סרטים אחרונים

הקראות מדברי האל הכול יכול

עוד
  • אמירותיו של המשיח בראשית
  • דברי האל לתבל כולה
  • דרשותיו של המשיח בכנסייה
  • הדרך להכיר את אלוהים

דבר אלוהים היומי

עוד
  • להכיר את אלוהים
  • שלושת שלבי העבודה
  • הופעת האל ועבודתו
  • המשפט באחרית הימים