שאלה 17: אתם נושאים עדות לכך שהאדון חזר כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט והטיהור של האדם באחרית הימים, אך הכמרים והבכירים הדתיים מאמינים שהאדון יחזור עם העננים, ושכל המאמינים ישנו צורה בן-רגע ויילקחו אל העננים כדי לפגוש את האדון. בדיוק כפי שפאולוס אמר: "מכיוון שאזרחותנו היא בשמיים. שם אנחנו גם מחפשים את המושיע, ישוע אדוננו המשיח: שיחליף את גופינו העלוב, ויעשה אותו דומה לגופו רב הכבוד, על ידי שימוש בכוח שיש לו אפילו כדי לשעבד לו את כל הדברים" (פיליפים ג' 20-21). האדון כול יכול ואין דבר שהוא לא יכול לעשות. אלוהים יכול לשנות אותנו ולהפוך אותנו לטהורים בעזרת מילה אחת בלבד, אז מדוע הוא עדיין צריך להתגלם כבשר דם כדי לבטא את האמת ולבצע שלב של עבודת המשפט והטיהור של האדם?

תשובה:

עבודתו של אלוהים היא תמיד בלתי ניתנת להבנה. אף אחד לא יכול להסביר בבירור את הנבואות של אלוהים. בני אדם יכולים להבין נבואה רק כשהיא מתגשמת. מה זה אומר? זה אומר שאף אחד לא יכול להבין את חוכמתו ואת כול-יכולתו של אלוהים. כשישוע אדוננו הופיע כדי לעבוד בעידן החסד, איש לא היה יכול להבין זאת. גם כשהאל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט של אחרית הימים בעידן המלכות, איש אינו יכול לדעת זאת מראש. לפיכך, לדעת האנושות זה בלתי נתפס שאלוהים הופך בשר ודם באחרית הימים כדי להשמיע את האמת ולעשות עבודת שפיטה. אך כשעבודתו של אלוהים תושלם, האסון הגדול יבוא. כשזה יקרה, אנשים רבים יחושו שכל דבריו של אלוהים התגשמו, אך כבר יהיה מאוחר מדי להתחרט. הם יוכלו רק לקונן ולחרוק בשיניהם בתוך האסון הגדול. ללמוד כיצד אלוהים עושה את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים כדי לטהר ולהושיע את האדם, וכיצד ליצור קבוצה של מתגברים, פירות הביכורים. הדברים יהיו עוד יותר ברורים אחרי שנקרא כמה קטעים מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "עליכם להבין את רצון האל ולהבין שעבודתו אינה פשוטה כמו בריאת השמיים והארץ וכל צבאם. זאת מכיוון שהעבודה של היום היא שינוי מהיסוד של בני האדם שהושחתו ושהפכו לקהי חושים עד מאוד, וטיהור של בני האדם שנבראו ושהשטן עשה עליהם עבודה לאחר מכן. העבודה של היום היא לא בריאת אדם וחווה, וקל וחומר שהיא לא בריאת האור או את בעלי החיים והצמחים. עבודתו של אלוהים כיום היא טיהור כל בני האדם שהשטן השחית, כדי לזכות בהם מחדש, וכדי שהם יהפכו לנחלתו וכבודו של אלוהים. העבודה הזו לא פשוטה כמו שהאדם מדמיין – היא לא בריאת השמים והארץ וכל צבאם, והיא לא דומה לעבודה של הטלת קללה על השטן המשלחת אותו לבור התהום. העבודה היא שינוי האדם מהיסוד, הפיכת השלילי לחיובי והעברה אל נחלתו של אלוהים את מה שלא שייך לאלוהים. זה הסוד של השלב הזה בעבודתו של אלוהים. עליכם להבין זאת, ולא לפשט את העניינים. עבודתו של אלוהים שונה מכל עבודה רגילה. האדם לא יכול להעלות בדעתו את פלאיה, ולא יכול להשיג חוכמה כמו זו שטמונה בה. במהלך שלב זה של עבודה, אלוהים לא בורא את הכל ולא משמיד את הכל. במקום זאת, הוא משנה את כל בריאתו ומטהר את כל הדברים שהשטן חילל. לפיכך, אלוהים יחל בעבודה בקנה מידה אדיר, וזו חשיבותה הכוללת של עבודתו של אלוהים. לאחר שקראתם את הדברים האלה, האם אתם סבורים שעבודתו של אלוהים פשוטה כל כך? "("האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?" ב'הדבר מופיע בבשר').

"בשרו ודמו של האדם הושחתו על ידי השטן; האדם התעוור עיוורון עמוק וניזוק עמוקות. הסיבה היסודית ביותר שבגללה אלוהים עובד באופן אישי בהתגלמותו כבשר ודם היא שמושא ישועתו הוא האדם העשוי בשר ודם, ושהשטן משתמש בבשרו ודמו של האדם כדי לערער את עבודתו של אלוהים. הקרב עם השטן הוא למעשה עבודת כיבוש האדם, ובו בזמן, האדם הוא גם מושא ישועתו של אלוהים. על כן קיים צורך חיוני בעבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. השטן השחית את בשרו ודמו של האדם והאדם הפך להתגלמותו של השטן, שהיא מושא הבסתו של אלוהים. על כן עבודת עריכת הקרב מול השטן והצלת האדם מתרחשת עלי אדמות, ואלוהים חייב להפוך לאנושי כדי להילחם בשטן. זוהי עבודה מעשית ביותר" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"האנושות המוקדמת ביותר הייתה בידיו של אלוהים, אך משום הפיתוי וההשחתה של השטן, השטן כבל את האדם והאדם נפל לו לנחלה. לפיכך, השטן הפך לזה שיש להביסו בעבודת הניהול של אלוהים. משום שהשטן השתלט על האדם, ומשום שהאדם הוא המושא של כל ניהולו של אלוהים, כדי להושיע את האדם, אלוהים צריך לחטוף אותו בחזרה מידי השטן. פירוש הדבר הוא שאלוהים חייב להשיב את האדם לאחר שהוא הוחזק בשבי השטן. לפיכך, השטן חייב להיות מובס באמצעות שינויים בטבעו הישן של האדם, שינויים אשר משיבים לו את הגיונו המקורי, וכך ניתן לחטוף את האדם, שנלקח בשבי, בחזרה מהשטן. אם האדם ישוחרר מהשפעותיו ומכבליו של השטן, השטן יבויש, האדם יילקח בסופו של דבר בחזרה, והשטן יובס. ומשום שהאדם שוחרר מההשפעה החשוכה של השטן, האדם יהפוך לשלל הקרב הגדול הזה, והשטן יהפוך למושא הענישה, לאחר שהקרב יסתיים. לאחר מכן, עבודת הישועה של האנושות תושלם במלואה" ("שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא" ב'הדבר מופיע בבשר').

"בעבודה של אחרית הימים, דבר האל נושא עוצמה רבה יותר מהופעתם של אותות ומופתים, וסמכותו של דבר האל עולה על זו של האותות והמופתים. דבר האל חושף את כל הטבע המושחת שבלב האדם. אתם לא מסוגלים לזהות אותו בכוחות עצמכם. כשהוא ייחשף בפניכם באמצעות דבר האל, תבינו זאת באופן טבעי. לא תוכלו להתכחש אליו, ואתם תשתכנעו לגמרי. האין זו סמכותו של הדבר? זו התוצאה שמשיגה עבודתו הנוכחית של דבר האל. לפיכך, לא ניתן להושיע את האדם לגמרי מחטאיו על ידי ריפוי חולים וגירוש שדים, ולא ניתן להשלים אותו באופן מלא על ידי עשיית אותות ומופתים. הסמכות לרפא חולי ולגרש שדים רק מעניקה לאדם חסד, אך בשרו של האדם עדיין שייך לשטן, והטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. במילים אחרות, מה שלא טוהר שייך עדיין לחטא ולזוהמה. רק לאחר שהאדם יטוהר באמצעות מילים, הוא יוכל ליפול בנחלתו של אלוהים ולהתקדש. ...באמצעות העבודה הזו של משפט וייסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו, ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהתנקות. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב לעמוד בפני כס מלכותו של אלוהים. כל העבודה שנעשית היום נועדה כדי שהאדם יוכל להתנקות ולהשתנות. באמצעות משפט וייסורים של דבר האל, וכן זיכוך, האדם יכול להשליך מעליו את שחיתותו ולהיטהר" ("תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר').

(...)

