from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

קול הלב של יציר נברא

מזמור קול הלב של יציר נברא I רציתי לבכות, אך שום מקום לא הרגיש נכון. רציתי לשיר, אך אף שיר לא נמצא. רציתי להביע את אהבת יציר נברא. חיפשתי גבוה ונמוך, אך אף מילה לא יכלה להביע, יכלה להביע את תחושותיי. האל המעשי והאמיתי, האהבה בתוך ליבי. ארים את ידי להלל, אשמח שבאת לעולם זה. II האדם בא מן העפר, ואלוהים נתן לו חיים. השטן ירד כדי להשחית את האנושות. איבדו אנושיותם ושפיותם. דור אחרי דור, נפלו מאז אותו יום. אך אתה... האל המעשי והאמיתי, האהבה בתוך ליבי. אני עפר אך אני יכול לראות את פניך. כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? האל המעשי והאמיתי, האהבה בתוך ליבי. אני עפר אך אני יכול לראות את פניך. כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? III אלוהים ברא את האדם ואוהב אותו כל כך, עד שהתגלם כבשר ודם שוב, נשא טוב ורע, צרה וצער, הציל אותנו והביא אותנו למקום יפה. תמיד נודה לך. האל המעשי והאמיתי, האהבה בתוך ליבי. מושחת, אך אתה הצלת אותי! כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? האל המעשי והאמיתי, האהבה בתוך ליבי. מושחת, אך אתה הצלת אותי! כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? כיצד אוכל שלא לעבוד אותך? מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

קול הלב של יציר נברא

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit