readings-on-knowing-God-selections

על הכרת אלוהים (קטעים נבחרים)

הקשיבו להקראות של דברי האל הכול-יכול, ומתוך עבודתו, דבריו והטבע שהוא מבטא תכירו את זהותו של אלוהים, את מעמדו ואת מהותו. אז תאמינו שהמשיח של אחרית הימים – האל הכול יכול – הוא האחד ששולט בכל הדברים.

עוד
תוצאות חיפוש
  • הכל