recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

הופעתו של אלוהים ועבודתו (קטעים נבחרים)

הקשיבו לדברי האל הכול יכול כדי להבין לעומק את ישועת האנושות בידי האל, את תעלומת התגלמויות האל כבשר ודם, את מהותו של המשיח, את מה ששייך לאל ומה שהינו, את התוצאה והיעד של האנושות והיבטים נוספים של האמת.

עוד
תוצאות חיפוש
  • הכל