from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

השפעתה של תפילת אמת

מזמור דברי האלוהים השפעתה של תפילת אמת I לך, בכנות, והתפלל להיפטר מהונאה בעומק לבבך. שא תפילה, להיטהר. תפילה, למגע האל. אז טבעך עוד ישתנה. טבעו של האדם משתנה עם תפילתו. ככל שרוח האל תנוע בו, כך יישמע, יותר יפעל מיוזמתו. וליבו בהדרגה יטוהר בזכות תפילת אמת. II חיי רוח אמיתיים הם חיי תפילה, חיים מבורכים במגע האל. כשתחוש מגע האל, ככה תשתנה וטבעך יכול להשתפר. טבעו של האדם משתנה עם תפילתו. ככל שרוח האל תנוע בו, כך יישמע, יותר יפעל מיוזמתו. וליבו בהדרגה יטוהר בזכות תפילת אמת. III חיים שלא בורכו במגע רוח האל, אין בהם מאום יותר מדת. אך כשהאל נותן לך אור, ומגע תדיר, אז תחיה חיים רוחניים. טבעו של האדם משתנה עם תפילתו. ככל שרוח האל תנוע בו, כך יישמע, יותר יפעל מיוזמתו. וליבו בהדרגה יטוהר בזכות תפילת אמת. יטוהר בזכות תפילת אמת. מתוך \'הדבר מופיע בבשר\'

השפעתה של תפילת אמת

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit