו של אלוהים חייבים לקבל את המבחן האחרון הזה, את הזיכוך האחרון הזה. מי שכורע תחת עומס התלאות נעדר את עבודתה של רוח הקודש ואת הכוונתו של אלוהים, אך מי שנכבש באמת ומחפש את אלוהים באמת יעמוד איתן בסופו של דבר. אלה הם בני האדם שניחנים באנושיות, האוהבים את אלוהים באמת ובתמים. בלי קשר למעשיו של אלוהים, מהמנצחים האלה לא יישללו החזיונות, והם עדיין ינהיגו את האמת ובעדותם לא ייפול רבב. אלה בני האדם שבסופו של דבר יצלחו את התלאות הרבות.

מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

אמרתי בעבר שאלוהים זוכה בקבוצה של מתגברים מהמזרח – מתגברים שיוצאים מהצרה הגדולה. מה פירושם של הדברים האלה? פירושם הוא שבני האדם האלה שנפלו בנחלתו של אלוהים הפכו לצייתנים באמת רק לאחר שהם עברו משפט וייסורים, טיפול, גיזום וזיכוכים מסוגים שונים. אמונתם של בני אדם כאלה לא מעורפלת ומופשטת, אלא אמיתית. הם לא ראו אותות ומופתים או ניסים כלשהם. הם לא מדברים על מכתבים ודוקטרינות סתומים או על תובנות עמוקות. במקום זאת, יש בידיהם מציאות, ודברי האל וידע אמיתי על ממשיותו של אלוהים.

מתוך "דבר האל משיג הכל" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

אותם אלה שהאל מושיע מוחזרים בקבוצות. הקבוצה הראשונה מקורה בסין גופא. הקבוצה השנייה היא מחוץ לארץ. אלה הנמצאים מחוץ לארץ מתחילים כעת לפנות לעבר אלוהים. הקבוצה השלישית הם אלה אשר בעקבות האסונות הגדולים שאירעו ובמהלכם, יתעשתו וישובו אל האל. רבים יילקחו וישובו אל האל לפני האסונות. כרגע, עבודת ההילקחות לפני האסונות הגדולים מתקרבת לסיומה במהירות. למה הכוונה ב"מתקרבת לסיומה במהירות"? מדוע אני אומר זאת? זאת משום שהאסונות הגדולים יתרחשו בקרוב. אם הם יתרחשו בתוך שנתיים, אלה שישובו אל האל במהלך השנתיים הללו ייחשבו גם הם כחלק מהקבוצה שנלקחה לפני האסונות. באשר לאלה שלא ישובו אל האל במהלך השנתיים, אחרים יביאו את הבשורה אליהם ויישאו עדות אודות עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אולם הם יכחישו זאת חד וחלק, "זה לא נכון, לא ייתכן! אני לא מאמין לשום דבר שאיני רואה בעצמי!". אין זה משנה מה אחרים אומרים, הם עדיין יסרבו לקבל זאת. אלוהים יציב את האנשים הללו במרכז האסונות. הוא ישתמש באסונות כדי לזכך ולהעניש אותם, כך שהם יבכו ויחרקו שיניהם בתוך האסונות, בלב העלטה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

"למה אתם מאמינים באל הכול יכול; מה פשר האמונה באל הכול יכול?" חשוב מאוד להבין זאת. חלק מהאנשים חושבים כך: "מלכתחילה האמנתי בישוע אדוננו. כעת שמעתי עדות צלולה ובהירה על האמת של כתבי הקודש מהמטיפים של כנסיית האל הכול יכול. במיוחד שמעתי את אמירותיו של האל הכול יכול שכולן אמת, ואני יכול לשמוע שהן קולו של אלוהים. הן מקיימות במדויק את שכתוב בהתגלות: 'מִי שֶׁאֺזֶן לוֹ, יִשְׁמַע נָא מַה שֶּׁהָרוּחַ אוֹמֶרֶת לַקְּהִלּוֹת' (ההתגלות ב' 7). לאחר ששמעתי את כל אמירותיו של האל הכול יכול, אין לי ספק בדבר אחד: ישוע אדוננו חזר, והוא האל הכול יכול." אנו, המאמינים באל הכול יכול, משתייכים לקבוצת בני האדם שנלקחו על-ידי האלוהים. כך התממשו במדויק נבואותיו של ישוע אדוננו בכתבי הקודש: "בַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה נִשְׁמְעָה קְרִיאָה, 'הִנֵּה הֶחָתָן, צְאֶינָה לִקְרָאתוֹ!'" (מתי כ"ה 6). "הִנְנִי עוֹמֵד לְיַד הַדֶּלֶת וְדוֹפֵק. אִישׁ כִּי יִשְׁמַע אֶת קוֹלִי וְיִפְתַּח אֶת הַדֶּלֶת, אֶכָּנֵס אֵלָיו וְאֶסְעַד אִתּוֹ וְהוּא אִתִּי" (ההתגלות ג' 20). "הִנְנִי בָּא כְּגַנָּב. אַשְׁרֵי הַשּׁוֹקֵד וְשׁוֹמֵר אֶת בְּגָדָיו, פֶּן יֵלֵךְ עָרוֹם וְיִרְאוּ אֶת עֶרְוָתוֹ" (ההתגלות ט"ז 15). כיוון שנבואותיו של אדוננו התממשו, אנו זוכים כעת לשבת בסעודה עמו. בכתבי הקודש, ישוע אדוננו קרא לכך "משתה חתונת השה". מה פירוש "משתה חתונת השה"? מדוע היא נקראת "משתה חתונת השה"? "השה" הוא המשיח, וחתונת השה פירושה שהמשיח הגיע כדי להביא לידי שלמות קבוצה של בני אדם. הוא יהפוך לכבשיו את אלו שנקבעו מראש על ידו להיות המתגברים לפני האסון, לכן הדבר נקרא "השתתפות במשתה". "חתונה" היא זכייה, ולאחריה אנו הופכים למשפחה. לכן, פרשנויות מסוימות של כתבי הקודש מתייחסות למשיח כחתן ולכנסייה ככלה. הדבר נקרא "חתונה", והוא זכייה בדבר מה. ביחס לזכייה, היא מתייחסת לעבודת המשפט והייסורים של אלוהים באחרית הימים, שהיא עבודת השיפוט שמתחילה מבית האל. לעבור עבודה זו משמעו קודם כל להיכבש בידי אלוהים ולאחר מכן להתנקות, להיטהר, ליפול בנחלתו של האל ולבוא לידי שלמות; כזו היא עבודת השיפוט שמתחילה מבית האל. אחרי שאנשים יעברו את עבודת אלוהים באחרית הימים ויהיו תואמים למשיח, תבוא לסיומה עבודת השיפוט שמתחילה מבית האל. עם השלמתה, קבוצת האנשים שהובאו לידי שלמות היא קבוצת המתגברים שנוצרו לפני האסון. מהו תפקידם של המתגברים במלכות האל? הם עמודי התווך של מלכות המשיח. המתגברים האלו שנוצרו לפני האסונות בידי האל יהיו עמודי התווך של מלכות המשיח. האינכם סבורים שזו ברכה אדירה? זו אכן ברכה אדירה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

קודם: 32. איזה גמול ניתן לעלמות החכמות? האם העלמות הטיפשות ינחלו אסון?

הבא: 34. האם כל מי שלא מקבל את האל הכול יכול באמת ינחל אסון?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה