אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

להסיר את הכישוף | ‘האם ציות לכמרים ולבכירים זהה לציות לאלוהים?’

קטעים מסרטים   533  

מבוא

ישנם מאמינים שחושבים שכל הכמרים והבכירים של העולם הדתי נבחרו ומונו על ידי אלוהים, ושהם כולם אנשים שמשרתים את אלוהים. לפיכך, הם מאמינים שרק ציות לכמרים ולבכירים הוא ציות לאלוהים, ושהתרסה וגינוי של הכמרים והבכירים היא התרסה נגד אלוהים. הם אפילו מאמינים שבכנסיות, רק הכמרים והבכירים מבינים את כתבי הקודש ויכולים להסביר אותם, וכל עוד מה שהכמרים והבכירים מטיפים או עושים עולה בקנה אחד עם כתבי הקודש ומבוסס בכתבי הקודש, על האנשים לציית להם וללכת בעקבותיהם. אך האם סוג כזה של ציות לכמרים ולבכירים עולה בקנה אחד עם האמת? האם הבנה של הידע שבכתבי הקודש מייצגת הבנה של האמת וידע אודות אלוהים? כיצד עלינו להתייחס לכמרים ולבכירים שתואמים לרצונו של אלוהים?