באחרית הימים אלוהים מתגלם כבשר ודם כדי להשמיע את האמת ולעשות עבודת שפיטה, וזאת כדי לטהר את בני האדם ולהביאם לידי שלמות, במקום לשנות אותם במילה אחת. האם יש כאן אמת כלשהי? תעלומה? האופן שבו אלוהים מטהר את בני האדם ומביאם לידי שלמות באמצעות עבודת השפיטה שהוא עושה באחרית הימים, בשום אופן אינו פשוט כמו שאנחנו מתארים לעצמנו. ישוע אדוננו הקים את לזרוס מן המתים במילה אחת. אך כדי שאלוהים יטהר וישנה את האנושות, שהושחתה עד היסוד בידי השטן כך שתתנגד לאלוהים ותפעל נגדו, ויהפוך אותה לאנושות שמבינה את אלוהים, נשמעת לו ועובדת אותו, כדי שהוא יחולל שינוי יסודי באנושות שהושחתה לכדי שטנים חיים במשך אלפי שנים, ויהפוך אותה לאנושות שמחזיקה באמת וניחנת באנושיות בתוך עשרים או שלושים שנה, זהו תהליך של ניהול קרב מול השטן. האם זה עניין פשוט? אם אלוהים יקים לתחייה את המתים ויחולל שינוי בגופנו באמצעות מילה אחת, האם זה ישפיל את השטן? באחרית הימים, האנושות נמצאת מזה אלפי שנים במצב מושחת שאותו יצר השטן. טבעו ואופיו של השטן הוטבעו בבני האדם. האנושות היא שחצנית, אנוכית, ערמומית, מרושעת וחמדנית. עבור תהילה והון, בני האדם זוממים מזימות זה נגד זה, מרמים וטובחים זה את זה. האנושות מאסה באמת, והיא מתעבת אותה. עוד מזמן היא הפכה לאויבת של אלוהים. בני אדם דומים לשטן שמתנגד לאלוהים ובוגד בו. ישועת האלוהים לבני האדם היא למעשה קרב עם השטן. בדיוק כפי שאומר האל הכול יכול, "בשרו ודמו של האדם הושחתו באופן יסודי מאוד, והפכו לדברים המתנגדים לאלוהים ואף מתנגדים לו בגלוי ומכחישים את קיומו של אלוהים. הבשר והדם המושחתים האלה פשוט סוררים מדי, ואין דבר שקשה יותר לטפל בו או לשנותו מאשר טבעם המושחת של בשר ודם. השטן נכנס לבשרו ודמו של האדם כדי לעורר מהומה ומשתמש בבשרו ובדמו של האדם כדי להפריע לעבודת האל ולקלקל את תוכניתו של אלוהים, וכך הפך האדם לשטן ולאויבו של אלוהים. כדי שניתן יהיה להציל את האדם, יש קודם כל לכבוש אותו. זו הסיבה שאלוהים נענה לאתגר ונכנס לגוף בשר ודם כדי לבצע את העבודה שבכוונתו לעשות ולהילחם בשטן. מטרתו היא ישועת האנושות שהושחתה והבסתו והשמדתו של השטן המורד נגדו. אלוהים מביס את השטן באמצעות עבודת כיבוש האדם, ובה-בעת מציל את האנושות המושחתת. כך אלוהים פותר שתי בעיות במכה אחת" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

אלוהים רוצה לחולל שינוי יסודי באנושות, שאותה השחית השטן על מנת שתפעל נגד אלוהים, ולהפוך אותה לאנושות שבאמת נשמעת לאלוהים ותואמת לו. זו משימה קשה מאוד. זה הרבה יותר קשה ממה שאלוהים עשה כשברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים. אלוהים ברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים יש מאין באמצעות מילה אחת. אך כדי לטהר את האנושות שהושחתה לחלוטין ולשנות אותה מן היסוד, אלוהים חייב להתגלם כבשר ודם ולהשמיע אמיתות רבות כדי לשפוט ולטהר את בני האדם. כדי שנוכל לחוות את שיפוטו וייסוריו של אלוהים, לסלק את השחיתות ולעבור טיהור, נדרש תהליך שאורך זמן רב. זהו גם תהליך הקרב שמנהל אלוהים מול השטן. על פי כוונתו המקורית של השטן, בני האדם הושחתו לכדי שטנים חיים. אם אלוהים יכול להפוך את השטנים החיים הללו לבני אדם, השטן ישתכנע. לכן אלוהים פועל לפי תוכניתו המקורית ומתגלם כבשר ודם כדי ללחום בבני דמותו של השטן. קודם כול, הוא משמיע את האמת כדי לכבוש את בני האדם, ולאחר מכן הוא מטהר אותם ומביאם לידי שלמות באמצעות האמת. כשאנחנו מבינים את האמת ויודעים את אלוהים, אנו נראה בבירור שהשטן אכן השחית אותנו, ונתחיל לתעב את השטן, לנטוש אותו ולקללו. בסופו של דבר, אנחנו נתמרד בשטן ללא פשרות, ונפנה לאלוהים באופן חד משמעי. כך אלוהים יחלץ את האנושות מידי השטן, וישיב אותה אליו. האנשים שנושעים הם שללו של אלוהים מהמפלה שהנחיל לשטן. אלוהים יכול להביס ולהשפיל באמת את השטן רק כשהוא עובד בצורה כזאת. זה גם הסיפור שמאחורי עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. האם כולם רואים בבירור כיצד אלוהים עובד באחרית הימים? למרות שעבודתו של אלוהים באחרית הימים נמשכת רק עשרים עד שלושים שנה, הוא יצר קבוצה של מתגברים, המתגברים האלה הם פירות הביכורים שנפלו בנחלתו של אלוהים, והוא נהנה מהם. אם נשווה זאת לתולדות האנושות, האין עשרים או שלושים שנה הם רק הרף עין? בכתבי הקודש נאמר: "יום אחד כאלף שנים בעיני האדון, ואלף שנים כיום אחד" (פטרוס ב' ג' 8). אם נאמר שכשישוע ישוב באחרית הימים הוא ישנה את גופינו בן-רגע, כהרף עין, אפשר בהחלט להשליך את הדברים על ההשפעות שמשיגה עבודתו של אלוהים באחרית הימים. אפשר לראות את הדברים גם כך. "מכיוון שאזרחותנו היא בשמיים. שם אנחנו גם מחפשים את המושיע, ישוע אדוננו המשיח: שיחליף את גופינו העלוב, ויעשה אותו דומה לגופו רב הכבוד, על ידי שימוש בכוח שיש לו אפילו כדי לשעבד לו את כל הדברים" (פיליפים ג' 20-21). אך אנחנו יכולים בקלות לפרש את דבריו של פאולוס כאילו המאמינים באלוהים יעברו שינוי מיידי ויינשאו באוויר כדי לפגוש את ישוע בשובו. לכן אנחנו פשוט חיכינו בעצלתיים לישוע שירד על גבי עננים כדי לשנות אותנו ולשאת אותנו השמיימה. נכון שדבריו של פאולוס מטעים? אנחנו לא יכולים למלא את עצמנו ברעיונות ודמיונות אודות עבודתו של אלוהים. עבודתו של אלוהים היא מעשית, מוחשית וגלויה לעין בכל שלביה. האל הכול יכול שהתגלם כבשר ודם הוא האל המעשי שבא אל העולם כדי להושיע את בני האדם באמצעות השמעת האמת. אם לא נקבל אותו, אנחנו לא מורדים באלוהים ומתנגדים לו? איך נוכל לזכות בשבחיו וברכותיו של אלוהים?

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 16: אתם אומרים שאלו שמאמינים באלוהים חייבים לקבל את עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, ורק אז יוכל טבעם המושחת להיטהר ורק אז הם עצמם יוכלו לזכות בישועת האל. אולם, בהתאם לדרישותיו של אלוהים, אנחנו מנהיגים צניעות וסבלנות ואנחנו אוהבים את אויבינו, נושאים את הצלב שלנו, זונחים דברים ארציים, עובדים ומפיצים את הבשורה למען אלוהים וכן הלאה. אם כן, האין אלה השינויים שלנו? תמיד חיפשנו כך, אז האם אנחנו לא יכולים גם להשיג טיהור ולהילקח למלכות שמיים?

הבא: שאלה 18: אתם מעידים שבאחרית הימים, אלוהים מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט והטיהור של האדם, אז כיצד בדיוק אלוהים שופט את האדם, מטהר אותו ומושיע אותו?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

2. מהי הילקחות אמיתית?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות:“בַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה נִשְׁמְעָה קְרִיאָה, 'הִנֵּה הֶחָתָן, צְאֶינָה לִקְרָאתוֹ!' 7אָז הִתְעוֹרְרוּ...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה