42. את אילו בני אדם אלוהים מושיע? את אילו בני אדם אלוהים מסלק?

דברי אלוהים רלוונטיים:

בני האדם השייכים לשטן לא מבינים את דברי האל ובני האדם ששייכים לאלוהים יכולים לשמוע את קולו של אלוהים. כל מי שתופס ומבין את המילים שאני אומר נמנה על בני האדם שאני אושיע ונמנה על בני האדם הנושאים עדות על אלוהים. כל מי שלא מבין את המילים שאני אומר לא יכול לשאת עדות על אלוהים והוא נמנה על בני האדם שיסולקו.

מתוך "הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם המתים הם חסרי הרוח וחסרי התחושה שמתנגדים לאלוהים. יתרה מזאת, הם בני האדם שלא מכירים את אלוהים. לבני האדם האלה אין כל כוונה להישמע לאלוהים. הם רק מתמרדים בו ומתנגדים לו, והם לא נאמנים לו כלל. בני האדם החיים הם אלה שהרוח שלהם נולדה מחדש, שיודעים להישמע לאלוהים ואשר נאמנים לאלוהים. האמת והעדות בידם, ורק בני האדם האלה מספקים את אלוהים בביתו. אלוהים מושיע את בני האדם שיכולים להתעורר לחיים, שיכולים לראות את ישועתו של אלוהים, שיכולים להיות נאמנים לאלוהים ואשר מוכנים לחפש את אלוהים. הוא מושיע את בני האדם שמאמינים בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ומאמינים במראהו. יש בני אדם שיכולים להתעורר לחיים, ויש בני אדם שלא יכולים לעשות זאת. הדבר תלוי בשאלה אם ניתן להושיע את אופיים. בני אדם רבים שמעו רבים מדבריו של אלוהים אך בכל זאת לא מבינים את רצונו של אלוהים. הם שמעו רבים מדבריו של אלוהים, אך הם בכל זאת לא מסוגלים להנהיג אותם, לא מסוגלים להביא לידי ביטוי אף אמת בחייהם, ומתערבים במכוון בעבודתו של אלוהים. הם לא מסוגלים לעשות אף עבודה למען אלוהים, הם לא יכולים להקדיש לו דבר, והם גם מבזבזים בסתר את כספי הכנסייה ואוכלים בבית האל בחינם. בני האדם האלה מתים, והם לא יזכו בישועה. אלוהים מושיע את כל בני האדם שנמצאים בתוך עבודתו. עם זאת, חלק מהם לא יכולים לקבל את ישועתו. רק מספר זעום יכול לקבל את ישועתו, מפני שרוב בני האדם מתים מדי. הם כל כך מתים עד שהם לא יכולים לזכות בישועה. השטן ניצל אותם לגמרי, ואופיים זדוני מדי. מספר בני האדם הזעום הזה גם לא היה מסוגל להישמע לאלוהים. הם לא היו נאמנים לאלוהים לחלוטין מהראשית, והם לא אהבו את אלוהים יותר מכל בראשית. במקום זאת, הם החלו לשמוע לאלוהים בזכות עבודת הכיבוש שלו, הם רואים את אלוהים בזכות אהבתו האדירה, חלו שינויים בטבעם בזכות טבעו הצודק של אלוהים, והם הכירו את אלוהים בזכות עבודתו, שהיא גם אמיתית וגם רגילה.

מתוך "האם התעוררתם לחיים?" ב'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים תמיד הופך למושלמים את בני האדם שמשרתים אותו. הוא לא מסלק אותם בקלות. רק אם תקבל באמת את המשפט והייסורים של דבר האל, ורק אם תוכל להניח בצד את הנוהגים והדוקטרינות הדתיים הישנים ולהימנע משימוש בתפיסות דתיות ישנות כאמות המידה לדבר האל כיום, יהיה לך עתיד. אולם אם תדבוק בדברים ישנים ועדיין תנצור אותם בלבך, אין סיכוי שתוכל לזכות בישועה. אלוהים לא מתייחס לבני אדם כאלה.

מתוך "יש לאסור על שירות בנוסח דתי" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם שמאמינים באלוהים באמת ובתמים הם אלה שמוכנים להנהיג את דבר האל, והם אלה שמוכנים להנהיג את האמת. בני האדם שיכולים באמת ובתמים לשאת עדות על אלוהים הם גם אלה שמוכנים להנהיג את דברו, והם אלה שיכולים לעמוד בצד של האמת באמת ובתמים. בני האדם שמשתמשים בתכסיסים ואשר עושים עוול הם כולם בני אדם שאין להם אמת, והם ממיטים חרפה על אלוהים. בני האדם בכנסייה שעוסקים בוויכוחים הם משרתיו של השטן, והם התגלמותו של השטן. אדם כזה הוא זדוני מדי. בני האדם חסרי יכולת ההבחנה ואשר לא מסוגלים לעמוד בצד של האמת רוחשים כולם כוונות רעות ומכתימים את האמת. בני האדם האלה מייצגים את השטן באופן אפילו יותר טיפוסי. הם כבר לא יכולים לזכות בשום גאולה, ומיותר לציין שהם יהיו כולם מושא לסילוק. בני האדם שלא מנהיגים את האמת לא ראויים להישאר במשפחתו של אלוהים, והדבר נכון גם לגבי אלה שמשמידים את הכנסייה בכוונה תחילה. אך כעת לא הזמן לעשות עבודת גירוש. הם פשוט ייחשפו ויסולקו בסופו של דבר. אין לבצע עוד עבודה חסרת תועלת על בני האדם האלה. מי ששייך לשטן לא מסוגל לעמוד בצד של האמת, ואילו מי שמחפש אחר האמת יכול לעמוד בצד של האמת. מי שלא מנהיג את האמת לא ראוי לשמוע את דרך האמת ולא ראוי לשאת עדות על האמת. הלכה למעשה, האמת לא נועדה לאוזניו של אדם כזה, אלא שהיא נאמרת כדי שישמע אותה מי שמנהיג אותה. לפני שיתגלה סופו של כל אדם, אלוהים יזנח את בני האדם שמפריעים לכנסייה וקוטעים את העבודה. ברגע שהעבודה תסתיים, בני האדם ייחשפו בזה אחר זה לפני שהם יסולקו. במהלך העת של אספקת האמת, בינתיים אין כל התייחסות אליהם. כשהאמת כולה תתגלה לאדם, צריך יהיה לסלק את בני האדם האלה, מכיוון שזו תהיה גם העת שבה כל בני האדם ימוינו על פי סוגם. משום הפיקחות העלובה של בני האדם חסרי יכולת ההבחנה, בני אדם רעים ישמידו אותם ויורידו אותם מדרך הישר – הם לא יוכלו לשוב לעלות עליה. כך צריך לטפל בבני האדם האלה, מכיוון שהם לא אוהבים את האמת, מפני שהם לא מסוגלים לעמוד בצד של האמת, מפני שהם נוהים אחרי בני אדם רעים, שהם עומדים בצד של בני אדם רעים, ומפני שהם מתריסים נגד אלוהים ועושים יד אחת עם בני אדם רעים. הם יודעים היטב שבני האדם הרעים האלה קורנים מרוב רוע, אך הם מקשים את לבם ונוהים אחריהם, וכך הם מתקדמים בניגוד לאמת. כל בני האדם האלה, שלא מנהיגים את האמת אלא עושים דברים הרסניים ונוראים, למעשה עושים דברים רעים, הלא כן? על אף שיש ביניהם כאלה שרואים בעצמם מלכים וכאלה שמשתרכים מאחור, האופי שלהם של התרסה נגד אלוהים זהה לחלוטין, הלא כן? איזה תירוץ יכול להיות להם לכך שאלוהים לא מושיע אותם? איזה תירוץ יכול להיות להם לכך שאלוהים לא צודק? הרוע שלהם עצמם ישמיד אותם, הלא כן? המרדנות שלהם עצמם תגרור אותם מטה אל הגיהינום, הלא כן? בני האדם שמנהיגים את האמת יזכו בישועה ויהפכו למושלמים באמצעות האמת בסופו של דבר. בני האדם שלא מנהיגים את האמת יזמינו עליהם את השמדתם באמצעות האמת בסופו של דבר. זה הסוף שממתין למי שמנהיג את האמת ולמי שלא מנהיג אותה.

מתוך "אזהרה למי שלא מנהיג את האמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש כאלה שנוהגים בהגינות ובמיוחד "בנימוס" בפני אלוהים, אך הופכים למתריסים ומשולחי רסן בפני רוח הקודש. האם תמנו אדם שכזה על שורות הישרים? אם אתם צבועים ומיומנים בהתערות בחברה, אני אומר שאתם בהחלט מקלים ראש באלוהים. אם דבריכם מלאים בתירוצים והצדקות חסרות ערך, אז אני אומר שאתם ממאנים להנהיג את האמת. אם יש לכם סודות שאתם לא ששים לשתף ואם אתם לא מוכנים לחשוף את סודותיכם – כלומר את הקשיים שלכם – בפני אחרים כדי לחפש את דרך האור, אני אומר שאתם לא תקבלו את הישועה בקלות, ושאתם לא תגיחו בקלות מהחושך. אם ביקוש דרך האמת מוצא חן בעיניכם, הרי שאתם תמיד חיים באור. אם אתם שמחים להיות עושי שירות בבית האל, העובדים בשקדנות, במצפוניות ובאלמוניות, ותמיד נותנים ולעולם לא לוקחים, אני אומר שאתם קדושים נאמנים, שאתם לא מבקשים תמורה ושאתם פשוט ישרים. אם אתם מוכנים להיות כנים, אם אתם מוכנים לתת את כל כולכם, אם אתם מסוגלים להקריב את חייכם למען אלוהים ולשאת עדות, אם אתם ישרים עד כדי כך שאתם יודעים רק לְרַצות את אלוהים, ואם אתם לא חושבים על עצמכם או לוקחים דברים לעצמכם, אני אומר שבני אדם כמוכם הם אלה שהאור מטפח, והם אלה שיחיו לנצח במלכות.

מתוך "שלוש תוכחות" ב'הדבר מופיע בבשר'

יש שמזניחים את חובותיהם כשהם נקלעים למצב שלילי, ואינם מסוגלים לקום על רגליהם לאחר כל מהמורה בדרך. בני אדם כאלה הם כולם טיפשים שלא אוהבים את האמת, ולא יצליחו לזכות באמת אפילו אם ישקיעו בכך חיים שלמים של אמונה. איך ייתכן שטיפשים כאלה יהיו חסידי אל עד סוף הדרך? בני אדם פיקחים וכאלה שבאמת יש להם האיכות הפנימית וההבנה בעניינים רוחניים, הם מחפשי האמת, ושמונה פעמים מתוך עשר הם מסוגלים לזכות במידה מסוימת של השראה, למידה, נאורות והתקדמות. כשאותו דבר קורה עשר פעמים לטיפש, שלא מבין עניינים רוחניים, באף מקרה הוא לא יפיק מכך תועלת, באף מקרה הוא לא ישנה דבר, ובאף מקרה הוא לא יבין את אופיו. הוא ייכשל בכל עשר הפעמים, הוא ימעד בכל עשר הפעמים, אך הוא עדיין לא יתעורר, והוא לא יחפש את האמת כדי לאתר את שורש הבעיה. גם אם אדם כזה ירבה להאזין לדרשות, הוא לעולם לא יבין את האמת – הוא מקרה אבוד. בכל פעם שאנשים כאלה מועדים, הם צריכים שמישהו אחר יעזור להם לקום, ישדל אותם. אם לא ישדלו אותם או יעזרו להם, הם פשוט לא יקומו עוד. בכל פעם שזה קורה, ישנה סכנת נפילה, ובכל פעם ישנה סכנה שהם יידרדרו. האין זה סופם של כל אלה? האם עדיין יש איזשהו נימוק לכך שבני האדם חסרי התועלת האלה ראויים לישועה? הישועה שאלוהים מעניק לאנושות היא ישועה לבני אדם שאוהבים את האמת. זוהי ישועה לבני אדם בעלי כוח רצון ונחישות, ששואפים לאמת ולצדק. כשנאמר שאדם מסוים ניחן בנחישות, פירושו שהוא כמה לצדק, לטוב ולאמת, ושיש לו מצפון. אלוהים עובד בבני אדם האלה כדי שהם יוכלו להבין את האמת ולזכות בה, כך שניתן יהיה לנקות את שחיתותם ולחולל שינוי בטבע חייהם. אם אין בתוככם אהבה לאמת או שאיפה לצדק ולאור, הרי שבכל פעם שתיתקלו ברוע, לא יעמוד לרשותכם כוח הרצון לסלק דברים רעים ולא תהיה לכם הנחישות לסבול קשיים. אם מצפונכם קהה, אם יכולתכם לקבל את האמת קהה גם היא, אם אתם לא רגישים לאמת או למתרחש, אם אתם לא מסוגלים להבחין בין דברים שונים, ואם אין לכם שום יכולת להתמודד עם דברים או לפתור אותם, הרי שאין לכם סיכוי לזכות בישועה. אדם כזה נעדר כל תכונה חיובית, ואין בו דבר שאפשר לעבוד איתו. הוא לא מגיב גם כאשר אלוהים מדבר על האמת בבירור ובשקיפות גמורה, כאילו הוא כבר מת. הוא כבר אבוד, הלא כן? כל אדם שנשמה באפו יכול לשרוד בזכות הנשמה מלאכותית. אם הוא כבר מת ונשמתו עזבה, הרי שהנשמה מלאכותית לא תועיל. אם ברגע שמשהו קורה לכם אתם מתכווצים ולא נושאים שום עדות, לעולם לא תוכלו לזכות בישועה ואתם לגמרי אבודים.

מתוך "לא ניתן להושיע אנשים מבולבלים" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

בני אדם כאלה לא מבינים את העבודה החדשה, אך ראשם מלא באינסוף תפיסות. הם לא ממלאים אף תפקיד בכנסייה, אלא עושים מעשי קונדס ומפיצים גישה שלילית לכל עבר, אפילו עד כדי התנהגות בלתי הולמת והפרעות מכל סוג בכנסייה. כך הם גורמים בלבול ואי-סדר לאלה שלא ניחנו ביכולת הבדלה. השטנים החיים אלה, הרוחות הרעות האלה, צריכים לעזוב את הכנסייה כמה שיותר מהר, פן הכנסייה תיחרב באשמתם. ייתכן שאתם לא מפחדים מהעבודה של היום, אבל האם אתם לא מפחדים מהעונש הצודק של מחר? ישנם בני אדם רבים בכנסייה שאינם אלא טפילים, וכן רבים שאינם אלא זאבים השואפים להפריע את עבודתו הרגילה של אלוהים. אלה הם שדים ששולח השטן וזאבים אכזריים שרוצים לטרוף את השיים התמימים. אם בני האדם האלה שהם לא בני אדם כלל וכלל, לא מגורשים, הם הופכים לטפילים בגוף הכנסייה ולעשים הטורפים את המנחות. לא ירחק היום והרמשים הבזויים, הבורים, השפלים והמבחילים האלה יבואו על עונשם!

מתוך "מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם שיכולים רק לחשוב על בשרם ודמם ואוהבים נוחות, בני האדם שאמונתם מעורפלת, בני האדם שעוסקים ברקיחת שיקויים ובכישוף, בני האדם הפרוצים, המרופטים והבלויים, בני האדם שגונבים קורבנות ליהוה ואת רכושו, בני האדם שאוהבים שוחד, בני האדם שחולמים בעצלתיים על עלייה לשמיים, בני האדם שהם כל כך יהירים ושחצנים, ואשר חותרים רק לפרסום ועושר שלהם עצמם, בני האדם שמפיצים מילים גסות רוח, בני האדם שמחללים את קדושתו של אלוהים עצמו, בני האדם שלא עושים דבר מלבד מתיחת ביקורת על אלוהים עצמו והכפשתו, בני האדם שנאספים עם אחרים ומנסים להפוך לעצמאים, בני האדם שמרוממים את עצמם מעל אלוהים, הגברים והנשים הצעירים, הגברים והנשים בגיל העמידה, והגברים והנשים הקשישים שהם קלי הדעת ולכודים בעוונות, הגברים והנשים שנהנים מפרסום ועושר אישיים ועוסקים בחיפוש מעמד אישי בקרב בני האדם, בני האדם חסרי החרטה שלכודים בחטא – הם כולם לא יכולים לזכות בישועה, הלא כן? המופקרות, החטאים, רקיחת השיקויים, הכישוף, הגידוף והמילים גסות הרוח מתפרעים בקרבכם, דברי האמת והחיים נרמסים בקרבכם, והשפה הקדושה מחוללת בקרבכם. גויים שכמותכם, המלאים בטינופת ומרדנות! מה יהיה סופכם? איך בני האדם שאוהבים את הבשר והדם, שמבצעים מעשים מרושעים של בשר ודם ולכודים במופקרות מעזים להמשיך לחיות? אתם לא יודעים שאנשים כמוכם הם שרצים שלא יכולים לזכות בישועה? מה מעניק לכם את הסמכות לבוא בדרישות? עד כה, לא היה כל שינוי בבני האדם שלא אוהבים את האמת ורק אוהבים את הבשר והדם – אם כך, כיצד ייתכן שבני האדם האלה יזכו בישועה? אפילו היום, בני האדם שלא אוהבים את דרך החיים, שלא מרוממים את אלוהים ולא נושאים עליו עדות, שזוממים לשפר את מעמדם שלהם, שמהללים את עצמם – הם נשארו בלא שינוי, הלא כן? מה הערך בהושעתם? השאלה אם האדם יכול לזכות בישועה לא תלויה בשאלה כמה אתם מוסמכים או בשאלה כמה שנים עבדתם, וקל וחומר שהיא לא תלויה במספר ההסמכות שלכם. היא תלויה בשאלה אם הייתה לעיסוקכם השפעה כלשהי. עליכם לדעת שבני האדם שזוכים בישועה הם העצים שנושאים פרי, ולא העצים השופעים בעלים ובפרחים שלא נושאים פרי. אפילו אם ביליתם שנים בנדידה ברחובות – אז מה? איפה העדות שלכם? יראתכם את אלוהים נחותה בהרבה בהשוואה לאהבתכם את עצמכם ולתשוקותיכם – בני אדם כמוכם הם מנוונים, הלא כן? איך ייתכן שתהיו אות ומופת לישועה? האופי שלכם לא ניתן לשינוי, אתם מרדנים מדי, ולא ניתן להושיע אתכם! בני אדם כאלה יסולקו, הלא כן? היום שבו עבודתי תסתיים יהיה גם היום האחרון של חייכם, הלא כן? עשיתי עבודה כה רבה ואמרתי דברים כה רבים בקרבכם – כמה מזה חדר לאוזניכם? לכמה מזה נשמעתם אי-פעם? כשעובדתי תסתיים, זו תהיה גם העת שבה תפסיקו להתנגד לי ולהתייצב נגדי. במהלך עבודתי, אתם תמיד פועלים נגדי, ואתם לעולם לא מצייתים לדבריי. אני עושה את עבודתי, ואתם עושים את עבודתכם שלכם ומקימים לכם מלכות קטנה משלכם. להקת שועלים וכלבים שכמותכם – כל מה שאתם עושים הוא נגדי! אתם תמיד מנסים לחבק רק את בני האדם שאוהבים רק אתכם – איפה היראה שלכם? כל מה שאתם עושה הוא ערמומי! אין לכם כל ציות או יראה, וכל מה שאתם עושים הוא ערמומי ומחלל קודש! האם בני אדם כאלה יכולים לזכות בישועה? גברים תאוותנים ולא מוסריים מבחינה מינית תמיד רוצים להשתמש בפרוצות המיופייפות ל"הנאתם" שלהם. אני לא אושיע שדים כאלה, שאינם מוסריים מבחינה מינית. אני שונא אתכם, שדים מזוהמים. התאוותנות והמיופייפות שלכם הורידו אתכם אל הגיהינום – מה אתם יכולים לומר להגנתכם? אתם שדים מזוהמים ורוחות רעות כל כך אכזריים! אתם דוחים! איך ייתכן שאשפה כזו תוכל לזכות בישועה? האם בני האדם שנפלו לפח החטאים עדיין יכולים לזכות בישועה? האמיתות האלה, הדרך הזו, והחיים האלה לא מושכים אתכם כהוא זה. אתם נמשכים לחטאים, לכסף, למעמד, לפרסום ורווח, להנאות הבשר והדם, לגברים יפי מראה ולנשים מיופייפות. מה הופך אתכם לכשירים להיכנס למלכותי? צלמכם אפילו גדול מצלם אלוהים, מעמדכם מרומם ממעמדו של אלוהים, והיוקרה שלכם בקרב בני האדם אפילו רמה מכל זה – הפכתם לאלילים שבני האדם האלה עובדים. הפכתם לארכי-מלאך, הלא כן? ברגע שבו קצם של בני האדם ייחשף, שהוא גם הרגע שבו עבודת הישועה תיחתם, רבים מכם יהיו גוויות שלא יכולות לזכות בישועה ואשר יש לסלק אותן.

מתוך "נוהג (7)" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם שישרדו מאוחר יותר ויזכו במנוחה, יסבלו כולם את יום הצרה ואף יישאו עדות לאלוהים. הם כולם יהיו בני אדם שמילאו את חובתם ושבכוונתם להישמע לאלוהים. מי שרוצה רק לנצל את ההזדמנות לשרת את אלוהים כדי להימנע מלהנהיג את האמת, לא יוכל להישאר. לאלוהים יש אמות מידה הולמות להסדרת סופם של כל בני האדם. הוא לא מקבל את ההחלטות האלה רק על פי דבריו או התנהגותו של האדם, או בהתאם להתנהגותו בפרק זמן אחד. הוא בהחלט לא יהיה סלחן כלפי כל התנהגותו הרעה של אדם מסוים הודות לשירות שהוא עשה בעבר לאלוהים, והוא לא יחוס עליו ויימנע מלהמית אותו בזכות מאמץ חד-פעמי שהוא עשה למען אלוהים. איש לא יכול לחמוק מענישה על רשעותו, ואיש לא יכול להסוות את התנהגותו המרושעת ולחמוק בכך מייסורי ההשמדה. אם אדם מסוגל באמת למלא את חובתו, פירוש הדבר הוא שהוא נאמן לנצח לאלוהים ולא מבקש גמול, בין אם הוא מקבל ברכות או סובל פורענות. אם בני האדם נאמנים לאלוהים כשהם רואים ברכות אך מפסיקים להיות נאמנים כשהם לא רואים ברכות, ואם בסופו של דבר הם בכל זאת לא מסוגלים לשאת עדות על אלוהים ולא מסוגלים למלא את חובתם כפי שעליהם לעשות, בני האדם ששירתו את אלוהים נאמנה בעבר, בכל זאת יושמדו. בקצרה, רשעים לא יכולים לשרוד לנצח, והם לא יכולים לבוא למנוחה. רק הצדיקים הם אדוני המנוחה.

מתוך "אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 41. מהם מעשים רעים? כיצד מתבטאים מעשים רעים?

הבא: 43. על מה מבסס אלוהים את קביעת התוצאה הסופית של כל אדם?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה