דבר אלוהים היומי - "ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם" - מובאה 161

בעידן החסד, גם ישוע דיבר הרבה ועשה עבודה רבה. כיצד הוא נבדל מישעיהו? כיצד הוא נבדל מדניאל? האם הוא היה נביא? מדוע נאמר שהוא המשיח? מה ההבדלים ביניהם? הם היו כולם בני אדם שאמרו דברים, ולאדם דבריהם נשמעו פחות או יותר אותו דבר. הם כולם דיברו ועשו עבודה. נביאי התנ"ך התנבאו וגם ישוע היה מסוגל לעשות זאת. למה כך הדבר? ההבדל כאן מבוסס על אופייה של העבודה. כדי להבין את הסוגיה הזו, עליכם לא להתייחס לאופיים של הבשר והדם, ועליכם לא להתייחס לעומקן או רדידותן של דבריהם. עליכם תמיד להתייחס קודם כל לעבודתם ולהשפעות עבודתם על האדם. הנבואות שנשא ישעיהו בזמנו לא תמכו בחייו של האדם, והמסרים שקיבלו דניאל ודומיו היו רק נבואות ולא אורח החיים. לולא התגלותו הישירה של יהוה, אף אחד מהם לא היה יכול לעשות את העבודה הזאת, משום שדבר כזה איננו אפשרי עבור בני תמותה. גם ישוע דיבר הרבה, אך הדברים שלו היו אורח החיים שבו האדם יכול היה למצוא נתיב לנוהג. פירוש הדבר הוא שראשית, הוא יכול היה לתמוך בחיי האדם משום שישוע הוא החיים; שנית, הוא יכול היה לשנות את חריגותיו של האדם; שלישית, עבודתו הייתה יכולה להוסיף על עבודתו של יהוה כדי להמשיך את העידן; רביעית, הוא יכול היה לתפוס את צרכיו הפנימיים של האדם ואת מה שחסר בו; חמישית, הוא יכול היה להביא לעולם עידן חדש ולחתום את העידן הישן. זו הסיבה שהוא נקרא אלוהים והמשיח – הוא לא רק שונה מישעיהו, אלא גם מכל הנביאים האחרים. ניקח את ישעיהו כדוגמה כדי להשוות בין עבודתו של ישוע ועבודתם של הנביאים. ראשית, ישעיהו לא יכול היה לתמוך בחיי האדם. שנית, הוא לא יכול היה להביא לעולם עידן חדש. הוא עבד תחת הנהגתו של יהוה ולא כדי להביא לעולם עידן חדש. שלישית, הדברים שהוא עצמו אמר היו נשגבים מבינתו. הוא זכה להתגלויות ישירות מרוח האל, ואחרים לא הצליחו להבין אפילו אם הקשיבו. די בנקודות המעטות האלה כדי להוכיח שדבריו היו נבואות בלבד, ולא יותר מהיבט של העבודה שנעשתה בשם יהוה. יחד עם זאת, הוא לא יכול היה לייצג את יהוה לגמרי. הוא היה משרתו של יהוה, כלי שרת בעבודתו של יהוה. הוא עשה עבודה רק במסגרת עידן החוק ובמסגרת עבודתו של יהוה – הוא לא עשה עבודה מעבר לעידן החוק. בניגוד לישעיהו, עבודתו של ישוע הייתה שונה. הוא חרג ממסגרת עבודתו של יהוה. הוא עבד כאל בהתגלמותו כבשר ודם ונצלב כדי לגאול את האנושות כולה. כלומר הוא הוציא לפועל עבודה חדשה מעבר לעבודתו של יהוה. זו הייתה הבאת עידן חדש לעולם. תנאי נוסף הוא שישוע היה מסוגל לדבר על דברים שמחוץ להישג ידו של האדם. עבודתו היא עבודה תחת ניהולו של אלוהים והיא כללה את כלל האנושות. הוא לא עבד רק בקרב בני אדם ספורים, ועבודתו לא נועדה להוביל בני אדם ספורים. ובאשר לאופן שבו האל התגלם כבן אדם, האופן שבו רוח האל העניקה התגלויות בזמן ההוא והאופן שבו הרוח ירדה אל אדם אחד כדי לעבוד – אלה עניינים שהאדם לא מסוגל לראות או למשש. אמיתות אלה לא יכולות בשום אופן לשמש כהוכחה לכך שישוע הוא האל בהתגלמותו כבשר ודם. אי לכך, אפשר למצוא את ההבדלים רק בדבריו ועבודתו של אלוהים, שהם מוחשים עבור האדם. רק הם אמיתיים. זאת משום שענייניה של רוח האל לא גלויים לכם והם ידועים בבירור רק לאלוהים עצמו. אפילו האל בהתגלמותו כבשר ודם לא יודע את הכול. אתם יכולים לוודא אם הוא אלוהים רק על פי העבודה שהוא עשה. על פי עבודתו אפשר לראות, ראשית, שהוא מסוגל לפתוח עידן חדש; שנית, שהוא מסוגל לתמוך בחייו של האדם ולהראות לאדם כיצד להיות חסיד האל. די בכך כדי לקבוע שהוא אלוהים בכבודו ובעצמו. לכל הפחות, העבודה שהוא עושה יכולה לייצג לגמרי את רוח האל, ומעבודה כזו ניתן לראות שרוח האל שוכנת בקרבו. מכיוון שהעבודה שעשה האל בהתגלמותו כבשר ודם הייתה בעיקר להביא לעולם עידן חדש, להוביל עבודה חדשה ולפתוח נסיבות חדשות, די בתנאים המעטים האלה כדי לקבוע שהוא אלוהים בכבודו ובעצמו. לפיכך, זה מה שמבדל אותו מישעיהו, דניאל ושאר הנביאים הגדולים. ישעיהו, דניאל והאחרים השתייכו כולם לשכבת בני אדם משכילים ותרבותיים מאוד. הם היו בני אדם יוצאי דופן תחת הנהגתו של יהוה. גם האל בהתגלמותו כבשר ודם היה ידען ובעל אינטלקט רב, אבל אנושיותו הייתה רגילה במיוחד. הוא היה איש רגיל, ובהסתכלות שטחית לא ניתן היה להבחין בייחוד כלשהו באנושיותו, או שאנושיותו שונה במשהו מאנושיותם של אחרים. הוא לא היה על-טבעי או ייחודי כלל וכלל, ולא היו לו השכלה, ידע או תיאוריה נשגבים יותר. החיים שהוא דיבר עליהם והנתיב שבו הוביל לא הושגו באמצעות תיאוריה, ידע, ניסיון חיים, או חינוך משפחתי, אלא היו פרי עבודתם הישירה של רוח האל ושל הבשר המתגלם. משום שלאדם יש תפיסות נשגבות של אלוהים, ובפרט משום שהתפיסות האלה מורכבות מיסודות רבים של ערפול ועל-טבעיות, בעיניו של האדם, אל רגיל בעל חולשות אנושיות, שלא יכול לעשות אותות ומופתים, הוא בוודאי לא אלוהים. האין אלה התפיסות השגויות של האדם? אם האל בהתגלמותו כבשר ודם לא היה בן אדם רגיל, איך אפשר היה לומר שאלוהים הפך לבשר ודם? להיות בשר ודם פירושו להיות בן אדם רגיל ושגרתי. אם הוא היה ישות נשגבת, הוא לא היה בשר ודם. כדי להוכיח שהוא בשר ודם, אלוהים צריך היה להתגלם כבשר ודם רגילים. הדבר נעשה בסך הכל כדי להשלים את חשיבותה של ההתגלמות. אולם לא כך היה במקרה של הנביאים ובני האדם הנבראים בצלם. הם היו בני אדם שרוח הקודש העניקה להם כישרון והשתמשה בהם. בעיני האדם, אנושיותם הייתה נהדרת במיוחד, והם ביצעו מעשים רבים שהתעלו על אנושיות רגילה. זו הסיבה שהאדם התייחס אליהם כפי שהתייחס לאלוהים. כעת עליכם להבין זאת בבירור, משום שזו הייתה הסוגיה שהכי בלבלה את בני האדם בעידני העבר. בנוסף, ההתגלמות כבשר ודם היא הדבר המסתורי ביותר, והאל בהתגלמותו כבשר ודם הוא הדבר שהכי קשה לאדם לקבל. דבריי כאן נועדו לסייע לכם במילוי תפקידכם ובהבנתכם את מסתרי ההתגלמות. כל זה נוגע לניהולו של אלוהים, לחזון. הבנתכם את כל הדברים האלה תועיל לכם יותר להכיר את החזון, כלומר את עבודת הניהול. כך גם תבינו לעומק את החובה שבני אדם שונים צריכים למלא. אף שהדברים האלה לא מכוונים את דרככם ישירות, הם בכל זאת יסייעו לכם מאוד בהיווכחותכם. זאת משום שחייכם הנוכחיים נעדרים חזון, והעובדה הזו תהפוך למשוכה משמעותית להיווכחותכם. אם לא הצלחתם להבין את הסוגיות האלה, דבר לא יניע את היווכחותכם. ואיך יכול עיסוק כזה לאפשר לכם למלא את חובתכם על הצד הטוב ביותר?

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה