כיצד יכול אדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו לקבל את גילויי אלוהים?

עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם, ועל אף שמטרת עבודתו נותרת ללא שינוי, האמצעים שבהם הוא עובד משתנים בהתמדה, ובאמצעותם משתנים גם חסידי אלוהים. ככל שעבודתו של אלוהים רבה יותר, כך האדם לומד להכיר את אלוהים יותר לעומק, וכך משתנה טבעו של האדם בהתאם, יחד עם עבודתו. אולם, כיוון שעבודתו של אלוהים משתנה תמיד, מי שאינו מכיר את עבודתה של רוח הקודש ואותם אנשים מגוחכים שאינם יודעים את האמת, נעשים למתנגדיו של אלוהים. עבודתו של אלוהים לעולם אינה מתאימה עצמה לתפיסותיו של האדם, משום שעבודתו תמיד חדשה ולעולם אינה ישנה. הוא לעולם אינו חוזר על עבודתו משכבר הימים, אלא מתקדם בהתמדה, בעבודה שלא נעשתה מעולם בעבר. כיוון שאלוהים אינו חוזר על עבודתו והאדם שופט תמיד את עבודתו של אלוהים היום על סמך עבודתו בעבר, קשה מאוד לאלוהים לבצע כל שלב של עבודה בעידן החדש. האדם מציב מכשולים רבים מדי! מחשבתו של האדם צרת אופקים מדי! איש אינו מכיר את עבודתו של אלוהים, אך כולם מגדירים עבודה זו. הרחק מאלוהים, האדם מאבד את החיים, האמת ואת ברכותיו של אלוהים, אך האדם אינו מקבל את החיים ולא את האמת, לא כל שכן את הברכות הגדולות יותר שאלוהים מעניק לאנושות. כל בני האדם מבקשים לזכות באלוהים, אך אינם מסוגלים לשאת שינויים כלשהם בעבודתו. מי שאינו מקבל את עבודתו החדשה של אלוהים מאמין שעבודתו של אלוהים אינה משתנה ונותרת תמיד במצב של קיפאון. לאמונתם, כל אשר נחוץ כדי לזכות בישועת נצח מאלוהים הוא לשמור על החוק, וכל עוד הם יתחרטו ויתוודו על חטאיהם, לבו של אלוהים יהיה שבע רצון לנצח. דעתם היא כי אלוהים יכול להיות רק האל שעל פי החוק והאל שנצלב למען האדם; דעתם היא גם כי אלוהים אינו אמור ואינו יכול לחרוג מכתבי הקודש. הדעות האלה בדיוק הן שכבלו אותם בחוזקה לחוק משכבר הימים והותירו אותם כבולים לכללים נוקשים. רבים עוד יותר מאמינים כי תהיה אשר תהיה עבודתו החדשה של אלוהים, עליה להיות מבוססת על ידי נבואות, וכי בכל שלב של עבודה כזו, על כל חסידיו הנאמנים לחזות בהתגלויות, שאם לא כן, העבודה הזו אינה יכולה להיות עבודתו של אלוהים. כבר אין זו משימה קלה לאדם ללמוד להכיר את אלוהים. אם בנוסף לכך לוקחים בחשבון את ללבו המגוחך של האדם ואופיו המרדני, המלא יהירות וחשיבות עצמית, קשה עוד יותר לאדם לקבל את עבודתו החדשה של אלוהים. האדם אינו לומד את עבודתו החדשה של אלוהים בקפידה ואינו מקבל אותה בענווה; במקום זאת, הוא מאמץ עמדה של בוז וממתין לגילוייו ולהנחייתו של אלוהים. האם אין זו התנהגותו של אדם המורד באלוהים ומתנגד לו? כיצד יכולים אנשים כאלה לזכות באישורו של אלוהים?

