שיר מקהלה – "המלכות" – בשבח הגעת ממלכת האל לעולם

2019 פברואר 2

I

המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.

במלכות, מתגלים אוצרותיו ותפארתו של אלוהים.

הברק מגיע ממזרח וזוהר אל המערב.

אור האמת כאן, דבר האל הופיע בבשר.

המושיע כבר מזמן חזר, וירד על ענן לבן.

הקדושים נלקחו היום אל כס המלכות, כדי לעבוד את האל.

קדושי העבר קמו שוב כדי לעמוד איתן באחרית הימים.

הקדושים נרדפים באכזריות בסין – ארץ השדים.

במשך למעלה מששת אלפי שנות היסטוריה, הקדושים בכו ודמעו ודמם נשפך.

הם לא יכלו לחזור הביתה. הם חיו חיי נדודים ללא מקום להניח בו את ראשם.

בתהום של אומללות, בחשכה ללא אור שמש, מרקדים לגיונות השטן.

ששת אלפים שנה של קרבות, דם ודמע מובילים לביאת המלכות.

II

שומעים אנו את קול האל ואנו נלקחים אל כס מלכותו.

אנו חווים את משפט המשיח ומשתתפים במשתה הכלולות של השה.

אנו מיטהרים בדברי האל וחוזים בצדקתו ובקדושתו.

נכבשנו בדברי האל שהביאונו לידי שלמות, ואנו זוכים בישועתו באחרית הימים.

אני מהלל ושר בקול על מעשיו הפלאיים של האל הכול יכול.

אני מרעיף שבחים ללא קץ על טבעו הצודק של האל הכול יכול.

אני מריע ומדלג בגיל נוכח חוכמתו וכול-יכולתו של האל הכול יכול.

איני יכול לאהוב די את ענוותו וחביונו של האל הכול יכול.

היות שאיני יכול לגמול לאלוהים על אהבתו, לבי נמלא כאב ואשמה.

אני אדם בעל לב ורוח, אז מדוע איני יכול לאהוב את אלוהים?

אלוהים הוא משענתי, ממה יש לי לפחד? אקדיש את חיי ללחום בשטן עד הסוף.

אלוהים מרומם אותנו, עלינו להותיר מאחור את הכול ולהילחם כדי להעיד למען המשיח.

אלוהים יוציא לפועל את רצונו על פני האדמה.

אכין את אהבתי ונאמנותי ואקדיש אותם במלואם לאלוהים.

אקדם בעליצות את פני האל בשובו, כשהוא יירד בתפארתו,

ואפגוש בו שוב כשתתממש מלכות המשיח.

III

המשיח בא אל העולם בדמות אדם, עוטה גוף גשמי כדי לצאת לקרב.

הוא מוחה את דמעות הקדושים ומושיעם מיד השטן.

אנו מתעבים את השדים – אויביו המרים של אלוהים.

פשעיהם העקובים מדם רבים מספור, והם מותירים זכרונות כה עזים.

אנו מלאים בשנאה יוקדת, ולא ניתן שוב לרסן את זעמנו.

אנו מוקיעים את השטן. אנו מתפללים שדינו ייחרץ ושהשטנים ייענשו בחומרה.

לא ייתכן פיוס, אנו נשבעים ללחום בהם עד חורמה.

רק הרס מלכותו של השטן יוכל להפיג את השנאה שבלבנו.

מתוך המצוקה יוצאים הרבה חיילים טובים ועטורי ניצחון.

אנו מנצחים עם אלוהים, והופכים לעדות למענו.

ראה את היום שבו אלוהים יזכה לתהילה, הוא יבוא בעוצמה שאין לעצרה.

כל העמים נוהרים אל ההר הזה, הולכים באור האל.

ההוד הייחודי של המלכות חייב להתגלות בכל העולם.

עתידה של המלכות זוהר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לאחוז ברסן השלטון.

קדושי העבר קמים שוב מן המוות ונהנים מברכות נצחיות.

עתידה של המלכות זוהר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לאחוז ברסן השלטון.

קדושי העבר קמים שוב מן המוות ונהנים מברכות נצחיות.

המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.

במלכות, מתגלים אוצרותיו ותפארתו של אלוהים.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

ראה עוד

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

שתף

בטל