Readings-knowing-God

דבר אלוהים היומי: להכיר את אלוהים

(מתוך 'הדבר מופיע בבשר')
עדכונים אחרונים:2021 ינואר 27

הקשיבו לדברי האל, הכירו את עבודתו, את טבעו ואת מהותו, ועלו על הנתיב לירוא את האל ולסור מרע.

עוד
עדכונים אחרונים:2021 ינואר 27
ראה עוד
Readings-a-christian-life

דבר אלוהים היומי: חיים משיחיים

(מתוך 'הדבר מופיע בבשר')
עדכונים אחרונים:2021 נובמבר 3

בעזרת הקשבה לדברי האל, תוכלו לקבל באופן אישי את הנחיית והשקיית האל, להבין אמיתות רבות יותר ולעלות על הנתיב לשינוי טבעכם ולהשגת ישועה שלמה.

עוד
עדכונים אחרונים:2021 נובמבר 3
 • שלושת שלבי העבודה
 • הופעת האל ועבודתו
 • המשפט באחרית הימים
 • ההתגלמות
 • הכרת עבודתו של האל
 • טבע האל, תכונותיו ומהותו
 • תעלומות בנושא כתבי הקודש
 • חשיפת תפיסות דתיות
 • חשיפת שחיתותה של האנושות
 • היווכחות בחיים
 • ייעודים ותוצאות
ראה עוד
Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

הדבר מופיע בבשר (קטעים נבחרים)

הקשיבו לדברי האל הכול יכול כדי להבין לעומק את ישועת האנושות בידי האל, את תעלומת התגלמויות האל כבשר ודם, את מהותו של המשיח, את מה ששייך לאל ומה שהינו, את התוצאה והיעד של האנושות והיבטים נוספים של האמת.

עוד
ראה עוד