Recital-the-word-appears-in-the-flesh

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

המשיח של אחרית הימים – האל הכול יכול – ביטא דברים כדי לשפוט ולטהר את האנושות ולהוביל אותה לעידן חדש, עידן המלכות. רק אם תקבלו את עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים ותיהנו מההשקייה וההזנה שבדברי האל, תוכלו באמת לחיות באור ולזכות בדרך, באמת ובחיים.

עוד