בימים ההם, הצהיר ישוע כי עבודתו של יהוה נותרה מאחורי עידן החסד, כפי שאני אומר היום כי עבודתו של ישוע נותרה מאחור. אילו היה רק עידן החוק ולא עידן החסד, ישוע לא יכול היה להיצלב ולא יכול היה לגאול את האנושות כולה; אילו היה רק עידן החוק, האם ייתכן שהאנושות היתה מתפתחת עד היום הזה? ההיסטוריה מתקדמת; האם ההיסטוריה אינה החוק הטבעי של עבודת אלוהים? האם היא אינה ביטוי לניהול האדם על ידו בתבל כולה? ההיסטוריה מתקדמת, וכך גם עבודתו של אלוהים, ורצון אלוהים משתנה בהתמדה. לא היה זה מעשי אילו אלוהים היה ממשיך בשלב עבודה אחד במשך ששת אלפים שנה, מפני שכל בני האדם יודעים שהוא תמיד חדש ולעולם אינו ישן. לא ייתכן שהוא היה ממשיך להתמיד בעבודה הדומה לצליבה, ולהיצלב פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים... זוהי תפיסתו של האדם המגוחך. אלוהים אינו מתמיד באותה עבודה, ועבודתו משתנה בהתמדה, כפי שאני אומר לכם מדי יום דברים חדשים ועושה עבודה חדשה. זוהי העבודה שאני עושה, שהמפתח שלה טמון במלים "חדשה" ו"נפלאה". "אלוהים אינו משתנה, ותמיד יהיה אלוהים"; האמרה הזו היא אכן אמת. מהותו של אלוהים אינה משתנה, אלוהים הוא תמיד אלוהים, והוא לעולם אינו יכול להיות לשטן, אך הדבר אינו מוכיח שעבודתו קבועה ובלתי משתנה כמו מהותו. אתה מכריז שאלוהים הוא כך וכך, אך כיצד אם כן תוכל להסביר שאלוהים תמיד חדש ולעולם אינו ישן? עבודתו של אלוהים מתפשטת בהתמדה ומשתנה בהתמדה, ורצון אלוהים מתבטא בהתמדה ומובא לידיעתו של האדם. ככל שהאדם חווה את עבודתו של אלוהים, טבעו משתנה בהתמדה, והידע שלו משתנה בהתמדה. מנין אם כן נובע השינוי הזה? האם לא מעבודתו המשתנה תמיד של אלוהים? אם טבע האדם יכול להשתנות, מדוע האדם אינו יכול לאפשר גם לעבודתי ולדבריי להשתנות בהתמדה? האם עליי להיות כפוף להגבלות האדם? האם אינך פונה כעת פשוט להתפלפלות?

בעקבות תחייתו, הופיע ישוע בפני תלמידיו ואמר, "הנני שולח לכם את הבטחת אבי עבורכם. שהו בעיר ירושלים, עד שתקבלו עוז ממרום". האם אתה יודע כיצד מוסברים הדברים הללו? האם עוזו הואצל עליך כעת? האם הבנת כעת מהו עוז? ישוע הכריז כי רוח האמת תוענק לאדם באחרית הימים. אחרית הימים היא כעת; האם רוח האמת ברשותך? היכן רוח האמת? האם אותן רוחות טמאות ורוחות רעות הן רוח האמת? אין להן צדק, לא כל שכן תמיכה בחיים, והן שומרות על החוקים משכבר הימים מבלי לעשות כל עבודה חדשה. האם הן רוח האמת? האם החיים, האמת והדרך ברשותן? האם הן הופיעו בנפרד מן העולם? אלו מביניכם אשר דבקים בעיקשות בכתבי הקודש ונצמדים בחוזקה לישוע – האם הלכתם בעקבות עבודתו של ישוע ודבריו? עד כמה אתם נאמנים לישוע? בספר הנבואה החשוב ביותר בתנ"ך, ישעיהו, לא הוזכר מעולם כי ילד בשם ישוע ייוולד בעידן הברית החדשה, אלא רק שייוולד בן זכר בשם עמנואל. מדוע לא ציין ישעיהו את השם ישוע? שם זה אינו מופיע בשום מקום בתנ"ך, מדוע אם כן אתה בכל זאת מאמין בישוע? בוודאי לא ראית אותו במו עיניך בטרם התחלת להאמין בו? או שהתחלת להאמין לאחר שזכית בהתגלות? האם אלוהים אכן היה מפגין כלפיך חסד כזה? ומעניק לך ברכה כה גדולה? על סמך מה אתה מאמין בישוע? מדוע אם כן אינך מאמין שאלוהים התגלם בבשר ודם היום? מדוע אתה אומר שהיעדר התגלות מאלוהים בפניך מוכיח כי הוא לא התגלם בבשר ודם? האם בטרם אלוהים מתחיל בעבודתו, עליו לומר זאת לאדם? האם עליו לקבל תחילה את אישורו של האדם? ישעיהו רק הכריז שייוולד בן זכר באבוס, אך מעולם לא ניבא שמרים תלד את ישוע. מדוע אם כן האמנת בישוע, שאותו ילדה מרים? הרי אמונתך אינה אמונה של אי-וודאות ובלבול! יש האומרים ששמו של אלוהים אינו משתנה, מדוע אם כן שמו של יהוה השתנה לישוע? היתה נבואה על בוא המשיח, מדוע אם כן בא אדם בשם ישוע? מדוע שמו של אלוהים השתנה? האם עבודה זו לא בוצעה זה מכבר? האם אלוהים אינו יכול לעשות עבודה חדשה היום? העבודה של אתמול ניתנת לשינוי, ועבודתו של ישוע יכולה לנבוע מעבודתו של יהוה. לפיכך, האם בעקבות עבודתו של ישוע לא יכולה לבוא עבודה אחרת? אם השם יהוה יכול להשתנות לישוע, האם השם ישוע אינו ניתן אף הוא לשינוי? הדבר אינו חריג, ובני אדם חושבים כך[א] רק בגלל חוסר התחכום שלהם. אלוהים תמיד יהיה אלוהים. ללא תלות בשינויים בעבודתו ובשמו, טבעו וחוכמתו נותרים לנצח ללא שינוי. אם אתה מאמין שאת אלוהים ניתן לכנות רק בשם ישוע, אתה יודע מעט מדי. האם אתה מעז לטעון שישוע הוא שמו של אלוהים לנצח, שאלוהים ייקרא תמיד ולעולם בשם ישוע, ושהדבר הזה לא ישתנה לעולם? האם אתה מעז לטעון בוודאות כי השם ישוע הוא שסיים את עידן החוק ושמסיים גם את העידן האחרון? מי יכול לומר שחסדו של ישוע יכול לסיים את העידן? אם אינך יכול לדעת את האמיתות האלו בוודאות כעת, לא זו בלבד שלא תוכל להטיף את הבשורה, אלא אף אתה עצמך לא תוכל להמשיך לעמוד. כשיבוא היום שבו תפתור את כל הקשיים של אותם אנשים דתיים ותפריך את כל טענותיהם השגויות, זו תהיה ההוכחה שאתה בטוח לחלוטין בשלב זה של עבודה ואין בך ספק, ולו הקל שבקלים. אם לא תהיה מסוגל להפריך את טענותיהם השגויות, הם יפלילו וישמיצו אותך. האם אין זה מביש?

