אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מקדישה את חיי לעבודת האל

"אל תפחדו, אלוהי צבאות הכול יכול יהיה עמכם לבטח; הוא מגבה אתכם והוא המגן שלכם" ('האמירה העשרים ושש' ב'הדבר מופיע בבשר'). "אל תפחדו מאלה שהורגים את הגוף, אבל לא יכולים להרוג את הנפש, אלא פחדו ממי שיכול להשמיד הן את הנפש ו… נוסח מלא

רדיפות על רקע דתי 2018-04-01 02:10:24

אוצרות החיים

אברהם עמד להעלות את יצחק כקורבן מנחה. מה אתם העליתם כקורבן מנחה? איוב העלה הכל לאלוהים. מה אתם העליתם כקורבן מנחה? בני אדם כה רבים נתנו את חייהם, הקריבו את ראשם ושפכו את דמם על מנת לחפש את הדרך האמיתית. האם שילמתם את המח… נוסח מלא

רדיפות על רקע דתי 2018-04-01 03:10:24

נעורים שעברו ללא חרטה

סיאוון, צ'ונגצינג "אהבה היא רגש טהור, טהור ללא פגם. אהבה אינה קובעת תנאים, מחסומים או מרחק. השתמשו בלבבכם, השתמשו בלבבכם לאהוב, להרגיש ולדאוג לאחר. השתמשו בלבבכם, השתמשו בלבבכם לאהוב, להרגיש ולדאוג לאחר. אם אתם אוהבים א… נוסח מלא

2018-04-01 04:10:24

להיוולד מחדש דרך דברי האל

וואנג גאנג, מחוז שאנדונג אני חקלאי ממשפחה ענייה, ומכורח הנסיבות נאלצתי לחפש פרנסה בעבודות זמניות במקומות מרוחקים. חשבתי שבעבודת כפיים אוכל לבנות לי חיים טובים, אבל למעשה ראיתי שלפועלים נודדים כמוני אין שום ביטחון תעסו… נוסח מלא

2018-04-01 05:10:24

יציאה מדיכוי אפל

מו ג'יז'יא, מחוז גואנגדונג נולדתי באזור הררי מרוחק ועני, שבו במשך דורות רבים היינו שורפים קטורת וסוגדים לבודהה. מקדשים בודהיסטיים רבים פרוסים בכל הארץ, מקדשים שאליהם היו מגיעות כל המשפחות כדי לשרוף קטורת; איש מעולם לא ה… נוסח מלא

2018-04-01 06:10:24

מקדישה את חיי לעבודת האל

"אל תפחדו, אלוהי צבאות הכול יכול יהיה עמכם לבטח; הוא מגבה אתכם והוא המגן שלכם" ('האמירה העשרים ושש' ב'הדבר מופיע בבשר'). "אל תפחדו מאלה שהורגים את הגוף, אבל לא יכולים להרוג את הנפש, אלא פחדו ממי שיכול להשמיד הן את הנפש ו… נוסח מלא

רדיפות על רקע דתי 2018-04-01 02:10:24

אוצרות החיים

אברהם עמד להעלות את יצחק כקורבן מנחה. מה אתם העליתם כקורבן מנחה? איוב העלה הכל לאלוהים. מה אתם העליתם כקורבן מנחה? בני אדם כה רבים נתנו את חייהם, הקריבו את ראשם ושפכו את דמם על מנת לחפש את הדרך האמיתית. האם שילמתם את המח… נוסח מלא

רדיפות על רקע דתי 2018-04-01 03:10:24

נעורים שעברו ללא חרטה

סיאוון, צ'ונגצינג "אהבה היא רגש טהור, טהור ללא פגם. אהבה אינה קובעת תנאים, מחסומים או מרחק. השתמשו בלבבכם, השתמשו בלבבכם לאהוב, להרגיש ולדאוג לאחר. השתמשו בלבבכם, השתמשו בלבבכם לאהוב, להרגיש ולדאוג לאחר. אם אתם אוהבים א… נוסח מלא

2018-04-01 04:10:24

להיוולד מחדש דרך דברי האל

וואנג גאנג, מחוז שאנדונג אני חקלאי ממשפחה ענייה, ומכורח הנסיבות נאלצתי לחפש פרנסה בעבודות זמניות במקומות מרוחקים. חשבתי שבעבודת כפיים אוכל לבנות לי חיים טובים, אבל למעשה ראיתי שלפועלים נודדים כמוני אין שום ביטחון תעסו… נוסח מלא

2018-04-01 05:10:24

יציאה מדיכוי אפל

מו ג'יז'יא, מחוז גואנגדונג נולדתי באזור הררי מרוחק ועני, שבו במשך דורות רבים היינו שורפים קטורת וסוגדים לבודהה. מקדשים בודהיסטיים רבים פרוסים בכל הארץ, מקדשים שאליהם היו מגיעות כל המשפחות כדי לשרוף קטורת; איש מעולם לא ה… נוסח מלא

2018-04-01 06:10:24