כתב ויתור

כל תוכן באתר זה, כולל אך ללא הגבלה לטקסט, סרטונים, קטעי שמע, תמונות, לוגו וחומרים אחרים, הוא בבעלות כנסיית האל הכול יכול או מתפרסם ברישיון המחבר לשימוש חוקי. הוא מוגן על ידי חוקי מדינתכם, חוקי דרום קוריאה ואמנות והסכמים בינלאומיים הנוגעים לזכויות יוצרים, זכויות סימנים מסחריים וזכויות אחרות של קניין רוחני. אנא קראו כתב ויתור זה בעיון לפני כניסתכם לאתר זה. אם אתם ממשיכים לדפדף, לקרוא, להוריד את התוכן שבאתר זה או להשתמש בו, משמעות הדבר היא שקראתם וקיבלתם את כל התנאים וההתניות של כתב ויתור זה ושתצייתו להם.
כנסיית האל הכול יכול היא ללא מטרות רווח. ניתן לשכפל או להוריד את כל התוכן שבאתר זה ללא תשלום. אך בעת שימוש בתוכן כלשהו מאתר זה, עליכם לציין כי הוא מכנסיית האל הכול יכול ולתת קישור לאתר זה. אנא השתמשו בכל התוכן שבאתר זה כפי שהוא. אין לערוך, לשנות, לסלף אותו או להשתמש בו למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן אתר זה כדי להשמיץ את כנסיית האל הכול יכול או לפעול נגד מטרתו של אתר זה, והיא לשאת עדות ולהטיף לבשורת האל הכול יכול באחרית הימים. אין לשחרר מידע בשם כנסיית האל הכול יכול כדי לפגוע באינטרסים של הכנסייה. אנו נראה בכל אדם(אנשים) העושים זאת אחראים בפני החוק. כל מדיה, קבוצה, ארגון או אדם מוזמנים לשכפל את תוכן אתר זה כדי להטיף את בשורת האל הכול יכול באחרית הימים. נודה לכם אם תודיעו לנו על הנסיבות שבהן תעשו שימוש בתוכן זה.
הסימן המסחרי הרשום של כנסיית האל הכול יכול וסימנים פיגורטיביים אחרים כולם בבעלות כנסיית האל הכול יכול. לאיש אין רשות להשתמש בהם ללא הסכמה בכתב מכנסיית האל הכול יכול.
אם אתם חושדים שתוכן כלשהו באתרנו מהווה הפרה כלשהי, אנא הודיעו לנו מייד בתוספת הוכחה מאומתת ותקפה בכתב. אנו נטפל בנושא בהקדם לאחר אימות.
דוא"ל: info@almightygod.church