היהודים בימים ההם קרא כולם בתנ"ך וידעו על נבואתו של ישעיהו, כי בן זכר ייוולד באבוס. מדוע אם כן, כשידע זה ברשותם, הם בכל זאת רדפו את ישוע? האין זה בגלל אופיים המרדני ובורותם ביחס לעבודתה של רוח הקודש? בימים ההם, הפרושים האמינו כי עבודתו של ישוע אינה דומה למה שידעו על הבן הזכר מן הנבואה; האדם היום דוחה את אלוהים מפני שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו אינה מתאימה לכתבי הקודש. האם מהות מרדנותם נגד אלוהים אינה זהה? האם תוכל להיות אדם כזה שיוכל לקבל ללא עוררין את כל עבודתה של רוח הקודש? אם זוהי עבודתה של רוח הקודש, זהו "הזרם" הנכון. עליך לקבלה ללא כל סייגים, ולא לבחור מה לקבל. אם תזכה לידע מאלוהים ותפעיל זהירות מסוימת נגדו, האם זו אינה פעולה שאינה במקומה? מה שעליך לעשות הוא לקבל, ללא צורך בביסוס נוסף מתוך כתבי הקודש, כל עבודה, כל עוד היא עבודתה של רוח הקודש, שכן אתה מאמין באלוהים כדי להיות חסידו ולא כדי לחקור אותו. אל לך לחפש הוכחות נוספות באשר לי, כדי להראות שאני אלוהיך. במקום זאת, עליך לברר אם אני מועיל לך; זהו המפתח. גם אם גילית הוכחות רבות בכתבי הקודש שאינן ניתנות להפרכה, הדבר אינו יכול להביאך בפניי באופן מלא. אתה אדם החי בגבולות כתבי הקודש, ולא בפניי; כתבי הקודש אינם יכולים לעזור לך להכיר אותי, ולא להעמיק את אהבתך אליי. על אף שכתבי הקודש ניבאו כי ייוולד בן זכר, איש לא הצליח להבין במי תתגשם הנבואה, שכן האדם לא הכיר את עבודתו של אלוהים, וזהו הדבר אשר גרם לפרושים להתייצב נגד ישוע. יש היודעים כי עבודתי היא לטובתו של האדם, אך ממשיכים להאמין שישוע ואני הם שתי ישויות נפרדות, שאינן יכולות לדור בכפיפה אחת. בזמנו, ישוע אמר לתלמידיו רק סדרה של דרשות בעידן החסד, לדוגמה, כיצד לנהוג, כיצד להתאסף יחד, כיצד להתחנן בתפילה, כיצד להתייחס לזולת, וכן הלאה. העבודה שביצע היתה עבודת עידן החסד, והוא הסביר רק כיצד על תלמידיו וחסידיו לנהוג. הוא עשה רק את עבודת עידן החסד ולא את עבודת אחרית הימים. כשיהוה קבע את חוקי התנ"ך בעידן החוק, מדוע לא עשה אז את עבודת עידן החסד? מדוע לא הבהיר מראש את עבודת עידן החסד? האם הדבר לא היה מועיל לקבלה מצד האדם? הוא רק ניבא שייוולד בן זכר ויעלה לגדולה, אך לא ביצע מראש את עבודת עידן החסד. לעבודתו של אלוהים בכל עידן יש גבולות ברורים; הוא עושה רק את עבודת העידן הנוכחי ולעולם אינו מבצע מראש את שלב העבודה הבא. רק כך יכולה עבודתו המייצגת בכל עידן לבוא לקדמת הבמה. ישוע דיבר רק על האותות לאחרית הימים, הוא אמר כיצד להיות סבלני וכיצד להיוושע, כיצד להתחרט ולהתוודות, וכן כיצד לשאת את הצלב ולשאת סבל; הוא מעולם לא דיבר על הדברים שבהם על האדם להיווכח באחרית הימים ולא אמר כיצד לשאוף להשביע את רצון אלוהים. לפיכך, האם לא יהיה זה מעשה שגוי לחפש בכתבי הקודש אחר עבודתו של אלוהים באחרית הימים? במה תוכל להבחין רק מאחיזת כתבי הקודש בידיך? בין אם זה פרשן של כתבי הקודש או מטיף, מי יכול לחזות מראש את העבודה של היום?

"מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר הרוח אומרת לקהילות". האם שמעתם כעת את דבריה של רוח הקודש? דברי אלוהים פקדו אתכם. האם אתם שומעים אותם? אלוהים עושה את עבודת המילה באחרית הימים, ומילים אלה הן דברי רוח הקודש, שכן אלוהים הוא רוח הקודש ויכול גם להתגלם בבשר ודם; לפיכך, דברי רוח הקודש, כפי שדיברו עליהם בעבר, הם דבריו של אלוהים בהתגלמותו היום. יש אנשים מגוחכים רבים המאמינים כי על דברי רוח הקודש לרדת מן השמיים לאוזני בני האדם. מי שחושב כך אינו מכיר את עבודתו של אלוהים. האמת היא שהאמירות שמביעה רוח הקודש הן האמירות שמביע אלוהים המתגלם בבשר ודם. רוח הקודש אינה יכולה לדבר ישירות אל האדם, ויהוה לא דיבר ישירות אל בני האדם, גם בעידן החוק. האם אין זה סביר הרבה פחות שיעשה זאת בעידן של היום? כדי שאלוהים יביע אמירות במטרה לבצע את עבודתו, עליו להתגלם בבשר ודם, אחרת עבודתו לא תוכל להשיג את מטרתה. מי שמכחיש את אלוהים המתגלם בבשר ודם הוא מי שאינו מכיר את רוח הקודש או את העקרונות שעל פיהם עובד אלוהים. מי שמאמין כי עידן רוח הקודש הוא היום, אך אינו מקבל את עבודתו החדשה, הוא מי שחי באמונה מעורפלת. אנשים כאלה לעולם לא יקבלו את עבודתה של רוח הקודש. מי שרוצה רק שרוח הקודש תדבר ישירות ותבצע את עבודתה, אך אינו מקבל את דבריו או עבודתו של אלוהים בהתגלמותו, לעולם לא יוכל להיכנס אל העידן החדש ולא לקבל ישועה שלמה מאלוהים!

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי נכתב "וזאת".

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger